ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7- 8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 9

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Září 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (390 kB)


Podzimní setkání partnerských měst
Prestižní cena opět Českému Krumlovu
Svatováclavské slavnosti
Turistická sezona v Českém Krumlově pokračuje
Obecní volby
Povodňový deník
Škody způsobené povodní na městském majetku
Z jednání MZ
Přerod Starých Dobrkovic
Vítězí ale nejen město...
Dodržování nočního klidu
Svědectví o velké vodě
 

 
 Podzimní setkání partnerských měst Nahoru

Partnerská města Český Krumlov, Slovenj Gradec, Hauzenberg a Vöcklabruck se pravidelně střídají a vždy jednou za rok v podzimní době hostí delegace z měst ostatních. Je již tradicí, že vedle starostů měst se setkávají především zástupci široké veřejnosti, ať již jde o profesní setkávání či výměnu zkušeností zástupců neziskových organizací. Vždy jde o jakési podtržení celoroční spolupráce, která probíhá na mnoha frontách, umělci počínaje a třeba důchodci, kteří jsou tradičně v naplňování idejí mezinárodního partnerství daleko aktivnější než mladí, konče.

Pro letošní rok se ve dnech 27. - 29. září ujme úlohy hostitele Český Krumlov. Již v pátek 27. 9. se v 16.30 na náměstí Svornosti uskuteční slavnostní přivítání zástupců všech partnerských měst. Po krátkém zahájení bude v městské galerii na nádvoří Prelatury následovat vernisáž výstavy dětských prací „Moje město... co bych Ti chtěl ukázat“. V sobotu bude k vidění průvod Českokrumlovské baráčnické obce a partnerských měst, který zamíří již v 8.30 hodin od pivovaru Eggenberg na náměstí Svornosti. O půl hodiny později bude na náměstí zahájen Svatováclavský trh, od 14.00 vystoupí hudební soubory partnerských měst. Ve stejnou dobu začne „Středověký labyrint“ historické zápolení v centru města, v 16.30 je plánována soutěž v pojídání švestkových knedlíků na náměstí Svornosti a kdo přežije tuto náročnou disciplínu, jistě se zúčastní večerní slavnosti a rád si počká i na noční překvapení plánované na 21. hodinu.

Neděle je pak již tradičně vyhrazena pracovní snídani starostů a zástupců partnerských měst, která zakončí další rok spolupráce.


 
 Prestižní cena opět Českému Krumlovu Nahoru

RHODOS, cena za firemní image, vstoupila již do šestého ročníku. Vyhlašovatelem soutěže je konsorcium společností Economia, GfK Praha, Kairos a Ogilvy, hodnotící komisi tvoří 500 náhodně vybraných top manažerů CID.

Mezi 24 kategoriemi, které mají dát co nejvěrnější obraz proměn, kterými naše zem prochází, byla letos podruhé vypsána kategorie měst. Druhý ročník, ale vítěz pouze jediný, a tím je naše město. Zatímco vloni se za Českým Krumlovem umístila Praha a třetí příčku obsadilo Brno, letos za naším městem skončily Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Pro Český Krumlov je lichotivé, že obhájil své prvenství s převahou vyjádřenou více jak padesáti procenty možných hlasů. Sportovním sloganem by se dalo říci, že Český Krumlov zvítězil rozdílem několika tříd.

Prestižní cena byla do rukou starosty předána 30. července přímo v jeho kanceláři. I pořadatelé pravděpodobně byli zvědavi na město s nejlepším image mezi českými městy.

 
 Svatováclavské slavnosti Nahoru

Ve stejném termínu jako setkání partnerských měst bude pořádán první ročník Svatováclavských slavností se snahou o zavedení tradice, která by se mohla stát významným mezníkem v dlouholeté snaze města o prodloužení hlavní turistické sezony.

Během tří dnů proběhnou koncerty, Svatováclavský trh, soutěže pro děti i jedlíky, protože se bude soutěžit v pojídání švestkových knedlíků, Václavové se pokusí o rekord v počtu Václavů na jednom místě v jeden den.

V pátečním programu upozorňujeme od 19.30 na Svatováclavský koncert v kostele sv. Víta v podání Czech-Moravian virtuosi, v 21.00 pak bude možno zhlédnout Svatováclavskou legendu jako dětský muzikál Saxa.

