ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 1

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Leden 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (136 kB)


Rozpočet na rok 2001 byl schválen
V anketě zvítězila prodejna Eurotelu
Ceny vodného a stočného se v roce 2001 opět mění
Jak v místní autobusové dopravě?
Okresní úřad převzal pravomoci
Když se řekne nezisková organizace...
Přehled hlavních neziskových organizací v Českém Krumlově
Nový název staré instituce
1000 dnů pro Evropu
Poslanecké kanceláře v Českém Krumlově
Chráněné přechody pro pěší
Kam s ním?
Komisaři přijdou 1. března
Městská policie žádá
Kolik lidí přišlo na festivaly?
Dostáváte zpravodaj?
Fotografické ohlédnutí za adventem
Dětská hřiště a sportoviště na sídlišti Mír
Některé objekty jsou nebezpečné
 

 
 Rozpočet na rok 2001 byl schválen Nahoru

Město Český Krumlov vstupuje do třetího tisíciletí s dosud nejnižší zadlužeností ve výši 4,7 mil. Kč. Zastupitelstvo města mohlo konstatovat, že snížení dluhu na tuto hranici je největším úspěchem posledních let. Vše je ale vykoupeno značnými restrikcemi rozpočtu na rok 2001, který zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 21. prosince loňského roku. Rozpočet města na letošní rok přibližují následující čísla:

Příjmy včetně VHČ242.404 tis. Kč
Výdaje včetně VHČ240.049 tis. Kč
Přebytek rozpočtu2.355 tis. Kč
Běžný rozpočet - příjmy189.877 tis. Kč
Běžný rozpočet - výdaje187.820 tis. Kč
Přebytek běžného rozpočtu2.057 tis. Kč
Kapitálový rozpočet - příjmy20.500 tis. Kč
Kapitálový rozpočet - výdaje20.500 tis. Kč
Rozpočet VHČ - příjmy32.027 tis. Kč
Rozpočet VHČ - výdaje31.729 tis. Kč
Přebytek VHČ298 tis. Kč

Současně zastupitelstvo města schválilo použití přebytku rozpočtu města na rok 2001 ve výši 2.355 tis. Kč takto: 1.201 tis. Kč bude použito na pokrytí záporného salda v kapitole financování 1.000 tis. Kč bude použito jako příspěvek okresní nemocnici na pořízení počítačového tomografu. Rada města musí zároveň předložit nejpozději do 31. 1. 2001 návrh na zařazení priorit kapitálového rozpočtu v předpokládané výši cca 20 mil. korun. Přes snížení zadluženosti shledává finanční výbor zastupitelstva vývoj běžného rozpočtu neuspokojivým. I proto zastupitelstvo uložilo radě města přijmout systémová opatření vedoucí k zajištění meziročního růstu přebytku běžného rozpočtu. Jde o vytvoření zdrojů pro nové investice, které bylo až dosud možné realizovat převážně z příjmů z privatizace či ze státních dotací. Oba tyto zdroje jsou však v současnosti při tvorbě rozpočtu mimo reálné úvahy.

