Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Květen 2003 - Číslo 5 - Ročník XII.

OD 1. KVĚTNA JSOU EXPOZICE A VÝSTAVY
REGIONÁLNÍHO MUZEA V ČESKÉM KRUMLOVĚ, HORNÍ 152
OTEVŘENY DENNĚ VČETNĚ SVÁTKŮ
10.00 - 17.00 HODIN

KVĚTEN V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Exponát jara 2003
Archeologický nález z domu č. p. 77 v Široké ulici.
Do konce května je vystaven nález, zjištěný při opravách povodňových škod v tzv. alchymistově domě v českokrumlovské Široké ulici. Vitríny v chodbě, přízemí.

Nová krátkodobá výstava Šumava - Böhmerwald 2002 - 2003. 11. ročník mezinárodního mapového okruhu. Výstavu fotografií připravil Fotoklub Český Krumlov.
Vernisáž se koná v sobotu 3. května 2003 ve 14.00 hodin ve výstavních prostorách muzea - 1. Poschodí. Výstava potrvá do 29. června 2003.

Nová krátkodobá výstava Jan Cihla - Okamžiky. Malé přírodní senzace... Výstava obrazů, ilustrací a kreseb českokrumlovského výtvarného umělce je pořádána po premiérovém uvedení v Galerii G Olomouc. Vernisáž se uskuteční ve středu 30. dubna 2003 od 18 hodin ve výstavních sálech muzea. Výstava potrvá do 1. června 2003

Wilhelm Fischer, Portrét dívky v šumavském kroji, Český Krumlov, 1938, olejomalba na překližce, stav po restaurování, komplexní restaurátorský zásah Lea Konvalinková, Český Krumlov, 1991
Nová dlouhodobá výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Mezi exponáty patří pivní artefakty, likérové soupravy, porcelánové šálky, pohlednice, exlibris, bábovkové formy, knihy s autogramy autorů, karikatury českých herců, historické radiopřijímače, papírové betlémy a další zajímavosti. Výstava se koná od 1. dubna do 31. prosince 2003. Chodba v 1. poschodí.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha z Rožmberka. Chodba přízemí. Výstava trvá do 31. prosince 2003. Chodba v přízemí.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výstava byla doplněna o obrazy, restaurované v roce 2002. Exponáty doprovází obrazová a textová dokumentace restaurátorských prací. Výstava trvá do 12. ledna 2004. Výstavní prostory v 1. poschodí.

Otevírací doba muzejních výstav a expozice v Českém Krumlově:
od 1. května do 30. září 2003:
denně 10.00 - 17.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin!

DALŠÍ PROGRAMY
Den muzeí - 18. květen
K Mezinárodnímu dni muzeí v neděli 18. května poskytneme všem návštěvníkům celodenní 80% slevu vstupného do expozice a výstav. Výše vstupného bude činit 10,-Kč /os./ dospělí a 5,-Kč /os./ děti.
Držitelé průkazek Muzejního kruhu pro jednotlivce mohou tento den použít výhodu volného vstupu pro 2 osoby.
Držitelé průkazek Muzejního kruhu pro rodiny mohou tento den použít výhodu volného vstupu pro 4 osoby dospělé a 4 děti.

Koncerty - Českokrumlovská zastaveníčka neb Hudba králů pořádá o. s. FIDELIO Praha
Čtvrtek 08. 05. 2003
19.00 hod   SPECIÁLNÍ KONCERT PRO HOUSLE, HARFU A FLÉTNU
Program: MOZART, BACH, TELEMANN, DVOŘÁK, FAURÉ
A. Slivanská - housle, I. Pokorná - harfa, V. Slivanský - flétna
Regionální muzeum Český Krumlov

Sobota 17. 05. 2003
19.30 hod   KONCERT PRO TRUBKU, SOPRÁN A KLAVÍR
Program: VIVALDI, PURCELL, ALBINONI, HÄNDEL, GLUCK
L. Kočár - trumpeta, O. Kromholzová - soprán, J. Panochová - piano
Regionální muzeum Český Krumlov

Sobota 24. 05. 2003
19.30 hod   RAKOUSKÝ KONCERT PRO SOPRÁN, KLAVÍR A FLÉTNU
Program: MOZART, HUEBER, BEETHOVEN, DVOŘÁK, VAŇHAL
E. Spáčil - piano, M. Janečková - soprán, D. Mimrová - flétna
Regionální muzeum Český Krumlov

Čtvrtek 29. 05. 2003
19.30 hod   HÄNDEL, MOZART, VIVALDI, DVOŘÁK, CHOPIN, BIZET
A. Slivanská - housle, O. Kvěch - klavír, V. Slivanský - flétna

