Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Duben 2003 - Číslo 4 - Ročník XII.

Radostné Velikonoce
návštěvníkům a příznivcům muzea a čtenářům našeho bulletinu
přejí českokrumlovští muzejníci

DUBEN V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Exponát jara 2003
Archeologický nález z domu č. p. 77 v Široké ulici.
Do konce května je vystaven nález, zjištěný při opravách povodňových škod v tzv. alchymistově domě v českokrumlovské Široké ulici. Vitríny v chodbě, přízemí.

Nová krátkodobá výstava František Doubek "Města a erby" - perokresba, grafika / Jiří Řeřicha - obrazy. Výstava kmenových autorů českobudějovické Galerie Zlatý kříž. Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. dubna 2003 od 17 hodin ve výstavních sálech muzea, v hudebním programu vystoupí Roman Dragoun. Výstava potrvá do 27. dubna 2003.

Mimořádná velikonoční výstava Křížová cesta - dřevořezby Aloise Mareše. Řezbář Alois Mareš z Kamenného Újezda je autorem dřevořezeb se sakrálními motivy. V českobudějovické diecézi vyhotovil svá díla například pro farní kostel Všech svatých v Kamenném Újezdu, sv. Michaela archanděla v Horním Dvořišti nebo pro kostelík sv. Václava ve Vrábči. Vystavovaný soubor dřevořezeb představuje ryze velikonoční téma - jednotlivá zastavení křížové cesty a je doplněn několika soliterními reliefy. Výstava se koná od úterý 15. dubna do neděle 27. dubna 2003 v sálu muzea, přízemí.

Nová krátkodobá výstava Jan Cihla - Okamžiky. Malé přírodní senzace... Výstava obrazů, ilustrací a kreseb českokrumlovského výtvarného umělce je pořádána po premiérovém uvedení v Galerii G Olomouc. Vernisáž se uskuteční ve středu 30. dubna 2003 od 18 hodin ve výstavních sálech muzea. Výstava potrvá do 1. června 2003.

Nová dlouhodobá výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Mezi exponáty patří pivní artefakty, likérové soupravy, porcelánové šálky, pohlednice, exlibris, bábovkové formy, knihy s autogramy autorů, karikatury českých herců, historické radiopřijímače, papírové betlémy a další zajímavosti. Výstava se koná od 1. dubna do 31. prosince 2003. Chodba v 1. poschodí.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha z Rožmberka. Chodba přízemí. Výstava trvá do 31. prosince 2003. Chodba v přízemí.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výstava byla doplněna o obrazy, restaurované v roce 2002. Exponáty doprovází obrazová a textová dokumentace restaurátorských prací. Výstava trvá do 12. ledna 2003. Výstavní prostory v 1. poschodí.

Otevírací doba muzejních výstav a expozice v Českém Krumlově:
úterý - pátek   9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle    13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

DALŠÍ PROGRAMY
Den památek v muzeu - čtvrtek 17. dubna 2003
V souvislosti s Mezinárodním dnem ochrany památek a historických sídel (18.4.), vyhlášeným v roce 1984 z iniciativy UNESCO, pořádáme Den památek v muzeu.
Ve čtvrtek 17. dubna bude platit snížené vstupné v paušální výši 10,- Kč / os. / dospělí a 5,- Kč / os. / děti. Po celý den bude v každou celou hodinu, případně podle zájmu, předváděn video snímek režiséra a producenta Martina Bence Český Krumlov - rok 2002. Pravidelné začátky projekcí jsou vždy v celou hodinu v 10 až 15 hodin. Objednávky skupin na tyto projekce telefonujte přímo Mgr. M. Jakabovi, tel. č. 380 711 674, linka 24

Koncerty - JARNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL
Václav Mácha - Dvořák, Gershwin, Chopin, Brahms, Mozart
3. koncert Jarního klavírního festivalu, pořádaného občanským sdružením FIDELIO Praha se koná v sobotu 5. dubna 2003 od 19 hodin v sálu muzea.