Zlatým hřebem slavností bude sobotní noční koncert Svatý Václave, vévodo české země - duchovní písně českého středověku v prostorách ambitu a kostela kláštera Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou v podání souboru středověké hudby Kvinterna a ženského gregoriánského sboru Schola Benedicta. V sobotu se rovněž uskuteční první noc muzeí a galerií v Českém Krumlově, kdy muzea a galerie otevřou své brány za svitu svíček a doprovodu příjemné hudby. Program nezapomíná ani na děti, které budou mít po celou sobotu volný vstup do Pohádkového domu, stejně jako do Grafitového dolu, návštěva dalších atrakcí je v jednání.

První ročník Svatováclavských slavností bude zároveň příležitostí k setkání partnerů a přátel města a poděkováním všem, kteří pomáhali při povodních a při úklidu města, přispěli jakoukoliv formou k nápravě škod a obnově krásy Českého Krumlova.

 
 Turistická sezona v Českém Krumlově pokračuje Nahoru

Historické město na jihu Čech, figurující na prestižním seznamu UNESCO, na několik dní velká voda „srazila na kolena“, ale celé město doslova dnem i nocí pracuje na obnovení své krásy a nastartování turistického ruchu.

Historické centrum je od pondělí 19. 8. 2002 otevřeno, funguje většina hotelů a penzionů o kapacitě 2.100 lůžek, což je 88 % celkové ubytovací kapacity města. Většina restaurací a hospůdek je otevřená a nabízí speciality svým hostům. Obchůdky, galerie a butiky opět lákají ke koupi zajímavého suvenýru nebo dárku z Českého Krumlova. Město již disponuje kompletní kapacitou parkovišť.

Státní hrad a zámek Český Krumlov funguje nepřetržitě, lze navštívit všechny zámecké expozice, provoz nepřerušila ani Mezinárodní galerie keramické tvorby ve Václavských sklepích zámku. Přístup je doporučen přes ulici Latrán přes 1. zámecké nádvoří nebo po vyznačené trase přímo z parkoviště v Jelence.

Téměř všechny galerie a muzea mají otevřeno, Okresní vlastivědné muzeum, Dům fotografie, Pohádkový dům, Muzeum marionett, Muzeum tortury a Muzeum voskových figurín slibují zábavu i poučení pro malé i velké.

V galerii Egon Schiele Art Centrum je k zhlédnutí instalace grafik Maxe Ernsta a retrospektivní výstava romského umělce Rudolfa Dzurka, v přízemních prostorách je instalována výstava fotografií „Povodeň očima krumlovských fotografů“ dokumentujících situaci města Český Krumlov během povodní i velký úklid a obnovu života poté. Výstava potrvá od 1. 9. 2002 do 3. 11. 2002. Významnou událostí v kulturním životě Českého Krumlova bude výstava Salvator Dalí, od 9. 11. veřejnosti poprvé představí kompletní soubor soukromé sbírky s více než 500 grafickými pracemi, kolážemi a trojrozměrnými objekty velkého surrealisty.

 
 Obecní volby Nahoru

Podle informací městského úřadu odevzdalo v řádném termínu své kandidátní listiny pro volby do městského zastupitelstva v Českém Krumlově následujících devět volebních stran, sdružení a koalic: ČSSD, Českokrumlovští demokraté, koalice KDU-ČSL a US-DEU, KSČM, ODS, Pravý blok, Strana za životní jistoty, Strana demokratického socialismu a sdružení nezávislých kandidátů „Město pro všechny“.

 
 Povodňový deník Nahoru

Nikdo nikdy nebude schopen plně postihnout nasazení lidí i techniky, nebude možno zjistit všechny, často bezejmenné dárce i dobrovolníky, kteří městu nějakým způsobem pomohli. Následující výčet by měl být jakousi rekapitulací dramatických dnů bez nároku postihnout vše, co se v těchto dnech odehrálo. Díky dříve jmenovaným se ale Český Krumlov po katastrofě vrátil během týdne k více či méně normálnímu fungování města, které má zajištěny všechny své základní funkce.

 Povodeň v Českém Krumlově, 2002
7. 8. 2002
Ve 14.00 hodin zasedala na městském úřadu povodňová komise, která vyhlásila pohotovost. Již ve 23.00 starosta města vyhlásil druhý a o hodinu později třetí stupeň pohotovosti, tedy stav ohrožení. A co voda dokáže, to pak bylo vidět po celý následující den.

8. 8. 2002
Po vyhlášení stavu nouze po první záplavové vlně 8. srpna ještě nikdo netušil, že nejhorší město teprve čeká. Netušila to a ni povodňová komise, která již měla pohotovost a která začala koordinovat základní a nejnutnější práce na odklizování škod.

