Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červenec a srpen 2001 - Číslo 7 a 8 - Ročník X.

ČERVENEC A SRPEN V MUZEU
  Horní č. p. 159, Kaplanka, pohled do Horní ulice, historické foto, foto: F.Wolf

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Sezónní výstava Česká architektura 1989 - 1999. Očima kritiků. Expozice časopisu Architekt je výraznou sondou do české architektonické tvorby posledního desetiletí uplynulého milénia. Po uvedení v Praze, Plzni, Brně a Chebu se uskutečňuje repríza v Českém Krumlově jako součást projektu Deset století architektury. Výstava potrvá od 10. června do 26. srpna 2001.

Nová dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Nová dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici. Otevřena od 10. března.

Nová celoroční výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků je prodloužena z roku 2000. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
denně 10.00 - 18.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 17.15 hodin.

ČERVENEC A SRPEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Památce básníka Hvozdu - repríza výstavy k historii rodného domku A. Stiftera a jeho památníku.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Repríza výstavky Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. O záchraně místa za „železnou oponou“, které mělo být určeno k zapomnění.

Nová sezónní výstava Barbora Hölzelová - Kresby. Vernisáž se koná ve čtvrtek 5.července 2001 v 18.00 hodin. Výstava potrvá do září 2001.

Otevírací doba:
denně 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ V POBOČCE
BARBORA HÖLZELOVÁ / KRESBY

Malý výstavní prostor ve dvorku Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané bude v letošní sezoně patřit menší výtvarné expozici.
Své kresby zde vystaví Barbora Hölzelová ( nar. 1976 ), absolventka Vysoké školy umělecko - průmyslové v Praze. Dosud se zúčastnila výstav v Německu (Hamburg, Hannover, Mnichov ) a doma, to znamená v Praze.

O svých kresbách napsala:
"V letech 1998 a 1999 jsem byla dvakrát na tříměsíční stáži v L´Ecole Supérieure des Beaux - Arts de Marseille ve Francii. Při třídenním plenéru v roce 1998 v pohoří Pyreneje jsem se poprvé začala věnovat kresbě krajiny, která mi uhranula. V roce 1999 jsem se v Marseille celé tři měsíce zabývala kresbou a linorytem. Vše, co se v kresbách objevilo, mělo souvislost s krajinou, jejím prostorem a perspektivou. Tyto kresby byly přípravou k mé diplomové práci. Nic, co se v nich odehrává, není konstruováno. Jsou to kresby přímo vycházející z mého srdce a pocitů. Nehledejte v nich nic jiného, než zobrazení krajiny a hry barev. Barbora Hölzelová, 2.6.2001".

Snad zbývá dodat, že mladá autorka patří k obdivovatelům Šumavy, kterou se chystá rovněž zachytit na svých kresbách.
Zahájení výstavy se koná dne 5. července 2001 v 18 hodin v atriu Stifterova rodného domku v Horní Plané.

Ulice Parkán v Českém Krumlově, povodeň, historické foto, foto: F.Wolf


Kolegium šumavských muzeí AMG
Šumavská muzejní cesta

Informace pro návštěvníky Šumavy v sezoně 2001

Železná Ruda - Sušice
Kašperské Hory
Kvilda - Vimperk
Prachatice - Netolice
Horní Planá - Hořice n. Š.
Chvalšiny -Český Krumlov
Bujanov

Muzeum Šumavy
Železná Ruda
Javorská 154, 340 04 Železná Ruda, okr. Klatovy
tel. č. 0186 / 697 319

Stálá expozice:
Dekorativní a stolní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, obrazy na skle se zrcadlovým pozadím, hamernické nářadí a výrobky

Otevírací doba:
Otevřeno celoročně, zavírací den pondělí.

Muzeum Šumavy v Sušici
nám.Svobody 40, 342 01 Sušice, okr. Klatovy
tel. a fax č. 0187 / 528 850

Stálá expozice:
Archeologické nálezy, gotické plastiky, cínový poklad, kapucínská knihovna, šumavské sklo, památky národního obrození, historický nábytek, nejstarší zápalky, Karel Klostermann, Karel Polata.

