Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Září 1999 - Číslo 9 - Ročník VIII.


 Český Krumlov - Předmostí u Horní brány, olej z 1. polovina 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
ZÁŘÍ V MUZEU
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína.
Dlouhodobá výstava - Šumava na starých pohlednicích - přes 500 pohlednic ze sbírek JčM Č. Budějovice a OVM Č. Krumlov. Tato úspěšná výstava trvá pouze do konce září 1999!
Nová krátkodobá výstava Práce studentů SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově - průřez čtyřletými výsledky práce v oborech výtvarné zpracování keramiky, kamenosochařství, užitá malba, scénická technika a pozemní stavitelství. Vernisáž se koná v pondělí 6. září v 16 hodin. Výstava trvá do 29. září.
Sezónní výstava - Dřevěné hračky ze sbírek Okresního muzea v Jindřichově Hradci potrvá do 3. října 1999. Součástí výstavy jsou hračky výrobního družstva JAS ve Stráži nad Nežárkou a současného tvůrce Luďka Fialy, se kterými si malí i dospělí mohou pohrát. Některé hračky budou po dobu konání výstavy v prodeji v pokladně muzea. Ve dnech 15. a 16. září bude Luděk Fiala předvádět ukázky vlastní tvorby.
Otevřené dveře v muzeu - 12.9.1999, Muzeum, Horní č. p. 152, Český Krumlov
Otevírací doba : Muzeum je otevřeno denně: 10 - 12.30 / 13 - 17 hodin. Poslední prohlídky začínají v 11.45 a v 16.15 hodin!

ZÁŘÍ V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Den otevřených dveří - 12.9.1999, Památník Adalberta Stiftera, Horní Planá
Nová sezónní výstava Plana, Plan, Ober Plan, Horní Planá - 650 let městských práv. Výběr chronologicky řazených událostí z historie Horní Plané od 13. do začátku 20. století.
Zároveň bude představena nová propagační tiskovina Památníku A. Stiftera vydaná v rámci projektu Phare.
Nová sezónní výstava Poslední host - Johannes Urzidil. Výstava dokumentuje šumavské letní pobyty spisovatele J. Urzidila ve Zvonkové na Hornoplánsku v letech 1930 - 1938 a jimi inspirovanou Urzidilovu literární tvorbu prostřednictvím fotografií, dokumentů, publikací a výtvarných prací ak. malířky Evy Prokopcové. Výstavu připravili zakladatelé vznikajícího hornoplánského nakladatelství, které také vydává stejnojmennou knihu. Její křest se koná v sobotu 11. září v 15 hodin.
Výstavka - Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg připomíná osudy místa na česko-rakouské hranici, které bylo odsouzeno k zániku a stalo se místem smíření.
Otevírací doba :
úterý - neděle: 10 - 12 / 13 - 18 hodin.
Zavírací den pondělí s výjimkou 13. září!

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V pondělí 6. září 1999 v 16 hodin bude ve výstavních sálech muzea zahájena Souborná výstava prací studentů Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Výstava obsahuje průřez tvorbou studentů všech ročníků v oborech výtvarné zpracování keramiky, kamenosochařství, užitá malba, scénická technika a pozemní stavitelství za dobu čtyř let, které uplynuly od poslední takto rozsáhlé prezentace školy. Výstava potrvá do 29. září.


NABÍDKA MUZEJNÍ POKLADNY
KAPESNÍ ENCYKLOPEDIE
MUZEA A GALERIE V ČR
Pokladna muzea nabízí další zajímavý přírůstek do knihoven sběratelů, turistů, pedagogů, cestovních a informačních kanceláří, úřadů měst a obcí, kulturních institucí a dalších zájemců o umění, historii, starožitnosti, techniku, přírodní vědy či kuriozity. Tomuto širokému okruhu je určena kapesní encyklopedie MUZEA A GALERIE V ČESKÉ REPUBLICE, kterou vydalo nakladatelství Titanic v Plzni ve spolupráce s Asociací muzeí a galerií v Praze. Na 225 stranách naleznete více než 600 hesel se základními informacemi o muzeích a galeriích s trvalými expozicemi a pravidelnou otevírací dobou. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi. Cena této praktické knihy činí v pokladně muzea 250,- Kč. V případě zaslání na dobírku účtujeme poštovné a balné.

Boletice, nálezy keramiky ze starší doby železné, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


RODOPISNÁ REVUE
Zájemcům o genealogii je určena RODOPISNÁ REVUE, která začala vycházet v letošním roce. Vydává ji Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, Jindřicha Plachty 3, PSČ 370 04. Ročně vycházejí čtyři čísla označená podle ročních období. Jaro a léto se již ke čtenářům dostalo a ze zajímavého obsahu rádi připomínáme články Jana Mareše o jihočeských předcích slavného rakouského skladatele Antona Brucknera, pocházejících z Hořic na Šumavě, či článek Miloslava Trnky o rodokmenu hornoplánského rodáka Adalberta Stiftera. Od téhož autora pochází článek o významném báňském inženýrovi Rakouska-Uherska Janu Mayerovi, pocházejícímu z tkalcovského rodu Mayerů ze Lhenic. Kolébkou tohoto rodu však byla v 17. století Horní Planá na Českokrumlovsku. Další článek M. Trnky je věnován časopisu RODOKMEN, který byl vydáván v Praze v letech 1940-1941 a 1946-1948 a poté byl zakázán. Autor přináší výběrovou bibliografii prací s jihočeskou tematikou z RODOKMENU a zároveň se zmiňuje o okolnostech ukončení jeho vydávání po únoru 1948: "Autoři kolem Rodokmenu, Jihočechy nevyjímaje, bubnovali na poplach nad kulturními ztrátami ... Redaktor Karel Kryl, rodák z Hluboké nad Vltavou ... stále tvrdošíjně informoval např. o ... archiváliích Benešova nad Černou, které byly z radnice obsazené vojáky vystěhovány do lednice pivovaru. Tam v mokru shnily a místní správní komise usoudila, že i zde archiv překáží a dala jím zaplniti močál spolu s jinými odpadky. Tak přišlo ke zničení 22 privilegií, i ta česká z r. 1423 ... Jediná listina zachovala se proto, že ji žertem člen SNB poslal jako dárek při mikulášské slavnosti místnímu funkcionáři ...". RODOPISNÁ REVUE je k dispozici hlavně v počítačové formě na disketě 3,5" ve Wordu. Tiskem vychází jen malý náklad. Diskety je možné objednat v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Případní zájemci se také mohou přihlásit v muzeu, jejich požadavky rádi předáme redakci.


KŘEST NOVÉ KNIHY VE STIFTEROVĚ RODNÉM DOMKU
V sobotu 11. září 1999 v 15 hodin se v rodném domku Adalberta Stiftera v Horní Plané uskuteční křest nové knihy Johannes Urzidil: Poslední host. Knihu vydává nakladatelství Srdce Vltavy v Horní Plané. Její vydání předznamenává stejnojmenná výstava, kterou ve Stifterově památníku od poloviny června se zájmem shlédlo již takřka tři tisíce návštěvníků.


MUZEJNÍ KRUH
Počet zájemců o výhody Muzejního kruhu již činí 55. Ke dni 7.června 1999 bylo přihlášeno 36 jednotlivců, 9 rodin, 7 škol a 3 agentury. Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vydání! Přihlášky přijímáme po celý rok. Těšíme se na Vás.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese: http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1998 ve Zpravodaji Okresního úřadu na adrese: http://www.oku-ck.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0