12. 8. 2002
Přichází druhá záplavová vlna. Polečnice má průtok 70 m3/sec., Vltavou protéká 213 m3/sec., je evakuován kemp v Novém Spolí. Město je uzavřeno pro vjezd vozidel. Jsou kontaktováni lidé ze 150 ohrožených domů ve městě. Starosta města ustanovil krizový štáb složený z radních města a vybraných zaměstnanců úřadu. Prioritou se stává ochrana zdraví a života obyvatel.

13. 8. 2002
V 6.30 hodin ráno je odtok z lipenské nádrže 320 m3/sec., je evakuováno na 400 osob. Město je bez elektřiny, tel. spojení, voda zničila nový sportovní areál. Na Lazebnickém mostě je vyraženo zábradlí a voda přetéká přes most, ráno je povolána helikoptéra PČR, která zachraňuje ty, kteří nedbali upozornění k opuštění ohroženého území. V té době je již jisté, že stoletá voda a její záplavové území nebude stačit. Evakuovány jsou další části města.

14. 8. 2002
Město je do odvolání uzavřeno, vstup je povolen pouze občanům s trvalým pobytem ve vnitřním městě. S konečnou platností je potvrzena i ztráta mostu u Pivovaru Eggenberg. V noci město hlídají policisté, vojáci i dobrovolníci. Trvá priorita záchrany lidských životů, sestavuje se plán postupné obnovy základních životních funkcí města. Ve městě se postupně umisťují kontejnery na svoz odpadu.

15. 8. 2002
Město je stále uzavřeno, krizové číslo radnice nepřetržitě přijímá všechny žádosti o jakoukoliv pomoc. Začíná statické posuzování budov, eviduje se seznam dobrovolníků. Poprvé jsou zprovozněny mosty přes Vltavu s tím, že je dohlíženo na jejich nepřetěžování. Dík humanitární pomoci jsou k dispozici ochranné pomůcky, nářadí i desinfekční prostředky. Dobrovolníci i postižení záplavami si mohou kdykoliv vyžádat potraviny i balenou vodu, která je rozvážena do postižených oblastí. Postupně je obnovována dodávka elektřiny, plynu i vody do míst, kde již opadla voda. Horní ulice je pro záchranné práce zprovozněna v obou směrech. Veřejné osvětlení na mnoha místech nefunguje. Koordinací odčerpávání vody je pověřen ČKRF, který řídí práci mnoha hasičských sborů.

16. 8. 2002
Odtok z lipenské nádrže je snížen na 120 m3/sec., některé dříve zaplavené ulice jsou uzavřeny, začíná se s opravou výmolů, staví se lávka nad proláklinou pod Plášťovým mostem, kde do vzduchu trčí obnažené vedení plynu. Práce na úklidu města jsou koordinovány vždy jedním z pracovníků krizového štábu, který nese zodpovědnost za průběh prací takřka po celých 24 hodin. O následujícím víkendu se krizový štáb schází vždy v ranních hodinách, krizová linka funguje nepřetržitě. Ve městě operují vojenští psychologové.

Povodeň v Českém Krumlově, 2002

17. 8. 2002
Uzavření města trvá především s ohledem na zajištění bezpečnosti při úklidových pracích. Pokračuje výdej ochranných pomůcek, nářadí i desinfekčních prostředků. Starosta města oslovil ředitele významných podniků se žádostí o finanční pomoc. Městu je přislíbena vojenská technika na obnovu zničeného mostu.

18. 8. 2002
Dobrovolníci i postižení mají nárok na potraviny zdarma, krizové číslo eviduje i žádosti o vysoušeče, přičemž majitelé vytopených bytů mají přednost. Na příští den je připraveno otevření města pro turisty s výjimkou nejvíce postiženého Parkánu. Záchranné práce se již přesouvají na Chvalšinskou a do Dobrkovic.

19. 8. 2002
Město se otevřelo v neskutečně krátké době turistům, aby se nezvyšovaly škody v podobě ekonomických ztrát podnikatelů, jejichž provozovny zaplaveny nebyly. RM tento den rozhoduje o odpuštění poplatků za ubytování a zábor veřejného prostranství pro předzahrádky na území celého města za druhé pololetí roku 2002. Stejně tak ruší poplatek za zábor veřejného prostranství pro všechny stavební práce v záplavovém území. Město s okamžitou účinností otevřelo jediné funkční hřiště pro děti na Plešivci, jedná se o restrukturalizaci městského rozpočtu, odbor finanční a sociální urychleně posuzuje okamžitou potřebu pomoci nejvíce postiženým občanům.