Otevírací doba:
Otevřeno v květnu až říjnu, zavírací den pondělí.
Út - So 9 - 12 / 12.45 - 17, Ne 9 - 12

Muzeum Šumavy
Kašperské Hory

Krouhač zelí z počátku 20. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově Náměstí 140, 341 92 Kašperské Hory, okr. Klatovy
tel.č. 0187/ 582 226, 582 505

Stálá expozice:
Zoologie, botanika, geologie, ochrana přírody, osídlení, bydlení, zemědělství, dřevařství, myslivost, sklářství, těžba zlata, lidové umění, gotické a barokní plastiky, obrazy a grafika se šumavskými motivy, J. Váchal

Otevírací doba:
Otevřeno v květnu až říjnu, zavírací den pondělí
V.-VI., IX.-X. Út-So 9-12 / 12.45-17, Ne 9 - 12
VII.-VIII. Út-Ne 9-12 / 12.45-17

Galerie Muzea Šumavy
Kašperské Hory

Náměstí 141, 341 92 Kašperské Hory, okr.Klatovy
tel. č. 0187 / 582 530

Otevírací doba:
Otevřeno celoročně, zavírací den pondělí
Út-So 10-16.30, Ne 10-13

Památník Kvildy a Bučiny
384 93 Kvilda, okr. Prachatice

Stálá expozice:
Historický vývoj regionu, Zlatá stezka v okolí Kvildy, místní domácnosti a řemesla, modely zaniklých objektů, kvildské podmalby na skle, proměny osídlení, česko-německé vztahy.

Otevírací doba:
od 15.VI. do 15.IX. a od 12.I. do 31.III denně 10-16

Muzeum při Správě národního parku a CHKO Šumava ve Vimperku
Zámek 20, 385 01 Vimperk, okr. Prachatice
tel.č. 0339 / 411 506

Horní č.p. 154, hotel Růže, sluneční orloj na jižní fasádě objektu, foto: V. Šimeček

Stálá expozice:
Sklářství, knihtisk, šumavská příroda, dějiny města

Otevírací doba:
Otevřeno od května do října, zavírací den pondělí
V.-X. Út-Ne 9-12 / 13-16

Prachatické muzeum
Neumannova 13, 383 01 Prachatice
tel.č. 0338 / 311 419

Stálá expozice:
Minerály Prachaticka, Zlatá stezka a archeologie, renesance, střelecké terče, lidový nábytek, šumavské sklo, sakrální umění, osobnost sv. Jana Nepomuka Neumanna
Sezonní výstavy:
Japonské lidové hračky, Kouzlo starých mlýnků a vah

Otevírací doba:
Od března do prosince, zavírací den pondělí
III.-VI. Út-Pá 9-16, So-Ne 9-17
VII.-VIII. Út-Ne 9-17
IX.-XII. So - Ne 10-16

Skládání soli v Prachaticích, rekonstrukce, kresba Jiří Petráček

Muzeum JUDr. O. Kudrny Netolice
Náměstí 248, 384 11 Netolice
tel.č. 0338 / 324 251

Stálá expozice:
Historie a kulturní tradice Netolic, etnografie, umělecký průmysl, cechy, sbírka zbraní, pohlednice, nábytek, hodiny, sklo, porcelán, cín a kamenina, archeologie, vltavíny. JUDr. Otakar Kudrna, historické fotografie Sezonní výstavy

Otevírací doba:
Od května do září, zavírací den pondělí
V.-VIII. Út-Ne 9-12 / 13-16
IX. Út-Pá 9-12 / 13-16

Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera v Horní Plané
  Adalbert Stifter, historická pohlednice

Palackého 21, 382 26 Horní Planá,
okr. Český Krumlov
tel.č. +420 380 738 473

Stálá expozice:
Memoriální expozice přibližuje osobnost rakouského spisovatele a malíře Adalberta Stiftera (1805 - 1868) a jeho vztah k rodnému místu a kraji chronologicky ve dvou rovinách - životopisné a tvůrčí.
Stálou expozici doplňují sezonní výstavy: Pocta básníkovi Hvozdu a Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti

Otevírací doba:
I.-III., X.-XII. St-Ne 9-12 / 12.30-16
IV.-VI., IX. Út-Ne 10-12.30/13.30-18
VII.-VIII. denně 10-12.30/13.30-18