Barbora Sejáková - Rachmaninov, Mozart, Prokofjev, Debussy, Lisztn
4. koncert Jarního klavírního festivalu se uskuteční v sobotu 12. dubna 2003 od 19 hodin v sálu muzea

Předprodej vstupenek na koncerty zajišťuje pokladna muzea, dále Infocentrum Český Krumlov, Unios Tourist Service Český Krumlov nebo přímo pořadatel - o.s. FIDELIO Praha

 

DUBEN V POBOČCE

Český Krumlov, Snímání z kříže, kolem roku 1600, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a dílo rakouského literáta, malíře, pedagoga a památkáře Adalberta Stiftera (*1805 v Horní Plané +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Nová sezónní výstava Karel Plicka - Vltava. Připomínka monumentálního díla profesora Karla Plicky, umělecky i dokumentárně ojedinělého. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 12. dubna 2003 od 13 hodin v atriu Stifterova rodného domku. K výstavě promluví umělcův syn ing. Ivan Plicka. V případě nepříznivého počasí se vernisáž uskuteční přímo ve výstavních prostorách. Výstava potrvá do října 2003.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Repríza výstavy o historii a projektu záchrany hradní zříceniny na česko - rakouském pomezí, spojené s dílem Adalberta Stiftera. Výstava potrvá od 1. dubna do 31. října 2003.

Sezónní výstava Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. Obnovená premiéra výstavky o fyzické i duchovní obnově místa za "železnou oponou".

Otevírací doba pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v dubnu 2003:
úterý - neděle 10 - 12 / 13 - 18 hodin.
Zavírací den: pondělí
Změna programu a termínů vyhrazena!

VÝROČNÍ ZPRÁVA RM ZA ROK 2002 - .ZIP, .DOC


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea
Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. +420 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


K NOVÉ DLOUHODOBÉ VÝSTAVĚ SBĚRATELÉ
- Ten sbírá to, a ten zas ono.

Ty správné pocity sběratelovy najdeme vylíčeny v knížce Františka Nepila Střevíce z lýčí . Cituji : "Ten ďábel chamtivosti mi zažehl v kalhotech čtyři raketové motory a já vyletěl na půdu jako Apollo. Prokousal jsem se stohem sena do rohu - a zbledl jsem, protože za trámem nebylo nic. tedy ono se zdálo, že tam nic není, ale bylo to tam, jenže to nebylo k poznání. Na trámu ležela totiž letitá vrstva sazí a pod nimi skříňka zabalená ve starých novinách. To jsem poznal, až když jsem do toho nánosu sáhl rukou... Rozčileně jsem sfoukl saze a strhl papírový obal. Objevila se zasklená, vyřezávan skříňka a v ní - opravdická Madonka ! Jéžiši, ta je krásná ! kvílel jsem blaženě, jéžiši, ta je nádherná !"

Nepil, František: Střevíce z lýčí, s. 50, Praha 1988

Ulice Parkán v Českém Krumlově, povodeň, historické foto, foto: J.Seidel

Sběratel tyto a podobné pocity zažívá v různých prostředích a za roztodivných okolností. Výsledkem jeho snažení je narůstající počet předmětů jeho zájmu a touhy. Časem je třeba vnést do hromadících se věcí lad a řád a pro vychutnání celku zvolit to správné umístění či úložný systém. V tom okamžiku se z kupy nashromážděných pohlednic, tácků, figurek, šálečků, sklenek, kuchyňských forem, rádií, motorek či historických platidel (atd., atd.) začíná stávat sbírka.


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ
FRANTIŠEK DOUBEK - PEROKRESBA A GRAFIKA
JIŘÍ ŘEŘICHA - OBRAZY

- Ve čtvrtek 3. dubna 2003 v 17 hodin bude ve výstavních sálech muzea zahájena výstava dvou kmenových autorů českobudějovické Galerie Zlatý kříž: Mgr. Františka Doubka a akademického malíře Jiřího Řeřichy. Výstavu zahájí JUDr. František Mikeš, starosta Českého Krumlova, k vystaveným dílům promluví akademický malíř Petr Štojdl a své nové skladby přednese hudební skladatel a zpěvák Roman Dragoun.