20. 8. 2002
Z města odjíždějí vojenští psychologové. Odbor sociálních věcí začíná vyplácet první finanční příspěvky, stavební úřad nabízí pokyny pro opravy objektů poškozených záplavou, postupně je oživován kolektor, provizorně je zapojen plyn. Potvrdila se informace o ztrátě mostu u Eggenbergu, který není možno vrátit na původní místo.

22. 8. 2002
Další jednání krizového štábu a RM rozhodlo o pravidlech pro čerpání povodňového konta, rozhodl o příspěvku ze strany města pro nejvíce postižené povodněmi, bylo rozhodnuto, že veškerá nadbytečná humanitární pomoc bude směrována do města Terezín.

26. 8. 2002
RM pověřila starostu města jednáním o revizi manipulačního řádu lipenské přehrady, stejně jako ORI, aby ve spolupráci s Povodím Vltavy předložilo řešení, které by vedlo ke zvětšení průtoku Polečnice. Živnostenský úřad připravil seznam 167 postižených provozoven na území města.

1. 9. 2002
Přívalový liják dokázal, že Krumlov ještě zdaleka nemá vyhráno. Polečnice znovu zaplavila sportovní areál, znovu vyplavila těžce zkoušené Dobrkovice. A to v době, kdy lipenská přehrada odpouštěla minimální množství vody, aby umožnila kontrolu mostů na Vltavě.
Okresní krizový štáb vyhlásil opět stav nouze, a to v trvání do 5. 9.

Povodeň v Českém Krumlově, 2002

Přehled budov dle čtvrtí dotčených záplavou v srpnu r. 2002

  Počet budov celkem Počet objektů zatopených Z toho zatopená čísla popisná
městská památková rezervace 641 281 154
Vnitřní Město 274 151 99
Latrán 668 212 60
Horní Brána 1664 210 53
Plešivec 1057 143 75
Nové Dobrkovice 281 19 7
Nové Spolí 367 76 17
Součet 4954 1092 465

Poznámka: celková plocha zátopového území je cca 140 ha

 
 Škody způsobené povodní na městském majetku Nahoru

Odhad škod způsobených povodní na městském majetku se neustále zpřesňuje. Součet, kde ještě chyběly některé škody v kolektoru, škody na podmáčených svazích a podobně se vyšplhal na 469 245 000 korun s tím, že některé položky budou průběžně upřesňovány. Vedle stamilionových škod na objektech ve vnitřním městě je škoda na dalších objektech vyčíslena více než 11,5 milionu, komunikace a chodníky ve vlastnictví města jsou poškozeny za více než 7,5 milionu, škoda na mostech a lávkách je vyčíslena nejméně 10 milionů, i když již dnes je jasné, že výstavba nového mostu bude stát nejméně 60 milionů. Inženýrské sítě potřebují opravu nejméně za milion - a tak by se dalo pokračovat dále.

Ve výčtu ovšem nejsou další škody na soukromém majetku, nelze vyčíslit škody lidí, kteří často přišli o všechno. I proto se neustále hledají nové možnosti pomoci všem postiženým.

Pokud kdokoliv z vás, které povodeň nepostihla, chcete pomoci, můžete přispět na konto města:

Raiffeisenbank v Českém Krumlově,
číslo účtu :
100 200 8668 / 5500

 1. Pro shromažďování finančních darů na pomoc obnově Českého Krumlova po povodních v srpnu 2002 zřídilo město zvláštní účet u Raiffeisenbank, a.s. (dále jen povodňové konto) s číslem : 100 200 8668 / 5500.

 2. Finanční prostředky na tomto účtu jsou určeny na odstraňování bezprostředních následků srpnových povodní v Českém Krumlově, zejména na financování oprav a rekonstrukce poškozeného či zničeného obecního majetku a poskytování jednorázového finančního příspěvku postiženým fyzickým a právnickým osobám, které se vinou povodní ocitly ve stavu nouze.

 3. Každý dárce finanční pomoci má právo rozhodnout k jakému účelu či na jakou akci bude jeho dar použit. V tomto případě město převede finanční prostředky na účet postiženého (platí jen pro právnické osoby). Pokud město z objektivních důvodů nemůže dárci vyhovět, či pokud orgány samosprávy nesouhlasí s požadovaným způsobem užití, je možno s dárcem dohodnout jiný účel, jinak mu bude dar vrácen.

