Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Duben 2000 - Číslo 4 - Ročník IX.

Radostné Velikonoce srdečně přejí pracovníci muzea

 Český Krumlov, Snímání z kříže, kolem roku 1600, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
DUBEN V MUZEU

Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Nová krátkodobá výstava Hříchy, hry, dramata - Pavel Žáček / Obrazy. Pořádáme ve spolupráci s Galerií Zlatý Kříž Č. Budějovice. Vernisáž se koná v sobotu 1. dubna 2000 v 10 hodin. Výstava potrvá do 30. dubna.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea. Postupně přibývají další státy EU - v květnu Španělsko.
Nová dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury. Výstava je pořádána ve spolupráci s českokrumlovskou hospodou Na Louži. Kromě sbírkových předmětů z fondů českokrumlovského muzea jsou vystavovány exponáty, které laskavě zapůjčili soukromí sběratelé , Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, soukromý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově, Státní oblastní archiv, pobočka v Č. Krumlově a další. Vernisáž se koná v pátek 14. dubna 2000 v 18 hodin. Výstava potrvá do 14. ledna 2001.
Otevírací doba :
Úterý - pátek: 9.00 - 16.00 hodin.
Sobota - neděle: 13.00 - 16. 00 hodin.
Začátek poslední prohlídky: 15.15 hodin!
Zavírací den: pondělí.
Změna otevírací doby: 24. 4. - Pondělí velikonoční - otevřeno 13 - 16 hodin.

DUBEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Repríza výstavy o místu za "železnou oponou", které bylo odsouzeno k zániku a po r. 1989 se stalo místem smíření.
Připravujeme nové sezónní výstavy:
Vítkův Kámen - symbol vzájemnosti - od května
Památce básníka Hvozdu - výstava k 195. výročí Stifterova narození a 40. výročí Památníku A. Stiftera v Horní Plané - od června
Otevírací doba :
Úterý - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: neděle, pondělí.
Změny otevírací doby:
zavřeno od 7.3. do 11.3. včetně a v sobotu 25.3.

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Muzeum po přechodnou dobu (do září 2000)
nezajišťuje archeologické dohledy a záchranné archeologické průzkumy!
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


NA OKRAJ VÝSTAVY
PAVEL ŽÁČEK - OBRAZY

Stává se již tradicí, že v dubnu patří výstavní prostory českokrumlovského muzea prezentaci výtvarného umění ve spolupráci s Galerií Zlatý kříž v Českých Budějovicích.

Letos galerista Mgr. Jiří Reiniš přivádí do našeho města zajímavou obrazovou tvorbu Pavla Žáčka.

MUDr. Pavel Žáček (1959) je povoláním kardiochirurg, pracuje na kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a výtvarná práce je tedy jeho koníčkem. Zabývá se olejomalbou, vědeckou a knižní ilustrací, užitou grafikou a designem. Stranou jeho zájmu nestojí ani fotografie, animovaný film, loutky, dřevořezby a keramika. V posledním období je ovlivněn keltskou a irskou kulturou, jejíž odraz hledal na svých cestách do Auvergne (1996) a Bretaně (1997) ve Francii, do Irska (1998), Skotska a Walesu (1999).

Má za sebou řadu kolektivních a samostatných výstav doma i v zahraničí - Polsku, USA, SRN, Rakousku, Velké Británii.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 1. dubna 2000 v 10 hodin.

Výstavu zahájí JUDr. František Mikeš, úvodní slovo pronese ing. Jiří Soukup a v hudebním programu vystoupí členové Jihočeské hudební filharmonie.

Výstava potrvá do 30. dubna.

Sponzory výstavy jsou Raiffeisen Bank a Raiffeisen Stavební spořitelna České Budějovice, LIRA a. s. Český Krumlov a INPRESS České Budějovice.


UPOZORNĚNÍ PRO MUZEJNÍ KRUH 2000 - 2001
Řada dosavadních držitelů průkazek Muzejního kruhu platí příspěvek na další období v předstihu. Veškeré platby a přihlášky registrujeme a nové karty na období 2000 - 2001 budeme vystavovat tak, aby začátek platnosti nových průkazek navazoval na ukončení platnosti starých karet. Tím bude náležitě využita prodloužená doba platnosti průkazek, která od loňského roku činí 14 měsíců!

