Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Prosinec 2000 - Číslo 12 - Ročník IX.

PROSINEC V MUZEU
 Český Krumlov, zimní noční nálada
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.
V době adventu je národopisná část stálé expozice doplněna o tradiční lidovou výzdobu.
Vánoční a novoroční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Českém Krumlově. Vernisáž se koná v pátek 8. prosince v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 16. ledna 2001.
Dlouhodobá výstava - Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce je pořádána k 30. výročí úmrtí spisovatele.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea.
Dlouhodobá výstava - Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

Změny otevírací doby:
v neděli 24. 12. (Štědrý den) a 31. 12. (Silvestr) jsou expozice a výstavy zavřeny.

PROSINEC V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Otevírací doba :
úterý - neděle 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Upozornění: Památník je otevřen pouze do 17. prosince 2000. Technická přestávka trvá do konce února 2001.

 

K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Pořádání výstav prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Českém Krumlově se ve zdejším muzeu stalo pěknou tradicí.

Bez ohledu na termín konání, v polovině roku i na jeho konci, se totiž výstavní prostory muzea plní množstvím maleb, kreseb, grafických prací i keramických plastik, představujících nepřeberné množství nápadů fantazie, dovednosti a radosti z tvůrčí práce.

Není divu, že mladí výtvarníci oslovují svojí tvorbou početné návštěvníky muzea a nejen je. Zúčastňují se totiž řady soutěží a mají v nich úspěch. Letos například získal sedmiletý Josef Matouš zlatou medaili v Japonsku ve výtvarné soutěži organizace IE-NO-HIKARI Association.

Čestná uznání v soutěži Evropa ve škole, pořádané pod patronátem Evropského parlamentu, obdržely Petra Kovčalová, Pavlína Kubalová a Zuzana Kočárová. V soutěži Město ve kterém žiji, pořádané pod záštitou UNESCO, zvítězil Michal Říha a na čtvrtém místě se umístila Petra Slavková.

Dvacetsedm dětí získalo ocenění v soutěži Lidice za kolektivní tvorbu kolekce keramiky a za samostatnou práci byla oceněna Markéta Blochová.

V soutěži Tam kde jsem doma - po síti, kterou vyhlásilo Radio Praha, získali ocenění Zlata Ruttkayová, Václav Ruttkay, Barbara Bayerová a Miroslav Březina.

Na úspěších svých žáků mají samozřejmě svůj podíl pedagogové Jana Trněná, Iva Brčáková a Lea Dočkalová.

Pod jejich vedením vznikala i díla a dílka, představovaná na letošní vánoční a novoroční výstavě.

Přejme malým výtvarníkům i jejich učitelkám hodně úspěchů a všem návštěvníkům výstavy radost a spokojenost.

- pj -


NAVŠTIVTE VÝSTAVU V ARCHIVU

Ještě do 15. prosince můžete využít možnost k seznámení se zajímavou výstavou ve výstavním sále Státního okresního archivu na Plešivci, nazvanou ČESKOKRUMLOVSKO V MOZAICE DĚJIN 1850 -1990.
Výstavu připravily českokrumlovské archivy za spolupráce muzea.
Otevřeno je v pondělí až pátek od 9 do 16 hodin.
Vstupné činí 5,- Kč.


CO PŘINESL VÝBĚR

Nejnovější číslo časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech (VÝBĚR č. 2, roč. XXXVII - 2000) přináší kromě jiného opět několik zajímavostí z Českokrumlovska.

Archivářka Anna Kubíková je autorkou článku Panství Vítkův Hrádek. Archeolog Ondřej Chvojka publikuje zprávu o nálezu středověké keramické hlavičky ve Frymburku.

Časopis VÝBĚR je tradičně k dostání v pokladně muzea.


ADVENT V MUZEU

Také na závěr roku 2000 připravilo Okresní vlastivědné muzeum v České Krumlově pro dospělé i dětské návštěvníky bohatý výstavní i doprovodný kulturní program.

Hlavní prosincová výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v Českém Krumlově částečně navazuje na loňskou úspěšnou výstavu dětských výtvarných prací českokrumlovských MŠ a ZŠ s vánoční tematikou. I když ta letošní bude mít spíše charakter bilančního hodnocení uplynulého roku, nebude určitě opomenuta ani atmosféra nadcházejících vánoc, neboť v centrální části výstavního sálu bude velký papírový betlém a vánoční strom nastrojený dětskými vánočními ozdobami. Výstav Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ v Českém Krumlově bude slavnostně zahájena vernisáží v pátek 8. prosince 2000 v 17.00 hodin, při které budou malým výtvarníkům předána ocenění za účast ve výtvarných soutěžích. O doprovodný program se postarají žáci hudebního oboru českokrumlovské ZUŠ. Výstava potrvá až do 16. ledna 2001.

V předvánočním čase se uskuteční rovněž již tradiční Vánoční zpívání dětského pěveckého sboru Medvíďata ZUŠ v Českém Krumlově pod vedením Lukáše Holce. Jako host vystoupí komorní dívčí sbor. Vánoční zpívání proběhne ve čtvrtek 21. prosince 2000 od 18.00 hodin.

Nejstarší dochovaná perníková forma (oboustraná) z roku 1645, na líci postava kavalíra, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český KrumlovOtisk perníkové formy va tvaru kavalíra, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český KrumlovOtisk perníkové formy va tvaru dámy, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český KrumlovNejstarší dochovaná perníková forma (oboustraná) z roku 1645, na rubu postava dámy, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

Také letos, ostatně jako již několik let, nabízí českokrumlovské muzeum v době adventní žákům ZŠ a studentům SŠ besedu České vánoce, kterou lze zajistit na tel. č. +420 380 711 674 u Mgr. Martina Jakaba. Samozřejmě ani o letošních vánocích nebude chybět tradiční lidová výzdoba v národopisné části stálé muzejní expozice.

Kromě stálé muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století mohou návštěvníci shlédnou dlouhodobé výstavy Ze starých šenků a Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce či Časovou osu Evropské průsečíky, která je součástí projektu 1000 dnů pro Evropu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

- mj -


MUZEJNÍ KRUH 2000 - 2001

V současné době je v adresáři Muzejního kruhu zapsáno 54 držitelů platných průkazek, z toho 35 jednotlivců, 9 rodin, 7 škol a 3 agentury. Z celkového počtu jsou pouze 2 držitelé průkazek z předcházejícího období (č. průk. 56/99 - platnost končí 22. 01. 2001 a č. průk. 57/99 - platnost končí 14. 2. 2001).

Věříme, že se počet zájemců o zařazení do adresáře a využívání výhod Muzejního kruhu ještě rozšíří.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednáte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


KRÁSNÉ VÁNOCE,

VESELÉHO SILVESTRA

A

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

2001

SRDEČNĚ PŘEJÍ

PRACOVNÍCI MUZEA

 


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0