ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 1

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Leden 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (258 kB)


Budoucnost známých míst
Máte zájem o grant ?
Městský rozpočet
Povolení zatím na tři měsíce
Cestovní ruch a Český Krumlov
Koncepce parkování a dopravy na území města
Odklad změny daně z nemovitostí
Ceny tepla a vody
Poplatek za systém likvidace odpadu
Tomograf v provozu
Kasina a herny podporu nemají
Zámecké bludiště
Nestandardní řešení problémů FC Slavoj
 

 
 Budoucnost známých míst Nahoru

Ve městě existuje několik lokalit, kde se už drahnou dobu zdánlivě nic neděje. Pokusili jsme se proto na začátku nového roku zapátrat po podrobnostech a předkládáme vám následující aktuální informace:
Zastávkou první je oblast Ambitu. Velice zajímavou lokalitu o rozloze 4,5 ha měla v držení soukromá akciová společnost a nedalo se odhadnout, jakým směrem se toto území bude dále rozvíjet. Město na danou situaci reagovalo alespoň přijetím regulačního plánu, který měl zabránit, aby se v těsné blízkosti historického centra nenarodily patrové garáže či tržnice se sádrovými trpaslíky. Když a. s. Ambit zkrachovala, ujali se správy majetku správce konkursní podstaty s věřitelským výborem a začalo rozprodávání nemovitostí. První šel do veřejné dražby Porákův dům. Historicky cenný objekt včetně 0,5 ha pozemku vydražilo město prostřednictvím své společnosti ČKRF za 5,3 mil. Kč a dalo tak všem dalším zájemcům najevo, že chce i v budoucnu ovlivňovat tvář tohoto území. Následně se podařilo ve věřitelském výboru prosadit rozhodnutí, aby se zbylý majetek vydražil naráz jednomu zájemci a aby se tak nerozdrobil na desítky malých parcel a objektů, jejichž majitelé by se už nikdy nespojili k jednotnému záměru.

Dražba zbytku areálu se uskutečnila v listopadu 2001, vyvolávací cena byla 23 mil. Kč. Zástupci města nabídli ještě o 3 miliony více, ale další zvyšování bylo už nad finanční možnosti města. Za cenu 26,2 mil Kč tak vydražila zbytek areálu pražská společnost Chronos. Vydražitel si je vědom, že jeho další plány s územím jsou limitovány schváleným regulačním plánem a vlastnictvím klíčového objektu (Porákova domu) městem. Zatím tedy vše nasvědčuje tomu, že by se v areálu Ambit mohl narodit hotelový a obchodně-administrativní komplex, v menší míře i bytová výstavba.

Druhé území, které volá po využití, je pozemek mezi bazénem a Chvalšinskou silnicí. Českokrumlovský rozvojový fond nám sdělil, že probíhají závěrečná jednání se zájemcem o výstavbu tříhvězdičkového hotelu s kapacitou 160 lůžek a s balneocentrem. Pod patronací města by se tak měl uskutečnit další krůček k rozšíření nabídky mimo hlavní turistickou sezonu. Vodomily navíc uklidníme zprávou, že před krytým bazénem si město ponechává dostatečnou rezervu pro budoucí výstavbu venkovního koupaliště. Výstavba hotelu by měla začít už letos.

Třetí místo, na které jsou všichni pamětníci zvědavi, je hotel U města Vídně. Podle vyjádření investora se harmonogram prací dodržuje a do začátku července by měla narůst ubytovací kapacita ve městě o dalších 120 lůžek kategorie garni.

Ve srovnání s předchozími případy poněkud ztrácí dech hotel Vyšehrad. Situace je dnes taková, že společnost CK Vyšehrad, která v únoru 2000 objekt získala, ztratila převodem vlastnických práv bezmála rok a navíc i investora, který od svého záměru ustoupil. Nicméně papírová válka konečně skončila a společnost jedná s několika potenciálními investory, aby práce na rekonstrukci nebo výstavbě nového hotelu mohly začít co nejdříve. A to i přesto, že se CK Vyšehrad nepodařilo od soukromých vlastníků vykoupit přilehlé pozemky, které by do projektu mohly vnést jakýsi rozlet. Dodnes tak není jasné, co na Vyšehradě bude stát. Předprojektových příprav bylo již několik, ovšem nový investor přijde pochopitelně se svými představami. Pokud by se za této situace začalo v sousedství Paraplíčka něco dít už v první polovině letošního roku, bylo by to příjemné překvapení.