František Doubek (*1940) představí návštěvníkům českokrumlovského muzea soubor perokreseb a grafiky pod společným názvem "Město a erby", která osloví zejména obdivovatele města a milovníky historie. Originální kolekce "Český Krumlov" bude při této příležitosti vystavena v premiéře.
Jiří Řeřicha (*1951) vystavuje olejomalby.
Bližší o autorech včetně ukázek z jejich tvorby je možno najít na internetových adresách: www.gallerycb.cz/doubek a www.gallerycb.cz/rericha.
Výstava potrvá do 27. dubna 2003.


MIMOŘÁDNÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
KŘÍŽOVÁ CESTA - DŘEVOŘEZBY ALOISE MAREŠE

- Od úterý 15. dubna do neděle 27. dubna 2003 bude v sálu muzea vystaven soubor dřevořezeb Aloise Mareše z Kamenného Újezda u Českých Budějovic, představující ryze velikonoční téma - jednotlivá zastavení Křížové cesty, doplněná několika solitérními dřevěnými reliéfy se sakrálními motivy.

Pan Alois Mareš vyhotovil svá díla již pro několik kostelů v okolí Českého Krumlova: v Kamenném Újezdu, ve Vrábči a v Horním Dvořišti. Zastavení Křížové cesty vystavoval v loňském roce v Rožmberku nad Vltavou. Konání této výstavy je malým obohacením letošní velikonoční doby v Českém Krumlově.

Široká ulice v Českém Krumlově, v popředí obyvatelé města, v pozadí zámek, historické foto

/ Křížová cesta (via crucis, via dolorosa - bolestná cesta) je cesta, kterou prošel v Jeruzalémě Ježíš se svým křížem. Vedla od sídla římského guvernéra, kde byl Ježíš odsouzen k smrti, na Golgotu, kde byl ukřižován. Ve většině kostelů připomínají obrazy, reliéfy nebo kříže obvykle čtrnáct zastavení Křížové cesty : Ježíš je odsouzen k smrti, Ježíš bere na sebe kříž, Ježíš poprvé upadne, Ježíš potkává svou matku, Ježíšovi pomáhá Šimon z Kyrény, Veronika podává roušku Ježíšovi, aby si osušil obličej, Ježíš upadne podruhé, Ježíš potkává jeruzalémské ženy, Ježíš upadne potřetí, Ježíš je vysvlečen, Ježíš je ukřižován, Ježíš na kříži umírá, Ježíš je sňat z kříže, Ježíš je uložen do hrobu.

Fouilloux, Danielle a kol.: Slovník biblické kultury,
s. 118 - 119, Praha 1992 /


KRÁTCE O FILMU "ČESKÝ KRUMLOV - ROK 2002"
K VEŘEJNÉMU PŘEDVEDENÍ PŘI DNI PAMÁTEK V MUZEU

- Ve čtvrtek 17. dubna 2003 budeme v rámci Dne památek v muzeu veřejně uvádět dokumentární film "Český Krumlov - rok 2002".

Autorem scénáře, kameramanem a režisérem filmu je Martin Benc, který snímek natočil pro Ministerstvo kultury ČR v rámci projektu památkové ochrany městských památkových rezervací a městských památkových celků v České republice.

Veřejné uvedení v našem muzeu se děje s laskavým svolením autora, za které mu tímto vyjadřujeme poděkování.

Film vznikl ve druhé polovině srpna loňského roku, tedy po katastrofických povodních. Jeho dokumentární obsah se opírá o vyjádření jak mimokrumlovských odborníků ( ing. Pavel Jerie, náměstek ředitele SÚPP - dnes NPÚ - v Praze, ing. arch. Jan Kaigl, ředitel odboru památkové péče MK ČR, ak. arch. Václav Girsa, Ing. Vlastislav Ouroda, monitoring UNESCO, Mgr. Michal Beneš, CSc., tajemník České komise UNESCO, MK ČR ), tak českokrumlovských občanů - uživatelů historických staveb a spolupracovníků památkové péče ( Mgr. Jiří Bloch, PhDr. Hana Blochová, Jiří Škarvada, ak.mal. Karel Hrubeš ).