 
 V anketě zvítězila prodejna Eurotelu Nahoru

 
Nečekaných 306 hlasovacích lístků k anketě o nejlépe vánočně vyzdobenou provozovnu se shromáždilo do 19. prosince, kdy byla vyhodnocena soutěž a kdy byli také vylosováni výherci z řad respondentů. Jako nejlépe vánočně vyzdobená provozovna byla vyhodnocena prodejna Eurotel v Horní č. p. 149., která získala 125 hlasů a hlavní cenu - 3000 Kč a knížku Michala Tůmy Věčnost a den města. Jako druhá se umístila prodejna Botanicus v Kájovské č. p. 63, která dostala 70 hlasů a vstupenky na vánoční koncert. Třetí místo obsadila restaurace U hroznu s 19 hlasy a vstupenkami na představení Tragédie mstitele v MD. Více jak deset hlasů v anketě dále získali Penzion Vltavín, Hospoda U Josefa, Knihkupectví Expedice v Horní č. p. 157 a Penzion Parkán Vašíček. Všem patří poděkování města za vánoční výzdobu, která neunikla pozornosti veřejnosti. Pro výherce z řad respondentů byly připraveny lákavé ceny: večeře pro dvě osoby pro dva výherce, dvakrát dvě vstupenky na koncert skupiny Nezmaři, vstupenky na premiéru pohádky Tři království, permanentní vstupenka do fit centra, bazénu a sauny. Dvěma výhercům z řad respondentů však nebylo možné výhry doručit. U jedné uvedené adresy je dům v rekonstrukci a dopis údajně nelze doručit, v případě druhém bylo uvedeno jméno muže v evidenci města neexistujícího, navíc adresa byla neúplná. Pokud tak dosud neučinili, mohou se paní Miroslava Šimková i neexistující Jan Hemer přihlásit o své výhry v sekretariátu starosty, pan Hemer se může případně i přihlásit k trvalému pobytu. Vzhledem k příznivému ohlasu se bude anketa opakovat i v roce 2001. Věříme, že snaha provozoven bude nejméně srovnatelná a účast respondentů ještě vyšší.

 
 Ceny vodného a stočného se v roce 2001 opět mění Nahoru

V roce 2001 dochází ke změně ceny vodného a stočného, a to pouze pro domácnosti. Vodné bude účtováno ve výši 21,51 Kč a stočné ve výši 16,27 Kč. Domácnosti tedy budou platit za vodu celkem 37,78 Kč za kubík, ostatní pak 48,50 Kč. K úpravě ceny pouze pro domácnosti došlo ve snaze zmírnit rozdíl v ceně pro podnikatele a domácnosti. Jihočeský vodárenský svaz bude i v dalších letech pokračovat v tomto trendu. Vodné a stočné pro domácnosti by se tedy v příštích letech mělo mírně zvyšovat, cena pro ostatní by měla stagnovat.

 
 Jak v místní autobusové dopravě? Nahoru

Vstupy v tomto oboru podnikání se za poslední období zdvojnásobily, a není se proto co divit, že současný provozovatel - ČSAD - požaduje navýšení dotace ze současných 1.250 tis. na 1.400 tis. v případě, že by měly být zachovány ceny jízdného i dosud provozované trasy. Další variantou k jednání byl návrh na omezení sobotních a nedělních linek s vjezdy do průmyslové zóny a Nového Spolí, zvýšení jízdného na 6 Kč. V tomto případě by dotace podle propočtů představovala 1.231 tis. Kč.

Zastupitelstvo města v této souvislosti navrhlo, aby smlouva se současným provozovatelem byla podepsána do května letošního roku s tím, že bude vypsáno výběrové řízení, jehož vítěz se stane provozovatelem místní dopravy nejpozději do konce června tohoto roku.

 
 Okresní úřad převzal pravomoci Nahoru

Od 1. ledna 2001 byla v souvislosti s převodem dopravně-správních služeb od ministerstva vnitra a Policie ČR agenda řidičských oprávnění převedena na OkÚ. Sama evidence motorových vozidel zatím zůstává v kompetenci policie. Evidence řidičských průkazů je nadále zachována v prostorách Okresního ředitelství Policie ČR v Tovární ulici v Domoradicích. Agenda správního řízení je přemístěna do budovy Okresního úřadu v Českém Krumlově, na referát vnitřních věcí, Plešivec 268.

 
 Když se řekne nezisková organizace... Nahoru

Řadě lidí hned přijdou na mysl organizátoři peticí, demonstranti u Temelína, nebo jiní křiklouni. Ano, takoví v neziskovém sektoru také jsou, a je to dobře - někdy jsou velmi potřební. Většina neziskových organizací ale bez rozruchu pracuje ve svých oborech, aniž bychom si jejich činnosti vůbec všimli. Některé neziskové organizace vzniknou především ku prospěchu těch, kteří je založili, jiné se naopak zaměřují na aktivity sloužící celé společnosti. Některá sdružení dokonce vyvíjejí tlak na volené zástupce, ať již na úrovni obce či na celostátní úrovni, aby veřejná rozhodování více odrážela zájmy občanů.

