Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Duben 2001 - Číslo 4 - Ročník X.

DUBEN V MUZEU

  Český Krumlov - Portrét hrobníkovy ženy, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
 

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Bruckmüller - Cihla - Doubek - Prachař - Vysušil / obrazy - grafika - kresba - sochy. Ve spolupráci s Galerií Zlatý kříž Č. Budějovice. Výstava potrvá do 30. dubna.

Nová dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Nová dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici. Otevřena od 10. března.

Nová celoroční výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků je prodloužena z roku 2000.
Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí
Změna otevírací doby: 16. dubna - Pondělí velikonoční - otevřeno 13.00 - 16.00 hodin

DUBEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Památce básníka Hvozdu - repríza výstavy k historii rodného domku A. Stiftera a jeho památníku.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Otevírací doba:
úterý - neděle 10.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací den: pondělí
Změna otevírací doby:
16. dubna - Pondělí velikonoční - otevřeno 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin


Muzejní kruh Vám garantuje výrazné slevy vstupného a pravidelné zasílání buletinu M - Měsíčník na Vámi určenou adresu. Podmínky pro zájemce a formuláře přihlášek jsou k dispozici v pokladně muzea.

Těšíme se na Vás


  Zátoň, pozdně gotický kostel, foto: Lubor Mrázek
 

O VÝZKUMU V ZÁTONI

* Ve třináctém čísle časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách, na jehož vydávání se českokrumlovské muzeum každoročně podílí, publikují Zuzana Thomová a Juraj Thoma článek Objev zbytků románské stavební fáze kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni (okr. Č. Krumlov).
Autoři zveřejňují výsledky archeologického výzkumu, který v areálu kostela realizovalo Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích v r. 1999. Po vyhodnocení výsledků výzkumu vlastník objektu souhlasil s provedením další etapy archeologických prací přímo v interiéru kostela. Pozvolna se tedy doplňují znalosti o jedné z nejstarších jihočeských sakrálních staveb v místě, které je písemně připomínáno již v 11. století.
(AVJČ č. 13 / 2000, s. 142 - 150)

- pj -


INFORMACE O KURZU
DRÁTOVÁNÍ VE TŘEBANI 2001


* Mgr. Petr Musil z Dobřichovic nás požádal o zveřejnění nabídky kurzu drátenického řemesla. Jedná se o obor lidské činností, který se podařilo vzkřísit z téměř úplného zapomnění v poslední chvíli asi před deseti lety.
Mgr. Musil je spolu se Vzdělávacím spolkem uměleckých řemesel pořadatelem půlročního kurzu o deseti lekcích po šesti hodinách. Místem konání je základní škola v Zadní Třebani. Cena činí 60,- kč / hod / úč = 360,- Kč na den = 3.600,- Kč za celý kurz. Osvědčení v oboru lidová umělecká výroba je udělována na základě akreditace MŠMT. Kurz začíná již 7. dubna. Bližší informace jsou k dispozici v pokladně muzea nebo přímo na adrese:
Mgr. Petr Musil, Dobřichovice 629, PSČ 252 29, tel, fax, zázn.: 02 / 9912292
E - mail: dratenik@volny.cz, www.dratenik.cz .


PŘÍRŮSTEK DO MUZEJNÍ KNIHOVNY

* V březnu jsme obdrželi jako dar pro muzejní knihovnu knihu o kultuře Romů Černobílý život, kterou vydal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci projektu Roma v roce 2000.
Zajímavé texty o dějinách, literatuře, řemeslech, hudbě a slovesnosti sestavené Zdeňkou Jařabovou, Evou Davidovou, Karlem Holomkem, Janou Horváthovou, Milenou Hübschmannovou a Ctiborem Nečasem doplňují působivé fotografie Evy Davidové, Jaroslava Kořána a Jindřicha Štreita.
Kniha Černobílý život vznikala několik let a na jejím textovém i obrazovém obsahu má významný podíl PhDr. Eva Davidová, bývalá etnografka českokrumlovského muzea a zakládající pracovnice Muzea romské kultury v Brně.
Zájemci o knihu se mohou obrátit na adresu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, P.O. BOX 240, 111 21 Praha 1, kde ji mohou získat za manipulační poplatek 100,- Kč.
Kniha vyšla za přispění Irské vlády a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Romská svatba v Českém Krumlově, 1977


NA VÝSTAVU DO ARCHIVU
» Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1918 «

* Výstavní sál Státního okresního archivu v Českém Krumlově na Plešivci se od pátku 6. dubna 2001 stane místem konání výstavy LEGIONÁŘI NA ČESKOKRUMLOVSKU 1914 - 1928.
Jedná se o společný projekt archivu a českokrumlovského muzea, navazující na předcházející spolupráci při zpracování dokumentace čs. legionářů z okresu Český Krumlov.

Scénář výstavy je rozdělen do tří tématických celků:

  1. První světová válka 1914 - 1918
  2. Českoslovenští legionáři - vznik čs. dobrovolnických jednotek, legionáři ve Francii, Itálii a Rusku.
  3. V osvobozené vlasti - podíl bývalých legionářů na životě první republiky a místní organizace Čs. obce legionářské z Českokrumlovska.

Exponáty výstavy pocházejí z fondů pořádajícího archivu a muzea, dále ze Státního oblastního archivu Třeboň, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a ze soukromých sbírek.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 6. dubna v 10.00 hodin.
Výstava potrvá do 22. června 2001. Otevřena bude v pondělí až pátek od 10.00 do 16.00 hodin. Vstupné činí 5,- Kč.

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.

 


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0