Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Říjen 1999 - Číslo 10 - Ročník VIII.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE VYDAŘILY
Při příležitosti Dnů evropského dědictví (EUROPEAN HERITAGE DAYS) jsme uspořádali v Českém Krumlově i v Horní Plané den otevřených dveří. Volný vstup do muzea využilo 64 návštěvníků, z toho 40 cizinců, kteří si se zájmem prohlédli zejména výstavu prací studentů českokrumlovské SUPŠ sv. Anežky České.
V Horní Plané přivítala kustodka Lenka Hůlková 58 návštěvníků, z toho 26 cizinců. Většina zájemců byla tedy z tuzemska.

 Český Krumlov - Pieta, počátek 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
ŘÍJEN V MUZEU
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína.
Nová krátkodobá výstava Grafika - Design - práce studentů Vyššího učiliště pro grafiku a komunikativní design v Linci (Horní Rakousko).Vernisáž se koná v sobotu 2. října 1999 v 15.00 hodin. Výstava potrvá do 30. října 1999.
Nová krátkodobá výstava Arana Mertlová - Znamení času. Výstava plastik, reliéfů a koláží inspirovaných koncem našeho tisíciletí. Výstava se uskuteční od 10. října do 21. listopadu 1999 (bez vernisáže).
Otevírací doba :
Úterý - pátek: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Sobota - neděle: 13.00 - 16. 00 hodin.
Začátky posledních prohlídek: 11.15 a 15.15 hodin! Zavírací den: pondělí.

ŘÍJEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Nová sezónní výstava Plana, Plan, Ober Plan, Horní Planá - 650 let městských práv. Výběr chronologicky řazených událostí z historie Horní Plané od 13. do začátku 20. století.
Sezónní výstava Poslední host - Johannes Urzidil. Výstava dokumentuje šumavské letní pobyty spisovatele J. Urzidila ve Zvonkové na Hornoplánsku v letech 1930 - 1938 a jimi inspirovanou Urzidilovu literární tvorbu prostřednictvím fotografií, dokumentů, publikací a výtvarných prací ak. malířky Evy Prokopcové.

Obě sezónní výstavy končí 31. října 1999!
Výstavka - Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg připomíná osudy místa na česko-rakouské hranici, které bylo odsouzeno k zániku a stalo se místem smíření.
Otevírací doba :
úterý - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací den: každé pondělí a úterý 19. října 1999!

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK, BESED A EXKURZÍ
Již třetím rokem vydáváme soustředěnou nabídku přednášek, besed a exkurzí pro základní a střední školy okresu Č. Krumlov.
Nejnovější vydání platí pro školní rok 1999 - 2000 a obsahuje dvanáct témat základní nabídky, čtyři témata k seznámení s krásou starožitností a památek, šest témat o zapomenutých řemeslech a technických unikátech na Českokrumlovsku a jedno téma o lidových tradicích.
Nabídku mohou kromě škol využít i další pořadatelé.
Zájemci si mohou nabídku vyzdvihnout v pokladně muzea.

Boletice, nálezy keramiky ze starší doby železné - zlomky cedníku a zlomek nádoby, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


DĚTI MEZI HRAČKAMI
V rámci výstavy DŘEVĚNÉ HRAČKY proběhl v našem muzeu ve dnech 16. a 17 . září program s názvem "MALUJEME HRAČKY". Obě dopoledne byla věnovaná dětem předškolního věku a mladším školákum. Přivítali jsme jich celkem 135. Prostřednictvím vystavených hraček se děti seznámily s jejich historií a vývojem, popovídaly si o hračkách, se kterými si hrají a které jsou jim nejmilejší. Jak vzniká dřevěná hračka se děti dozvěděly z výkladu a z ukázek práce jindřichohradeckého tvůrce Luďka Fialy . Děti se zaujetím sledovaly jeho šikovné ruce a některé z nich si odnášely nehotového koníka jako výzvu k vlastním řezbářským pokusům. S velikým nadšením se děti pustily do malé soutěže v postřehu. Odměnou pro šikovné byly omalovánky s motivy vystavených hraček, sladkosti, které věnovala cukrárna Krumlovská fontána, a pastelky od firmy Schwan Stabilo. Na závěr si děti mohly pohrát s hračkami na pískovišti přímo uprotřed výstavního sálu. O tom, že tento zážitek patřil k největším, svědčí nejčastější odpověď na otázku: "Co se vám na výstavě nejvíce líbilo?" - "Pískoviště!"