Hotel Vyšehrad
Plány na výstavbu nového hotelu na Vyšehradě musely být o něco odloženy ...

Nejenom hotely zajímají našince, takže nakonec informace o akci týkající se hlavně motoristů. Pětiramenný kruhový objezd u Trojice je ve stádiu schvalování projektové dokumentace a i když tomu zatím nic nenasvědčuje, má tato náročná stavba začít na jaře a být dokončena do začátku prázdnin.


 
 Máte zájem o grant ? Nahoru

V těchto dnech byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů pro Společný fond malých projektů programu Phare CBC, vyhlášená Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR, které zastupuje Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., a výzva k předkládání návrhů na projekty připravená stejným ministerstvem zastoupeným Regionální rozvojovou agenturou jižní Čechy - RERA.

U projektů programu Phare je termín pro odevzdání žádostí stanoven na 1. 3. 2002. Podrobné informace najdete na internetové adrese Regionální rozvojové agentury Šumava - www.rra-sumava.cz nebo na adrese Centra pro regionální rozvoj ČR - www.crr.cz, formulář žádosti bude k dostání i v sídle Regionální rozvojové agentury Šumava - Stachy 206, 384 73, tel.: 0339/ 428 242 nebo e-mail: rra.sumava@tiscali.cz

Zde je možno získat i telefonické informace. Informace o grantových projektech na podporu rozvoje malých přeshraničních aktivit „people to people“, rozvoj cestovního ruchu a zlepšení lokální infrastruktury najdete opět na internetové adrese www.crr.cz/regionální programy/
Programy rozvoje kraje na adrese www.rera.cz. Stejně pořídíte i na adrese RERA a.s., Husova 9, 370 01 České Budějovice. Konečný termín pro podání žádostí je 25. 2. 2002.

 
 Městský rozpočet Nahoru

Na prosincové schůzi zastupitelstva byl hlavním bodem programu rozpočet města na rok 2002. Ten je koncipován jako mírně přebytkový v oblasti běžného rozpočtu a vyrovnaný ve své kapitálové části. Pro ilustraci uvedeme několik výdajových položek běžného rozpočtu: Samotný chod úřadu spolkne přes 12 mil. Kč (např. poštovné 650 tis., elektřina 1.045 tis., telefony 760 tis., počítačový provoz 2.465 tis., úklid 540 tis.). Na provoz městské policie je počítáno s 8.173 tis., na mateřské školy je v rozpočtu 16.381 tis., na základní školy 49.131 tis. Na kulturu město vydá 11.026 tis. (v tom je například 3.700 na provoz divadla, 3.550 pro městskou knihovnu, 500 tis. příspěvek festivalům a 200 tis. na podporu drobných kulturních aktivit ve městě), vedle toho ještě dalších 860 tis. na propagaci a prezentaci města ve světě. Celkové dotace do sportu činí 7.970 tis., veřejné osvětlení přijde na 5.400 tis., oprava a údržba komunikací 6.000 tis., čištění města a údržba zeleně na 7.751 tis. Celkové běžné výdaje rozpočtu činí 258.562 tis., běžné příjmy včetně státních dotací 262.061 tis.

Vedle toho existuje kapitálový rozpočet, kde je v příjmu počítáno s 40 miliony za prodej majetku (domy a pozemky) a přibližně stejné číslo i na straně výdajové. Zde se zastupitelé museli rozhodnout, kterým akcím z dlouhého seznamu dají pro letošek zelenou. Tak se v plánu počítá například s kruhovým objezdem Trojice za 9.150 tis., rekonstrukce Hradební spolkne 8 mil., rekonstrukce Parkánu 7 mil., kanalizace Na Moráni 1.200 tis. Je možné, že se během roku narodí ještě další akce, ale přednost budou mít ty, které si s sebou přinesou příspěvek ze státních či jiných zdrojů.