Regionální muzeum Český Krumlov

31. 05. 2003 Sobota
19.30 hod   KONCERT PRO SOPRÁN, FLÉTNU A KYTARU
Program:   MOZART, BACH, HÄNDEL, GERSHWIN, FAURE, BOWLING
O. Kromholzová - soprán, V. Sýkora - flétna, P. Kloub - kytara
Regionální muzeum Český Krumlov

Bližší informace na adrese: www.koncerty.org
Informace a prodej vstupenek v INFOCENTRU, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, tel.: +420 380 704 622 - 3, fax: +420 380 740 619, e-mail: info@ckrumlov.cz, dále v UNIOS TOURIST SERVICE a tři hodiny před koncertem v místě konání koncertu. Rezervace též na e-mailové adrese: fidelio@koncerty.org a telefonních číslech: +420 777 044 638 nebo +420 608 531 713.

 

KVĚTEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a dílo rakouského literáta, malíře, pedagoga a památkáře Adalberta Stiftera (*1805 v Horní Plané +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Nová sezónní výstava Karel Plicka - Vltava. Připomínka monumentálního díla profesora Karla Plicky, umělecky i dokumentárně ojedinělého. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 12. dubna 2003 od 13 hodin v atriu Stifterova rodného domku. K výstavě promluví umělcův syn ing. Ivan Plicka. V případě nepříznivého počasí se vernisáž uskuteční přímo ve výstavních prostorách. Výstava potrvá do října 2003.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Repríza výstavy o historii a projektu záchrany hradní zříceniny na česko - rakouském pomezí, spojené s dílem Adalberta Stiftera. Výstava potrvá od 1. dubna do 31. října 2003.

Sezónní výstava Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. Obnovená premiéra výstavky o fyzické i duchovní obnově místa za "železnou oponou".

Otevírací doba pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v květnu 2003:
úterý - neděle 10 - 12 / 13 - 18 hodin.
Zavírací den: pondělí

Den muzeí - 18. květen
K Mezinárodnímu dni muzeí v neděli 18. května bude návštěvníkům expozice a výstav po celý den poskytnuta 80% sleva vstupného. Výše vstupného bude činit 10,-Kč /os./ dospělí a 5,-Kč /os./ děti.
Držitelé průkazek Muzejního kruhu mohou využít zvýšené výhody stejně jako v expozici a výstavách Regionálního muzea v Českém Krumlově.
Změna programu a termínů vyhrazena!


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea
Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. +420 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


NAVŠTIVTE MUZEA V OKOLÍ ČESKÉHO KRUMLOVA

* Od 1. května 2003 můžete navštívit denně od 9.00 do 17.00 hodin MUZEUM OBCE, PAŠIJOVÝCH HER A RADIOPŘIJÍMAČŮ V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ.
Denní provoz potrvá do 30. září.
Bližší informace na www.lipensko.cz/horice/
a www.ckrumlov.cz
Kontakt: OÚ Hořice na Šumavě, PSČ 382 22
Telefon : +420 380 737 101
Fax :+420 380 737 101
e-mail: ou.horice@lipensko.cz

Hořice na Šumavě, dům pašijových her, historické foto

* Až do konce října je zpřístupněno MUZEUM SCHWARZENBERSKÉHO KANÁLU VE CHVALŠINÁCH. Otevřeno je v úterý až pátek 10.00 - 16.00 hodin, v sobotu a neděli 13.00 - 16.00 hodin (event. po telefonické domluvě).
Bližší informace na www.ckrumlov.cz
Kontakt:Chvalšiny 124, PSČ 382 08
Telefon : +420 380 739 183, +420 380 739 245
e-mail: muzeum.chvalsiny@tiscali.cz

Tyto informace jsou kolegiální výpomocí obcím, na jejichž muzejních expozicích jsme se nedávno podíleli.

- pj -

SEZNAMTE SE S NABÍDKOU
PUBLIKACÍ, POHLEDNIC A DALŠÍHO ZBOŽÍ
V POKLADNÁCH MUZEA A MUZEJNÍ POBOČKY
Rádi Vás uvítáme a obsloužíme


FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
K VÝSTAVĚ ŠUMAVA - BÖHMERWALD 2002 - 2003

Fotoklub Český Krumov je zájmovým kulturním sdružením o cca 20 aktivně pracujících členech v rozmezí věku 18 až 78 let. Část členů dojíždí na schůzky až ze vzdálenosti 30 km. Svou činností fotoklub navazuje na práci a zájem členů z šedesátých let minulého století. Ustavičnou aktivní prací dokázal svou činnost zachovat i při ztrátě zřizovatele - Okresního kulturního střediska v Českém Krumlově na počátku 90. tých let minulého století a transformoval se na občanské sdružení. Činnost fotoklubu je hrazena z vlastních prostředků členů (kteří, mimo jiné, museli pro zachování činnosti odkoupit vybavení klubovny zrušeného OKS...) a ze sponzorských příspěvků firmy TABÁK - NOVINY paní Benedové a paní Bártové.

