Předchozí čísla   1998   7+8 9 10

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, logo
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Listopad 1998 - Číslo 11 - Ročník VII.

 Prubířská pícka přepalovače stříbra ze 16. století, archeologický nález z Radniční č. p. 27, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století
Dlouhodobá výstava Naivní svět Marie a Martina Šítalových
Dlouhodobá výstava Šumava na starých pohlednicích
Dlouhodobá výstava Českokrumlovsko ve světle archeologických nálezů, končí 31. 12. 1998
Chodbová výstava - Záběry z cest Radka Janáka (Řecko, Turecko), trvá do neděle 22. 11. 1998 včetně
Otevírací doba: úterý - pátek 9 - 12 / 12.30 - 16 hod, sobota - neděle 13 - 16 hod
Zavírací den: pondělí
Pobočka muzea - Památník - Rodný domek Adalberta Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj
Otevírací doba: středa - neděle 9 - 12 / 12.30 - 16 hodin
Zavírací dny: pondělí a úterý

PŘEČETLI JSME ...
Nejnovější číslo časopisu Archeologické rozhledy přináší článek Mgr. Michala Ernée o zajímavém nálezu z r. 1997 v Rájově u Zlaté Koruny na Českokrumlovsku.

Jde o okraj kameninové nádoby (hrnce) s plastickou výzdobou v podobě gotického písma - majuskule. Konkrétně se podařilo identifikovat litery h a m.

Jak autor článku píše „záměrem tvůrce (nádoby) nebylo vytvořit souvislý text, ale jednotlivé litery používal pouze jako izolované ornamenty. Přikládal-li jednotlivým literám například nějaký magický význam nevíme".

Příspěvek je podle autora malým krůčkem k „počínajícímu hlubšímu poznání středověké lokální keramické produkce".


Cit: Ernée, M. 1998: Okraj hrnce z Rájova, Archeologické rozhledy 3, 632 - 625


DŮSTOJNÁ VZPOMÍNKA NA A. STIFTERA
Stifterův den v Horní Plané se v sobotu 17. 10. 1998 uskutečnil za krásného počasí, s vynikajícím uměleckým zážitkem a s klasickým návštěvnickým problémem, který dosvědčuje, že hornoplánští svého rodáka veřejně příliš neoslavují.

Přesto se v atriu rodného domku Adalberta Stiftera sešlo asi šedesát účastníků z různých míst České republiky (H. Planá, V. Brod, Č. Krumlov, Č. Budějovice, Praha, Brno aj.) i z blízkého zahraničí. Pěkná slova jsme slyšeli od starosty města Jiřího Hůlky, zástupce přednosty Okresního úřadu dr. Jana Navrátila i zástupce Šumavanů pana Rupperta Essla. Vynikajícím zážitkem pak bylo vystoupení osmadvacetičleného pěveckého chrámového sboru Musica Sacra z Hamburku.

Pietní vzpomínka byla zakončena u Stifterova pomníku na Dobré Vodě nad Horní Planou.

-pj-


Před osmdesáti lety zemřel Egon Schiele
(Následující příspěvek nám laskavě poskytl Miloslav Trnka z Prahy, člen České genealogické a heraldické společnosti.)

 Václav Bedřich, portrét Egona Schieleho

JIHOČEŠTÍ PŘEDKOVÉ MALÍŘE EGONA SCHIELEHO
Po smrti krále vídeňské secese Gustava Klimta 6. února 1918 zůstal Egon Schiele velkou nadějí rakouského výtvarného umění. Tuto naději však zmařila chřipková epidemie na konci podzimu téhož roku. Osud mu vyměřil tak málo času. Jistě to netušil, když sám jednou napsal: „Život i smrt jsou nádherné, na obojí se těším". A jindy se vyznává v dopise příteli: „Hledal jsem v Krumlově bydlení a místo na práci a vidím - to nejkrásnější je nalezeno! Chci Vám vyprávět o mých budoucích zahradách ..."

