Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Září 2000 - Číslo 9 - Ročník IX.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 9. - 10. ZÁŘÍ 2000
V rámci Dnů evropského dědictví (EUROPEAN HERITAGE DAYS) budeme pořádat v neděli 10. září 2000 Den otevřených dveří.
Po celý den bude volný vstup do všech expozic a výstav, jak v českokrumlovském muzeu, tak v hornoplánské pobočce.

 Titulní stránka k románu Adalberta Stiftera Vítek
ZÁŘÍ V MUZEU

Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Nová sezonní výstava Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět - Schrecklich schöne Welt. Pořádána ve spolupráci s Institutem Adalberta Stiftera v Linci k 195.výročí Stifterova narození.
Dlouhodobá výstava Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce je pořádána k 30.výročí úmrtí spisovatele.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Německo. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea.
Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury. Výstava je pořádána ve spolupráci s českokrumlovskou hospodou Na Louži. Kromě sbírkových předmětů z fondů českokrumlovského muzea jsou vystavovány exponáty, které laskavě zapůjčili soukromí sběratelé, Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, soukromý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově, Státní oblastní archiv, pobočka v Č. Krumlově a další.
Otevírací doba:
Denně 10.00 - 17.00 hodin.
Začátek poslední prohlídky: 16.15 hodin!

ZÁŘÍ V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Repríza výstavy o místu za "železnou oponou", které bylo odsouzeno k zániku a po r. 1989 se stalo místem smíření.
Sezónní výstava Vítkův Kámen - symbol vzájemnosti. Výstava trvá do 5. listopadu 2000.
Nová dlouhodobá výstava Památce básníka Hvozdu - k 195. výročí Stifterova narození a 40. výročí Památníku A. Stiftera v Horní Plané.
Otevírací doba :
Denně: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 hodin.
Zavírací den: pondělí

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MUZEU A POBOČCE - NEDĚLE 10. ZÁŘÍ 2000

 

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Muzeum po přechodnou dobu (do září 2000) nezajišťuje archeologické dohledy a záchranné archeologické průzkumy!
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


Mezinárodní vědecké sympozium
ADALBERT STIFTER 2000 - PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC

Ve dnech 20. - 23. září 2000 se v Českém Krumlově uskuteční mezinárodní vědecké sympozium. Jeho program začíná ve středu odpoledne společnou prohlídkou výstav "Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět" a "Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce" v českokrumlovském muzeu.

Jednání sympozia se poté přenese do jezuitského sálu hotelu Růže. Na programu jsou referáty odborníků z České i Slovenské republiky, Rakouska a Německa.

V pátek odpoledne bude program sympozia pokračovat ve Stifterově rodišti Horní Plané. Kromě návštěvy Památníku A. Stiftera je na programu referát historika Jiřího Zálohy o Stifterově rodě v Horní Plané a přijetí u starosty města.

Všechny jednací dny budou zakončeny kulturními večery. První pořádá země Horní Rakousko, další bude v režii Spolku A. Stiftera v Mnichově a závěrečný večer patří městu a okresu Český Krumlov.

Oficiální program sympozia bude uzavřen v sobotu dopoledne prohlídkou města a zámku, barokního divadla a výstav v Egon Schiele Art Centru.

Mezinárodní vědecké sympozium pořádají Okresní úřad v Č. Krumlově, Institut Adalberta Stiftera v Linci a Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově za podpory Země Horní Rakousko, Městského úřadu v Českém Krumlově, Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí, Městského úřadu v Horní Plané, hotelu Růže v Č. Krumlově a Okresního vlastivědného muzea v Č. Krumlově.

Generálním sponzorem sympozia je Sparrkasse Mühlviertel - West.


 Prubířská pícka přepalovače stříbra ze 16. století, archeologický nález z Radniční č. p. 27, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
ZAJÍMAVOST Z ODBORNÉHO TISKU
O archeologii časného novověku v Českém Krumlově pojednává příspěvek Mgr. Michala Ernée v časopisu Muzejní a vlastivědná práce (ČSPS) č. 2/2000 s. 116-119. V rubrice Teze přednášek SPS přináší zajímavý přehled výsledků některých nejnovějších archeologických výzkumů nádvoří českokrumlovského hradu a dvou měšťanských domů - čp. 27 v Radniční ulici a čp. 15 na náměstí Svornosti.


UPOZORNĚNÍ PRO MUZEJNÍ KRUH
V měsíci září skončí platnost následující průkazky Muzejního kruhu:
číslo průkazkyplatnost do
55/9926.9.2000


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
POZOR - ZMĚNA!
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0