V současnosti je jedním z nejaktivnějších, velmi úspěšných a počtem členů největších fotoklubů v České republice. Zapojuje se aktivně do spolupráce s českými a rakouskými fotokluby, vychovává nové členy a při klubových soutěžích i soutěžích jednotlivců v ČR i zahraničí dosahují členové na přední místa.

Na začátku roku 1998 fotoklub přijal pozvání do Mezinárodního mapového okruhu Šumava - Böhmerwald, ve kterém své fotografie porovnává s dalšími třemi českými a čtyřmi rakouskými fotokluby. Mapovým okruhem je chápána dobrovolná soutěž fotoklubů. Fotokluby si mezi sebou každoročně vyměňují soutěžní kolekce fotografií. Harmonogram výměny souborů je definován pohybem po pomyslné mapě na trasách mezi fotokluby. Fotokluby si sami stanovují pravidla, dle kterých fotografie hodnotí. Cílem seskupení fotoklubů je vzájemná spolupráce, soutěživost a příhraniční kontakty. Úkolem mapového okruhu je presentovat především fotografie milované Šumavy a regionu českorakouského pomezí. Jedna čtvrtina - prvních pět fotografií každé kolekce musí svým námětem toto zadání splňovat. Každoročně je některý z fotoklubů garantem ročníku a realizátorem závěrečné výstavy, při níž se hodnotí rok minulý a "kujou" plány do roku budoucího. Letošní rok se přihlásil k realizaci závěrečného setkání Fotoklub Český Krumlov. Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Českém Krumlově vznikla přehlídka nejlepších prací fotografů 11. ročníku mapového okruhu roku 2002-2003.

Při neformálních klubových setkáních fotoklubu nad fotografiemi jsou dále doplněna celoroční čtyřetapovou klubovou soutěží O MISTRA FOTOKLUBU, výstavní činností v MINIGALERII V PODLOUBÍ, účastí v celostátní klubové soutěži - Mapovém okruhu NEKÁZANKA a dalšími individuálními i společnými výstavami a akcemi s fotoaparátem v ruce. Posledními úspěchy fotoklubu jsou vítězství v posledních ročnících Mapového okruhu NEKÁZANKA. Mapový okruh NEKÁZANKA je nejstarší klubovou soutěží na území České republiky. Sdružuje amatérské i profesionální fotografy a umožňuje stálou aktuální výměnu názorů v oblasti fotografické tvorby.

Naši minigalerii naleznete v podloubí Českokrumlovské radnice na rohu náměstí Svornosti a ulice Radniční. Plán výstav je tvořen s ročním předstihem a fotoklub se především snaží představit nová díla svých členů.

Za pomoc a spolupráci při realizaci výstavy děkuje Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově

Ing. Ladislav POUZAR
jednatel Fotoklubu Český Krumlov
+420 602 40 88 77
pouzar@ck.ipex.cz


PŘIPRAVUJEME NA LÉTO

Od 14. června do 28. září 2003 se ve výstavních sálech muzea uskuteční výstava Čas a voda. Kromě muzejníků se na její přípravě podílí fotograf ing. Ladislav Pouzar. Základní koncepcí výstavy není jen obrazové vylíčení událostí při povodních v loňském roce, ale také připomenutí informací a souvislostí, které již několik století učí českokrumlovské s vodou "bydlet".

Od 13. července bude ve výstavním sálu v 1. poschodí muzea zpřístupněna repríza výstavy Doba bronzová v jižních Čechách. Autorem výstavy je Mgr. Ondřej Chvojka, archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, které tuto zajímavou výstavu premiérově uvedlo na jaře letošního roku. Oblast Českokrumlovska má ve výstavě četné a zajímavé zastoupení řadou lokalit - např. Vítkův Hrádek, Hořice na Šumavě, Havalda u Chvalšin, Boletice, Dívčí Kámen. Výstava potrvá až do 23. listopadu 2003.

Hořice na Šumavě. Depot bronzových předmětů nalezený v roce 1948. OVM Český Krumlov.

Spolupracujeme též na výstavě, která bude otevřena 4. června 2003 v Městském divadle v Českém Krumlově. Výstava bude věnována desetiletí činnosti Městského divadla v rekonstruované budově a v jejím úvodu bude stručně připomenut Český Krumlov jako město, ve kterém mělo a má divadlo své historické domovské právo. Tato výstava by měla být přístupná po celou dobu letní sezóny a objevit by se měla i v elektronické podobě na internetu a CD - ROM.


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
www.lipensko.cz/hplana

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0