Náměstí v Českém Krumlově, v pozadí kostel sv. Víta s barokní věží, historické foto

ZPRÁVA PRO MUZEJNÍ KRUH

Vážení přátelé, blíží se čas ukončení platnosti nejstarších průkazek Muzejního kruhu.

Jak jsme slíbili, budeme pravidelně informovat držitele průkazek, které v nejbližší době ztratí svoji platnost. Protože však nemáme souhlas se zveřejněním jmenného seznamu, budeme uvádět pouze čísla průkazek. Prosíme, abyste těmto údajům věnovali pozornost.

Dnešní zpráva se týká následujících průkazek:
číslo průkazkyplatnost do
1 / 99 a 2 / 9930.4.2000
3 / 99 až 20 / 9910.5.2000
21 / 99 až 25 / 9916.5.2000
26 / 9917.5.2000
27 / 9918.5.2000
28 / 99 a 29 / 9919.5.2000
30 / 99 a 31 / 9923.5.2000
32 / 9924.5.2000
33 / 99 až 35 / 9925.5.2000
36 / 9929.5.2000


TISÍC DNŮ PRO EVROPU DUBEN 2000 - FRANCIE

Společný projekt českokrumlovských kulturních zařízení, škol a neziskových organizací pro popularizaci států Evropské unie a podporu vstupu České republiky do EU.

Třetím členským státem EU, představovaným v rámci projektu Tisíc dnů pro Evropu, je Francie. Země Galského kohouta byla od počátku jedním z nejdůležitějších účastníků v procesu evropské integrace, a to i přesto, že velmi silně lpěla a lpí na svých národních zájmech. Vždy je totiž dokázala skloubit se zájmy ostatních účastníků integračního procesu. Přitom si uchovala a nikdy neoslabila vliv dvou charakteristických znaků: existence silné centrální vlády a silného pocitu národní identity v rámci sjednocené Evropy.

Základní ekonomickou charakteristikou Francie je dominantní postavení sektoru služeb, který se na tvorbě HDP podílí přibližně 75 %! Tomu odpovídá skutečnost, že Francie je druhým největším světovým exportérem služeb. V roce 1998 dosáhla hodnota exportu služeb asi 30 % hodnoty exportu zboží. Podíl zemědělství na tvorbě HDP činí o málo více než 2 %. Francie však patří k nejvýznamnějším světovým exportérům zemědělských produktů a společně s Nizozemskem tvoří dvojici největších exportérů v rámci Evropské unie. Sektor průmyslu vytváří více než 20 % HDP. Mezi hlavní obory patří letectví, farmacie, telekomunikace, chemie a automobilový průmysl. Vývoj základních ekonomických ukazatelů je optimistický. V roce 2000 má HDP vzrůst o 2,7 %, výše inflace má činit 1,1 %, nezaměstnanost má klesnout na 10,8 % a rozpočtový deficit má být 1,9 % HDP.

A čím nám může imponovat francouzská politická scéna? Tím, že veškeré domácí ekonomické a politické spory jsou zapomenuty v případě, že se jedná o prosazení národních zájmů na mezinárodní scéně.

Základní informace
FRANCIE
Úřední název: Francouzská republika
Hlavní město: Paříž (Paris)
Počet obyvatel: 57,4 milionu
Celková rozloha: 551 500 km2
Jazyky: francouzština, bretonština, provensálština a další
Měna: frank = 100 centimů (FRF)
Kurs ke Kč (stav k 10. 3. 2000) - ČNB:  1 FRF = 5,419 Kč

Zajímavosti:
Paříž je světovým centrem módy a umění. V žebříčku výhod jednotlivých států EU je Francie zastoupena atraktivitou bydlení, levným oblečením a rozmanitostí kulturní nabídky. Francouzští vinaři produkují přes 300 druhů vína. "Francouzské platy nejsou v evropském průměru nejhorší a ani ceny nejsou neúnosné" - říkají obyvatelé centra Paříže novinářům. Za byt v centru Paříže o výměře asi 100 m2 platí čtyřčlenná rodina měsíčně přes pět tisíc franků.

