Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Měsíčník Regionálního muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Prosinec 2003 - Číslo 12 - Ročník XII.

Krásné a klidné vánoce všem návštěvníkům,
spolupracovníkům a příznivcům muzea
srdečně přejí muzejníci !

PROSINEC V MUZEU

Portrét Josefa Adama ze Schwarzenberku, Český Krumlov, kolem roku 1750, olejomalba na plátně, stav po restaurování, komplexní restaurátorský zásah Lea Konvalinková, Český Krumlov, 2001, foto: Ladislav Pouzar
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová výstava Návraty - výtvarná tvorba členů Sdružení výtvarníků ČR, tvůrčí skupiny Šumava / Vladimír Šírek - Jaroslav Hradec - Jaroslava Bjalkovová. Autoři se svou tvorbou vracejí k tradičním výtvarným žánrům - krajině, portrétu, aktu či zátiší. Výstava chce přispět k dokreslení poklidné atmosféry adventu a vánoc.
Vernisáž se koná v sobotu 13. prosince 2003 v 17.00 hodin v sálu muzea. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Vánoční výzdoba Tradiční české vánoce v národopisné expozici, od 2. prosince 2003 do 11.ledna 2004.

Nabídka předvánoční besedy
Pro školy, eventuelně jiné hromadné zájemce, nabízíme besedu České vánoce.
Zájemci se mohou objednat u Mgr. Martina Jakaba, tel. č. 380 711 674, linka č. 24.

Výstava Český Krumlov a jižní Čechy - Půl století proměn/Fotografie Marie a Josefa Erhartových. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Exponát podzimu 2003 Doklady svatováclavské úcty v muzejních sbírkách a dokumentaci. Od 26. září budou vystaveny mj. dvě dřevěné polychromované plastiky sv. Václava z 18. století ve stavu před restaurováním. Prodlouženo do 11. ledna 2004

Výstava Doba bronzová v jižních Čechách. Prodloužená repríza výstavy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích představuje unikátní soubor exponátů ze sbírek Městského muzea v Bechyni, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Městského muzea v Milevsku, Prácheňského muzea v Písku, Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, Husitského muzea v Táboře a Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Dlouhodobá výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Mezi exponáty patří pivní artefakty, likérové soupravy, porcelánové šálky, pohlednice, exlibris, bábovkové formy, knihy s autogramy autorů, karikatury českých herců, historické radiopřijímače, papírové betlémy a další zajímavosti. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Chodba v 1. poschodí.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha z Rožmberka. Chodba v přízemí. Výstava trvá do 11. ledna 2004.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výstava byla doplněna o obrazy, restaurované v roce 2002. Exponáty doprovází obrazová a textová dokumentace restaurátorských prací. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Výstavní prostory v 1. poschodí.

Otevírací doba muzejní expozice a výstav v Českém Krumlově, Horní 152 v prosinci 2003:
úterý - pátek : 09.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle : 13.00 - 16.00 hodin
Zavírací den : pondělí

Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!
Pozor! Změny otevírací doby:
středa 24. 12. 2003 - Štědrý den - zavřeno
středa 31. 12. 2003 - Silvestr - otevřeno pouze 09.00 - 14.00 hodin

KONCERTY

Silvestrovský koncert - to nejlepší z klasiky
Ve středu 31. prosince 2003, sál muzea v přízemí, začátek v 16.00 hodin.
Pořádá: o. s. FIDELIO Praha
Účinkují: A. Slivanská - housle, M. Klicperová - klavír, J. Matějková - cello.

Opera Gala - první koncert v Novém roce 2004
V pátek 2. ledna 2004, sál muzea v přízemí, začátek v 19.00 hodin.
Pořádá: o. s. FIDELIO Praha
Program: Mozart, Albioni, Telemann, Purcell, Gluck, Scarlatti,...
Účinkují: L. Kočár - trumpeta, V. Zabilková - soprán, V. Parýzková - piano.

 

PROSINEC V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a dílo rakouského literáta, malíře, pedagoga a památkáře Adalberta Stiftera (*1805 v Horní Plané +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Otevírací doba pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v prosinci (pouze do 17. 12.) 2003:
úterý - sobota 09.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: neděle a pondělí
Upozornění: Od 18. prosince 2003 do 31. března 2004 je pobočka uzavřena!

Změna programu a termínů v muzeu i pobočce je vyhrazena!

POZVÁNKA DO ARCHIVU NA PLEŠIVCI
VÝSTAVA ČESKOKRUMLOVSKO 1620 - 1850

Do 12. prosince 2003 je ve výstavním sálu Státního okresního archivu v Českém Krumlově na Plešivci č. p. 288 (u bývalého Okresního úřadu) k vidění zajímavá výstava, věnovaná dějinám Českého Krumlova a regionu v rozmezí let 1620 - 1850.
Výstava je otevřena v pondělí až pátek od 09.00 - 18.00 hodin. Vstupné je 5,- Kč.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková, Mgr. Alice Glaserová
Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík
Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád,
který se vztahuje i na knihovní fond muzea.
Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.
Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.
Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík
***
Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:
Detašovaná badatelna s příruční knihovnou
v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková.
***
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. č. 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


Kopírujeme pouze dokumenty pro badatele
Běžné kopírování pro veřejnost neprovádíme!


