Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Listopad 1999 - Číslo 11 - Ročník VIII.


 Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov
LISTOPAD V MUZEU
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína.
Nová krátkodobá výstava Lety - Úlety - Léta představuje práce českokrumlovských umělců sochaře Petra Fidricha a ilustrátora Jindry Čapka. Vernisáž se koná ve středu 3. listopadu 1999 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 30. listopadu 1999.
Nová krátkodobá výstava Arana Mertlová - Znamení času. . Plastiky, reliéfy a koláže českobudějovické výtvarnice jsou inspirovány koncem našeho tisíciletí. Výstava trvá do 21. listopadu 1999.
Otevírací doba :
Úterý - pátek: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Sobota - neděle: 13.00 - 16. 00 hodin.
Začátky posledních prohlídek: 11.15 a 15.15 hodin! Zavírací den: pondělí.

LISTOPAD V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Otevírací doba :
Středa - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: každé pondělí a úterý.

NA OKRAJ VÝSTAVY "LETY-ÚLETY-LÉTA"
Ve středu 3. listopadu 1999 v 17.00 hodin bude otevřena výstava českokrumlovských umělců, sochaře Petra Fidricha a ilustrátora Jindry Čapka.

PETR FIDRICH (narozen 1964 v Karviné) studoval kamenosochařský obor SUPŠ v Uherském Hradišti (1979-83) a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hanzíka a prof. Malicha (1987-91). V letech 1983-84 se věnoval reprodukci plastik v kameni, později se podílel na restaurování kamenných prvků chrámu Panny Marie před Týnem v Praze na Starém Městě. V období 1988-91 byl členem umělecké skupiny SVÁROV, v roce 1994 se z Prahy přestěhoval do Českého Krumlova, kde žije a tvoří. Jeho práce byly od roku 1988 zastoupeny na četných samostatných i skupinových výstavách (Praha, Svárov, Plzeň, Eindhoven, Litoměřice, Bechyně, Slovinj Gradec, Prachatice, České Budějovice). V českokrumlovském muzeu vystavoval naposled v roce 1997 v rámci úspěšné skupinové prezentace "Duben-duben", na níž se velkou měrou podílel i instalačně.

JINDRA ČAPEK (narozen 1953 v Českých Budějovicích) získal první výtvarnou průpravu na tamní LŠU pod vedením ak. mal. Milana Peterky. V roce 1969 odchází s matkou do Švýcarska. V letech 1970-71 studoval na umělecko-průmyslové škole v Curychu, 1971-75 na Státní akademii výtvarných umění v Karlsruhe a Freiburgu. Roku 1977 se vrací do Curychu a věnuje se volné malbě, grafice a knižní ilustraci. Do roku 1998, kdy se přestěhoval do Českého Krumlova, žil střídavě na venkově ve Schwarzwaldu, Freiburgu a Praze. Během dvaceti let aktivní ilustrátorské činnosti má na svém kontě čtyři desítky mezinárodně uspěšných knižních titulů, řadu samostatných i skupinových výstav (Curych, Mnichov, Vídeň, New York, Tokio, Madrid, Ravensburg, Hamburg, Freising, Bratislava, Praha, České Budějovice, Klatovy) a je nositelem četných uměleckých cen. Souběžně s výstavou v českokrumlovském muzeu představuje svoji tvorbu publiku v muzeu knihy v japonském Naganu.

