Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - prosinec 2001 - Číslo 12 - Ročník X.

PROSINEC V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava DUBENDUBEN - Českokrumlovští výtvarníci (Na konci roku 01). Tvorba mladých českokrumlovských výtvarných umělců. Do poloviny ledna 2002.

Nová krátkodobá výstava Od Adventu do Tří králů. Národopisné kalendárium - ukázky betlémů a zvykoslovných předmětů. Od 6. prosince do 13. ledna 2002.

Dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Repríza výstavy Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Výstava je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00, sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!
Zavírací den :Pondělí

Otevírací doba o vánocích :
24. 12. Štědrý den pondělí zavřeno
25. 12. Boží hod vánoční úterý otevřeno 13.00 - 16.00 hodin
26. 12. Štěpán středa otevřeno 13.00 - 16.00 hodin
31. 12. Silvestr pondělí zavřeno
01. 01. Nový rok úterý zavřeno

PROSINEC V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané je v prosinci uzavřen!


K ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

* V říjnu bylo naše muzeum osloveno odborným pedagogickým manažerem Pedagogického centra České Budějovice z pracoviště Český Krumlov Ing. Zdeňkem Vágnerem se žádostí o spolupráci při proškolování pedagogů. Pro druhé pololetí školní roku 2001 / 02 jsme do programu Pedagogického centra navrhli dvě témata.

V dubnu příštího roku by mělo být proškoleno téma Archeologická památková péče a výzkumy na Českokrumlovsku a didaktické využití archeologické muzejní expozice s prezentací pracovních listů. Téma připravují Mgr. Petra Effenberková a Mgr. Martin Jakab.

O měsíc později je naplánováno druhé téma Historické město Český Krumlov - stavební vývoj a památky prezentované na keramickém modelu města v expozici muzea. Lektorem je Mgr. Martin Jakab.

Pokud bude ze strany Pedagogického centra zájem, počítáme se přípravou dalších témat pro školní rok 2002 / 03.

-pj-


PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY
BESEDA ČESKÉ VÁNOCE

* Již tradičně nabízíme besedu České vánoce, vhodnou pro mladší i starší děti. Délka trvání je 45 minut. Beseda je spojena s návštěvou vánoční výstavy Od Adventu do Tří králů.

Zájemci se mohou objednávat u Mgr. Martina Jakaba, tel. +420 380 711 674, linka č. 24. Vstupné na besedu činí 10,- Kč / os. Školy s platnou průkazkou Muzejního kruhu mají zlevněné vstupné 5,- Kč / os.


PŘIPRAVUJEME NA ROK 2002

* Výstavní program muzea bude v nadcházejícím roce zaměřen jednak na dlouhodobou prezentaci restaurovaných předmětů ze sbírek výtvarného umění, jednak na krátkodobé výstavy současného výtvarného umění.

Na jaře se uskuteční 3. mezinárodní skupinová výstava osmi malířů, grafiků a sochařů ze SRN, Rakouska a České republiky. Vernisáž je připravena na 2. března.

Další jarní výstavou bude tradiční prezentace Galerie Zlatý kříž z Českých Budějovic, představující svého kmenového autora Jiřího Mádla a jeho obrazy. Vernisáž se bude konat 6. dubna.

Třetí výstavou na jaře bude expozice jednoho z představitelů mladší výtvarnické generace z Horního Rakouska. Markus Miksch z Lince bude vystavovat plastiky a obrazy. Výstava bude zahájena 4. května.

Hlavní sezónní výstavou bude repríza úspěšné fotografické expozice Cesty Romů - Romano Drom, jejíž autorkou je PhDr. Eva Davidová, emeritní etnografka našeho muzea. Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. června. Výstava potrvá do 15. září.

Další krátkodobou výstavou bude skupinová výstava obrazů a keramiky jihočeských výtvarníků v termínu od 19. září do 9. října.

Další krátkodobou výstavou bude skupinová výstava obrazů a keramiky jihočeských výtvarníků v termínu od 19. září do 9. října.

Konec roku bude patřit akvarelům českokrumlovské autorky Jany Peškové a vánoční výstavě.

Do výstavního programu muzea patří také sezónní výstavy v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané.

Od velikonoc do konce května bude opět zpřístupněna výstava Památce básníka Hvozdu. Od června do konce sezóny je připravována výstava partnerských škol z Horní Plané a Lince.

Po celou sezónu bude reprízována výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. V obnovené premiéře se objeví i přepracovaná výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg.

-pj-


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU PŘEJÍ SRDEČNĚ PRACOVNÍCI MUZEA


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
www.muzeum.ckrumlov.cz

Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
http://hplana.lipensko.cz

 

Výroční zpráva muzea za rok 2000
ve Zpravodaji Okresního úřadu
Č. Krumlov - duben 2001
na adrese:
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0