Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Květen 1999 - Číslo 5 - Ročník VIII.

MUZEUM UPROSTŘED STAVEBNÍHO RUCHU - STÁLE OTEVŘENO!
Od června minulého roku si připadáme jako v obklíčení. Nejdříve byl v době hlavní sezóny uzavřen a rekonstruován přilehlý most. Jakmile práce skončily začala rozsáhlá rekonstrukce protilehlých objektů hotelu Růže.

********* NOVÉ LOGO ********** Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově 
Velký stavební ruch v těsném sousedství muzea neznamenal bohužel pouze hluk, špínu, otřesy a další průvodní jevy, ale také citelné omezení návštěvnosti.

Rekonstrukce hotelu Růže se blíží k závěru a v květnu by měl stavební lomoz nahradit turistický ruch.

Doufejme tedy, že zájemce od návštěvy muzea neodradí lešení, které pro změnu vyrostlo přímo u naší budovy. Starobylá šindelová střecha muzea totiž potřebuje rozsáhlou údržbu a přístřešek z lešení má chránit návštěvníky před možnou úhonou.

Takže: nenechte se odradit lešením - je otevřeno!

 Václav Jansa, Jezuitská kolej v Českém Krumlově, olej
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína.
Dlouhodobá výstava - Šumava na starých pohlednicích - přes 500 pohlednic ze sbírek JčM Č. Budějovice a OVM Č. Krumlov.
Nová krátkodobá výstava - Český Krumlov v obrazech a grafice XX. století. - Výběr exponátů z muzejních sbírek a ateliérů českokrumlovských umělců. Výstava potrvá od 6. do 25. května 1999.

Dny otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí

  • neděle 16. května pro veřejnost
  • úterý 18. května pro českokrumlovské školy
Setkání Křesťanské akademie na téma Občanská společnost - se koná v sále muzea ve čtvrtek 20. května 1999 v 19.30 hodin. Hostem večera je PhDr. Petr Pithart.

Od 1. května začíná sezónní provoz. Muzeum je otevřeno denně: 10 - 12.30 / 13 - 17 hodin.

Květen v pobočce
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj
Výstavka - Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg

Otevírací doba :
úterý - neděle : 10 - 12 / 13 - 18 hodin
Zavírací den : pondělí
Změna otevírací doby : v pondělí 10. a 24. května 1999 otevřeno!

SLUŽBY MUZEA

Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


MUZEJNÍ KRUH

Počet zájemců o výhody Muzejního kruhu pomalu roste. Ke dni 20. 4. 1999 se přihlásilo celkem 43 zájemců. Z toho je 31 jednotlivců, 5 rodin, 5 škol a 2 cestovní agentury. Děkujeme všem za důvěru a těšíme se na další zájemce. Opět připomínáme, že přihlášky přijímáme bez termínového omezení. Průkazky platí 14 měsíců od data vydání! Podrobné informace a přihlášky si vyžádejte osobně v pokladně muzea nebo je zašleme poštou.

Ludvík Kuba, trh na náměstí v Českém Krumlově, olej


NA OKRAJ VÝSTAVY
ČESKÝ KRUMLOV V OBRAZECH A GRAFICE XX. STOLETÍ

Sbírka výtvarného umění českokrumlovského muzea umožňuje představit reprezentativní výběr prací, zachycujících českokrumlovské motivy v právě končícím století.

Programová změna v květnovém výstavním plánu byla tedy orientována na prezentaci kolekce obrazů a grafiky z muzejních sbírek, aktualizované o díla z ateliérů současných českokrumlovských autorů.

Českokrumlovská veřejnost a další návštěvníci se budou moci potěšit řadou zpodobení města, jeho zákoutí a nálad, z různých období XX. století, vytvořených různými technikami a rukopisy.

O obsahové zajímavosti a kvalitě napovídá výběr jmen zastoupených autorů: Wilhelm Fischer, Soter Vonášek, Ludvík Kuba, Rudolf Heinzmann, Wilhelm Tupy, Jan Brabec, Hans Foschum, Adolf Träger, Bohuslav Coufal, Leo Rosín, Karel Štěch, Jan Bulíř, Jan Cihla, František Líbal, Georgi Christov, Petr Strnad, Hana Hölzelová, Jan Havelka, Jiří Bouda, Herbert Kisza, Jan Měřička a další.

Výstava bude otevřena bez vernisáže ve čtvrtek 6. května a potrvá do úterý 25. května včetně.


NOVINKY Z VÝBĚRU
Nejnovější číslo časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech VÝBĚR (č. 4 / XXXV / 1998) přináší mimo jiné čtyři příspěvky z Českokrumlovska.

Anna Kubíková píše o Rožmbercích na univerzitě v Boloni a o tom Jak to bylo doopravdy se zlatokorunskými cennostmi v době husitských válek. Jiří Záloha připomíná Zapomenutá svědectví o koněspřežní železnici Budějovice - Linec a Jiří Chvojka informuje o zapomenutém pokladu nalezeném před II. světovou válkou na Českokrumlovsku.

Časopis Výběr je k dostání v pokladně muzea za 15,- Kč. Předplatné vyřizuje Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice.

- pj -

Adolf Träger, Český Krumlov

ZEMŘEL SENIOR ČESKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE A SPOLUZAKLADATEL PAMÁTNÍKU ADALBERTA STIFTERA V HORNÍ PLANÉ PROF. DR. HUGO ROKYTA, CSc.

Ve druhé polovině minulého měsíce jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že 16. března 1999 zemřel univerzitní profesor PhDr. Hugo Rokyta, CSc. Tento český a rakouský historik, dlouholetý vědecký pracovník státní památkové péče v Praze, honorární profesor univerzity v Salzburgu a zahraniční člen Rakouské akademie věd ve Vídni byl spojen s naším regionem a muzeem prostřednictvím svého působení v památkové péči.

Byl nejen editorem publikací o významných památkových objektech regionu, ale také tvůrcem a spoluzakladatelem Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané.

Hugo Rokyta se v poválečném Československu zasloužil o znovuobjevení osobnosti a díla A. Stiftera pro čtenářskou obec. Byl popularizátorem jeho odkazu podobně jako v případech dalších osobností - J. W. Goetha, F. Schillera, E. E. Kische, Fr. Kafky, Fr. Werfela, G. Herdera a řady dalších.

S ředitelem českokrumlovského muzea J. Hulešem navázali již roku 1956 kontakty se Stifterovým institutem v Linci. V průběhu dalších let se jim podařilo vybudovat v rodném domku Adalberta Stiftera v Horní Plané muzejní památník, který byl otevřen v roce 1960 ke 155. výročí spisovatelova narození.

O třicetpět let později ocenilo Město Horní Planá zásluhy Huga Rokyty udělením čestného občanství. Laureát tehdy připomněl, že si této pocty váží o to více, že je to jedna z mála, které se ve své vlasti dočkal.

Hugo Rokyta byl nositelem mezinárodní Herderovy ceny vídeňské univerzity, Rakouského kříže za vědu a umění, Goethovy medaile, Záslužného řádu Spolkové republiky Německo a dalších zahraničních vyznamenání.

Obdobného důstojného ocenění svého díla doma se však nedožil.

Čest jeho památce!

P.Jelínek

KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 450,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0