Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Květen 2001 - Číslo 5 - Ročník X.

Od 1.5.2001 je v muzeu sezónní otevírací doba :
po-ne, 10.00-17.00 hodin

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MUZEU I POBOČCE
Mezinárodní den muzeí - 18. květen - tradičně připomeneme Dny otevřených dveří. V pátek 18. a v sobotu 19. května 2001 je pro všechny návštěvníky po celý den volný vstup do expozic a výstav v muzeu i pobočce.

KVĚTEN V MUZEU

  Barokní jezuitská lékárna, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Renata Grainer (SRN) a Taťána Ruprichová / Obrazy. Vernisáž se koná v sobotu 5. května 2001 v 11.00 hodin. Hudební doprovod vernisáže: Luboš Pospíšil - zpěv, kytara. Výstava potrvá do 3. června 2001.

Nová dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Nová dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici. Otevřena od 10. března.

Nová celoroční výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků je prodloužena z roku 2000. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
denně 10.00 - 17.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin.

KVĚTEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Památce básníka Hvozdu - repríza výstavy k historii rodného domku A. Stiftera a jeho památníku.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Otevírací doba:
úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí


  Legionáři z Českokrumlovska při odhalení pomníku padlým v Holubově v roce 1924
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA VÝSTAVĚ V ARCHIVU
V PÁTEK 18. KVĚTNA!

Po celý den (10.00 - 18.00 hodin)
je pro všechny zájemce volný vstup.

Srdečně zvou pořadatelé :
Státní okresní archiv
a Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově.


ČESKOKRUMLOVSKÉ MUZEJNÍ EXPONÁTY NA VÝSTAVĚ NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
SLÁVA BAROKNÍ ČECHIE

Podobně, jako mnoho dalších muzeí a památkových objektů, bylo i českokrumlovské muzeum požádáno Národní galerií v Praze o zapůjčení vybraných sbírkových předmětů do rozsáhlého výstavního projektu Sláva barokní Čechie / Umění, kultura a společnost 17. a 18. století.

Výstava, která se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla a za morální podpory České komise UNESCO byla zahájena 27. dubna a potrvá do 28. října 2001 v Obrazárně Pražského hradu, Šternberském paláci, Valdštejnské jízdárně a Paláci Golz - Kinských.

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program v Praze i regionech, výběr publikací, zvukové CD i multimediální program v podobě CD ROM s interaktivní hrou pro děti.

Aktuální informace o výstavě a doprovodném programu jsou k dispozici na Internetové adrese www.barokng.cz

Český Krumlov pod ochranou Panny Marie a světců, antependium z kaple na Křížové hoře, olej na plátně, přelom 17. a 18. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Návštěvníci výstavy Sláva barokní Čechie uvidí z českokrumlovských muzejních sbírek následující exponáty:

  1. Antependium z kaple na Křížové hoře - Český Krumlov pod ochranou P. Marie a světců, pocházející z období 1727 - 1728, jehož autorem je zřejmě Petr Antonín Anueis.

  2. Vývěsní štít jezuitské lékárny v Českém Krumlově z r. 1775, namalovaný Františkem Jakubem Prokyšem.

  3. Jednu z nejstarších oboustranných pernikářských forem v Čechách s reliéfním vyobrazením kavalíra (šlechtice) s psíkem u nohy, ozdobným monogramem a letopočtem 1645 (na lícní straně) a postavou dámy (šlechtičny) v bohatě zdobeném šatu s vějířem v ruce (na rubové straně).

  4. Pernikářskou formu čtvercového tvaru s kruhovým ornamentálním a rostlinným dekorem, monogramy a letopočtem 1656.

-pj-

František Jakub Prokyš, vývěsní lékárenský štít barokní lékárny, expozice Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

 
PREZENTACE NA MUZEJNÍM VELETRHU V TŘEBÍČI

Českokrumlovské muzeum se letos zúčastní VI. veletrhu muzeí České republiky, která se koná ve dnech 23. až 25. května v Západomoravském muzeu v Třebíči.
Společně s kolegy ze Sušice, Vimperka, Prachatic a Netolic, sdruženými v regionálním kolegiu Šumavských muzeí Asociace muzeí a galerií bude vytvořena panelová prezentace tzv. „Šumavské muzejní cesty“, do které budou zařazena i nečlenská muzejní zařízení. Z našeho regionu se jedná zejména o nové expozice Obecního muzea v Hořicích na Šumavě, Schwarzenberského kanálu ve Chvalšinách a o Muzeum koněspřežky v Bujanově.