Samozřejmě je možné - zvláště ve volebním roce - utratit ve městě více peněz. Městu každá banka ráda půjčí. Nutným důsledkem takového rozhodnutí však v příštích letech bývá velká část rozpočtu určená na splácení úvěrů a úroků. Přijatý rozpočet na letošní rok naproti tomu umožní udržet zadlužení města na přijatelné úrovni do 3% běžných příjmů.

 
 Povolení zatím na tři měsíce Nahoru

Povolenky vjezdu do města se vydávají do 31. 1. 2002 s tím, že jsou s ohledem k nově tvořené koncepci dopravy v klidu vydávány s platností k 31. 3. 2002. Po tomto datu by se měly povolenky vydávat v jiném režimu, korespondujícím s připravovanou koncepcí dopravního řešení.

Při žádosti o vydání povolenky je žadatel povinen předložit občanský průkaz a technický průkaz vozidla pro povolení skupiny A, tedy pro trvale bydlící, a kupní smlouvu nebo nájemní smlouvu, občanský průkaz a technický průkaz vozidla pro povolenky typu B a C, tedy povolenek pro majitele nemovitostí bez trvalého bydliště.

 
 Cestovní ruch a Český Krumlov Nahoru

Cestovní ruch a turisté patří k našemu městu ať chceme nebo ne. V každém z jeho obyvatel se zatetelí dušička, když na otázku odkud je, odpoví, že z Českého Krumlova. Tazatel okamžitě roztaje a reaguje: „To je krásné město, máte tam zámek, otáčivé hlediště a spoustu zajímavých akcí.“ Český Krumlov má tedy pověst zajímavého a krásného historického města s bohatou kulturní nabídkou. Tento obraz je nutno podporovat a obohacovat o nové momenty.

Podle nedávno dokončené Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově má naše město pět oblastí, které může - či by v budoucnu mohlo - nabídnout návštěvníkům: kultura a umění, historické dědictví a architektonické památky, místo pořádání kongresů, město s nabídkou aktivního pobytu a město zážitků. (Pro zajímavost: u gigantu cestovního ruchu Vídně se takových oblastí uvádí šest.)

Máme za sebou období vánočních svátků. Kdo procházel městem, nemohl si nevšimnout spousty turistů a plných parkovišť: zimní turistika začíná rozkvétat. Průzkumy britského trhu po událostech 11. září v USA ukazují, že ve výjezdové turistice mají nyní velikou šanci země střední Evropy. Britské cestovky hlásily zájem klientů trávit vánoční dovolenou ve Vídni, v Praze a dokonce v Českém Krumlově; podobná nálada je v Německu.

Odborné hlasy nám tedy potvrzují, že nyní máme šanci uspět na zajímavých trzích, a to znamená být dobře připraven a vybaven, neboť konkurence nespí. Proto je již dnes připraven koncept příštích Vánoc a adventu v Českém Krumlově a dalších jarních a podzimních akcí, které rozšíří nabídku mimo hlavní sezonu. Koncept obsahuje řadu prvků, např. nové stánky pro trhy, výzdobu města a náměstí, kulturní programy, propagaci, nabídku konkrétních produktů pro cestovní kanceláře. Připravujeme multimediální prezentaci města pro přednášky a semináře, bude k dispozici mobilní expozice a už na jaře vyjde seznam ubytovacích kapacit města a propagační letáčky ve více jazykových verzích. To vše lze uskutečnit pouze ve spolupráci se školami, spolky a hlavně místními podnikateli v cestovním ruchu.


Jedním ze zážitků, které nabízí Č. Krumlov turistům i v zimě, je pohled do medvědího příkopu.