Malíř Českého Krumlova - Města na modré řece, zemřel před osmdesáti lety, 31. 10. 1918 ve Vídni. Pohřben byl v místě posledního odpočinku rodiny Harmsů. Od listopadu 1920 má čestný hrob v oddělení B, desáté řadě, č. 15 - 16 na vídeňském hřbitově Sv. Víta.

Rodopis Schielů zpracoval vídeňský badatel prof. dr. Heinz Schöny. Výsledky jeho pátrání v archivech přinesl časopis Adler roku 1968. V článku jsou mj. bezpečně ověřená osobní data devíti generací předků malířovy přímé linie.

Těmi nejvzdálenějšími v dějinách rodu jsou rolník Hans Schiele a jeho nevěsta, kantorská dcerka Agnes Milerová. Oba žili v Riederu (Anhaltsko) a tam se také vzali 31. 10. 1602. Poslední říjnový den v kalendáři má teď o tajemství míň - začíná jím i končí jedna rodová historie.

Miloslav Trnka


OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM REGIONU ČESKÝ KRUMLOV
Projekt „Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov" se realizuje od závěru roku 1997 v rámci programu Evropské unie Phare CBC. Na ploše multimediálně zpracovaných informací je zahrnuto více než 5 000 stran textu ve třech jazykových mutacích a doplněno více než 2 000 fotografií, 14 senzitivními mapami a vyhledávací centrálou. Encyklopedickou formou jsou prezentována data postihující historii i současnost regionu v nejdetailnější a zároveň nejrozsáhlejší regionální informační databázi, která nemá v České republice dosud obdoby. Svým rozsahem i kvalitou zpracování značně převyšuje i mezinárodní standard. V systému je zachycena historie regionu, města a zámku Český Krumlov, jsou zde předloženy významné historické památky regionu, turistické a přírodní zajímavosti, životopisy 150 nejvýznamnějších historických osobností či umělecko-historický popis 300 objektů v historické části města Český Krumlov. Oddíl věnovaný současnosti poskytuje přehled všech státních institucí působících v regionu, přehled o struktuře školství, zdravotnictví, zájmových sdruženích, kontakty na řadu komerčních subjektů, informace o stravování, ubytování, aktuální kulturní nabídce a možnostech sportovního vyžití.

Projekt je výsledkem neziskové občanské iniciativy více než stovky autorů a spolupracovníků z regionu i z celé ČR. Garanty a dalšími spolutvůrci projektu jsou: Městský úřad Český Krumlov, Okresní úřad Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Evropské informační centrum Jihočeské univerzity, Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., Ipex a. s.. a Q SUN foto. Projekt vznikl také za výrazné podpory a pomoci Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, firem Unios Tourist Service, Lira a.s., Jihočeské papírny a.s. a ing. Libor Sváček.

Oficiální informační systém regionu Český Krumlov je prezentován na internetové adrese www.ckrumlov.cz.

Mgr. Zdena Flašková, EIC

Český Krumlov - Předmostí u Horní brány, olej z 1. polovina 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

P.S.: Dodejme, že odborní pracovníci našeho muzea odpracovali při formování a realizaci zmiňovaného informačního systému přes 700 pracovních hodin a budou se dále podílet na jeho doplňování a aktualizaci.

-pj-


OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TELEFONNÍHO ČÍSLA POBOČKY V HORNÍ PLANÉ
Pobočka muzea - Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané má nové telefonní číslo +420 380 738 473


MUZEUM, HORNÍ 152, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV
Telefon : +420 380 711 674, Telefon & Fax : 00420-337-2249

POBOČKA - RODNÝ DOMEK A. STIFTERA V HORNÍ PLANÉ
Palackého č. 21, 382 26 Horní Planá, Telefon : +420 380 738 473

INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese: http://www.ckrumlov.cz

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0