Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Prosinec 1999 - Číslo 12 - Ročník VIII.

Radostné Vánoce 1999 a pohodový vstup
do Nového roku 2000
Vám srdečně přejí pracovníci muzea

 Perníkářská forma ve tvaru děťátka v zavinovačce, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
PROSINEC V MUZEU
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína. Výstava končí 31. prosince 1999.
Nová krátkodobá výstava Vánoce 1999 - práce žáků českokrumlovských mateřských škol, zvláštní školy a základních škol. Mladší děti se představí s náměty vánoc a starší děti s tematikou příchodu nového tisíciletí. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 4. prosince 1999 v 11.00 hodin dopoledne. Výstava trvá do 16. ledna 2000.
Koncert Vánoční zpívání připravil Lukáš Holec se souborem Medvíďata ZUŠ Český Krumlov. Sál muzea ve středu 22. prosince, začátek v 18.30 hodin.
Otevírací doba :
Úterý - pátek: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Sobota - neděle: 13.00 - 16. 00 hodin.
Začátky posledních prohlídek: 11.15 a 15.15 hodin!
Zavírací den: pondělí.
Změny otevírací doby : 24.12. - Štědrý den - zavřeno,
27.12. - pondělí - otevřeno, 31.12. - Silvestr - otevřeno do 12.00 hodin.

PROSINEC V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Otevírací doba :
Středa - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: každé pondělí a úterý.
POZOR! - Pobočka je otevřena pouze do neděle 12. prosince 1999 včetně. Od 13. 12. 1999 do 3. ledna 2000 je uzavřena z technických důvodů.

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace včetně archeologických dohledů a záchranných archeologických průzkumů zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě, případně po uzavření příslušné smlouvy.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


NA OKRAJ VÝSTAVY VÁNOCE 1999
V sobotu 4. prosince v 11 hodin dopoledne bude ve výstavních sálech muzea zahájena poslední letošní výstava. Nazvali jsme ji jednoduše "Vánoce 1999" a pro charakteristiku lze dodat, že se jedná o práce mladších i starších dětí z českokrumlovských školních zařízení.

Pracovníci muzea Lenka Kohoutková a Mgr. Martin Jakab oslovili v průběhu měsíce října školky a školy s nabídkou spolupráce při uskutečnění vánoční výstavy s tím, že mladší děti budou zpracovávat téma vánoc a starší děti se mohou pokusit o rozšíření námětu směrem k příchodu nového tisíciletí.

Tato iniciativa padla na poměrně úrodnou půdu. Do poloviny listopadu potvrdilo svoji účast šest mateřských škol, tři základní školy a zvláštní škola.

Výstava bude zaměřena zejména na výtvarné práce. Chybět však nebudou ani ukázky výrobků šikovných dětských rukou, zvláštní pozornost si jistě zaslouží literární část výstavy a v neposlední řadě osobitě ozdobené vánoční stromky jednotlivých škol.

Úspěch výstavy je podmíněn pochopením a spoluprací řady pedagogů zúčastněných škol a jejich vedení. Za tuto spolupráci srdečně děkujeme.

Další poděkování patří lesníkům z podniku Lesy ČR a. s., kteří vyšli vstříc při zajištění vánočních stromků, a samozřejmě sponzorovi vernisáže výstavy, který svým darem umožňuje konání Mikulášské nadílky - Jednotě, družstvu spotřebitelů v Kaplici, jmenovitě p. předsedovi Svobodovi.

Letošní vánoční výstava v našem muzeu je tedy poněkud odlišná od předcházejících let, tradičně si však klade za cíl přispět ke sváteční pohodě nadcházejících svátků a k potěšení duše všech návštěvníků.
Přijďte se tedy podívat. Těšíme se na Vás.

Petr Jelínek

Perníkářská forma ve tvaru hvězdy s Pannou Marií a Ježíškem, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


MUZEJNÍ KRUH
Počet přihlášených zájemců o výhody Muzejního kruhu se zvýšil na 56, z toho 36 jednotlivců, 9 rodin, 8 škol a 3 agentury.
Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vydání a přihlášky přijímáme nepřetržitě.
Všem dosavadním držitelům průkazek Muzejního kruhu děkujeme ze jejich přízeň a věříme, že k nám budou rádi chodit i v roce 2000.
Zároveň se těšíme na další zájemce.


CO NOVÉHO VE VÝBĚRU
Nejnovější číslo časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech VÝBĚR přináší několik zajímavých materiálů se vztahem k našemu regionu.

O Rožmbercích v evropské politice píše Anna Kubíková. Jiří Záloha seznamuje čtenáře se závěrem života prarodičů Adalberta Stiftera a Pavla Stuchlá se věnuje hospodaření se zádušním jměním na eggenberských a schwarzenberských panstvích v letech 1708 - 1725. Zajímavá je informace Ondřeje Chvojky o nálezu parohové střenky nože v Českém Krumlově. Období po r. 1945 se věnuje Leoš Nikrmajer, který připomíná poválečný osud Karla Buquoye.

V rubrice Jižní Čechy v tisku publikuje Anna Kubíková stručnou recenzi publikace Historie Městysu Horní Planá a přifařených obcí a informace o publikacích Českokrumlovsko 1400 - 1460 a Českokrumlovsko v době jagellonské 1470 - 1526.

Časopis Výběr si můžete zakoupit v pokladně muzea za 15,-Kč nebo objednat předplatné na adrese: Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice. Cena celoročního předplatného činí 60,-Kč, poštovné a balné 80,-Kč.

- pj -


DESÁTÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ HRANICE
Naše muzeum je spolupořadatelem společenského večera, který se při příležitosti 10.výročí otevření hranice našeho státu koná v pátek 10. prosince 1999 v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově.