Že Český Krumlov má obrovský turistický potenciál mezinárodního významu, to dokazuje i zájem investorů a firem rozšířit nabídku města. Od března tohoto roku zahájí nový projekt v historickém objektu bývalého kostela sv. Jošta, bude otevřeno Muzeum loutek a Divadelní centrum. Po Vltavě k nám z Lipna „splul“ mezinárodní bigbeatový festival Bigbeat na Vltavě Český Krumlov, který má ambice stát se největším festivalem alternativní a bigbeatové hudby na jihu Čech.

Hlavní prioritou roku 2002 je tvorba prodejního manuálu destinace Český Krumlov, jakési kuchařky, která nabízí recepty - produkty, podle kterých budou moci „vařit“ cestovní kanceláře, touroperátoři a firmy. Opět platí, že účast podnikatelů v cestovním ruchu je nezbytná. Druhým hlavním záměrem pro letošní rok je organizace odborných seminářů a školení pro poskytovatele služeb cestovního ruchu v Českém Krumlově, neboť v tvrdé konkurenci uspěje pouze ten, kdo se učí ze zkušenosti druhých, doplňuje své znalosti a přichází s novými produkty. Třeba zrovna ve vaší hlavě se po přečtení těchto řádek zrodí báječný nápad na některé z výše uvedených témat. Přeji nám do nového roku více tazatelů, jimž se při vyslovení jména Český Krumlov rozjasní obličeje.

Jitka Zikmundová

Poznámka redakce: Snaha radnice pomoci rozvoji cestovního ruchu ve městě vyústila v rozhodnutí posílit tuto činnost v rámci ČKRF Český Krumlov. Proto zde bylo zřízeno místo manažera cestovního ruchu a Jitka Zikmundová vám tak mohla prezentovat své nejbližší cíle, kterých by chtěla v této funkci dosáhnout.

 
 Koncepce parkování a dopravy na území města Nahoru

Městské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání projednalo a schválilo jeden z nejvýznamnějších koncepčních dokumentů poslední doby - KONCEPCI SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ A DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA, neboli (s použitím odborné terminologie) KONCEPCI DOPRAVY V KLIDU. Základem této koncepce se staly materiály firmy PADOS, s. r. o., která se specializuje na problematiku parkování a dopravních staveb a která tyto dokumenty vypracovala na základě zadání z počátku roku 2000. O uvedených materiálech, které detailně analyzují současný stav, definují hlavní problémy, nedostatky, úkoly a cíle v oblasti parkování a dopravní obslužnosti města a navrhují systémové řešení této problematiky, jsme ve stručnosti psali již v listopadovém zpravodaji. V následujících řádcích se pokusíme shrnout hlavní body schválené Koncepce dopravy v klidu, která již v tomto roce významně ovlivní život obyvatel města i jeho návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že neuralgickým bodem dopravní situace ve městě je dopravní obslužnost centra města, byla v rámci zpracování koncepce věnována prvořadá a detailní pozornost přípravě zásadních změn systému parkování a dopravy na tzv. ÚZEMÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA, pro něž byly stanoveny tyto hlavní cíle řešení:

-

Podstatně omezit počet vozidel vjíždějících a parkujících v pěší zóně.

 
-

Postupně zajistit bezpečné parkování co největšího počtu bydlících, podnikajících a návštěvníků ubytovaných v centru mimo pěší zónu v přijatelné docházkové vzdálenosti.

 
-

Zavést efektivní systém parkování návštěvníků města zejména v období hlavní turistické sezony.

K naplnění těchto cílů by mělo vést:

-

zavedení zcela nového systému parkování v blízkosti centra (vymezení tzv. zón placeného stání s využitím parkovacích automatů a parkovacích karet, vybavení hlavních městských parkovišť moderní parkovací technologií, zavedení elektronického naváděcího systému na příjezdových komunikacích atp.);

 
-

uskutečnění změn v provozu vozidel v pěší zóně novelizací městské vyhlášky (například úprava režimu zásobování, výrazné omezení počtu vydávaných povolení k vjezdu do pěší zóny, postupná redukce vyhrazených stání v pěší zóně a jejich přemístění na parkoviště Jelenka I a Pod Poštou, změna způsobu obsluhy centra vozidly taxislužby aj.);

 
-

zefektivnění provozu městské hromadné dopravy mimo jiné s cílem zlepšení dostupnosti centra města;

 
-

posílení zákonných pravomocí a prostředků městské policie, užší spolupráce s Policií ČR (zvýšení účinnosti řízení dopravy a kontroly dodržování městské vyhlášky v oblasti dopravy a parkování);

 
-

vybudování hromadných garáží v lokalitě U Jezu (bývalá „hasičárna“).