 4. Jednorázový finanční příspěvek pro právnické a fyzické osoby podnikající se sídlem provozovny v Českém Krumlově, které byly postiženy záplavami je určený na opravu provozoven, opravy a nákup poškozeného či zaniklého provozního zařízení a bude poskytován na základě písemné žádosti a rozhodnutí města. Maximální výše činí 20 tis. Kč. Tento finanční příspěvek bude poskytován jen na bankovní účet.

  V případě, že se žadatel svého nároku vzdá, může si do tohoto dotazníku vyhradit účel použití do oblasti sportovní areál města Český Krumlov, školství, ostatní veřejný majetek města (mosty, komunikace, veřejné osvětlení ap.)

 5. Jednorázový finanční příspěvek v max. výši 10 tis. Kč pro jednu rodinu, která má trvalý pobyt v zátopové oblasti města, bude poskytován na základě písemné žádosti a následného rozhodnutí odboru sociálních věcí MěÚ. Příspěvek je určen na opravy nemovitostí sloužících k bydlení, opravy a nákup zařízení bytu, domu, nákup poškozených či zničených domácích spotřebičů apod. Finanční prostředky budou poukázány buď na účet postiženého nebo vyplaceny poštovní poukázkou.
  Kritéria pro přiznání tohoto příspěvku :
  a) byt zatopen zcela : 10 tis. Kč
  b) byt zatopen částečně : 5 tis. Kč

 6. Finanční prostředky z povodňového konta je možno čerpat na opravy a rekonstrukce obecního majetku zničeného či poškozeného záplavami jen se souhlasem rady města, a to do výše 1 mil. na jednu akci. Čerpání nad tuto hranici schvaluje zastupitelstvo města.

 7. Finanční odbor povede přehled výdajů z povodňového konta, který předloží na vědomí radě města vždy 1 x za měsíc.

 
 Z jednání MZ Nahoru

Jediná prázdninová schůze MZ se uskutečnila 25. července v Jezuitském sále hotelu Růže. Největší diskuse se rozpoutala okolo dvou témat.

Na podnět přítomných občanů Slupence se zastupitelstvo široce zabývalo regulačním plánem této části města. Po neplodném dohadování o tom, zda a jak pozměnit požadavky na zpracovatele tohoto materiálu, přijalo zastupitelstvo zásadní rozhodnutí: Vzhledem k probíhajícímu zpracovávání územního plánu celého Českého Krumlova se zastavují práce na dílčích projektech, tedy nejen na regulačním plánu Slupenec, ale i na RP průmyslové zóny Domoradice.

Na závěr zasedání referoval starosta o průběhu reformy státní správy. Od 1. 1. 2003 má městský úřad zajišťovat vybrané činnosti státní správy i pro obce Bohdalovice, Brloh, Dolní Třebonín, Holubov, Hořice, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Zlatá Koruna a Zubčice. K tomu má z končícího okresního úřadu přejít na město 72 pracovníků i odpovídající prostory. Zde vznikl první problém: podle dosavadního rozhodnutí vlády má město dostat budovu dnešního OkÚ na Plešivci u řeky a navíc objekt v Havraní ulici. Připočteme-li k tomu dvě stávající adresy městského úřadu (Náměstí a Široká ulice), znamenalo by to, že od příštího roku budou občané vyřizovat své záležitosti na čtyřech různých místech, přičemž se navíc ke třem z nich nedostanou autem.

Vedle toho existuje reálná hrozba, že na zajištění kvalitní státní správy bude nutné zřídit či posílit ještě nějaké úseky (např. právní oddělení). Pak by plánovaný příspěvek státu nemusel stačit a město by bylo nuceno dotovat chod státní správy ze svého rozpočtu.

To byly dva důvody, které vedly městské zastupitelstvo k přijetí ostrého usnesení, ve kterém podmiňuje svůj souhlas s pokračováním reformy zárukami ze strany státu, že výše uvedené problémy vyřeší.

Zářijová schůze MZ je plánována na čtvrtek 26. 9. od 16 hod. do Prelatury. Všechna zasedání MZ jsou veřejná.

 
 Přerod Starých Dobrkovic Nahoru

V současné době byly zahájeny základní stavební práce na novém obytném souboru ve Starých Dobrkovicích. Přesto, že zmíněná lokalita leží již v katastru obce Kájov, pro Krumlovany je logickým pokračováním města Český Krumlov.

