Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Březen 2002 - Číslo 3 - Ročník XI.

BŘEZEN V MUZEU

  Český Krumlov, Snímání z kříže, kolem roku 1600, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Českokrumlovští výtvarníci - Na konci roku 01. Tvorba mladých českokrumlovských výtvarných umělců. Do neděle 13. ledna 2002.

Nová krátkodobá výstava Most východ - západ. / 3. skupinová mezinárodní výstava výtvarných prací - obrazy / plastiky
Vystavují:
MAREK BORSÁNYI (Český Krumlov), WILHELM EGER (Augsburg), HANSJÜRGEN GARTNER (Augsburg), JOACHIM-LOTHAR GARTNER (Vídeň), JIŘÍ HASTÍK (Vídeň / Olomouc), ERNST KREBS (Mnichov), JAN MĚŠŤAN (Praha), ADRIAN MOLDOVAN (Vídeň), VIRGILIUS MOLDOVAN (Vídeň) a NATAŠA NENADOVIČOVÁ (Č. Krumlov).

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA TERMÍNU VERNISÁŽE !
Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 5. března 2002 v 17.00 hodin.
Bližší informace čtěte na jiném místě.
Výstava potrvá do 27. března 2002.

Další krátkodobá výstava Jiří Mádlo - Obrazy a grafika a Jiří Mádlo ml. - Plastiky a objekty bude zahájena v sobotu 30. března v 10.00 hodin. Bližší informace uvádíme na jiném místě.

Nová dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea bude návštěvníkům zpřístupněna bez vernisáže v sobotu 2. března a potrvá do konce roku.

Repríza výstavy Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti skončí 24. března. Poté bude převezena do pobočky v Horní Plané.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00, sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!
Zavírací dny : Pátek 1. března a každé pondělí

BŘEZEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané bude po technické přestávce otevřen až od soboty 30. března !

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti.

Dlouhodobá výstava Památce básníka Hvozdu - k 195. výročí Stifterova narození a 40. výročí Památníku A. Stiftera v Horní Plané. Potrvá do června 2002.

Otevírací doba v březnu:
sobota 30. 3. a neděle 31. 3.: 9.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 hodin


VÝSTAVNÍ SEZÓNU MUZEA V ROCE 2002 ZAHAJUJE MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ VÝSTAVA
MOST VÝCHOD - ZÁPAD / OST - WEST - BRÜCKE

* Po úspěšných projektech Kontakty (1992) a Hommage á Egon Schiele (1995) se v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově uskuteční třetí mezinárodní výstava umělců z České republiky, Německa a Rakouska ve spolupráci s Uměleckým spolkem - bavorskou zemskou skupinou v Augsburgu a Unií pro dobré sousedské vztahy s německy hovořícími zeměmi v Praze.

Nad výstavou převzal patronát velvyslanec České republiky v Rakousku dr. Jiří Gruša a podporuje ji Státní ministerstvo práce a sociálních věcí, rodiny, žen a zdraví Bavorska.

Svá výtvarná díla představí deset autorů - tři z Německa - tři z Rakouska - tři z Čech (z toho dva z Českého Krumlova) a jeden „internacionál“ působící na Moravě a v Rakousku.

Výstava bude zahájena slavnostně v úterý 5. března v 17.00 hodin. Kromě proslovu velvyslance ČR v Rakousku dr. Jiřího Gruši je připraveno autorské čtení, které přednesou Bernhard Brommer (Mnichov), Rudolf Mayer-Freiwaldau (Citta’ di Castello) a Josef Hrubý (Plzeň).

V hudební části programu je připraven klavírní koncert.

Eva Schieferstein (Mnichov) přednese skladby Leoše Janáčka, Wolfganga Zoubka, Roberta Delanoffa, Rolanda Leistnera-Mayera, Antonína Dvořáka a Richarda Hellera. Výstava potrvá do 27. března 2002.

I takovéto skleněné modely lze na výstavě spatřit   Jeden z mnoha zajímavých obrazů


POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

* Gymnázium v Českém Krumlově pořádá v sobotu 16. března 2002 od 19.00 hodin v sálu Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově představení divadelního souboru TRYCHTÝŘ Gymnázia v Chebu.

„Studentské divadlo TRYCHTÝŘ při chebském gymnáziu vzniklo v roce 1994. Své morgensternovské jméno dostalo v autobusu mezi Chebem a Františkovými Lázněmi.