(Zdroje informací: příloha časopisu EKONOM č. 2/2000,
HN č. 50/2000, LN z 6.11.1999)

Z PŘIPRAVOVANÉHO PROGRAMU

7.4. Vyvěšení francouzské vlajky, Horní 155
za účasti zástupce velvyslanectví Francouzské republiky v Praze

Městská knihovna, Horní ulice 155
po celý měsíc- výstavka propagačních materiálů a knih
- v oddělení pro děti zajímavá soutěž o ceny a CD - ROM s programem o státech EU
5.4. v 17 hodin,
oddělení pro dospělé
- O kavalírských cestách českokrumlovských velmožů po Evropě vypráví Mgr. Anna Kubíková
20.4. v 17 hodin,
oddělení pro dospělé
- Povídání o Francii s Mgr. Janou Veselou

Prokyšův sál, Horní 155
20.4.18 hodin- Putování Francií v podání českokrumlovských souborů - pořádá Městské divadlo

Městské divadlo, kavárna, Horní Brána 2
27.4.19 hodin- Národní parky Francie - přednáší ing. Milan Břeský - promítání diapozitivů

Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká
po celý měsíc:- výtvarná soutěž a další zajímavé akce

Muzeum Horní 152
po celý měsíc:-Časová osa s prezentací důležitých událostí spojujících Českou republiku se státy Evropské unie - Řeckem, Itálií a Francií doplněná o další zajímavosti (chodba v přízemí).
V měsíci dubnu bude rozšířena o další stát EU - Španělsko.

Ideový návrh časové osy: Blanka Rožánková, obsahové zpracování: Mgr. Martin Jakab, výtvarný návrh a realizace: Lenka Kohoutková, odborná garance a financování: Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově.

Časové osy jsou péčí muzea ve spolupráci s paní Blankou Rožánkovou instalovány ve dvou českokrumlovských středních školách - gymnáziu a SZŠ. Další verze je předávána gymnáziu v Kaplici.

Obsah časové osy je muzeem předáván na disketě Evropskému informačnímu centru v Českém Krumlově pro instalaci digitální časové osy na internetových stránkách EIC : http://www.ckrumlov.cz/eic.

Změna termínů a programu vyhrazena !

Podrobný dubnový program akce 1000 dnů pro Evropu
je uveden v kulturním kalendáři KUK, nebo je k dispozici v Městské knihovně.


EVROPSKÉ PRŮSEČÍKY V MUZEU
Od počátku února letošního roku žije českokrumlovský region společným projektem místních kulturních a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a středních škol - Tisíc dnů pro Evropu, který má nejen podpořit vstup České republiky do Evropské unie a představit její členské země, ale také přiblížit dějinný vývoj evropské civilizace a především poukázat na historické kontakty českého teritoria s okolní Evropou. Konkrétním příspěvkem Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově do tohoto nepolitického projektu je realizace původní časové osy nazvané Evropské průsečíky, která byla během měsíce března instalována v přízemní chodbě muzea a obdobné časové přímky, jejichž garantem je rovněž českokrumlovské muzeum, se již o něco dříve objevily na českokrumlovském Gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Gymnáziu v Kaplici. Ve spolupráci s Evropským informačním centrem Jihočeské univerzity se zrodila i její digitální podoba v rámci virtuálního průvodce Evropou na internetových stránkách s adresou www.ckrumlov.cz/eic. Časová osa bude doplňována a aktualizována v souladu s průběhem celého projektu. V současné době již zachycuje historii "kolébek" evropské civilizace - Řecka a Itálie a intenzivně se připravují Francie a Španělsko. Dle původní koncepce obsahuje časová přímka data z historického i kulturního vývoje daných evropských států od počátků až do doby současné a snaží se rovněž vystopovat historické kontakty a styčné body mezi Českem, Českokrumlovskem a Evropou, neboť český prostor vždy zcela prokazatelně zapadal do celoevropského historického kontextu.

Martin Jakab

VÍTE, ŽE ...?