Muzeum obce a pašijových her v Hořicích na Šumavě
Náměstí, 382 22 Hořice na Šumavě, okr. Český Krumlov
Kontakt:
Obecní úřad Hořice n.Š. tel. a fax č.. +420 380 737 101

Hořice na Šumavě, pašijové hry roku 1912, scéna Šimon pomáhá nést Ježíšovi kříž, historické foto , foto: J. Seidel

Stálá expozice:
Historie obce a osad, dokumentace proměn osídlení. Historie německých a českých pašijových her od 19. století do současnosti.
Stálá výstava sbírky historických radiopřijímačů.
Možnost prohlídky farního kostela.

Otevírací doba:
Od června do září denně 9 - 17

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách
Náměstí 382 08 Chvalšiny, okr. Český Krumlov
Kontakt:
Obecní úřad Chvalšiny, tel.a fax č. +420 380 739 129

Schwarzenberský plavební kanál, dřevaři při vázání dřeva, historické foto

Stálá expozice:
Historie obce Chvalšiny, Chráněná krajinná oblast Blanský les, dřevo a dřevaři na Šumavě, chvalšinský rodák inženýr Josef Rosenauer ( 1735 - 1804 ) a jeho technické dílo, historie a význam Schwarzenberského plavebního kanálu, model trasy kanálu, plavebních smyků a vodních nádrží v šumvském terénu, dokumentace současné snahy o záchranu této cenné technické památky.

Otevírací doba:
Út - Pá 9 - 16, So - Ne 13 - 16,
zavírací den pondělí.
Mimo otevírací dobu je prohlídka možná na základě předběžné objednávky poštou nebo telefonem.

Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově
Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov
Tel.č. +420 380 711 674 Tel. a fax. č. +420 380 714 249

Stálá expozice:
Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19.století - archeologické, paleontologické, historické, národopisné a umělecké sbírky, řemesla, průmysl, doprava, společenský a kulturní život. Unikátní keramický model historického centra Českého Krumlova v měřítku 1:200. Barokní jezuitská lékárna.
Sezonní výstavy: Kapličky na Vyšebrodsku, Šumavské sirkařství, Ze starých šenků, Historický a stavební vývoj budovy muzea, původně jezuitského semináře

Otevírací doba:
Od května do konce září denně 10 - 17, VII. a VIII. 10 - 18.
Mimo sezonu: Út - Pá 9 - 16, So - Ne 13 - 16,
zavírací den pondělí.

Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově
Bujanov, 382 41 Kaplice 1, okr. Český Krumlov
Kontakt:
Obecní úřad v Bujanově, tel. č. +420 380 327 054

Stálá expozice:
Historie koněspřežní železnice České Budějovice -Linz, dokumentace dochovaných objektů původní dráhy na území okresu Český Krumlov, maketa bývalé přepřahací a občerstvovací (koláčové) stanice koněspřežky v Bujanově, replika kolejového svršku koněspřežní dráhy.
Tradiční koláčové slavnosti:
14. 7. 2001 (vstup do muzea volný)

Otevírací doba:
V sezoně otevřeno o víkendech 9 - 16. Návštěvu v jiném termínu lze domluvit na Obecním úřadu Bujanov.

Koněspřežná dráha, jízda z Lince do Českých Budějovic, osobní přeprava I. a II. třídy, historická grafika

Těšíme se s Vámi nashledanou !

 

ŠUMAVSKÁ MUZEJNÍ CESTA
K MIMOŘÁDNÉ SEZÓNNÍ PŘÍLOZE

Na letošním 6. veletrhu muzeí České republiky v Třebíči představilo kolegium Šumavských muzeí AMG nabídku členských i nečlenských muzejních zařízení na letošní sezónu.
Propagační dvojpanel nesl název Šumavská muzejní cesta a představil základní informace (textové i obrazové) o třinácti muzeích a památnících v okresech Klatovy, Prachatice a Český Krumlov. Zásadně šlo o seriozní muzejní aktivity v rámci neziskového sektoru.
Textové informace prezentované v Třebíči přinášíme v mimořádné sezónní příloze našeho bulletinu.