Nezbytná opatření budou přijata i na OSTATNÍM ÚZEMÍ MĚSTA, zejména pak na sídlištích a v individuální zástavbě. Zde byly definovány tyto cíle:

-

Zajistit dostatečnou parkovací kapacitu na městských sídlištích a zlepšit celkovou kulturu parkování a dopravy v těchto územích.

 
-

V návaznosti na změny v území širšího centra zajistit optimalizaci dopravy a parkování v oblasti individuální zástavby.

 
-

Zajistit systémové parkování nákladních automobilů na odstavných plochách na okraji města.

K dosažení těchto cílů bude ve druhé třetině tohoto roku započato s přípravou a realizací následujících návrhů řešení a projektů:

-

projekt organizace parkování a dopravy v ostatních problémových lokalitách města, a to postupně na sídlištích Mír, Vyšehrad, Plešivec, na území Horní Brána a na sídlišti Za Nádražím;

 
-

projekt optimalizace parkování autobusů návštěvníků (záměr vytvořit hlavní terminál pro jejich parkování na autobusovém nádraží s cílem uvolnit kapacitu parkoviště Jelenka II pro osobní automobily /přesun vyhrazených stání z pěší zóny/);

 
-

projekt parkování nákladních vozů, kamionů a pracovních strojů na k tomu určených odstavných plochách v okrajových částech města;

 
-

projekt organizace parkování v oblasti sportovního areálu na Chvalšinské.

Pro přípravu a uskutečnění koncepce byl jmenován realizační tým se statutem komise městské rady, který se schází pravidelně jednou týdně a který řídí a koordinuje práce v souladu se schváleným harmonogramem. Novým provozovatelem městských parkovišť se stal Českokrumlovský rozvojový fond, který parkoviště převezme 1. dubna a který vybaví parkoviště a zóny placeného stání moderní technologií, včetně elektronického naváděcího systému.

Protože realizace koncepce se významně dotkne prakticky všech obyvatel města, budeme se jí na stránkách zpravodaje věnovat pravidelně každý měsíc. Bez kvalitní a včasné informovanosti obyvatel města a bez spolupráce s nimi nemohou připravované změny v této tolik citlivé oblasti přinést požadované ovoce. Z těchto důvodů bude v nejbližší době vytvořen prostor pro připomínky a náměty občanů k připravovaným opatřením. Podrobnosti přinese v příštích číslech zpravodaje.

Ing. Josef Hermann

 
 Odklad změny daně z nemovitostí Nahoru

Zastupitelstvo města v červenci letošního roku schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou měla být upravena daň z nemovitostí pro rok 2002. Ve vyhlášce byla využita možnost zvýšení koeficientem 1,5 pro celé město u staveb pro podnikání, rekreačních staveb a samostatných garáží s tím, že pro roky 2002 - 2003 se toto zvýšení neuplatní u objektů v CHKO - tedy v průmyslové zóně Domoradice.

Po připomínkách z OkÚ byla uvedená výjimka z vyhlášky vypuštěna a současně byla účinnost posunuta k 1. 1. 2003. Pro letošní rok tedy zůstávají koeficienty v dosavadní výši:

- koeficient daně ze stavebních pozemků činí 2,0 pro celé území města;

- koeficient daně ze staveb činí:

 
 Ceny tepla a vody Nahoru

Přelom roku s sebou nese nepříjemný jev zvyšování všech možných cen. Tentokrát se však při jednání o cenách vodného a stočného pro domácnost zastupitelé rozhodli v roce 2002 zachovat dosavadní úroveň. V cenách za centrální dodávky tepla a teplé vody je situace složitější, neboť vzrostly jak ceny plynu, tak cena za dodávky páry z Energobloku. Podle rozhodnutí TEZY se však od ledna zvýší zálohy minimálně: na teplo z dosavadních 415 Kč na 419,70 Kč za GJ, u dodávek teplé vody z 357 na 359 Kč za GJ - tedy zhruba o 1 %.

