Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Únor 2000 - Číslo 2 - Ročník IX.

 Máselnice z 2. poloviny 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
ÚNOR V MUZEU
Stálá expozice i výstavní prostory jsou po celý měsíc uzavřeny z důvodu technických úprav.

POZVÁNKA NA KONCERT
Jihočeské lékařské kvarteto uskuteční u příležitosti 25 - letého výročí svého trvání
JUBILEJNÍ KONCERT
z díla F. A. Rösslera - Rosettiho a Ludwiga van Beethovena.
Účinkují:Dr. Fr. Bürger1. housle
Dr. M. Matuška2. housle
Dr. K. Horáčekviola
L. Maděrovávioloncello
J. Hornát j. h.2. viola
Dr. Vl. Puškarev j. h.kontrabas
Program:F. A. Rössler - Rosetti (1746 - 1812)
Smyčcový kvartet D - Dur op. 7, č. 5
Ludwig van Beethoven
Sextet op. 20, č. 1 - 2
pro dvoje housle, dvě violy,
violoncello a kontrabas
Sál muzea, pátek 11. února 2000, začátek v 19 hodin.

Sponzoři koncertu:

Fa. DU + HA, návrhy interiérů, České Budějovice
Knihkupectví Zlatý anděl, Mgr. Stanislav Koten, Č. Krumlov
Českokrumlovský rozvojový fond, s r. o., Č. Krumlov

ÚNOR V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Otevírací doba :
Úterý - neděle: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: neděle, pondělí.
Změny otevírací doby:
V sobotu 12. a 26. února 2000 - zavřeno!

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace včetně archeologických dohledů a záchranných archeologických průzkumů zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea,
tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


NOVÝ CENÍK KOPÍROVACÍCH SLUŽEB MUZEA

Od 1. února 2000 platí nový ceník kopírovacích služeb pro badatele a veřejnost.
Základní sazba za jednu stranu formátu A4 je stanovena na 1,50 Kč, formátu A3 na 3,- Kč.
Oboustranná kopie formátu A4 stojí 3,- Kč a A3 4,- Kč.
Zvětšování, zmenšování, barevný papír, kopírování s ručním vkládáním předloh a další práce jsou prováděny za příplatek.
Kompletní ceník je k dispozici v pokladně muzea.


TISÍC DNÍ PRO EVROPU - ÚNOR 2000 - ŘECKO

Společný projekt českokrumlovských kulturních zařízení, škol a neziskových organizací pro popularizaci států Evropské unie a podporu vstupu České republiky do EU.

Projekt Tisíc dní pro Evropu je v Českém Krumlově zahajován v únoru 2000. Tento měsíc patří Řecku, státu, který lze charakterizovat slovy: "V historii velmoc, dnes nejméně rozvinutý stát Evropské unie."
To však neznamená, že budoucnost Řecka vidí odborníci špatně. Přestože je dne podle ukazatele HDP na posledním místě mezi státy EU, odhady ekonomického růstu jsou střízlivě příznivé. V roce 2000 by se HDP měl zvýšit o 0,7 %, inflace by se měla snížit o 0,3 %, nezaměstnanost poklesnout o 0,3 %, rozpočtový deficit klesnout o 0,4 % a vnitřní zadlužení by mělo být menší o 1,3 %.

Základní informace
ŘECKO
Úřední název: HELÉNSKÁ REPUBLIKA
Hlavní město: Athény
Počet obyvatel: 10,2 milionu
Celková rozloha: 131 990 km2
Jazyky: řečtina, turečtina, albánština, makedonština
Měna: drachma (GRD)
Kurs ke Kč (stav k 21. 1. 2000 - ČNB): 100 GRD = 10,913 Kč

Vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a Řeckem jsou malé: Řecko je na 35. místě v českém dovozu a na 28. místě ve vývozu ČR. Na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu se podílí 0,4 %. Vyvážíme: osobní automobily, dřevo, traktory, energetická zařízení, sklo, bavlněné tkaniny aj. Dovážíme: zeleninu, ovoce, textilní vlákna a příze, tabák a tabákové výrobky, barviva a pigmenty atd.
Zajímavost:
Řecká vláda podporovala v r. 1999 turistický ruch výplatou 6000 GRD na osobu cestovním kancelářím, které přivážely do země skupiny turistů ze zemí visegrádské čtyřky (ČR, Maďarska, Polska a Slovenska) autobusy přes Bulharsko nebo loděmi z Itálie.

(Zdroje informací: přílohy časopisu EKONOM
č. 27 a 52, roč. 1999, a HN č. 15 / 2000)

PROGRAM

7.2. Vyvěšení řecké vlajky, Horní 155

Městská knihovna, Horní ulice 155
po celý měsíc- výstavka propagačních materiálů
- výstava literatury
- soutěž pro děti - Řecké báje a pověsti
- soutěž pro dospělé
9.2. v 17.00 hodin- beseda o Řecku spolu s KČT Start

Městské divadlo, Horní Brána 2
23.2.13.00 hodin- Pojeďte s námi do Řecka -
  pořad sester Elefteriadu pro školy
19.00 hodin- S námi do Řecka - povídání a písničky M. a T. Elefteriadu

Muzeum je v únoru z technických důvodů zavřeno, takže se na programu podílí pouze přípravou "časové přímky" s vyznačením vzájemných vztahů mezi Čechami a Řeckem pro střední školy. K instalaci časové přímky v muzeu dojde v měsíci březnu, kdy přibyde další stát EU - Itálie.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1998 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - červen 98 na adrese : http://www.oku-ck.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 495,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0