Ne nadarmo se obecně jako jeden z ukazatelů rozvoje demokracie uvádí právě počet a aktivita neziskových a občanských iniciativ. V tomto ohledu představuje Český Krumlov celostátní špičku. Přímo ve městě je aktivních více než 47 neziskových organizací, tedy přes tři na sto obyvatel. Českokrumlovský neziskový sektor zahrnuje celou škálu různých iniciativ, od malých sdružení až k regionálně a celostátně působícím organizacím s rozpočtem v řádech milionů korun. Přehled těch nejvýznamnějších uvádíme v připojené tabulce. Bližší informace je možné najít nejlépe na internetu v rámci Oficiálního informačního systému Český Krumlov (www.ckrumlov.cz). Kliknete-li si na stránku www.icn.ckrumlov.cz, dostanete se na informační stránky českokrumlovského neziskového sektoru. Připojen je i adresář organizací, kam si můžete zavolat či napsat o další informace.

Nemáte-li přístup k internetu, spojte se s námi. Občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru ICOS Český Krumlov se zabývá shromažďováním těchto informací a spravuje právě onu výše zmíněnou internetovou prezentaci. Zabýváme se i dalšími metodami propagace neziskového sektoru - stále častěji se na nás obracejí jiné instituce s žádostí o informace o neziskové organizaci či o přehled českokrumlovských neziskových aktivit. Pracujete-li proto v nějaké takové organizaci, ujistěte se, zda o vás víme. Jen tak můžeme tyto informace šířit dále, propagovat vás na celostátní a mezinárodní úrovni a poskytovat reference vašim případným sponzorům.

Vedle zajištění prezentace na internetu vám můžeme pomoci při zakládání nové organizace nebo se zajišťováním financí na váš provoz. Našimi hlavními sponzory jsou dvě velké nadace - OSF a VIA. Asistenci proto zajišťujeme bezplatně. Kontakt: ICOS, Zámek 57, 381 01 Český Krumlov, telefon/fax: 712898, e-mail: icos@ck.ipex.cz.

 
 Přehled hlavních neziskových organizací v Českém Krumlově Nahoru

OBČANSKÁ SPOLEČNOST SOCIÁLNÍ OBLAST
 • Český červený kříž
 • Dům s pečovatelskou službou, o.p.s.
 • Občanské sdružení ADRA
 • Středisko pro sociální poradenství a sociální rehabilitaci
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
 • Český svaz žen
 • Okresní svaz PTP
 • Rotary club
 • Společnost pro spolupráci s národy východu
 • Vojenské sdružení rehabilitovaných
DĚTI A MLÁDEŽ
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
 • Okresní rada Junáka
 • Okresní rada Pionýrů
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově
ETNICKÉ MINORITY
  OCHRANA PŘÍRODY KULTURA A PAMÁTKY SPORT A TURISTIKA
 • Asociace školních sportovních klubů České republiky
 • Česká asociace sportu pro všechny
 • Českokrumlovské tělovýchovné a sportovní sdružení
 • Klub českých turistů START
 • Motokros klub
 • Pro-Sport Č.K, o.p.s.
DUCHOVNÍ ROZVOJ
 • Česká křesťanská akademie
 • Křesťanská společnost SLOVO ŽIVOTA Český Krumlov
 • Sdružení jóga v denním životě

 
 Nový název staré instituce Nahoru

Sdružení zdravotně postižených v České republice nese nový název Centrum služeb pro zdravotně postižené. Na práci dřívějšího sdružení se však nic nemění. Českokrumlovské středisko v Kaplické ulici č. 586 je vám k dispozici každé pondělí a středu od 7.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Ve čtvrtek a pátek si konzultaci můžete předem domluvit na telefonu +420 380 711 764.