Náměstí v Českém Krumlově, v pozadí kostel sv. Víta s barokní věží, rok 1893, historické foto

Dokument netrpí rozvláčností, mluvené slovo přesně rezonuje s viděným obrazem a před divákem se skládá mozaika informací o kvalitách historického Českého Krumlova, které odolávají živlům, ale často mizejí pod rukama lidí. ( Až zamrazí při slovech českokrumlovského restaurátora o situaci, kdy je na jedné straně pietní rekonstrukce a na druhé straně dochází k těžkým destrukcím. )

Autor filmu se nevyhýbá ukázkám nejkřiklavějších prohřešků a protikladů od "přebourání" jižní strany náměstí ještě před rokem 1989, přes nejrůznější propagační tabule a vývěsky až k nedávné rekonstrukci hotelu " U města Vídně" nebo používání nevhodných stavebních postupů a materiálů v řadě soukromých domů v historickém jádru města.

Závěr filmu patří vztahu města a UNESCO. Pracovník monitoringu UNESCO připomíná, že dlouholetým sledováním stavu jsou doložitelné "trendy ohrožující hodnoty města, úbytek autentických konstrukcí, přetížení turistickým ruchem". A tajemník České komise pro UNESCO dodáva, že lidskou činností můžeme o statut památky UNESCO přijít, což by znamenalo "strašlivou ostudu pro stát i město".

Dokumentární film "Český Krumlov - rok 2002" patří spíše mezi krátkometrážní. Ve vymezeném časovém intervalu však českokrumlovskému divákovi stihne sdělit o našem městě mnoho podstatných a důležitých věcí. Stojí zato se s nimi seznámit. Veřejné předvádění filmu bude ve čtvrtek 17. dubna každou celou hodinu mezi 10 až 15 hodinou v sálu muzea.

-pj-


ZA PAVLEM PAZDERKOU

- V úterý 18. března 2003 jsme se naposledy rozloučili s panem Pavlem Pazderkou, naším bývalým kolegou, dlouholetým muzejním konzervátorem, výtvarníkem a kurátorem sbírek.

Pavel Pazderka pracoval v našem muzeu takřka patnáct let, od poloviny roku 1967 do konce roku 1981. Prožil zde jedno z nejtěžších období, plné mnohonásobného stěhování a provizorií v době rekonstrukce budovy v Horní ulici, ale také znovuobnovení činnosti v opraveném muzeu.

V 70. letech se podílel na instalaci dvou dílčích expozic a řady výstav v dočasném sídle muzea, které tehdy bylo v přízemí "mincovny" na druhém zámeckém nádvoří. Zde také v neskutečných podmínkách, doslova na kolenou, připravoval k vystavení v budoucí muzejní expozici sbírkové předměty ze dřeva, kovů i jiných materiálů. Čistil, konzervoval i restauroval obrazy a plastiky.

V opravovaném interieru muzea v Horní ulici pak strávil desítky a stovky hodin na lešení v barokních sálech, kde zhotovoval a usazoval na stropy chybějící štukatérské ozdoby. A tak, když dnes procházím stálou muzejní expozici, vidím stále mnoho výsledků jeho práce.

Pavel se také jako muzejník zasloužil o rozšiřování sbírek a vlastní dokumentace. Zachránil například rozsáhlý komplet hamernického nářadí ze Sýkorova hamru u Dobrkovské Lhotky a z vyprávění posledního hamerníka zaznamenal vše podstatné o hamernické živnosti a životě na hamru. S notnou dávkou odvahy pořídil soubor fotografií sovětských tanků na náměstí v Českém Krumlově v srpnu 1968 a postaral se o jejich bezpečné uložení přes dobu normalizace. Dnes jsou tyto snímky jedním z mála obrazových svědectví okupace. V loňském roce se objevily i ve filmu japonské státní televize o Českém Krumlově.

- Byl dobrým parťákem, měl rád život a nezkazil žádnou legraci. Když 14. března odešel navždy, bylo mu jen něco málo dní přes 66 let. Čest Tvojí památce, Pavle !

Petr Jelínek


KONTAKT

OVM - Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0