Ivan Slavík


ZE SBÍREK MUZEA
Hliněná prubířská pícka, 2. polovina 16. století
Archeologický nález z českokrumlovského domu č.p. 27 v Radniční ulici
Ve druhé polovině 15. století byla ve městě a jeho okolí zahájena těžba stříbra, na které se podíleli i českokrumlovští měšťané a rožmberští úředníci. Prvním písemně doloženým impulsem bylo udělení horních výsad Jindřichem a Vokem z Rožmberka roku 1475 a vydání horního řádu Petrem IV. z Rožmberka roku 1515, podle kterého byly zájemcům pronajímány dolové podíly. I když zdejší produkce drahých kovů byla v porovnání s ostatními českými horními městy nižší, největší rozkvět hornictví zažil Český Krumlov koncem 15. století a v první polovině 16. století. Po vyčerpání rudných žil nastal útlum těžebních aktivit. Unikátním archeologickým nálezem z dob těžby a zpracování stříbra ve městě je keramická prubířská pícka ze 2. poloviny 16. století.
I když dům č.p. 27 v českokrumlovské Radniční ulici během 16. století několikráte změnil majitele - řezníka Jiřího Precla (v letech 1524 - 1531), pekaře Lukeše (mezi lety 1532 - 1536),
 Hliněná prubířská pícka, 2. polovina 16. století, Kresebná rekonstrukce Jan Votava, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov
kupce Jiřího Bonsama (od roku 1536), s největší pravděpodobností se patrně jedná o jeden z pozůstatků inventáře dílny rožmberského přepalovače stříbra Sebalda Mattighofera, kterému dům patřil od roku 1540. Z interieru domu, kde na přelomu let 1993/1994 proběhl záchranný archeologický výzkum, pochází nejen přenosná keramická pícka ve tvaru válce o průměru 30 cm a výšce 47 cm, která byla nalezena v několika větších zlomcích, ale i celé řada dalších nálezů z doby pozdního středověku a raného novověku, z nichž mnohé souvisí právě s metalurgií barevných a drahých kovů.
Ve spodní části této nádoby atypického tvaru se nacházelo topeniště, které bylo rozděleno roštem, v horní části pícky pak byla vlastní varná plotna. K přikládání a vybírání popela sloužil větší otvor v přední části tohoto zařízení. Vzduch do celého systému přiváděly kruhové otvory ve spodní části, kudy proudil ke čtyřem "komínkům" v horní polovině.
Tento unikátní nález, který nemá na našem území obdoby, patřil mezi ceněné exponáty dlouhodobé výstavy " Českokrumlovsko ve světle archeologických nálezů (1250 - 1700)" a od počátku října tohoto roku obohatil i stálou muzejní expozici.

Martin Jakab


VYBERTE JIŽ DNES VHODNÝ DÁREK
POKLADNA MUZEA VÁM NABÍZÍ

KNIHY
Kronika šumavských hvozdů (290,- Kč), Kuklík: Český Krumlov (360,- Kč), Johannes Urzidil - Poslední host (260,- Kč), Krásy Šumavy (250,- Kč), Šumava na starých pohlednicích (440,- Kč), Muzea a galerie v České republice (250,- Kč) a další publikace

OBRÁZKY A REPRODUKCE
Český Krumlov a okolí (40,- až 650,- Kč), Vánoční a meditativní motivy (30,- až 130,- Kč), Vánoční motivy - pohlednice Z. J. K. Čecha (2,- Kč)

AUDIOKAZETY
Dyškanti (75,- Kč)

VIDEOKAZETY
O kocouru Mikešovi, Císařův slavík, Jiří Trnka dětem (á 290,- Kč)

DŘEVĚNÉ FIGURKY
Betlémy a hračky jindřichohradeckého řezbáře L. Fialy (395,- až 595,- Kč)

REPLIKY
Šperky z doby bronzové a železné (169,- až 399,- Kč)
Pečetě (40,- až 45,- Kč), Mince - říšský tolar (195,- Kč)

MILÉ MALIČKOSTI K MIKULÁŠI A VÁNOCŮM
Čertik puzzle - pohlednice (16,-Kč)
Mikuláš, anděl, čert a Santa Klaus - soubor velkých vystřihovánek (32,-Kč)
Betlém malý rozkládací s přáním (35,-Kč)
Betlém velký vysekávaný (68,-Kč)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU


MUZEJNÍ KRUH
Počet přihlášených zájemců o výhody Muzejního kruhu činí stále 55, z toho 36 jednotlivců, 9 rodin, 7 škol a 3 agentury. Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vydání a přihlásit se můžete po celý rok. Těšíme se na Vás.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace včetně archeologických dohledů a záchranných archeologických průzkumů zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě, případně po uzavření příslušné smlouvy.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese: http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1998 ve Zpravodaji Okresního úřadu na adrese: http://www.oku-ck.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0