 
 1000 dnů pro Evropu Nahoru

Pokračování projektu 1000 dnů pro Evropu se v lednu 2001 neslo ve znamení Portugalska. 12. ledna 2001 se uskutečnilo setkání s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Portugalské republiky v ČR Antoniem Cascaisem. Společný projekt kulturních zařízení, středních škol, neziskových organizací tak vstoupil po malé přestávce do další fáze, v níž budou postupně představeny další země EU.

 
 Poslanecké kanceláře v Českém Krumlově Nahoru

Pokud se chcete obrátit na svého poslance, můžete tak učinit v Českém Krumlově hned ve dvou poslaneckých kancelářích. Kancelář poslance PS Parlamentu ČR za Unii svobody je na adrese Pavel Pešek, Kostelní č. p. 165, tel. +420 380 713 104. Poslance PS PČR za ČSSD můžete navštívit na adrese Miroslav Máče, Dlouhá č. p. 32, tel. +420 380 763 116.

 
 Chráněné přechody pro pěší Nahoru

 
Až na konci listopadu se podařilo realizovat pod nemocnicí a na Tavírně dva chráněné přechody pro pěší. První ohlasy jsou vesměs kladné - chodec frekventovanou silnici přechází nadvakrát, hlídá si vždy auta přijíždějící jen z jedné strany, na ostrůvku uprostřed silnice se může cítit v bezpečí. Stejně jako si automobilisté rychle zvykli na první kruhový objezd a nyní by tak nejraději řešili kdejakou křižovatku, mohl by i nový typ přechodů pro pěší být řešením i pro další nebezpečná místa ve městě. Přesto si dovolíme upozornit, že žádné technické řešení nemůže nahradit ohleduplnost řidičů vůči chodcům.

 
 Kam s ním? Nahoru

Tento název známého Nerudova fejetonu začíná být nepříjemně aktuální pro rozhodování o dalším osudu otáčivého hlediště v zámeckém parku.

Poprvé měli diváci možnost pohybovat se vsedě v kulisách přírodního amfiteátru v létě roku 1958. První točna fungovala na lidský pohon a uvezla 60 diváků. V následujícím roce bylo postaveno hlediště pro 400 návštěvníků, pohyb zajišťovalo 40 dobrovolníků v útrobách. Hrála se Jiráskova Lucerna, úspěch byl obrovský. Proto v roce 1960 došlo k rozšíření hlediště na 550 diváků a lidskou sílu nahradily elektromotory. Dnešní podoba točny pro 58 diváků se zrodila při rekonstrukci v letech 1989 - 1993. Současně byla opravena i střecha a fasáda neodmyslitelné součásti divadelní scény - letohrádku Bellarie. Od té doby se datuje spor laické i odborné veřejnosti o další budoucnost těchto dvou dominant zámecké zahrady. Podle památkářů představuje rokokový letohrádek Bellarie nejcennější zahradní stavbu v Čechách a její vzhled trpí těsným sousedstvím robustního a technicistního objektu otáčivého hlediště. Na druhé straně pomyslných vah leží nesporný přínos letního divadla pro Český Krumlov - tedy argument statisíců nadšených návštěvníků, kteří šíří za posledních 40 let dobré jméno našeho města po Česku i cizině. Často se přitom jedná o diváky, kteří přijdou jen kvůli vyhlášené atrakci a díky ní se poprvé v životě stanou svědky kvalitního divadelního představení.

Za této situace ministr kultury rozhodl, že provoz točny by měl skončit do konce roku 2002. Nikdo ovšem neví, kde vzít peníze na její přemístění. Pro nezasvěcené připomenu, že zámecká zahrada je prostřednictvím Památkového ústavu v Českých Budějovicích v majetku státu a otáčivé hlediště patří městu České Budějovice. Město Český Krumlov oficiálně do celé záležitosti nemá co mluvit, ovšem uvědomuje si přínos letního divadla pro cestovní ruch ve městě a hledá proto způsoby, jak otáčko ve městě zachovat. Protože všichni účastníci mají ochotu jednat, rýsuje se reálná možnost odkladu stěhování do doby dožití současné techniky. Podmínkou takového řešení je, že už bude rozhodnuto o následném umístění otáčivého hlediště. V úvahu přichází hlavně přestěhování divadla na jiné místo zámecké zahrady, jeho přesun úplně mimo zahradu nebo takové úpravy hlediště na původním místě, které by byly přijatelné pro památkáře.

