Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Leden 2000 - Číslo 1 - Ročník IX.

PF   2000
srdečně přejí pracovníci muzea

 Horní č.p. 152, Okresní vlastivědné muzeum
LEDEN V MUZEU
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Nová krátkodobá výstava Vánoce 1999 - práce žáků českokrumlovských mateřských škol, zvláštní školy, základních škol a ZUŠ. Výstava trvá do 16. ledna 2000.
Otevírací doba :
Úterý - pátek: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Sobota - neděle: 13.00 - 16. 00 hodin.
Začátky posledních prohlídek: 11.15 a 15.15 hodin! Zavírací den: pondělí.

POZOR! ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY:
V sobotu 1. 1. 2000 - Nový rok - zavřeno!
Muzeum je otevřeno pouze do neděle 16. ledna včetně! Od 17. 1. začíná pravidelná technická přestávka - expozice a výstavy jsou uzavřeny. Technická přestávka skončí 29. února.

LEDEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Otevírací doba :
Úterý - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: neděle, pondělí.
POZOR! ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY:
Pobočka je otevřena až od 4. ledna! V sobotu 15. a 29. 1. 2000 - zavřeno!

INFORMACE NA PRVNÍ ČTVRTLETÍ
Technická přestávka v provozu expozice a výstav muzea v Horní ulici je stanovena na dobu od 17. ledna do 29. února včetně.
Od 1. března bude zahájen provoz stálé expozice.
Celoroční výstavy budou otevírány postupně v průběhu března.
Sál v přízemí muzea je k dispozici pořadatelům nájemních akcí po předchozí domluvě a písemné objednávce. Rezervace přijímá pokladní muzea, tel. č. +420 380 711 674.
Na 11. února je připravován koncert Jihočeského lékařského kvarteta. Program bude uveden ve druhém čísle Měsíčníku.
Přihlášky Muzejního kruhu přijímáme i v době technické přestávky.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace včetně archeologických dohledů a záchranných archeologických průzkumů zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě, případně po uzavření příslušné smlouvy.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


ZA HISTORICKÝMI PAMĚTIHODNOSTMI ČESKÉHO KRUMLOVA

Jezuitský seminář
Na pravém konci Horní ulice stojí impozantní budova bývalého jezuitského semináře (dnes Okresního vlastivědného muzea, Horní č.p. 152). Tato nejstarší raně barokní stavba ve městě se zdobným západním průčelím a arkádovými chodbami byla postavena v letech 1650 - 1652 na místě šesti měšťanských domů a původně byla určena pro českokrumlovský jezuitský seminář, který spolu s jezuitskou kolejí a divadlem patřil do komplexu budov jezuitského řádu v Horní ulici. Také po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 sloužila tato budova až do roku 1945 potřebám školství, neboť zde působily kupříkladu hlavní německá škola, dívčí škola či německé městské gymnázium. Ke školní budově přiléhal též školní dvůr se zahradou a vyhlídkovou terasou, který sloužil ke studiu, sportu, hrám i oddechu studentů. Po druhé světové válce získalo v roce 1946 bývalý seminář okresní muzeum a archiv. První muzejní expozice zde byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1952. Současná podoba stavby je z roku 1980, kdy byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy, která probíhala v letech 1970 - 1979 a při které byla odstraněna přístavba s bývalou seminární kaplí sv. Josefa z roku 1732. Mezi nejpozoruhodnější exponáty současné stálé muzejní expozice, která zachycuje historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století, patří unikátní keramický model Českého Krumlova v měřítku 1:200.

Mgr. Martin Jakab

Jezuitský seminář v popředí s bývalou seminární kaplí sv. Josefa na kresbě Bohuslava Coufala


MUZEJNÍ KRUH 2000
Náš adresář Muzejní kruh vzrostl do konce minulého roku na 57 zájemců. Z tohoto počtu je 37 jednotlivců, 9 rodin, 8 škol a 3 agentury.
Držitelům nejdříve vydaných průkazek skončí jejich platnost 30. dubna 2000, zatímco průkazka posledního přihlášeného platí až do 14. února 2001.
Průkazky platí 14 měsíců od jejich vydání a přihlášky přijímáme po celý rok.
Od březnového vydání našeho Měsíčníku budeme připomínat držitelům průkazek končící dobu platnosti, aby mohlo dojít včas k jejich obnovení.
Přejeme všem příznivcům Muzejního kruhu, aby byli s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na další zájemce.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese: http://hplana.lipensko.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0