Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Březen 2000 - Číslo 3 - Ročník IX.

EXPOZICE MUZEA JE OD 14. BŘEZNA 2000
OPĚT OTEVŘENA

 Tkalcovský stav z počátku 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
BŘEZEN V MUZEU
Vzhledem k havárii topení a odstraňování jejích následků se zpozdila pravidelná údržba stálé expozice a instalace výstav.
Technická přestávka bude prodloužena do 13. března 2000!
Provoz stálé expozice zahájíme v úterý 14. března.
Výstavní program bude zahájen až v sobotu 1. dubna vernisáží výstavy obrazů Pavla Žáčka, kterou pod názvem "Hříchy, hry, dramata" spolupořádá Galerie Zlatý kříž z Č. Budějovic.

Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Časová přímka ČR - Řecko - Itálie - projekt 1000 dnů pro Evropu - chodba přízemí muzea.
Otevírací doba (od 14. 3. 2000):
Úterý - pátek: 9.00 - 16.00 hodin.
Sobota - neděle: 13.00 - 16. 00 hodin.
Začátek poslední prohlídky: 15.15 hodin! Zavírací den: pondělí.

BŘEZEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Otevírací doba :
Úterý - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: neděle, pondělí.
Změny otevírací doby:
zavřeno od 7.3. do 11.3. včetně a v sobotu 25.3.

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace včetně archeologických dohledů a záchranných archeologických průzkumů zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě. Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium. Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby. Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


MUZEJNÍ KRUH 2000
V našem adresáři je stále 57 zájemců o výhody Muzejního kruhu. Protože průkazky platí 14 měsíců od data vydání, začíná se blížit chvíle ukončení platnosti těch nejstarších. Prosíme proto držitele průkazek, aby sledovali naše informace o číslech těch, jimž se blíží konec jejich platnosti a včas si vyplnili novou přihlášku.

Děkujeme a těšíme se na Váš zájem.


TISÍC DNÍ PRO EVROPU - BŘEZEN 2000 - ITÁLIE

Společný projekt českokrumlovských kulturních zařízení, škol a neziskových organizací pro popularizaci států Evropské unie a podporu vstupu České republiky do EU.

 Dalším členským státem EU, představovaným v rámci projektu Tisíc dnů pro Evropu, je Itálie.

Země ležící na Apeninském poloostrově se již od počátku účastnila západoevropského integračního procesu. Itálie byla rovněž mezi prvními jedenácti zeměmi, které vytvořily společnou měnu - euro. Teprve další vývoj však ukáže, zda to nebylo v případě Itálie předčasné rozhodnutí.

Základní ekonomickou charakteristikou Itálie je výrazný rozdíl v ekonomické úrovni bohatšího severu a chudšího jihu. Severní provincie (např. Lombardie, Benátsko) patří k nejvyspělejším regionům celé EU a jsou srovnatelné s regiony Hamburk v SRN nebo Paříž ve Francii. Naopak Sicílie patří k nejméně rozvinutým regionům.

Ekonomičtí odborníci nečekají v budoucnu žádné zázraky. Růst HDP v r. 2000 je odhadován ve výši 2 %, míra inflace stoupne proti r. 1999 o desetinu na 1,8 %, nezaměstnanost má klesnout z 11,8 % na 11,3 % a rozpočtový deficit ze 2,2 % HDP na 1,9 % HDP.

Vláda chce redukovat státní výdaje, pokračovat v privatizaci a reformovat penzijní systém.

Základní informace
ITÁLIE
Úřední název: ITALSKÁ REPUBLIKA
Hlavní město: Řím (Roma)
Počet obyvatel: 57,8 milionu
Celková rozloha: 301.270 km2
Jazyky: italština, němčina, francouzština
Měna: lira = 100 centesimů (ITL)
Kurs ke Kč (stav k 3. 2. 2000) - ČNB:  1000 ITL = 18,505 Kč

Vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a Itálií se vyvíjejí příznivě. Itálie patří k hlavním obchodním partnerům ČR. Je na pátém místě našeho obratu zahraničního obchodu. Náš podíl na italském obratu činí asi 1 %.