Muzeum koněspřené dráhy v Bujanově, interiér expozice


RODOPISNÁ REVUE - LÉTO 2001

Nejnovější číslo Rodopisné revue přináší první část článku Milana M. Bubna Schwarzenbergové, zabývající se primogeniturou rodu.
ext hornoplánského kronikáře Franze Fischera (1867 - 1937) Staré měšťanské rody v Horní Plané je publikován v překladu PhDr. Věry Smolové.
Raimund Paleczek je autorem článku Kmen lesníků Paleczků z Černého Kříže, ve kterém připomíná osudy čtyř pokolení šumavského lesnického rodu a také jeho kořeny, které jsou ve vsi Chlumec mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi.
Zajímavé informace obsahuje text, připomínající nově vydanou knihu Galerie c. k. fotografů a v ní zastoupeného hornoplánského rodáka fotografa a lékárníka Antonína Stiftera (1855 - 1910), který po pražských studiích farmacie žil a působil v Křinci na Nymbursku.
Rodopisnou revui vydává Historicko - vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, Jindřicha Plachty 3, 370 04 České Budějovice - Pražské předměstí. Telefon do administrace v Praze : 02 / 5613667.
Internet: http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm
e-mail: trnkas@volny.cz

Adalbert Stifter, Horní Planá, olejomalba, 1823


NABÍDKA PUBLIKACÍ V POKLADNĚ MUZEA

Kromě prodeje za hotové vyřizujeme objednávky na zaslání poštou s fakturou i na dobírku. K ceně zboží pak účtujeme balné a poštovné.


HUDEBNÍ FESTIVAL
BIGBÍT NA LIPNĚ / EUREGIO MUSIC FEST HORNÍ PLANÁ 26. - 29. 7. 2001

Stejně jako loni se Horní Planá stane na konci července dějištěm třídenního hudebního festivalu s mezinárodním obsazením a názvem Bigbít na Lipně.
Jedním z míst konání festivalového programu, který uvádí Ivan M. Jirous, bude opět atrium Rodného domku Adalberta Stiftera. Přinášíme proto celkový přehled o programu se zvýrazněním částí, konaných v atriu naší pobočky.

čtvrtek 26. 7. atrium Rodného domku A. Stiftera
18.00 zahájení, vernisáž fotografií z festivalu v roce 2000 (Karel Šuster), koncert Michal Ištok

pátek 27. 7. kostel sv. Markéty
17.00 Filip Topol - varhanní koncert

pátek 27. 7. open air - park Dobrá Voda
18.00 Tara Fuki (CZ), 19.00 Hradišťan (CZ), 21.00 Erzsi Kiss (H), 22.30 Lenka Dusilová k Secret Service (CZ), 23.45 Laura a její tygři (CZ), 01.15 Iné kafé (SK), 02.30 Garvus (A)

sobota 28. 7. atrium Rodného domku A. Stiftera
14.00 Majerovy brzdové tabulky (CZ)
16.00 Pavel Fajt - workshop pro djembe (CZ)
18.00 Dřevěné pytlí v jutových uhlích (CZ)

sobota 28. 7. open air - park Dobrá Voda
14.00 Překvapení Freemusic, 15.00 Pracovní sobota (CZ), 16.00 Ty syčáci (CZ), 17.00 Jan Sahara Hedl k Sahara, 18.00 The Magic Carpatians Project (PL), 19.15 Ladakh 567 (CZ), 20.30 Vltava (CZ), 22.00 Tata Bojs (CZ), 23.30 Fru Fru Serious (CZ), 01.00 Klar (CZ, D), 02.30 Bratři Karamazovi (CZ)

sobota 28. 7. taneční stan - 20.00

neděle 29. 7. atrium Rodného domku A. Stiftera
14.00 Chuchvalec - Marcínovo bílý balet mezi divadly
15.00 I. M. Jirous

neděle 29. 7. Smrčina
17.00 Živý džubox

Vstupenka na celý festival stojí 380,- Kč, vstupenka na jednotlivé koncerty 100,- Kč - např. vstupenka na koncerty do atria. Ke každé vstupence objednané přes internet 1 CD od Indies zdarma.
Informace o festivalu na www.rock-jazz.cz


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.

 


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0