Proto bude jistě občany zajímat aktivita stavební firmy Památky-fortel, s.r.o., která zde chce vybudovat celkem 70 bytových jednotek ve třech obytných domech. Všechny byty budou následně prodávány do osobního vlastnictví.

První obytný dům se 34 byty má být dokončen v červenci příštího roku. Více informací je možné získat na besedě, která se uskuteční 25. září od 19 hodin v kině na Špičáku.

 
 Vítězí ale nejen město... Nahoru

Infocentrum Český Krumlov bylo vybráno jako nejlepší informační turistické centrum Jihočeského kraje a bude jej reprezentovat v 1. ročníku celostátní soutěže „Náš kraj 2002“, kterou na začátku turistické sezony vyhlásil odborný časopis C.O.T. Business. Výběr a nominaci do soutěže, kde se za kraj může zúčastnit jen jeden zástupce, prováděl Krajský úřad Jihočeského kraje.

Výsledky soutěže, která má tři kategorie (nejlepší info, cizojazyčný propagační materiál a internetová prezentace), budou vyhlášeny v rámci doprovodného programu 35. ročníku mezinárodního festivalu filmů a videospotů s tematikou cestovního ruchu TOURFILM 2002 v Karlových Varech ve dnech 25. - 26. září 2002.

Infocentrum Český Krumlov vzniklo v roce 1994 jako jedno z prvních na jihu Čech. Od června roku 2001 pracuje v rámci společnosti Českokrumlovský rozvojový fond. ČKRF zajišťuje i destinační management, marketing, komunikaci a koordinaci cestovního ruchu v Českém Krumlově.

 
 Dodržování nočního klidu Nahoru

Na základě došlých stížností občanů města na rušení nočního klidu a po rozboru poznatků městské policie, rozhodla městská rada dne 22.7. o zaslání poslední výzvy k nastolení pořádku některým restauračním zařízením. Doporučený dopis obsahoval i upozornění, že pokud nedojde ke zlepšení stavu, může rada rozhodnout o tzv. zvláštním režimu, který zakazuje jakoukoliv hudební produkci po 22. hodině. V pondělí 5.8. se radní k problematice vrátili. Velitel městské policie referoval, v kterých provozovnách došlo po poslední výstraze ke zlepšení stavu a kde naopak noční hluk přetrvává. Jeho zpráva byla doplněna i otevřeným dopisem podnikatelů z oblasti Rybářské a Linecké ulice, který si stěžuje na stejné zdroje hluku.

Radě došla trpělivost a v souladu s vyhláškou města č. 16/2001 nařídila zákaz hudební produkce po 22. hod. v provozovnách Granovský dvůr v Linecké 46, Korida v Linecké 41 a Blues club ve Skalní 171. Zároveň novelizovala tržní řád tak, že zrušila povolení k provozování předzahrádky u restaurace Korida.

Dále rada uložila veliteli MP neprodleně zaslat provozovnám U Hroznu na nám. Svornosti 7, Travellers Hostel v Soukenické 43, U Hada v Rybářské 37 a Labyrint v Rybářské 14 poslední výzvu k zajištění veřejného pořádku v souvislosti s provozováním těchto restaurací s upozorněním na možnost zakázat hudební produkci v nočních hodinách či stanovit rozhodnutím zastupitelstva provozní dobu v době nočního klidu.

 
 Svědectví o velké vodě Nahoru

Vedle aktuálních informací na internetových stránkách OIS www.ckrumlov.cz si můžete sílu přírody i nezdolnost lidí připomenout na dvou výstavách fotografií.

První byla otevřena v pondělí 26.8.2002 v soukromé galeriii „Dům české fotografie“ v Šatlavské ulici v Českém Krumlově. Přes 70 barevných fotografií Ladislava Pouzara dokumentuje průběh záplav a následné odstraňování následků více než stoleté vody. Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hod. do konce září.

Dům fotografie Český Krumlov, pohled do expozice, foto Lubor Mrázek

Další obdobná výstava skupiny českokrumlovských fotografů je k vidění v Egon Schiele Art Centru - symbolicky v přízemních prostorách poničených záplavami. Přesto výtěžek ze vstupného bude převeden na krizové konto města Český Krumlov a rozdělen na pomoc postiženým.

Široká č.p. 71, Egon Schiele Art Centrum, celkový pohled


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0