Vyvážíme: např. motorová vozidla, výrobky organické chemie, sklo, křišťál, plasty a syntetické pryskyřice, papír, bavlněný textil, dřevo a řezivo, kovoobráběcí stroje.

Dovážíme: např. automobily a náhradní díly, výrobky oční optiky, zlatnické zboží, vlněný textil, potravinářské zboží aj.

Zajímavost: Italská kuchyně je kromě špaget známá čtyřmi sty druhy dalších těstovin.

(Zdroje informací: přílohy časopisu
EKONOM č. 9 a 50, roč. 1999, a HN č. 24 / 2000)

Z PŘIPRAVOVANÉHO PROGRAMU

6.3. Vyvěšení italské vlajky, Horní 155
za účasti velvyslance Italské republiky v Praze

Městská knihovna, Horní ulice 155
po celý měsíc- výstavka propagačních materiálů a knih
- soutěž pro děti s využitím programu o Itálii na CD ROM
15.3. v 17 hodin,
oddělení pro dospělé
- Povídání o pizze a dalších specialitách italské kuchyně

Prokyšův sál, Horní 155
22.3.18 hodin- Setkání s papežským nunciem Msgre.G.Coppou

Dům dětí a mládeže, Linecká
po celý měsíc:- výtvarná soutěž a další zajímavé akce

Muzeum Horní 152
od 14.3.-Časová osa s prezentací důležitých událostí spojujících Českou republiku se státy Evropské unie - Řeckem a Itálií, doplněná o další zajímavosti (chodba v přízemí).
V měsíci dubnu bude rozšířena o další stát EU - Francii.

Časové osy jsou instalovány ve dvou českokrumlovských středních školách a na gymnáziu v Kaplici.

Podrobný březnový program akce 1000 dnů pro Evropu je uveden v kulturním kalendáři KUK, nebo je k dispozici v Městské knihovně.

 

K jedné události z časové osy / Italsko - české vztahy

V letech 1987 až 1988 navázal Český Krumlov kulturní kontakty se severoitalským městem Urbino.

Po vzájemných kontaktech obou radnic došlo k výměně výstav a kulturních souborů. V Itálii např. vystoupila dudácká muzika s dětským tanečním souborem, v Českém Krumlově se uskutečnila zajímavá výstava modelů renesanční pevnostní architektury z kraje Urbino.

Po pádu "železné opony" město bohužel nedokázalo navázané vztahy prohloubit a tak krátké období vzájemných styků v Českém Krumlově připomíná pouze pojmenování ulice na nejnovějším sídlišti Mír v Domoradicích - Urbinská.


POZVÁNKA PRO ZÁJEMCE O ARCHEOLOGII
Jihočeská pobočka České archeologické společnosti (ČAS) společně s Jihočeskou archeologickou komisí pořádají dne 4. března 2000 plenární schůzi jihočeské pobočky ČAS. Program bude zahrnovat volbu nového vedení jihočeské pobočky ČAS a diskusi nad plánovanou činností pobočky. Na závěr bude zařazen blok krátkých (cca 5 - 10 min.) přednášek profesionálních archeologů o svých pracovištích, archeologických výzkumech za posledních 5 let, zajímavých nálezech - doplněné diapozitivy. Zasedání se uskuteční v sobotu 4. března 2000 v 10.00 hod. v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Vedle členů jihočeské pobočky České archeologické společnosti se mohou zúčastnit všichni amatérští archeologové či zájemci o archeologii, jež jsou srdečně zváni.