 
 Poplatek za systém likvidace odpadu Nahoru

O novém způsobu financování likvidace odpadu ve městě - tedy formou paušálního místního poplatku ve výši 356 Kč za osobu a rok - jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje. Mezitím byly do každé domácnosti rozeslány podrobnější informace včetně formuláře přiznání k místnímu poplatku. Připomínáme proto termín k odevzdání přiznání k poplatku 31. leden 2002 a přidáváme několik doplňujících informací:

Pokud jste formuláře přiznání k poplatku neobdrželi poštou, jsou v dostatečném počtu k vyzvednutí na radnici (v informační kanceláři v přízemí i na finančním odboru). Nepoužité žetony na popelnice můžete odevzdat v areálu Služeb města v Domoradicích každý pracovní den od 7 do 15 hod. nebo na finančním odboru MěÚ na Náměstí Svornosti 1 a dostanete nazpět peníze.

Poplatek za objekt sloužící individuální rekreaci se týká rekreačních objektů s popisným event. evidenčním číslem, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

 
 Tomograf v provozu Nahoru

Do nového roku vstoupila nemocnice v Českém Krumlově s čerstvým přírůstkem, neboť po roce náročných příprav byl zahájen zkušební provoz počítačového tomografu. Špičkové diagnostické zařízení dokáže zprostředkovat pohled do lidského nitra, na rozdíl od rentgenu ukáže na obrazovce i měkké tkáně včetně mozku. Náš okres byl poslední v kraji, kde tomograf ještě chyběl. Nyní nebudou muset naši pacienti čekat týdny na pozvání do Českých Budějovic. Zvláště při úrazech se časový úsek několika minut mnohdy rovná rozdílu mezi životem a smrtí. Z celkové ceny sedmnácti milionů uhradil stát osm milionů prostřednictvím okresního úřadu, jeden milion přidalo město Český Krumlov a příspěvkem ve výši sto tisíc korun přispěli menší sponzoři. Zbytek finančních prostředků zajistila nemocnice, jejíž hospodaření se v posledních létech pronikavě zlepšilo.

Pro špičkové zařízení se podařilo zajistit i špičkovou obsluhu. Vždyť primářka radiodiagnostického oddělení Danuše Kasalová je jedním z prvních lékařů na jihu Čech, kteří s tomografem pracovali. Přejeme jí i celému novému pracovišti hodně úspěchů v práci.

 
 Kasina a herny podporu nemají Nahoru

„Na posledním listopadovém zasedání městského zastupitelstva zazněly hlasy vyzývající vedení města k předložení výroční zprávy o své činnosti a plnění programových a volebních slibů,“ píše v příspěvku adresovaném redakci zpravodaje ing. Zdeněk Duspiva z Českého Krumlova a dále uvádí: „Současně v diskusi vznikl požadavek, aby starosta města referoval zastupitelstvu o svém působení a o činnosti ve více jak 18 subjektech, ve kterých zastupuje celé město. Ing. Musil potvrdil, že alespoň městská rada podává roční zprávu. Jako obyvatel města předpokládám, že v takovýchto zprávám bude jistě mezi „úspěchy“ zařazeno také zřízení kasina přímo v historickém centru města, v objektu hotelu Růže. Není pochyb o tom, že porevoluční politická reprezentace města vždy jasně deklarovala nekompromisní negativní postoj k umístění tohoto „sortimentu“ v centru města zařazeného mezi klenoty UNESCO.

