Potopa v Českém Krumlově

15. srpna 2002

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

19.30 hod. - jedna ukázka za všechny - současná situace Galerie International Art Studio Český Krumlov na Fortně. Na stránkách www.virtual-gallery.cz je k vidění původní stav těchto prostor. Níže zachycené místnosti jsou nejspíše z celé galerie nejzachovalejší, neboť do těch ostatních se nám zatím nepodařilo dostat...

P8150930.jpg P8150931.jpg P8150932.jpg
P8150933.jpg P8150935.jpg P8150943.jpg
P8150952.jpg P8150953.jpg P8150958.jpg
P8150963.jpg P8150969.jpg P8150983.jpg
P8150984.jpg P8150999.jpg P8151000.jpg
P8151001.jpg P8151006.jpg P8151011.jpg
P8151015.jpg P8151017.jpg P8151019.jpg
P8151022.jpg P8151024.jpg P8151027.jpg
P8151028.jpg P8151034.jpg P8151037.jpg


18.30 hod. - Informace krizového štábu města - 15. 8. 2002 - II.

Město zůstává nadále uzavřeno pro turisty. Prosíme o pochopení, pohyb osob by překážel pracem, které jsou v tuto dobu prioritní! Jediná nabídka v oblasti turismu je návštěva zámku (I. prohlídková trasa a zámecká věž).

 1. Základní potřeby pro úklid vytopených domů jsou stále k dispozici v obřadní síni v přízemí radnice, jde o části nutného oblečení, Savo, Chloramin ap. Stejná služba by měla být poskytována od zítřejšího poledne i ČČK na autobusovém nádraží. Je nutné dodržovat hygienické zásady, je nutné okamžitě ošetřit sebemenší zranění!

 2. Stále se hlásí dobrovolníci a to je jenom dobře. S jejich pomocí je třeba stále více počítat ve chvíli, kdy se s opadávající vodou rozšiřuje území, které bude třeba vyklízet, hlásit se můžete na telefonu: 0337-766306

 3. Předběžné statické šetření zatím potvrdilo poškození zatím jen dvou domů i když stále jde jen o předběžné šetření.....

 4. Průběžně probíhá dokumentace škod na majetku

 5. Pitná voda ve městě je opravdu nezávadná a podléhá pravidelným rozborům provozovatele, vodovod byl zprovozněn i v Novém Spolí

 6. Elektrická energie a plyn, respektive jejich dodávka je postupně obnovována ve všech místech kde opadla voda a technický stav rozvodných sítí se dá opravit.

 7. Výzva patří všem evakuovaným, kteří by se po opuštění azylu měli ohlásit na sekretariátu města. Noční hlídky totiž opravdu nejsou schopny rozlišit svítící baterku obyvatele a ev. zločince. V kasárnách je již ubytováno jen 17 lidí.

 8. Situace lidí postižených záplavami je nezávidění hodná. Vzhledem k tomu, že narůstá nervozita a netrpělivost mnohých, je na řadě dobrá rada : kdo "ujede", měl by si jít odpočinout a je jedno, zda je zaměstnancem úřadu nebo obyvatelem či majitelem objektu. Zájmem nás všech je co nejdříve město zprovoznit.

dobrou noc14.45 hod. - s nabídkou materiální i finanční pomoci pro region Český Krumlov je možné se obracet od pondělí do pátku telefonicky na Okresní úřad v Českém Krumlově - telefonní číslo 0337-764111 od 06.00 do 18.00 hod. Mimo tuto dobu je k dispozici záznamník.

S pomocí cílenou na Kaplicko se mohou zájemci obracet na tamní Městský úřad - paní Trojáková 0336-311114 nebo přímo na číslo účtu 0580009369/0800, variabilní symbol 5299.12.10 hod. - včera 14.8.2002 byl ve 22.00 hod. snížen odtok z Lipenské přehrady na 200 m3 za sekundu a ten trvá doposud. Tak jak Vltava nabírá vylité vodní plochy, má v Českém Krumlově nyní průtok cca. 260 m3 za sekundu. Do Lipna natéká mezi 130 - 140 m3 vody za sekundu a je naděje, že dnes ve večerních hodinách dojde k dalšímu snížení odtoku z přehrady na cca. 150 m3 za sekundu.


11.00 hod. - Nejdůležitější informace krizového štábu města z 15.8.

 1. Město je nadále uzavřeno, krizový stav trvá, vjezd do města je pro obyvatele města poněkud rozšířen - viz dále.
 2. Vstup do záplavové oblasti je povolen obyvatelům s trvalým pobytem a majitelům nemovitostí,které se postupně stávají dostupnými
 3. Bezpečnost evakuovaných objektů byla opět zajišťována za pomoci hlídek policie, vojska i dobrovolníků
 4. Všechny žádosti o pomoc či nabídky pomoci jsou stále evidovány na sekretariátu městského úřadu na náměstí Svornosti na tel. čísle 0337-766306

Z předešlého vyplývá apel na všechny, kteří plánovali návštěvu Českého Krumlova, aby ji odložili na dobu po odvolání krizového stavu. Do města by stejně vpuštěni nebyli. V nočních hodinách byli zadrženi dva muži podezřelí z pokusu o rabování. Byli předáni Polici ČR.