Petra Effenberková

Kování z rakví ze hřbitova u kaple sv. Martina, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


CHYSTÁME VÝROČNÍ ZPRÁVU
V březnu bude ve Zpravodaji Okresního úřadu v Českém Krumlově zveřejněna výroční zpráva našeho muzea za rok 1999. Vzhledem k tomu, že Zpravodaj vychází zejména pro uživatele Internetu na adrese http://www.oku-ck.cz, zajistíme pro zájemce vytištění výroční zprávy formou separátu.

Předběžné objednávky separátních výtisků přijímáme písemně i telefonicky. Členům Muzejního kruhu výroční zprávu poskytneme zdarma, ostatním zájemcům za režijní cenu kopírování ve výši 10,- Kč.


NOVÁ PUBLIKACE DO REGIONÁLNÍ KNIHOVNY
>ADALBERT STIFTER - DĚSIVĚ KRÁSNÝ SVĚT<
K připravované hlavní výstavě letošní sezóny "Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět" vydáváme stejnojmennou publikaci.

S laskavým svolením Institutu Adalberta Stiftera v Linci tak vychází ucelený biografický a literární přehled, týkající se osobnosti význačného rakouského spisovatele 19. století, narozeného v roce 1805 v Horní Plané na Českokrumlovsku.

Publikace kromě předmluvy obsahuje stať rozčleněnou do oddílů ("Horní Planá, Literární krajina, Kremsmünster, Školní léta, Vídeň, Student, Domácí učitel, Předčitatel, Vztahy, Osobní život, Krajinomalířem, Úspěšným spisovatelem, Revoluce 1848, Linec, Vzdělání jako úkol, Učitelské vzdělávání, Literární dílo, Malířská tvorba, Zemským konzervátorem a podporovatelem umění, Poslední léta, Závěr života") a esej profesora Alfreda Dopplera "Adalbert Stifter: Popis přírody jako zobrazení člověka". Poslední částí publikace je biografický přehled.

Brožovaný výtisk je na svůj rozsah (32 stran) vybaven bohatou obrazovou částí (31 kvalitních černobílých vyobrazení).

Ačkoliv se výstava bude konat až od června do listopadu, publikace je v prodeji již nyní. Cena činí 38,-Kč. Při zasílání poštou účtujeme poštovné a balné.

-pj-


MUZEUM MÁ OTEVŘENÉ DVEŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Výstavní program muzea v roce 1999 obsahoval řadu akcí, orientovaných na děti a mládež. Kromě tradiční výstavy prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Českém Krumlově se konala výstava dřevěných hraček ze sbírek OM Jindřichův Hradec a z dílny řezbáře K. Fialy, dále výstava prací studentů SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, výstava studentských prací z vyšší školy pro grafiku a umělecký design v hornorakouském Linci a konečně originální projekt našeho muzea na uspořádání vánoční výstavy dětských prací, do jejíž přípravy se postupně začlenila většina českokrumlovských škol - od mateřinek přes základní i zvláštní až po základní uměleckou školu.

Tyto výstavy se setkaly se značným zájmem návštěvníků a přinesly jak organizátorům, tak tvůrcům hodně radosti. Všechny byly zahájeny vernisážemi a sezónní výstavu dřevěných hraček doprovázely ukázky tvorby řezbáře L. Fialy s akcí Malujeme hračky, které se zúčastnilo 135 dětí zejména z mateřských škol.

Na základě aktualizované nabídky přednášek a besed pro školy se uskutečnilo 33 vzdělávacích akcí pro základní a střední školy s účastí 858 návštěvníků.

Expozice a výstavy navštívilo 187 školních výprav s účastí 4.081 návštěvníků, což bylo 18,4 % celkové návštěvnosti.

Před vánocemi se v sále muzea konalo tradiční Vánoční zpívání dětského sboru Medvíďata a jeho hostů - účinkujících a diváků se sešlo dvěstě!

Všechny tyto aktivity patřily k radostným stránkám práce muzea v uplynulém roce.

