Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Leden 2002 - Číslo 1 - Ročník XI.

* * * * * * * * * * * * * * *
PF 2002
přejí srdečně
pracovníci muzea

* * * * * * * * * * * * * * *

LEDEN V MUZEU

  Marie Arnoštka z Eggenberku, rozená ze Schwarzenberku, portrét
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Českokrumlovští výtvarníci - Na konci roku 01. Tvorba mladých českokrumlovských výtvarných umělců. Do neděle 13. ledna 2002.

Nová krátkodobá výstava Od Adventu do Tří králů. Národopisné kalendárium - ukázky betlémů a zvykoslovných předmětů. Do 13. ledna 2002.

Dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod. Výstava končí 13. ledna 2002.

Dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici. Do 13. ledna 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Repríza výstavy Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Výstava je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00, sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!
Zavírací den :Pondělí

Pozor! Expozice a výstavy jsou otevřeny pouze do 13.ledna 2002. Od 14. ledna do 1. března je technická přestávka.

LEDEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané je z technických důvodů uzavřen a bude opět otevřen na konci března 2002.


NOVÉ PODLAHY VE STIFTEROVĚ RODNÉM DOMKU

* · Důvodem tříměsíční technické přestávky v provozu Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané je významná změna v jeho interiéru. Město Horní Planá jako majitel tohoto památkově chráněného objektu přistoupilo ke zhotovení nových dřevěných podlah. Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově, které je uživatelem objektu, samozřejmě tuto změnu vítá, neboť navrací tvářnost interieru k původnímu stavu.

Staré prkenné podlahy dosloužily již před více než patnácti lety a byly tehdy bohužel nahrazeny betonem a podlahovou krytinou - tzv. jekorem. Po jeho výměně za pořádná prkna sice muzejníci i představitelé města toužili řadu let, ale nejdříve bylo nutné provést jiné rozsáhlé stavební úpravy a opravy. Podlahy přišly na řadu v roce 2001, kdy se v městské pokladně našla potřebná částka na první etapu. V ní dostávají nové podlahy dvě expoziční místnosti v přízemí - velká světnice s kamny a na ni navazující menší místnost - bývalá ložnice. Ve druhé etapě dostane prkennou podlahu i zbývající menší světnice.

K celkovému záměru se nejdříve vyjádřili památkáři. Na začátku prosince byla vystěhována expozice a hned potom nastoupili řemeslníci. Prkna byla upevněna do stávající betonové podlahy již v prosinci a v dalších měsících přijde na řadu broušení a nátěry.

Po celkovém úklidu pak pracovníci muzea opět nainstalují exponáty stálé expozice, aby o velikonocích mohli na nové podlahy vstoupit první letošní návštěvníci.

Další úpravy ve Stifterově rodném domku budou následovat opět na podzim. Na konci roku 2002 bude rovněž zahájena příprava celkové reinstalace memoriální expozice, která bude otevřena v roce 2005 ku příležitosti 200. výročí Stifterova narození.

-pj-


Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY MUZEA V ROCE 2001

* K celoroční bilanci naší práce patří také prohlídka návštěvní knihy. Vyhledáváme v ní především připomínky a kritické glosy, které nás upozorňují na slabá místa.

Zároveň se však také přesvědčujeme o tom, že řada návštěvníků zanechává v knize zápisy pochvalné, které se týkají jak muzea, expozice, výstav či jednotlivých exponátů, tak celého města.

Je samozřejmé, že nás tyto vzkazy těší. Některé z nich jsme proto vybrali ke zveřejnění s přáním, aby i v nadcházejícím roce měli naši návštěvníci důvod ke spokojenosti a odcházeli z našeho muzea pouze s těmi nejlepšími pocity.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


Nová e-mailová adresa muzea: muzeumck@quick.cz


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
www.muzeum.ckrumlov.cz

Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
http://hplana.lipensko.cz

 

Výroční zpráva muzea za rok 2000
ve Zpravodaji Okresního úřadu
Č. Krumlov - duben 2001
na adrese:
www.oku-ck.cz

Program zveřejňován na adrese:
www.BudNews.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0