Předchozí čísla   1998   7+8

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Září 1998 - Číslo 9 - Ročník VII.

MUZEUM V INTERNETU
V informačním systému regionu Český Krumlov jsou od konce června na internetové adrese http://www.ckrumlov.cz nově otevřeny stránky Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově včetně pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané.

 perníkářská forma ve tvaru šlechtičny s vějířem, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století
Dlouhodobá výstava Naivní svět Marie a Martina Šítalových
Dlouhodobá výstava Šumava na starých pohlednicích
Sezónní výstava České loutkové divadlo - ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi - končí v neděli 20. září
Sezónní výstava Loutky Karla Kroba z V. Brodu - do konce září
Nová krátkodobá výstava Restaurátorské práce - Lea Konvalinková
Vernisáž v neděli 6. září v 10 hodin. Trvá do 29.9.
Den otevřených dveří v neděli 13. září. Po celý den volný vstup
Otevírací doba : denně 10 - 12.30 / 13 - 17 hodin Poslední prohlídky: 11.45 a v 16.15 hod.
Pobočka muzea - Památník - Rodný domek Adalberta Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj
Sezónní výstava Šumavské muzeum v Horní Plané
Nová výstava Oto Saxinger - Stifter ON / OFF (Stifterovské asociace)
Nová výstava Konrad Schmidt - Dřevořez a dřevotisk
Obě výstavy budou zahájeny v pátek 5.září ve 14 hodin a potrvají do 30.října
Otevírací doba : úterý - neděle 10 - 12 / 13 - 18 hodin, zavírací den : pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NEDĚLI 13. ZÁŘÍ

- V rámci Dnů evropského dědictví (EUROPEAN HERITAGE DAYS) se v neděli 13. září 1998 uskuteční Den otevřených dveří v českokrumlovském muzeu i v pobočce v Horní Plané. Návštěvníci budou mít po celý den volný vstup do všech expozic a výstav.

Dny evropského dědictví (EHD) byly oficiálně ustanoveny v roce 1991 pod patronací Rady Evropy. Navázaly na předchozí iniciativu Francie, která od r. 1984 organizovala Dny otevřených dveří památek.
Hlavním tématem EHD 98 je chápání památek jako živého obrazu minulosti.
S tímto tématem plně koresponduje současná výstavní nabídka muzea, zejména výstavy restaurátorských prací, archeologických nálezů a výstava ze sbírek bývalého Šumavského muzea v Horní Plané.

Český Krumlov - Snímání z kříže, kolem roku 1600, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Bližší informace o Dnech evropského dědictví v České republice jsou uvedeny na Internetu - stránky www, adresa http://shscms.codalan.cz.


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE - LEA KONVALINKOVÁ

Lea Konvalinková, svatý Josef z Kaplanky 
- Českokrumlovská restaurátorka Lea Konvalinková je absolventkou Střední umělecko-průmyslové školy v Praze a od roku 1984 se specializuje na restaurování nástěnných maleb a závěsných obrazů.

Pracovala mj. na restaurování maleb v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Rožmberských komnatách Státního hradu a zámku v Českém Krumlově, dále v interiérech Státního zámku v Třeboni a na fasádách a interiérech měšťanských domů v Českém Krumlově. Svou prací přispěla k záchraně a obnově kostelů ve Věžovaté Pláni, na Svatém Kameni u Rychnova n. M. a na Křížové hoře u Českého Krumlova.

Mezi význačné práce dále patří restaurování fasád Budějovické brány v Č. Krumlově a průčelí fasád v Českých Budějovicích.

Lea Konvalinková pracuje od r. 1991 také pro českokrumlovské muzeum. Kromě řady obrazů s církevní tematikou restaurovala portrétní galerii rodiny Greiplů z Frymburka, triptych zachycující bývalou Horní Bránu v Českém Krumlově a zejména dva rozměrné závěsné obrazy - portrét Viléma z Rožmberka (1993) a oltářní obraz sv. Markéty z H. Plané (1998)

Všechny restaurované obrazy byly vystaveny buďto v příležitostných výstavách nebo v muzejních expozicích v Českém Krumlově a Horní Plané.

Práce L. Konvalinkové byly veřejnosti představeny na několika výstavách - naposledy se zúčastnila kolektivní výstavy českokrumlovských výtvarníků ve Slovinsku a její reprízy v Č. Krumlově v minulém roce.