Trychtýř je symbolem jednoduchosti, nikoliv však primitivismu. Jako studentské divadlo se nemusíme (a nechceme) podřizovat kulturnímu trhu. Vybíráme a připravujeme to, do čeho máme chuť a na co nám stačí síly. Chceme nejen hrát, ale i si hrát.“

www.chebsko.cz/trychtyr

Divadelní soubor TRYCHTÝŘ Gymnázia Cheb uvede hru

S vyloučením veřejnosti

Autor : Jean Paul Sartre
Režie : Alexandr Kokorev, učitel Gymnázia Cheb
Osoby a obsazení: Garcin - Václav Zajíc, Inés - Šárka Rajsíková,
Estelle - Marie Tylšarová, Číšník - Ondřej Špendlíček

Premiéra představení se uskutečnila 20. října 2001.


Snímek z představení hry S vyloučením veřejnosti v nastudování studentského divadla TRYCHTÝŘ při chebském gymnáziu (www.chebsko.cz/trychtyr)


POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT JIHOČESKÉHO LÉKAŘSKÉHO KVARTETA

* Ve středu 27. března 2002 v 19.00 hodin se v sále muzea koná koncert Jihočeského lékařského kvarteta.

Účinkují:

MUDr. František Bürger (I. housle), MUDr. Milan Matuška (II. housle), MUDr. Karel Horáček (viola), Lenka Maděrová (violoncello) a Jan Hornát, j. h. (II. viola).

  Ulice Parkán v Českém Krumlově, povodeň, historické foto, foto: F.Wolf
Program:

Jan Křtitel Vaňhal: Smyčcový kvartet, opus 13 č. 5
Allegro moderato
Menuet
Adagio
Allegro

Jan Pavel Veselý: Smyčcový kvartet G - dur
Allegro assai
Adagio
Rondo - allegro

Přestávka

Václav Pichl: Smyčcový kvintet op. 30 č. 2 Risoluto e non troppo - Allegro
Larghetto
Allegretto

Alexandr Konstantinovič Glazunov:Corrente
Mezihra ve starém slohu
Valčík C - dur

Koncert sponzoruje farmaceutická firma Yamanouchi


PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU
JIŘÍ MÁDLO - OBRAZY, GRAFIKA
JIŘÍ MÁDLO ML. - PLASTIKY, OBJEKTY

* V rámci již tradiční spolupráce s Galerií Zlatý kříž v Českých Budějovicích se v posledních dnech března a v dubnu uskuteční v českokrumlovském muzeu výstava obrazů a grafiky kmenového autora uvedené galerie, akademického malíře a grafika Jiřího Mádla.

J. Mádlo (* 13. března 1934) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1952-1958) a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (absolvoval v r. 1964). Věnuje se malířské a grafické tvorbě v tematickém záběru od portrétní a figurální tvorby přes intimní žánry, zátiší a květiny až k širokému tématu krajiny. Jeho celoživotním zájmem je člověk v sepětí s přírodou.

Za posledních čtyřicet let své činnosti uspořádal více než šedesát samostatných výstav a zúčastnil se zhruba stejného počtu výstav skupinových doma i v cizině. Vystavoval např. v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Benešově, Vlašimi, Pelhřimově, Humpolci, Počátkách, Pacově, Žďáru nad Sázavou, Budapešti, Berlíně, Varšavě, Štětíně, Lodži, Vídni, Klosterneuburgu, Bad Ischlu, Retzu, Singenu, Lipsku, Moskvě, Sao Paulu, Djakartě a řadě dalších míst.

V poslední době spolupracuje s uměleckou agenturou v Tokiu (Japonsko), pravidelně maluje a vystavuje v Rakousku, Holandsku, Švédsku, Německu a Polsku. Od roku 1999 je kmenovým autorem galerie Touch Stone Fineart v New Orleansu (USA). Kmenovým autorem Galerie Zlatý Kříž v Českých Budějovicích je od jejího vzniku v roce 1991. (Pramen: www.gallerycb.cz/madlo)

Výběr z malířského a grafického díla akademického malíře Jiřího Mádla budou provázet plastiky a objekty jeho syna Jiřího Mádla mladšího.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 30. března 2002 v 10.00 hodin.

V kulturním programu vystoupí členové Jihočeské komorní filharmonie. Houslové duo Luděk Volek, koncertní mistr a Jitka Kubková přednese dílo G. F. Telemana „Kánonická Sonáta“.

Výstava potrvá do 30. dubna 2002.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
www.muzeum.ckrumlov.cz

Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
http://hplana.lipensko.cz

 

Výroční zpráva muzea za rok 2000
ve Zpravodaji Okresního úřadu
Č. Krumlov - duben 2001
na adrese:
www.oku-ck.cz

Program zveřejňován na adrese:
www.BudNews.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0