Pocit spokojenosti je s odstupem času umocněn poznáním, že se tato činnost kryje s obsahem výzvy generálního ředitele UNESCO Federica Mayora na podporu umělecké výchovy a tvořivosti jako základu kultury míru, přednesené na 30. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži. Výzva je datována 3. listopadu 1999 a v ČR byla zveřejněna v prvním čísle časopisu Místní kultura, které vyšlo na začátku února.

Kromě jiného ve výzvě Generálního ředitele UNESCO stojí:
"Vyzývám umělecké a kulturní instituce, jako jsou divadla, operní domy a koncertní sály, kina, literární centra, muzea, kulturní střediska a knihovny k otevření
 Pohled do expozice pravěku, který přibližuje archeologické naleziště ze starší doby kamenné v Dobrkovicích, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově
dveří žákům škol jejich obce, čtvrti či města a k programování specifických aktivit pro tyto žáky. Žádám je, aby jim daly k dispozici svá zařízení, aby tito žáci mohli ukázat svou vlastní tvorbu."

Výzva samozřejmě platí i pro rok 2000, ve kterém opět počítáme s řadou aktivit pro děti a mládež.

Nakonec je třeba připomenout, že školy i další organizace pracující s dětmi využívají a nadále mohou využít nezanedbatelné výhody našeho Muzejního kruhu. Bližší informace sdělí pracovnice pokladny muzea, nebo jsou k dispozici na Internetu a v muzejním programovém letáku, který zašleme na vyžádání.

Mgr. Petr JelínekJE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍLIŠ MNOHO MUZEÍ?

Na tuto otázku dává odpověď článek RNDr. Jiřího Žalmana v časopise Místní kultura z něhož citujeme:

"V uplynulých dvaceti letech počet muzeí všude na světě neuvěřitelně stoupá. Kolem roku 1980 jich bylo asi 35 tisíc, koncem osmdesátých let už 38 tisíc. Ve stejném období se v České republice počet muzeí prakticky nezměnil. Růst počtu muzeí, který ani v současné době neustává, je reakcí na to, že se mění poměr mezi pracovním a volným časem ve prospěch volného času, vzrůstá mobilita lidí, rostou nároky na kvalitu života a tím i vyšší zájem o kulturní hodnoty. Ve své podstatě jde o reakci ekonomickou, související se vztahem poptávky a nabídky. Zvláště vyspělé země si nedovolí tento vztah ignorovat, protože jeho respektování má pozitivní vliv na ekonomiku. Vznik nových muzeí vyvolává vznik pracovních míst ve službách, zvyšuje příjmy podnikatelů a tedy i daňovou výtěžnost pro obce, regiony i stát. Bohužel se zdá, že u nás jsme k tomuto jednoduchému chápání světa dosud nedospěli.

V Evropě je nejvíce muzeí v Německu (3200), ve Velké Británii je jich 2200 a ve většině vyspělejších evropských zemí se počet muzeí pohybuje mezi 500 až 800. V České republice je kolem 270 muzeí a galerií. Zajímavější je však údaj, kolik muzeí připadá na jeden milion obyvatel. Tento vztah vyjadřuje index MPI, který lze vypočítat z následujícího vzorce:

MPI = 1 000 000 : (O : M)
O = počet obyvatel v zemi, M = počet muzeí

Za vysoký MPI (jedno muzeum na 10 000) je pokládán MPI = 100, za nízký (jedno muzeum na 100 000 obyvatel) je pokládán MPI = 10. Nejvyšší hodnoty MPI v Evropě má Finsko (125) a Švýcarsko (106). Následují Rakousko (93,4), Maďarsko (47,7), Německo (40,3),
Celkový pohled do národopisné expozice se zemědělským náčiním Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově 
Velká Británie (38), Francie (35,5), Itálie (33). Pro srovnání - USA vykazují MPI = 34,4, Česká republika má MPI = 27, Slovenská republika 16,8. Evropský průměr je 23,2 - počet muzeí a galerií v České republice je tedy v porovnání s Evropou mírně nadprůměrný, ale zdaleka nedosahuje hodnot MPI například v Maďarsku. Zvláště porovnání s Maďarskem či Rakouskem je v tomto směru zarážející.