Priority činnosti krizového štábu k dnešnímu dni :
Zůstávají ze včerejšího dne - zajištění bezpečnosti a zdraví obyvatel, stejně jako postupná obnova základních funkcí města


Aktuálně z jednání krizového štábu,
který se sejde opět v 16.00 hodin

Nejdůležitější informace :

 1. Během dnešního a pravděpodobně i zítřejšího dne by mělo dojít ke statickému posouzení zaplavených objektů v režii městského úřadu, tedy na náklady města. Prosíme majitele o umožnění vstupu !

 2. Bylo rozhodnuto o základní pomoci Starým Dobrkovicím, kam bude pro usnadnění úklidu umístěn kontejner.

 3. Stále se eviduje seznam dobrovolníků, kteří budou postupně oslovováni podle aktuální potřeby.

 4. Po nočním statickém posouzení mostů bylo rozhodnuto, že pro obyvatele města budou zprovozněny mosty na Vltavě, kde bude dohlíženo pouze nepřetěžování.

 5. Ulice Horní je vyčleněna v obou směrech pouze pro záchranné práce a rozvoz kontejnerů, pro jiný provoz zůstává uzavřena! Pro obyvatele města a majitele objektů je připravována průjezdnost Latránu, přes Lazebnický most s výjezdem přes Lineckou !

 6. Obyvatelé a majitelé objektů mohou do města přijet, vyložit vše potřebné pro úklid a okamžitě musí opustit město, když zaparkovat mohou na parkovištích Jelenka. V opačném případě by blokovali nejen rozvoz kontejnerů, ale především průjezdu potřebné techniky i záchranných služeb !

 7. Most u DDM a Rechle budou uvedeny do omezeného provozu

 8. K dispozici městu bude i pomoc hasičů ze Zlína a Šumperka, kteří přijeli s odčerpávací technikou. Žádosti na odčerpávání vody jsou evidovány, koordinací nasazení techniky je pověřen tajemník úřadu, když odborným posouzením priorit jsou pověřeni dva pracovníci Služeb města.

 9. Všechny lávky v prostoru sportovního areálu na Chvalšincké jsou uzavřeny, s přísným zákazem vstupu, jejich poškození je takřka stoprocentní !

 10. Město zdaleka nemá vyhráno. K první destrukci ve vnitřním městě došlo v domě v Masné, kde spadla část klenby. Prozatímní zajištění dřevěnou výztuhou opět provede město.

 11. Veřejné osvětlení je na mnoha místech města vážně poškozeno, hrozí nebezpečí pádu sloupů. Průběžně odpojují Služby města, které budou nejvíce poškozené sloupy likvidovat.

 12. Koordinaci odčerpávání sklepů zajišťuje ČKRF, žádosti jsou evidovány na výše uvedeném čísle sekretariátu. Je třeba si uvědomit, že odčerpávání má smysl jen v místech, kde opadla voda.

 13. Do města dorazilo první pět vysoušečů, zítra budou k dispozici další. jejich použití je třeba si dobře promyslet. Odborníci tvrdí, že podobnou službu udělá prosté větrání, nejúčinnější má být saunový systém - objekt uzavřít, vytopit a vyvětrat - postup opakovat. / pro všechny, kterým zůstal funkční kotel na vytápění/

 14. Penny Market oznamuje, že má otevřeno i v neděli 18.8.

Informací jsou stovky, situace se neustále mění. Další zpravodajství po 16.00.

Naposled ještě jednou apel : bezodkladně odjíždějte se svými automobily z vnitřního města ! Uvolňujte cestu potřebné technice !

Vladimír Zunt, tiskový mluvčí radnice Č. Krumlov


8.30 hod. - stav historického centra města Český Krumlov

P8150856.jpg P8150858.jpg P8150859.jpg
P8150860.jpg P8150861.jpg P8150862.jpg
P8150863.jpg P8150864.jpg P8150865.jpg
P8150866.jpg P8150867.jpg P8150868.jpg
P8150869.jpg P8150870.jpg P8150871.jpg
P8150872.jpg P8150873.jpg P8150874.jpg
P8150875.jpg P8150876.jpg P8150877.jpg
P8150878.jpg P8150879.jpg P8150880.jpg
P8150881.jpg P8150882.jpg P8150883.jpg
P8150884.jpg P8150886.jpg P8150888.jpg
P8150889.jpg P8150890.jpg P8150891.jpg


Foto: © 2002 Lubor Mrázek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0