Jednu z možností prověřovali v polovině listopadu přímo v terénu místostarosta Miloš Michálek, ředitel Jihočeského divadla Jan Mrzena a přednosta Okresního úřadu František Mikeš. Odbor územního rozvoje vytipoval náhradní pozemky, kam by bylo možno točnu přestěhovat. Jednu ze dvou nabízených lokalit v těsné blízkosti zámecké zahrady byl ochoten ředitel divadla přijmout. Upozornil však, že za současných cen odhaduje náklady na přestěhování otáčivého hlediště včetně založení nového parku vzrostlých stromů na astronomických 200 až 250 milionů Kč. Tato skutečnost sama o sobě bude určitě dostatečným důvodem k tomu, aby všichni zainteresovaní společně hledali další možnosti řešení celého problému. O vývoji ve věci otáčivého hlediště vás budeme informovat. Příští jednání by se mělo uskutečnit v lednu 2001. Přivítáme i názory vás, čtenářů, na tuto citlivou záležitost.

 
 Komisaři přijdou 1. března Nahoru

O práci sčítacích komisařů byl mimořádný zájem a městský úřad bez problémů obsadil všechny sčítací posty ve městě. Asi 60 sčítacích komisařů čeká v nejbližší době náročná práce. I když by vyplnění sčítacích formulářů nemělo zabrat mnoho času, věříme, že toto malé omezení v denním programu mnoha domácností nepřinese velké rozhořčení. I proto se obracíme na všechny občany, aby ve chvíli, kdy nastane den D, vyšli komisařům vstříc. Celou akci bude koordinovat Český statistický úřad ve spolupráci s obcemi, okresními úřady a dalšími orgány státní správy.

 
 Městská policie žádá Nahoru

Všem povolenkám k vjezdu do historického jádra města končí platnost s posledním lednem 2001. Městská policie žádá držitele těch to povolení, aby se v průběhu ledna dostavili v úředních hodinách na služebnu MP, kde jim v případě zájmu budou povolenky potvrzeny i na rok 2001.

 
 Kolik lidí přišlo na festivaly? Nahoru

V souvislosti s projednáváním přípravy městského rozpočtu na rok 2001, jehož součástí je každoročně i příspěvek pořadatelům hudebních festivalů, obdržel městský úřad nejen finanční rozpočty jednotlivých akcí, ale zcela nově i přehled o návštěvnosti.

Na koncertech Mezinárodního hudebního festivalu byli v letošním roce 8.303 návštěvníci. Klavírní festival přitáhl 980 posluchačů. Na letošní Festival komorní hudby přišli celkem 2.252 diváci, se slevou bylo prodáno 1.394 vstupenek, 250 vstupenek bylo poskytnuto sponzorům a studentům konzervatoře, 608 vstupenek bylo prodáno za plné vstupné. Festival staré hudby zajímal 699 návštěvníků a kapacita míst byla využita na neuvěřitelných více než 90 procent. Za plné vstupné bylo prodáno 161 lístků, ostatní se slevou. Jazz na konci léta vykázal 761 prodaných vstupenek a 145 vstupenek volných.

Především z počtu vstupenek prodaných se slevou je zřejmé, že pořadatelé hudebních festivalů myslí také na českokrumlovské milovníky hudby. Z podkladů je zřejmé, že zdejší divák využívá možnosti navštívit koncert v daleko větší míře, než se dosud tradovalo.

