Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 7+8

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Říjen 2000 - Číslo 10 - Ročník IX.

 
NA VÝSTAVU DO ARCHIVU

     Pro zájemce o regionální historii připravily českokrumlovské archivy ve spolupráci s muzeem další zajímavou výstavu pod názvem ČESKOKRUMLOVSKO V MOZAICE DĚJIN 1850 - 1990.
     Výstava bude zahájena 27. října 2000 a potrvá do 15. prosince. Místem konání je výstavní sál Státního okresního archivu, Plešivec č.p. 268 ( v sousedství hlavní budoby Okresního úřadu v Českém Krumlově ).
     Srdečně Vás zvou pořadatelé: Státní okresní archiv v Českém Krumlově, Státní oblastní archiv Třeboň - pobočka v Českém Krumlově a Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově.

ŘÍJEN V MUZEU

 Ze starých šenků
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.
Sezónní výstava Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět - Schrecklich schöne Welt. Pořádána ve spolupráci s Institutem Adalberta Stiftera v Linci k 195. výročí Stifterova narození.
Dlouhodobá výstava Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce je pořádána k 30. výročí úmrtí spisovatele.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Německo. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea.
Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury. Výstava je pořádána ve spolupráci s českokrumlovskou hospodou Na Louži. Kromě sbírkových předmětů z fondů českokrumlovského muzea jsou vystavovány exponáty, které laskavě zapůjčili soukromí sběratelé, Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, soukromý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově, Státní oblastní archiv, pobočka v Č. Krumlově a další.

Otevírací doba:
Od 1. října začíná mimosezónní provoz. Expozice a výstavy jsou otevřeny takto:
úterý - pátek 9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

ŘÍJEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Sezónní výstava Vítkův Kámen - symbol vzájemnosti. Výstava trvá do 5. listopadu 2000.
Výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Repríza výstavy o místu za „železnou oponou“, které bylo odsouzeno k zániku a po r. 1989 se stalo místem smíření.
Dlouhodobá výstava Památce básníka Hvozdu - k 195. výročí Stifterova narození a 40. výročí Památníku A. Stiftera v Horní Plané.
Otevírací doba:
úterý - neděle 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací den: pondělí

 
PRO REGIONÁLNÍ KNIHOVNIČKU
     V pokladnách muzea a pobočky nabízíme dlouho postrádanou regionální publikaci: Místopisný slovník Šumavy.
Cena této publikace činí 150,- Kč.
Pro případné zájemce přetiskujeme informace, zveřejněné v podzimním čísle časopisu Rodopisná revue:

 


KRÁTKÉ ZPRÁVY
     Pořad Literární matiné Českého rozhlasu České Budějovice, vysílaný v úterý 12. září byl mj. věnován výstavě Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět a mezinárodnímu vědeckému sympoziu A. Stifter 2000 - Překračování hranic. Redaktorka Hana Krejčová hovořila s pracovníkem muzea Ivanem Slavíkem o dosavadní úspěšné výstavě, kterou vidělo 300 tisíc návštěvníků na 16 místech v 5 zemích Evropy, i o Stifterově poselství pro dnešek.

     V rámci Dnů evropského dědictví uspořádalo muzeum v neděli 10. září Den otevřených dveří. Expozice a výstavy v Č. Krumlově a v H. Plané navštívilo celkem 93 zájemců (OVM 43 tuzemců, 31 cizinců, H. Planá 4 tuzemci, 12 cizinců).
Vstup do všech expozic a výstav byl po celý den zdarma.

 


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
POZOR - ZMĚNA!
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0