Je proto s podivem, že tohoto programového úspěchu a obohacení či konečně snad i prodloužení turistické sezóny, dosáhla současná reprezentace města až v období po roce 2000. Co je však přinejmenším zarážející, že se tak děje v objektu, který město dříve zcela vlastnilo a později pak alespoň z části. Město je v hotelovém projektu zastupováno prostřednictvím osob přímo z nejvyššího z vedení města nebo z řad jeho zaměstnanců, a to prací ve statutárních orgánech postupně transformované akciové společnosti Růže Český Krumlov (Princ, ing. Vondrouš, ing. Reitinger a Mgr. Mik, a to až do 22. 10. 2001, kdy do společnosti v rámci transakcí a změn postupně vstupují mj. i další akcionáři ...).“

Že město Český Krumlov zřizování kasin ani heren nepodporuje, to potvrdila rada města i na svém jednání 7. ledna, kdy v souladu s přijatou vyhláškou zastupitelstva nedoporučila udělení výjimky pro umístění výherních hracích přístrojů v hotelu Old's Inn „Měšťák“. Pokud jde o zaniklou účast zástupců města v orgánech akciové společnosti Růže Český Krumlov, je třeba poznamenat, že jejich převaha byla pouze optická, protože rozhodující vliv ve společnosti měl a má většinový akcionář a předseda představenstva v osobě pana Jana Horala. Licence pro provozování kasina uděluje podle platného zákona o loteriích přímo ministerstvo financí ČR.

 
 Zámecké bludiště Nahoru

Na ploše asi 60 x 50 metrů probíhal v zámecké zahradě na sklonku minulého roku archeologický průzkum. Zámek tam spolu s památkáři odkryl sondu s pozůstatky šnekového bludiště z roku 1752. Průzkum byl zcela ojedinělou akcí, která se vůbec poprvé zabývala archeologií zámeckých zahrad. Archeologové se museli orientovat pouze podle různých druhů půdy, podle nejrůznějších zásypů, valounových cestiček ap. Byla tak například doložena existence bludiště známého ze zachovaných plánů, které se svažovalo na principu dvojité šroubovice tvořící šnekový labyrint, v jehož středu se nacházela fontánka o průměru více jak pět metrů.

Na jedenáctihektarovém pozemku zámecké zahrady je plánován další archeologický průzkum v příštích letech. Výsledky průzkumů nejsou dobré pouze pro historiky, ale mohly by se využít i v reálu při plánované obnově zahrady do původní krásy.

 
 Nestandardní řešení problémů FC Slavoj Nahoru

Když před několika lety opustil fotbalový klub Slavoj Český Krumlov generální sponzor, bylo pro nové vedení klubu velice náročné vzniklou situaci „ustát“. I když se to podařilo, nebylo všem problémům konec. Když se bývalý sponzor ocitl v konkurzu, došlo i na zástavní smlouvu, kdy zástavou za nesplacený úvěr byla budova FK na Chvalšinské. Po složitých jednáních s bankou a věřiteli nabídl FK objekt ke koupi městu s tím, že zároveň jde o jedinou možnost vyplacení zástavy.

Navržené řešení nepostrádá logiku, neboť objekt Chvalšinská 227 se nachází v areálu sportovních zařízení patřících městu. V opačném případě - tedy pokud by objekt v rámci konkurzního řízení přešel do majetku cizího subjektu - hrozilo nebezpečí, že v areálu vyhrazeném sportu by se mohla vyskytnout aktivita tomuto prostředí cizí.

I proto FK nabídl nemovitost městu za 75% odhadní ceny s tím, že 1 milion bude vyplacen okamžitě, zbytek potom v devíti ročních splátkách po 310 tis., které budou zároveň představovat pomoc města při ekonomické stabilizaci klubu. Spolu s koupí objektu bylo fotbalistům umožněno pokračovat tři roky v podnájemních smlouvách se současnými nájemníky.

O tom, že nešlo o jednoduchý problém, svědčí množství jednání, která se na všech úrovních odehrávala. Ani při jednání zastupitelstva nebyl jednotný názor, nakonec však zvítězilo výše uvedené řešení, které jeden z přítomných označil za nejlepší ze všech špatných.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0