Letošní výstava je však první rozsáhlou samostatnou přehlídkou díla, které uchovává hodnoty a krásu navzdory plynoucímu času. Vernisáž výstavy se koná ve výstavních prostorách muzea v neděli 6. září 1998 v 10 hodin. Výstava potrvá do 29.září.


Exponát měsíce
RESTAUROVANÝ OBRAZ SV. MARKÉTY Z HORNÍ PLANÉ

- Nově restaurovaný barokní závěsný oltářní obraz o rozměrech 256 x 139 cm patřil k inventáři kostela sv. Markéty v Horní Plané. Po I. světové válce byl předán do sbírek hornoplánského Šumavského muzea. Dnes je ve sbírkách OVM Č.Krumlov. Malba, zachycující patronku chrámu, pochází z doby kol. r. 1700. Aby se objevila v celé své kráse, bylo třeba provést náročné restaurátorské práce, které muzeum financuje ze svého rozpočtu.

Na úhradu restaurování, které provedla Lea Konvalinková, odsouhlasilo zastupitelstvo Horní Plané finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč.

Děkujeme.

Obraz je v září vystaven v přízemí muzea ve výstavě prací L. Konvalinkové.

 

Zvláštní nabídka pokladny muzea - pouze do 20. září 1998 !

- Do konce výstavy České loutkové divadlo jsou v pokladně muzea ke koupi loutky - marionety (Kašpárek, Honza, vodník, čert, král, princ, princezna, Ježibaba a jiné), cena 260,-Kč /ks.

Dále nabízíme 7 druhů pohlednic s loutkami, cena 5,50 Kč/ks, skládačky se 13 obrázky loutek, cena 10,-Kč /ks a trička Muzea loutek v ceně 115,-Kč/ks.

 

SLAVNOSTI VOLNÉ TVORBY
3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KULTURNÍHO PROJEKTU
V EUROREGIONU ŠUMAVA / BAVORSKÝ LES

= Do programu letošních Slavností volné tvorby jsou zařazeny následující kulturní pořady OVM :

VÝSTAVY :

Okresní vlastivědné muzeum v Č. Krumlově

Restaurátorské práce - Lea Konvalinková (Č. Krumlov)
Vernisáž se koná v neděli 6. září 1998 v 10.00 hodin.
V malém jazzovém koncertu se představí Eva Svobodová (Praha) a její hosté.
Výstava potrvá do 29. 9.

Památník A. Stiftera v Horní Plané

Stifter ON / OFF - Stifterovské asociace - Oto Saxinger (Kollerschlag)
Vernisáž v sobotu 5. září 1998 ve 14.00 hodin.
Výstava potrvá do 30. října.

Dřevořez a dřevotisk - Konrad Schmidt (Pocking)
Vernisáž v sobotu 5. září 1998 ve 14.00 hodin.
Trvá do 30. října.

DOPROVODNÉ AKCE :

Body performance a trubka - Bea Scherb (Innsbruck) a Franz Hackl (Schvaz - Tirol) Památník A. Stiftera, sobota 5. 9. ve 14.00 hodin

Exteriérová výtvarná instalace Mozek v oleji - Jarno Bachmeier (Linec) Prostor před budovou muzea v Horní ulici, 5. 9. - 30. 10.

V měsíci říjnu se na závěr mezinárodního projektu 3. Slavnosti volné tvorby uskuteční výstava Obrazy - Margarethe Fritz - Herrmann (Mnichov). Vernisáž se koná v sobotu 3. 10. 1998 v 19.00 hodin. Výstava potrvá do 30. 10.

Informace o kompletním programu 3. Slavností volné tvorby jsou k dispozici na adrese :
Infocentrum Český Krumlov
Náměstí svornosti 1
380 01 Český Krumlov

Telefon & Fax : +420 380 711 183
e-mail : info@ckrumlov.cz


MUZEUM, HORNÍ 152, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV
Telefon : +420 380 711 674, Telefon & Fax : 00420-337-2249

POBOČKA - RODNÝ DOMEK A. STIFTERA V HORNÍ PLANÉ
Palackého č. 21, 382 26 Horní Planá, Telefon : 00420-337-97473

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0