Tvrzení, že je u nás muzeí "příliš mnoho" není tedy ničím podloženo, a pokud bychom takový názor přijali, byla by to cesta proti evropskému a světovému trendu, perspektivě pak proti veřejným zájmům nejen kulturním, ale i ryze ekonomickým."

Žalman, J., O slučování muzeí a galerií s jinými kulturními organizacemi
in Místní kultura, roč. X, č. 1 - 2 / 2000, s. 32 - 33ČESKOKRUMLOVŠTÍ V NOVÉM ŽIVOTOPISNÉM LEXIKONU
(Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století, Praha 1999)

Trojdílný Český biografický slovník XX. století je na světě. Koncem roku 1999 ho vydalo pražské nakladatelství Paseka.Minulé půlstoletí životopisným slovníkům nepřálo, protože většinou trpělo změnami, koho oslavovat a koho zavrhnout. Nyní ve slovníku. najdete stručná životopisná hesla všech významnějších Češek i Čechů, kteří se v letech 19001999 výrazně, či nějak pozoruhodně zapsali do našich dějin. Jsou tu osobnosti zvěčnělé i žijící.

1870 stránek textu obsahuje 12 000 osobních hesel. Mezi nimi je přibližně 670 rodáků z jižních Čech. Svou encyklopedickou premiéru zde má i osm jmen 1idí z Českokrumlovska. Jejich biogramy ve slovníku jsou samozřejmě bohatší, zde je jen krátký přehled:

Bürger-Bartoš František, 25.11.1898 Čertyně - 15,10.1964 Praha, český generál odbojář, za pražského povstání náčelník štábu voj. velitelství. Dne 20.6.1945 přijal krycí jméno Bartoš úředně za své příjmení. 1950-53 vězněn, potom byl úředníkem ve Státním pedagogickém nakladatelství, rehabilitován 1957.

Hájek František, 30.11.1886 Čertyně - 15.3.1962 Praha, soudní lékař a profesor UK v Praze. Zakladatel klasického pojetí soudního lékařství v Československu a historik svého oboru.

Jakeš Miloš, 12.8.1922 České Chalupy , komunistický politik, mj. odchovanec Baťových závodů (1937-50) ve Zlíně, autor memoárové knihy Dva roky generálním tajemníkem (1996).

Jaksch Wenzel, 25.9.1896 Dlouhá Stropnice (býv. polit. okr. Kaplice) - 27.11.1966 Wiesbaden, německý soc. dem. politik a novinář v ČSR. Roku 1938 vystupoval na obranu integrity Československé republiky .

Jungbauer Gustav, 17.7.1886 Horní Planá - 23.10.1942 Praha, německý historik a národopisec v českých zemích, spoluzakladatel Šumavského muzea v Horní Plané, člen Německé akademie věd v Praze.

Kroiher František Jan, 2.12.1871 Rojšín - 17 .6. l948 Ledenice, český římskokatolický kněz, politik a novinář, děkan v Ledenicích. Byl činný v Národní jednotě pošumavské, 1920-39 senátorem Národního shromáždění ČSR za agrární stranu.

Mazanec Karel, 30.9.1922 Český Krumlov - 29.7.1967 Brno, český lékař. histolog. Jeden ze zakladatelů embryologie v Československu, profesor UJEP v Brně.

Talíř Jaromír, 9.8.1950 Český Krumlov, český politik, 1990-95 primátor města České Budějovice, 1996-8 ministr kultury ČR, poslanec Parlamentu České republiky.

Miloslav Trnka


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1998 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - červen 98 na adrese : http://www.oku-ck.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0