... byl tiskem Daniela Adama z Veleslavína vydán první český překlad z řečtiny
... český kronikář Václav Hájek z Libočan odvodil původ Čechů od Řeků a dokazoval příbuznost obou národů
... řecký obchodník Georgios Zaviras podnikl cestu do Rakous, Čech a Pruska, vydal o ní cestopisnou zprávu a do řečtiny přeložil Komenského Orbis pictus
... Československo přijalo po porážce komunistického povstání v Řecku na 12. 000 řeckých emigrantů a 75 řeckých dětí bylo umístěno v zotavovně v Hořicích na Šumavě
... Francesco Petrarca vedl korespondenci s Karlem IV. a že se osobně setkali v Mantově
... Vilém z Rožmberka podnikl kavalírskou cestu do Itálie, kde byl při návštěvě několika italských měst okouzlen renesanční kulturou
... se staly krvavé bitvy u Magenty a Solferina podnětem k založení mezinárodního Červeného kříže pro pomoc raněným


 Ze starých šenků
VÝSTAVA "ZE STARÝCH ŠENKŮ"

Vaření piva, jeho šenkování a pití se během věků stalo význačným kulturně - historickým fenoménem, zasahujícím do hospodářského, sociálního i politického života mnoha národů a států, včetně našeho.

Není divu, o tomto fenoménu píší knihy a připravují výstavy. Výstava Ze starých šenků, kterou na letošní rok připravilo naše muzeum, chce návštěvníky v rozumné míře poučit a pobavit, zaujmout řadou specifických zajímavostí a přiblížit hodnoty tzv. pivní kultury. Historická část přechází od připomínky pivovarnictví v Čechách k užším regionům - jižním Čechám a Českokrumlovsku. Výroba piva je připomínána modely strojního zařízení pivovaru. Prostředí šenkoven a hostinců je prezentováno ve stylizované podobě ve vztahu ke skupinám hostů jako hospůdka ostrostřelecká, hasičská, měšťanská, turistická, selská a další. Návštěvníci se mohou pokochat množstvím pivních nádob, reklamních tabulí pivovarů, pivních lahví, tácků, etiket a pohlednic. Pozornost si zaslouží reprodukce archiválií z českokrumlovských archivů, například listiny posledních Rožmberků. Z materiálií jsou vystaveny pivní pípy , dřevěný soudek s pípou a ruční pumpičkou, výčepní pult, plnička pivních lahví se "špuntovačkou" a další polozapomenuté předměty.

Až si tuto výstavu budete prohlížet, připomeňte si, že právě v šencích a hospodách se odehrávaly tak důležité věci, jako je politika a dějepis. A nezapomeňte, že ve starých šencích bylo místo jak pro spokojené pohovění ve stylu otce Kondelíka, tak pro bohatství her, improvizace a inspirací ve stylu Bohumila Hrabala ...

-pj-


VÝROČNÍ ZPRÁVA VYŠLA
Od poloviny minulého měsíce je na internetové adrese Okresního úřadu (http://www.oku-ck.cz) zveřejněna Výroční zpráva Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově za rok 1999, a to v nejnovějším vydání Zpravodaje OkÚ - březen 2000 na stranách 13 až 23.

Pro zájemce zajistíme vytištění výroční zprávy formou separátu. Objednávky separátních výtisků přijímáme písemně i telefonicky. Členům Muzejního kruhu poskytneme výroční zprávu na vyžádání zdarma, ostatním zájemcům za režijní cenu kopírování ve výši 10,- Kč.

Výroční zpráva obsahuje následující kapitoly:

I. Úvod
Zřizovatel a forma instituce
Oblasti hlavní činnosti
Doplňkové činnosti

II. Provozní činnost
Zaměstnanci muzea
Hospodaření
Péče o budovu a vybavení muzea
Detašovaná pracoviště

III. Odborná činnost
Péče o sbírky, evidence, akvizice, inventarizace, ochrana, zápůjčky
Výzkum, dokumentace a využití sbírek
Badatelé, odborné konzultace, poradenská a expertní činnost
Vydavatelská a publikační činnost
Spolupráce s dalšími odbornými institucemi

IV. Kulturní a osvětová činnost, propagace
Návštěvnost muzea
Expozice a výstavy
Muzejní akce
Propagační činnost
Muzejní kruh
Propagace v katalozích mezinárodních a tuzemských karet

V. Závěr
Poděkování dárcům a sponzorům

VI. Příloha
Porovnání vybraných ukazatelů činnosti muzea v letech 1998 - 1999


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
NOVINKA!
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0