NABÍDKA MUZEJNÍ POKLADNY
NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTEK (NEJEN) REGIONÁLNÍ LITERATURY
Knihu Johannes Urzidil - Poslední host si můžete zakoupit v pokladnách muzea a pobočky. Obsáhlá a pěkně vypravená publikace stojí 260,- Kč. Knihu můžeme zaslat na dobírku nebo s fakturou. K ceně je pak třeba připočítat poštovné a balné.


POZVÁNÍ DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Českokrumlovským čtenářům bude ve středu 20. října 1999 v 18 hodin představena nová kniha JOHANNES URZIDIL - POSLEDNÍ HOST. Tuto událost připravuje Městská knihovna v Horní ulici (Prelatura) ve spolupráci s nakladatelstvím Srdce Vltavy z Horní Plané.
Kniha byla slavnostně pokřtěna 11. září v hornoplánském Památníku Adalberta Stiftera, kde je také do konce října instalována tematická výstavka.


NA OKRAJ VÝSTAVY
ZNAMENÍ ČASU ARANY MERTLOVÉ
Od 10. října do 21. listopadu se v našem muzeu koná výstava plastik, reliéfů a koláží Arany Mertlové, inspirovaných koncem našeho tisíciletí. K výstavě je vydán katalog, z něhož přetiskujeme úvodní text a reprodukci:
Plných třicet let tesala Arana Mertlová, původní aspirací grafička, jen do dřeva. Zdobí-li a dotváří-li mnoho jejích reliéfů a plastik interiéry veřejných budov, obřadních síní a sakrálních objektů, je to dostatečným důkazem o autorčině vážné a duchovně zakotvené tvorbě, jak to odpovídá a i v době nesvobody odpovídalo jejímu vnímání světa. Koláže, jimiž se Arana Mertlová začala zabývat koncem devadesátých let, tedy poté, co křehké ruce po vysilující práci s dláty a palicí selhaly, nejsou však žádným záchranným zaplněním prázdnoty po celkem uzavřeném sochařském díle, tím méně jeho kontrapunktem, jak by se mohlo vzhledem k tak odlišnému žánru na první pohled zdát. Autorka pouze sáhla po jiném způsobu vyjádření, který se jí víceméně náhodou nabídl a kterým nejenže neopouští prvotní inspirační zdroje své tvorby, ale dokonce je ve výpovědní rovině násobí, emotivně zvýrazňuje a osobitým pojetím ještě více zpřítomňuje. Zatímco výtvarný žánr současné koláže jako by se stále nedokázal vymanit ze svého dadaistického a surrealistického dědictví, ze své většinou jen fantaskní a samoúčelné hravosti, úsilí Arany Mertlové směřuje k jeho obohacení zcela novými motivačními prvky, například zatím u nás zcela neobvyklými náměty ryze duchovní, ne-li přímo náboženské provenience. Stejně jako dřív dílem sochařským, nyní i kolážemi nastavuje autorka zrcadlo naší době, aniž by je okrádala o poezii, bez níž by jinak šlo jen o umnou slepenici barevných výstřižků z modních časopisů. Jinak řečeno, Arana Mertlová vypráví dál naše lidské příběhy, ano, nastavuje zrcadlo našim dobrým i špatným pohnutkám, sděluje, varuje a svědčí, i když tak někdy činí s ženskou ironií, aby nás však hned poté ukonejšila takovými kolážemi, jako jsou třeba Óda na radost či cyklus Z letopisů lásky. Tak obdivuhodné motivační rozpětí kolážové tvorby si pak právem zaslouží označení Znamení času, tím víc, že se celá představuje na přelomu starého a nového tisíciletí. Jsou to znamení ve všech podobách, počínaje naší povrchností, s níž se necháme tak snadno vlákat do pastí ošidných modních receptů jak nejlehčeji žít, a konče těmi znameními, jimiž náporům doby vzdorujeme. Protože se bohužel jako lidé příliš neměníme, dostává tím i kolážová tvorba Arany Mertlové punc jisté časové přesažitelnosti, adresované jak našemu rozumu tak srdci, nemáme-li utonout v chaosu, který nás neustále ohrožuje.

L.T.
duben 1999


MUZEJNÍ KRUH
Počet zájemců o výhody Muzejního kruhu činí stále 55, z toho 36 jednotlivců, 9 rodin, 7 škol a 3 agentury. Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vydání a přihlásit se můžete po celý rok. Těšíme se na Vás.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace včetně archeologických dohledů a záchranných archeologických průzkumů zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě, případně po uzavření příslušné smlouvy.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese: http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1998 ve Zpravodaji Okresního úřadu na adrese: http://www.oku-ck.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0