Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červen 1999 - Číslo 6 - Ročník VIII.

SLEVY VSTUPNÉHO DO MUZEA PRO NÁVŠTĚVNÍKY SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE V SOBOTU 19. ČERVNA
********* NOVÉ LOGO ********** Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově 
Při hlavním dni městských slavností poskytneme návštěvníkům slevy vstupného. Dospělí s platnou vstupenkou na Slavnosti pětilisté růže zaplatí při návštěvě muzea vstupné ve výši 5,- Kč. Děti s platnou vstupenkou na slavnosti budou mít vstup do muzea zdarma.

 Otisk perníkářské formy ve tvaru krále, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína.
Dlouhodobá výstava - Šumava na starých pohlednicích - přes 500 pohlednic ze sbírek JčM Č. Budějovice a OVM Č. Krumlov.
Nová krátkodobá výstava - výstava Práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Českém Krumlově. Vernisáž s programem žáků ZUŠ se koná v úterý 1. června 1999 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do neděle 27. června.
Nová sezónní výstava - Dřevěné hračky ze sbírek Okresního muzea v Jindřichově Hradci potrvá do 3. října 1999. Součástí výstavy jsou hračky výrobního družstva JAS ve Stráži nad Nežárkou a současného tvůrce Luďka Fialy, se kterými si malí i dospělí mohou pohrát. Některé hračky budou po dobu konání výstavy v prodeji v pokladně muzea.
Den otevřených dveří pro děti - 1. června 1999. K svátku dětí je po celý den vstup dětských návštěvníků zdarma! Otevírací doba : Muzeum je otevřeno denně: 10 - 12.30 / 13 - 17 hodin. Poslední prohlídky začínají v 11.45 a v 16.15 hodin!

Červen v pobočce
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj
Nová sezónní výstava Poslední host - Johannes Urzidil. Výstava dokumentuje šumavské letní pobyty spisovatele J. Urzidila ve Zvonkové na Hornoplánsku v letech 1930 - 1938 a jimi inspirovanou Urzidilovu literární tvorbu prostřednictvím fotografií, dokumentů, publikací a výtvarných prací ak. malířky Evy Prokopcové. Výstavu připravili zakladatelé vznikajícího hornoplánského nakladatelství, které připravuje k vydání stejnojmennou knihu.
Vernisáž se koná v neděli 13. června 1999 v 11.30 hod.
Nová sezónní výstava Plana, Plan, Ober Plan, Horní Planá - 350 let městských práv. Výstava prezentuje výběr chronologicky řazených událostí z historie Horní Plané od 13. do začátku 20. století. Exponáty pocházejí z fondů Státního oblastního archivu - pobočky v Č. Krumlově, Státního okresního archivu v Č. Krumlově a našeho muzea.
Výstava bude zpřístupněna bez vernisáže v průběhu června. Slavnostní den otevřených dveří s programem k 350. výročí udělení městských práv se uskuteční při Markétské pouti v neděli 11. července 1999, čili ve výroční den vydání listiny císaře Karla IV., povyšující obec Planou na městečko.
Výstavka - Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg připomíná osudy místa na česko-rakouské hranici, které bylo odsouzeno k zániku a stalo se místem smíření.

Otevírací doba :
úterý - neděle : 10 - 12 / 12.30 - 16 hodin
Zavírací den : pondělí
Změna otevírací doby : v pondělí 7. a 21. června 1999 otevřeno!

NÁVŠTĚVNOST PŘI DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI MUZEÍ

Při letošních dnech otevřených dveří, pořádaných k Mezinárodnímu dni muzeí, přišlo do expozice a výstav muzea a hornoplánské pobočky celkem 221 návštěvníků.

V Českém Krumlově jsme přivítali 118 jednotlivců ( z toho 67 domácích) a dalších 91 návštěvníků přišlo v 5 školních výpravách.

Největší zájem vzbudila výstava obrazů a grafiky s náměty z Českého Krumlova ve XX.století.

V Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané využilo výhody volného vstupu 12 návštěvníků, z toho 10 cizinců.

Svatá Anna samotřetí ze 16. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


MUZEJNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA VYJDE VE ZPRAVODAJI OKRESNÍHO ÚŘADU

Výroční zpráva muzea za rok 1998 bude publikována ve Zpravodaji Okresního úřadu v Českém Krumlově. Zpravodaj vyjde v červnu a bude k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Bude určen zejména funkcionářům a pracovníkům státní správy a samosprávy měst a obcí českokrumlovského okresu.

Zájemcům z řad veřejnosti budeme výroční zprávu rozesílat za úhradu nákladů (kopírování, balné, poštovné).

Abonenti Muzejního kruhu si výroční zprávu budou moci vyzdvihnout v pokladně muzea zdarma po předchozí objednávce.


1. ČERVEN - DEN DĚTÍ
V úterý 1. června budou mít všechny děti, které navštíví muzeum, volný vstup do expozic a výstav.

V 17.00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Českém Krumlově.


NA OKRAJ VÝSTAVY
"POSLEDNÍ HOST - JOHANNES URZIDIL"

 Johannes Urzidil, kresba Maxe Kreibicha, 1970
Pražský německý básník, překladatel, publicista a spisovatel Johannes Urzidil (* 3. 2. 1896 - Praha + 2. 11. 1970 - Řím) pobýval v Josefově Dole, části obce Zvonková, už od konce dvacátých let. S každoroční pravidelností pak vždy po celé léto od roku 1933 až do roku 1938. Těmito šumavskými pobyty jsou inspirovány tři povídky a jedna novela. V češtině z nich dosud vyšly pouze dvě: U hranic a Kde končí údolí. Povídka Poslední host a stifterovská novela Černopláštník zatím vydány nebyly a tak vznikla myšlenka jejich souborného vydání a malé výstavy, které by takto pobyty J. Urzidila v našem kraji připomněly.

Součástí výstavy jsou jednak reprodukce dobových fotografií a pohlednic různých míst, na kterých lze dobře dokumentovat autenticitu spisovatelových inspirací a srovnávat je s jejich dnešní podobou. Dále několik autentických fotografií J. Urzidila z Josefova Dolu, návštěvní kniha bývalého Šumavského muzea v Horní Plané a Urzidilovy knihy povídek s autorským věnováním přátelům z "nezapomenutelného Josefodolu". Výstavu doplňuje soubor kreseb a obrazů českobudějovické malířky Evy Prokopcové, které vznikaly jako výtvarný doprovod připravovaného knižního vydání.

Miloš Minařík, Horní Planá

"Urzidil ... byl poslední zemský vlastenec pocházející z rakouských Čech, který neustával rozděleným a nedůvěřivým národům přivolávat do paměti plodnost soužití, a může si činit nárok na to, že v sobě ještě jednou ztělesnil ve vší čistotě tuto ztracenou symbiózu."

Peter Demetz - myšlenka z přednášky
na pražské konferenci o životě a díle J. Urzidila dne 8. 3. 1995,
LN 24. 8. 1995 s. 5

"…snad jsem měl říci:Kde jsem já, tam jsou i Čechy. Kdyby tomu tak bylo, pak by to byla dobrá útěcha, a to ne snad pouze zdánlivá, neboť já jsem ten poslední, kdo by chtěl připustit nějakou nezbytnost hmotné skutkové podstaty…"

Johannes Urzidil - v eseji Pohled ze Stingelfelsenu,
Linz 1965


MUZEJNÍ KRUH
Počet zájemců o výhody Muzejního kruhu se opět o něco zvýšil. Ke dni 14.5. 1999 máme zapsáno 45 přihlášených. Z toho je 32 jednotlivců, 6 rodin, 5 škol a 2 cestovní agentury. Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vydání! Přihlášky přijímáme po celý rok.
Podrobné informace a formuláře přihlášek si vyžádejte buď osobně v pokladně muzea nebo poštou.
Těšíme se na Vás.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 450,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0