VYŠEL NOVÝ VÝBĚR

Z obsahu nejnovějšího čísla časopisu Výběr, vydávaného Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích připomínáme alespoň dva články, věnované regionu Českokrumlovska.
Zajímavým materiálem, orientovaným do nepříliš známé oblasti Kaplicka, je text Mgr. Jana Pařeza ze Strahovské knihovny v Praze Založení tkalcovského cechu v Benešově nad Černou Petrem z Rožmberka r. 1519.
Regionu Českokrumlovska se dotýká článek Jiřího Fröhlicha z Prácheňského muzea v Písku nazvaný
Historická opevnění jižní zemské hranice. Předmětem jeho zájmu se stala oblast Novohradských hor a Šumavy, a to po obou stranách hranice.
Výběr obsahuje samozřejmě řadu jiných zajímavostí z dalších míst jižních Čech. Pro zájemce je ke koupi v pokladně muzea.
(Výběr - Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech č. 4, roč. XXXVII 2001)


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ RENATA GRAINER - TAŤÁNA RUPRICHOVÁ / OBRAZY

Německá malířka Renata Grainer pochází ze Dvora Králové n. L. Po srpnových událostech r. 1968 odešla do Německa, kde v roce 1973 absolvovala uměleckou školu v Mohuči. Věnovala se tvorbě animovaných filmů, která pro ni byla velkou školou přesnosti a smyslu pro detail. V současné době žije v Mnichově a věnuje se volné grafické tvorbě. S jejími pracemi se mohli seznámit návštěvníci mnoha galerií a výstavních síní. Letos pořádá výstavy v Salzburgu a Hamburku. Její zálibou jsou starožitnosti, řada z nich se objevuje na obrazech komponovaných zátiší, které vytváří nejen tradičním akvarelem, ale také za pomoci šablon, stříkací pistole a speciálních barev.

Taťána Ruprichová se narodila v Jeseníku, žije a tvoří ve Dvoře Králové n. L. Vystudovala Střední textilní školu s výtvarným zaměřením v Brně a léta pracovala jako textilní návrhářka. Od roku 1992 se věnuje samostatné malířské tvorbě. Její obrazy se vyznačují teplou hřejivou barevností, ženskou poetikou a romantismem. Jsou to osobité pohledy zaměřené někdy do krajiny s prvky vegetace a živé přírody, jindy do zákoutí měst i na jejich dominanty. Často se nechává inspirovat hudebními motivy. „Ráda se uzavírám do fantazie a snových představ a velmi silně cítím atmosféru prožitých okamžiků... Obrazy jsou odezvou mých emocí“, svěřila se malířka čtenářům deníku Slovo v roce 1997.

Na vernisáže výstav Taťány Ruprichové vždy přichází zahrát a zazpívat její bratr Luboš Pospíšil, známý rockový hudebník. Bude tomu tak i v případě vernisáže v našem muzeu, která se koná v sobotu 5. května 2001 v 11.00 hodin. Jste srdečně zváni!

- pj -


CÍN - STŘÍBRO CHUDÝCH NA HRADU ROŽMBERK

Po dohodě se správou Státního hradu Rožmberk nad Vltavou bude v letošní sezoně hradní výstavní síň patřit expozici cínových předmětů ze zbírek českokrumlovského muzea.

Výstava s názvem "Cín - stříbro chudých" obohatí programovou nabídku tohoto památkového objektu, když nabídne zajímavý výběr měšťanskýcha a liturgických předmětů z cínu, případně v kombinaci s dalšími materiály, dochovaných zejména z 18. a 19. století.
Výstava je přístupná v otevírací době státního hradu Rožmberk n. Vlt. Bližší informace podá správa hradu na tel. č. +420 380 749 839, fax č. +420 380 749 802.


Z LITERÁRNÍCH NOVIN Č. 15 Z 11. DUBNA 2001

Z článku Pavlíny Brzákové „Duch Místa“ otiskujeme výňatek inspirovaný návštěvou našeho muzea a dubnové výstavy výtvarného umění.

Sbírání
Je ráno a procházím městem. Vzpomínám si, že muzea mi vždycky připadala jako márnice, hrobky a vůbec věci poslední. Sběratelství starých předmětů, které s v muzeích skladují, je jakýmsi zvláštním druhem společenské patologie, jež je vlastní výhradně civilizovaným zemím. Přírodní člověk je totiž na smrt zvyklý, a tak nemá potřebu ji v utajených podobách „skladovat“. Výjimku lze učinit u muzeí vlastivědných, která se otevírají více doširoka, takže strach a pach smrti tu nejsou na prvním místě. Znamená to, že není nutné se předem křižovat a uplivovat tajné do rukávu (nedej bože, aby se na to přišlo). Krumlovské vlastivědné muzeum, jež jsem se přece jen navzdory své noční zkušenosti odhodlala navštívit, mne k mému překvapení oslnilo svou barevností. Tedy žádná umrlčí stavba, kde číhají zkřížené hnáty kostlivců a vybledlé hábity, ale život v pravém slova smyslu. Společná výstava pětice autorů - Josefa Bruckmüllera, Jana Cihly, Františka Doubka, Jiřího Prachaře a Karla Vysušila, kterou v prostorách muzea tvořily obrazy, grafiky, kresby a sochy, mi otevřela různorodý svět i - prasvět. Míním tím konkrétní prasvět zachycený v obrazech Josefa Bruckmüllera z cyklu „Prvním bytostem“. … Napadá mne, že duše je vlastně také takové „muzeum“, bizarní skladiště roztodivných věcí. Jen díky tvorbě - aktu „provětrání“ - se duše zbavuje té zatuchlosti, jež by se ve světě materiálním jinak zahnízdila za vitrínami. Tak tedy: Odkud přicházím? Kdo jsem? Kam kráčím? - to je to, co trápí nejen Bruckmüllera.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.

 


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0