 
 Dostáváte zpravodaj? Nahoru

Městský zpravodaj by se měl podle smlouvy se soukromou distribuční firmou dostat každý měsíc zdarma do všech domácnosti ve městě. Pokud se tak neděje, může existovat několik příčin: Když doručovatel narazí na sídlišti na zamčené dveře paneláku, pokusí se zazvonit náhodně na jeden či dva zvonky a pokud neuspěje, jde o dům dál. U rodinných domků bývá překážkou volně pobíhající pes, v některých případech schránku ani nemáte. Pokud ani jeden z uvedených důvodů u vás neexistuje, a přesto Zpravodaj nedostáváte, musíte se ozvat, abychom mohli sjednat nápravu.

 
 Fotografické ohlédnutí za adventem Nahoru

Živý Betlém patří díky nadšení jeho aktérů už neodmyslitelně k atmosféře vánoc<br>v Českém Krumlově.   Pod vánočním stromem na náměstí našel své místo vánoční trh.
Živý Betlém patří díky nadšení jeho aktérů
už neodmyslitelně k atmosféře vánoc
v Českém Krumlově.
  Pod vánočním stromem na náměstí našel své místo vánoční trh.
 
Adventní koncert zpestřili i žáci dramatického oddělení ZUŠ.   Česká mše vánoční J. J. Ryby zazněla na Jízdárně 22. prosince.
Adventní koncert zpestřili i žáci dramatického oddělení ZUŠ.   Česká mše vánoční J. J. Ryby zazněla na Jízdárně 22. prosince.

 
 Dětská hřiště a sportoviště na sídlišti Mír Nahoru

V souvislosti s unesením rady města č. 352/26/2000 odbor územního rozvoje ve spolupráci s PRO SPORT, o. p. s., vytipoval současné možnosti rozšíření dětských hřišť a sportovišť na sídlišti Mír. Za dané situace lze uvažovat s rozšířením možností pro volnou aktivitu mládeže ve třech krocích:

 1. Okamžité úpravy vytipovaných stávajících hřišť.
 2. Jiné nenáročné úpravy mimo okruh stávajících hřišť.
 3. Úpravy v souladu s navrženou koncepcí humanizace sídliště.

Po dohodě s PRO SPORT o.p.s. a zástupci občanů byly přijaty některé kroky, spadající svým charakterem do bodu 1 a 2, tedy do záměrů realizovatelných v celkovém souladu i v předstihu před konečným návrhem humanizace sídlišť.

Dětská hřiště:
V celém sídlišti je 12 dětských hřišť, která jsou přes značný počet nevyváženě rozmístěna. Stejně nevyvážené je také vybavení hřišť.

Opatření:
U dvou hřišť dojde k obměně atrakcí. U největšího hřiště bude vytvořena palisádová bariéra mezi hrací plochou a komunikací.

Ostatní sportoviště:
V sídlišti jsou dvě plochy, jedna s tvrdým povrchem, druhá je pískoviště.

Opatření:
Atraktivnost pískoviště bude zvýšena jeho oplocením, bude doplněno asfaltovou plochou s košem na basketbal. Nabídka atraktivit bude doplněna cyklotrialovým svahem Zároveň dojde k drobným změnám i na ostatních hřištích na sídlišti mír.

 
 Některé objekty jsou nebezpečné Nahoru

Pan Strnad z Jasmínové ulice nám napsal dopis, v němž poukazuje na nebezpečí, jemuž jsou vystaveni školáci, kteří si hrají na střeše transformační stanice JČE. Ve chvíli, kdy pan Strnad neuspěl u rodičů, obrátil se přímo na JČE, odkud dostal odpověď, že zděná trafostanice „je důsledně zajištěna proti vniknutí“, ale zabezpečit ji tak, aby děti nevylezly na střechu, to není v možnostech JČE. Pozemek kolem objektu nepatří firmě, a tak nepadá v úvahu ani oplocení objektu. Jihočeská energetika navíc upozorňuje, že u žádného objektu nelze vyloučit jeho zneužití k dětským hrám. I proto si v souladu s vyjádřením JČE a pisatele dopisu dovolujeme apelovat na rodiče, aby věnovali maximální pozornost tomu, jak děti využívají volného času. „Je jen dobře, že mezi námi stále žijí lidé, jimž není lhostejné okolí,“ píše se v dopise dotčené firmy.

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0