Hlavními řečníky večera budou přednosta Okresního úřadu v Českém Krumlově JUDr.František Mikeš a zemský hejtman Horního Rakouska Dr. Josef Pühringer. V kulturním programu vystoupí českokrumlovský sbor Perchta, rakouský komorní orchestr a skupiny Black Bottom (Č. Krumlov) a Urfahraner Aufgeiger (Linz).


ZE SBÍREK MUZEA
 Sv. Barbora z kostela Svatý Tomáš, 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Sv. Barbora
z kostela ve Svatém Tomáši u Frymburka

dřevěná polychromovaná plastika světice,
2. polovina 14. století

Jedním z prvních adventních dnů, kterému naši předkové přisuzovali magickou moc, byl svátek sv. Barbory (4. prosinec). Toho dne si lidé řezali větvičky ovocných stromů - barborky, které si nosili domů pro okrasu, dávali je do vázy a jejich prostřednictvím pak věštili budoucnost. Zejména svobodné dívky chtěly znát, zdali se již v příštím roce vdají, těm měly větvičky vykvést během vánoc. Sv. Barbora byla také patronkou horníků a byla tedy uctívána i na Českokrumlovsku v rodinách horníků tuhových dolů, neboť ty ji žádaly o ochranu při práci v dolech. Ke svátku sv. Barbory se váže i starý a dnes již takřka neznámý lidový obyčej, kdy v předvečer svátku chodily po domácnostech ženy a dívky - Barborky zahalené do bílých šatů se závojem či rouškou a obdarovávaly děti drobnými dárky, sladkostmi a ovocem.

Sv. Barbora byla jednou z nejpopulárnějších světic středověku a podle legendy žila ve 3. století. Narodila se v rodině bohatého kupce, který jako starostlivý otec chránil svou milovanou dceru před negativními vlivy okolního světa. Zejména ji chtěl ubránit před tehdy zakázaným křesťanským učením. Aby všemu předešel, uvěznil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil přepychem a hojností. Přesto však Barbora poznala a přijala křesťanství, neboť mezi jejími sloužícími pracoval i jeden tajný křesťan, který ji obrátil na novou víru. Když se Barbora nechtěla zříci křesťanství, její rozzuřený otec ji pln nenávisti vlastní rukou srazil hlavu. V tu chvíli sjel z jasného nebe blesk, který zoufalého otce na místě sežehl. Jméno Barbora původně označovalo barbarku (Barbara), tj. ženu, která nebyla římskou občankou.

Sv. Barboru ve středověkém výtvarném umění bezpečně poznáme podle věže se třemi okny, kterou drží v ruce, ta symbolizuje její věznění. Ve druhé ruce někdy drží meč, který značí její mučednickou smrt stětím, nebo kalich s hostií a další atributy panny mučednice - palmový list a knihu. Tak ji vyjevuje i gotická dřevěná polychromovaná plastika z období tzv. krásného sluhu jihočeské gotiky kolem roku 1380 z farního kostela ve Svatém Tomáši u Frymburka. Jako dílo mimořádné umělecké úrovně ji roku 1894 odkoupil kníže Adolf Josef ze Schwarzenberku, který tehdy zachraňoval celou řadu cenných historických a uměleckých památek mimořádné kvality. Plastika sv. Barbory byla původně umístěna do tzv. Románské komory na českokrumlovském zámku, kde se tehdy nacházela sbírka pozoruhodných památek a kuriozit. V roce 1952 pak byla plastika s několika dalšími předměty mimořádné úrovně předána do fondu českokrumlovského muzea. V současné době je gotická plastika sv. Barbory po celkovém restaurátorském zásahu vystavena ve stálé muzejní expozici.

Martin Jakab


VYBERTE JIŽ DNES VHODNÝ DÁREK
POKLADNA MUZEA VÁM NABÍZÍ

KNIHY
Kronika šumavských hvozdů (290,- Kč), Kuklík: Český Krumlov (360,- Kč), Johannes Urzidil - Poslední host (260,- Kč), Krásy Šumavy (250,- Kč), Šumava na starých pohlednicích (440,- Kč), Muzea a galerie v České republice (250,- Kč) a další publikace

OBRÁZKY A POHLEDNICE
Vánoční a meditativní motivy (30,- až 130,- Kč), Vánoční pohlednice (2,- Kč)

AUDIOKAZETY
Dyškanti (75,- Kč)

VIDEOKAZETY
O kocouru Mikešovi, Císařův slavík, Jiří Trnka dětem (á 290,- Kč)

DŘEVĚNÉ FIGURKY
Betlémy a hračky jindřichohradeckého řezbáře L. Fialy (395,- až 595,- Kč)

REPLIKY
Šperky z doby bronzové a železné (169,- až 399,- Kč)
Pečetě (40,- až 45,- Kč), Mince - říšský tolar (195,- Kč)

MILÉ MALIČKOSTI K MIKULÁŠI A VÁNOCŮM
Čertik puzzle - pohlednice (16,-Kč)
Mikuláš, anděl, čert a Santa Klaus - soubor velkých vystřihovánek (32,-Kč)
Betlém malý rozkládací s přáním (35,-Kč)
Betlém velký vysekávaný (68,-Kč)
Velký betlém vystřihovací (195,-Kč)

PODMALBY NA SKLE MARIE FLAŠKOVÉ
Betlémy (250,-Kč), Vánoční vitráže (180,-Kč)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Otisk perníkářské formy ve tvaru Panny Marie s Ježíškem, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese: http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1998 ve Zpravodaji Okresního úřadu na adrese: http://www.oku-ck.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0