Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, logo
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Leden a únor 1999 - Číslo 1 - Ročník VIII.

 Českokrumlovsko, mosazný štítek ze dveří krejčovské dílny, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
LEDEN A ÚNOR V MUZEU

Expozice a výstavy jsou otevřeny pouze do 15. ledna!

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava Naivní svět Marie a Martina Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína
Dlouhodobá výstava Šumava na starých pohlednicích - přes 500 pohlednic ze sbírek JčM Č. Budějovice a OVM Č. Krumlov

Krátkodobé výstavy
Madony, betlémy a všichni svatí - podmalby na skle Marie Flaškové
Živé betlémy na fotografiích - dokumentace z vánočních představení v Českém Krumlově a Horní Plané
Milostiplné vánoce - linořezy Zdirada J. K. Čecha
Od Adventu do Tří králů - národopisné kalendárium
Nová krátkodobá výstava - Papír a tužka - Práce absolventů „Prager Fotoschule"
Vernisáž : v sobotu 27. 2. 1999 v 15.00 hodin odpoledne

Otevírací doba :
úterý - pátek 9 - 12 / 12.30 - 16 hod, sobota - neděle 13 - 16 hod
Zavírací den : pondělí
Změna otevírací doby : v pátek 1. 1. (Nový rok) otevřeno
Od 15. 1. do 27. 2. zavřeno, v neděli 28. 1. otevřena pouze výstava 13 - 16 hod

LEDEN A ÚNOR V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané je otevřen od 6. ledna 1999!
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj
Otevírací doba : středa - neděle 9 - 12 / 12.30 - 16 hodin
Zavírací dny : pondělí a úterý
Změny otevírací doby :
9. 1. (so), 17. 1. (ne), 23. 1. (so), 31. 1. (ne), 7. 2. (ne), 13. 2. (so), 20. a 21. 2. (so + ne) a 28. 2. (ne) - zavřeno.

TECHNICKÁ PŘESTÁVKA V MUZEU (HORNÍ 152)
BUDE OD 16. LEDNA DO 27. ÚNORA!

Badatelské návštěvy v této době je možné vyřizovat pouze po včasné předběžné domluvě s příslušným odborným pracovníkem.


SLUŽBY MUZEA V TOMTO OBDOBÍ

Pronájmy sálu jsou možné po předchozí domluvě s pokladní muzea a na základě písemné objednávky.
Kopírovací služby nabízíme po předchozí domluvě.


STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM

Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 450,- Kč. Možnost množstevní slevy.


VÝHERCI SOUTĚŽE PRO MALÉ I VELKÉ NÁVŠTĚVNÍKY

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ ZNĚLA, ŽE V Č. KRUMLOVĚ BÝVALO DEVĚT MĚSTSKÝCH BRAN. TAKTO ODPOVĚDĚLI PANÍ JIŘINA HONZKOVÁ Z ČESKÉHO KRUMLOVA A PAN ONDŘEJ ŠANDA Z KAPLICE. OBĚMA ZAŠLEME BEZPLATNĚ PRŮKAZKY MUZEJNÍHO KRUHU NA ROK 1999 PRO JEDNOTLIVCE. BLAHOPŘEJEME A OSTATNÍM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE PŘEJEME NAPŘÍŠTĚ VÍCE ŠTĚSTÍ.

Hrádek Křemže, detail rekonstrukce části dlažby vstupní síně, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


NABÍDKA POKLADNY MUZEA

NA NÁKUP KALENDÁŘE NENÍ JEŠTĚ POZDĚ
V pokladně muzea nabízíme pěkné nástěnné kalendáře ROK S BETLÉMEM 1999. Na šesti dvouměsíčních listech jsou vytištěny kvalitní barevné reprodukce ručně malovaných figur z ústeckoorlických betlémů z 19. a první poloviny 20. století.
Cena kalendáře činí 75,- Kč

DO KONCE VÝSTAVY PODMALEB
V průběhu výstavy podmaleb na skle si již řada zájemců zakoupila krásné obrázky paní Marie Flaškové.
Tato možnost trvá do konce výstavy, tedy do 15. ledna.

NOVÁ REGIONÁLNÍ PUBLIKACE KRONIKA ŠUMAVSKÝCH HVOZDŮ
V pokladně muzea nabízíme nejnovější přírůstek do regionální knihovny, knihu Josefa Peka vydanou nakladatelstvím Papyrus ve Vimperku.
Kniha je věnována lidem, kteří byli po r. 1948 označeni za nepřátele režimu, perzekvováni či dokonce zavražděni.
Na 287 stranách textu, doprovázeného desítkami fotografií, spolupracovalo mnoho členů Konfederace politických vězňů a řada dalších lidí, zejména obecních kronikářů.
Prodejní cena činí 290,- Kč

CD ROM ČESKÝ KRUMLOV
Oficiální informační databáze regionu ve třech jazykových mutacích (Č, A, N).
Cena 450,- Kč/ks. Při nákupu více kusů poskytujeme množstevní slevy.

Lovecký motiv na malované venkovské truhle z 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


MUZEJNÍ KRUH 1999 - 2000

Vzhledem k tomu, že dosavadní průkazky Muzejního kruhu mohou jejich držitelé užívat v prodlouženém termínu až do konce března, přineseme nové formuláře přihlášek až v dalším čísle Měsíčníku, které vyjde ve druhé polovině února.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 0337 / 2249

Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473

INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
http://www.ckrumlov.cz

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0