Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Září 2002 - Číslo 9 - Ročník XI.

ZÁŘÍ V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Plánovaná krátkodobá výstava Obrazy a kresby výtvarné skupiny Šumava Sdružení výtvarníků ČR se v důsledku povodní  n e k o n á !

Nová výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstava bude zpřístupněna již od 18. září a potrvá do konce listopadu 2002 v chodbě přízemí muzea. Pořádáme ji ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha II z Rožmberka.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 26. září v 17.30 hodin.

Dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Výstava potrvá do poloviny ledna 2003.

Sezónní výstava Eva Davidová - Fotografie / Cesty Romů - Romano Drom. Výstavu spolupořádá Centrum Emauzy s. s r. o. Praha s podporou Města Český Krumlov. Výstava má končit 15. září. V době vydání M-Měsíčníku jednáme o prodloužení výstavy o dva týdny, tj. do 29. září.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do konce Roku kulturního dědictví OSN 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do konce roku 2002.

Otevírací doba :
denně 10.00 - 17.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

* EUROPEAN HERITAGE DAYS - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V sobotu 14. září 2002 mají všichni návštěvníci vstup do muzea volný!

* SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
NOVÉ PODZIMNÍ ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI PŘINESOU KROMĚ JINÉHO TÉŽ NOČNÍ PROHLÍDKY A PROGRAMY
V sobotu 28. září 2002 od 20.00 do 24.00 hodin bude expozice muzea zpřístupněna všem zájemcům o noční prohlídku. Vstup volný!

 

ZÁŘÍ V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Znovu společnou cestou. Spolupořadateli výstavy jsou Základní škola v Horní Plané a Übunghauptschule der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. Výstava představuje práce dětí z výtvarných workshopů. Výstava potrvá do 31. října 2002.

Obnovená premiéra výstavky Most mezi lidmi / Brücke zwischen Menschen - Zvonková / Glöckelberg. Proměny místa, odsouzeného před rokem 1989 k zániku. Výstavka potrvá do 31. října 2002.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Historie, současnost a budoucnost hradní zříceniny poblíž česko-rakouské hranice.

Otevírací doba: úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí

* EUROPEAN HERITAGE DAYS - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V sobotu 14. září 2002 je do Památníku A. Stiftera v Horní Plané vstup volný!

Změna programu a termínů vyhrazena!


ARCHEOLOGIE ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV
KOMPLETNĚ NA INTERNETU

* V rámci dlouhodobého projektu Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov se tvůrcům Oficiálního informačního systému podařilo kompletně umístit na Internet v češtině, němčině a angličtině informace o hradu a zámku Český Krumlov.

Nové a upravené články se nacházejí na adresách :

Historie zámku Český Krumlov
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/oinf/i_histor.htm

Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/2nadvori/i_pravek.htm

Archeologický výzkum středověkého hradu Český Krumlov
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/oinf/i_archra.htm

Hrad Český Krumlov, stříbrná huť z přelomu 13. a 14. století
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/oinf/i_hrahut.htm

Hrad Český Krumlov, soubor gotických kamnových kachlů
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/oinf/i_gotkac.htm

Zámek Český Krumlov, soubor renesančních kamnových kachlů
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/oinf/i_renkac.htm

Zdroj : OIS Český Krumlov


K VÝSTAVĚ V PAMÁTNÍKU A. STIFTERA
ČLOVĚK V KRAJINĚ - KRAJINA V ČLOVĚKU

- Od začátku srpna do konce října je v malé výstavní místnosti atria Rodného domku Adalberta Stiftera v Horní Plané vystaven soubor fotografií „Člověk v krajině - krajina v člověku".

Autorem snímků je mladý českokrumlovský fotograf Jakub Urban, který o nich řekl:

„Tematicky se jedná o práce úzce spojené s pobytem a dílem básníka Šumavy A. Stiftera v tomto příhraničním území. Jde o dvanáct fotografií krajiny, její krásy v nedotčenosti, ale i se zjevnými zásahy člověka do její struktury a přirozeného běhu. Jsou to místa v okolí Schwarzenberského kanálu v náladě letního rána, místa pro turisty na kolech a ve vozech neobjevitelná a pro pěší utajená jejich ranní náladou, kdy jsou zdejší cesty prázdné a tiché a kdy je ještě možné vnímat ono souznění člověka s přírodou, jehož se většině z nás v běhu všedních dnů nedostává.

Z tohoto důvodu jsem svůj cyklus fotografií pojmenoval 'Člověk v krajině - krajina v člověku'."


ODBORNÁ SETKÁNÍ A JEDNÁNÍ V ZÁŘÍ

* Ve dnech 18. - 20. září 2002 se v našem muzeu uskuteční 11. Setkání pracovníků česko-sasko-bavorských muzeí Muzeum a region.

Téma letošního setkání je mapování vztahu muzeí k místu a regionu. Setkání pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Českého výboru ICOM, Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, Nadace Hanse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti.

Účastníci se budou věnovat tématům: Kulturně-politický význam muzeí v regionu, Legislativa, Financování a zřizování muzeí, Kulturní práce muzeí v regionálním kontextu a Muzeum - kulturní identita a spolupráce vně regionů.

* Další odborné setkání se v našem muzeu uskuteční ve dnech 26. až 27. září 2002. Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les spolu s Okresním vlastivědným muzeem v Českém Krumlově a pod záštitou Lesů České republiky - lesní správy Český Krumlov a Obecního úřadu ve Křemži pořádají seminář na téma Dívčí Kámen - přírodní rezervace a dějiny osídlení. Registrace účastníků je ve čtvrtek 26. září od 9.00 do 9.30 hodin. V dopolední části programu jsou zařazena přírodovědná témata. Od 13.30 pak bude probíhat historická část. Doprovodnou akcí tohoto semináře bude chodbová výstava, jejíž vernisáž se uskuteční v 17.30 hodin. V pátek 27. září se uskuteční společná exkurze na Dívčí Kámen. Příspěvky ze semináře budou publikovány ve sborníku. Vložné činí 300,-Kč. Zájemci se mohou přihlásit na adresu: Okresní vlastivědné muzeum, Horní 152, 381 01 Český Krumlov, tel. +420 380 711 674, e-mail: muzeumck@quick.cz.

Podrobný program semináře a přihláška Dokument Microsoft Word


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo
s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea v měsících říjnu a listopadu 2002
se mohou obracet na pokladníky muzea.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění!
Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.ck-kultura.net


POZOR
Změna telefonních čísel
od 22.9.2002
tel.: 380 711 674
fax: 380 714 249
Památník H. Planá
tel.: 380 738 473

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA
MUZEA NA INTERNETU

(Zpravodaj Okresního úřadu
v Českém Krumlově)
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0