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ
NÁVRATY - OBRAZY A KRESBY
TVŮRČÍ SKUPINY ŠUMAVA

*Tři členové Sdružení výtvarníků České republiky MUDr. Vladimír Šírek, Jaroslav Hradec a Ing. Jaroslava Bjalkovová, Ph.D. připravili pod hlavičkou "Tvůrčí skupina Šumava" výstavu svých prací, kterými se navracejí k tradičním výtvarným žánrům. Jejich krajinomalby, portréty, akty či zátiší nechtějí návštěvníka šokovat nebo oslňovat abstraktním uměním. Výstava chce pouze přispět k dokreslení poklidné atmosféry adventu a nastávajících Vánoc.

Krátce o autorech:

MUDr. Vladimír Šírek - nar. 1939, portrétní a figurální malbu studoval u prof. V. V. Modrého v Plzni v létech 1972 - 1976. V současné době působí a pracuje v Prachaticích. Studijně navštívil Paříž a Řím. Zde obdivuje především vynikající práce mistrů vrcholové renesance a raného baroku. Velkými vzory pro jeho výtvarnou práci se stávají francouzští mistři portrétu, především Edgar Degas a Pierre Auguste Renoir. Inspirován jejich vynikajícími díly se snaží o obnovení psychologického portrétu jako již poněkud opomíjeného malířského žánru. Pravidelně vystavuje na společných výstavách od r. 1983. Členem SVČR je od r. 1994. Dr. Šírek je vyznavačem klasické hudby, zejména díla W. A. Mozarta.

Jaroslav Hradec nar. 1944, působí a pracuje v Prachaticích. Studoval krajinomalbu u prof. J. Sahuly v Prachaticích a u Oskara Tietze (SRN). Navštívil SRN a Rakousko. Jeho stálou láskou a inspirací k výtvarné práci je malebná jihočeská krajina, zejména podhůří Šumavy, kolem Prachatic a Vodňan. Jeho obrazy jsou barevnou melodií opěvující a oslavující tento kraj. Pravidelně vystavuje od r. 1980, většinou na společných výstavách. Samostatně vystavoval v Haidmühle (SRN). Od r. 1996 tvoří výtvarnou dvojici s portrétistou Vladimírem Šírkem. Jaroslav Hradec rád pracuje na své šumavské chalupě, kde si také připravuje většinu svých malířských děl. Člen SVČR od r. 1992.

Ing. Jaroslava Bjalkovová, Ph.D. - nar. 1967, nejmladší z tvůrčí skupiny "Šumava". Působí a pracuje v Českých Budějovicích. Výtvarný talent zdědila po svém otci Dr. Vladimíru Šírkovi, který také vedl její první výtvarné kroky. Navštívila Řecko, Egypt a Velkou Británii. Její výtvarná tvorba má blízko k přírodě, kdy především akvarelovými pracemi umocňuje krásu motýlů a květin. Další velkou inspirací jsou pro ni nezapomenutelné zážitky z cest do zemí se starou kulturní tradicí (Řecko, Egypt). Ve výtvarné činnosti se tak zdokonalila, že byla v letošním roce přijata za členku SVČR. Na výstavě v Českém Krumlově debutuje poprvé. Ing. Bjalkovová ráda cestuje a fotografuje.

* Výstava Návraty bude zahájena vernisáží v sobotu 13. prosince. V hudebním programu z díla W. A. Mozarta vystoupí sólisté opery Jihočeského divadla.
Začátek vernisáže je v 17 hodin.
Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

(Z podkladů tvůrčí skupiny Šumava)


VÁNOČNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY

* Od. 2. prosince 2003 nabízíme pro školy (případně další zájemce) besedu České vánoce a prohlídku vánoční výzdoby Tradiční české vánoce v národopisné expozici.. Zájemci se mohou objednat přímo u Mgr. Martina Jakaba, tel. č. +420 380 711 674, linka č. 24.


INFORMACE O PROGRAMU MUZEA V LEDNU 2004

Do nového roku přecházejí všechny výstavy z prosincového programu.
Muzeum bude v lednu 2004 otevřeno pouze do neděle 11. 1. včetně.
Otevírací doba :
úterý - pátek 9 - 16 hodin
sobota - neděle 13 - 16 hodin.
Poslední prohlídky: v 15.15 hodin.
Změna otevírací doby:
čtvrtek 1. 1. - Nový rok - otevřeno 12 - 16 hodin.
Od 13. 1. do 27. 2. 2004 budou expozice a výstavy uzavřeny pro veřejnost.
V pravidelné technické přestávce se uskuteční částečná reinstalace (nově bude instalována část expozice věnovaná 17. století), výměna světelných zdrojů a další práce.
Ostatní služby budou poskytovány bez omezení (viz přehled služeb muzea).
Pobočka - Památník A. Stiftera bude uzavřena až do konce měsíce měsíce března 2004.

Přejeme všem našim čtenářům, návštěvníkům, spolupracovníkům,
podporovatelům a příznivcům hodně zdraví a úspěchů
do nového roku 2004.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkávání a spolupráci.
Pracovníci Regionálního muzea
v Českém Krumlově


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
www.lipensko.cz/hplana

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0