Potopa v Českém Krumlově

19. srpna 2002

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV


17:00 - Informace krizového štábu města a Rady města (RM) Český Krumlov

Krizový štáb rozhodl o okamžitém zprovoznění jediného funkčního hřiště ve městě, hřiště na Plešivci. Po ztrátě sportovního areálu jde o jediné hřiště které může být k dispozici dětem po zbytek školních prázdnin.

Městské divadlo nabízí ve své ubytovně možnost osprchování všem kteří v současné době pracují v záplavové oblasti a nemají přístup k teplé vodě. Ubytovna je zatím do konce týdne otevřena vždy od 18.00 do 20.00 hodin.

 1. RM doporučila finančnímu odboru odpustit poplatky za ubytování a to za druhé pololetí roku 2002, odboru pozemních komunikací odpustit poplatky z předzahrádek stejně jako poplatky za zábor veřejného prostranství při stavební činnosti v záplavovém území města, opět do konce roku 2002.

 2. Bylo rozhodnuto o nemožnosti čerpat finanční prostředky z krizového konta u RaiffeisenBANK - 100 200 8668 / 5500 až do doby přijetí pravidel k čerpání finančních prostředků. Ve 13.30 hod na účtě bylo 245.750 Kč.

 3. Vzhledem k tomu, že nebyl zrušen krizový stav, zůstává prioritou dočištění města a obnovení jeho základních funkcí, zajištění pořádkové služby na nejvíce ohrožených místech, koordinace dopravy, kdy vozidla vjíždějící do centra v městském zájmu budou nadále označovány nálepkami, které vjezd umožňují.

 4. Po statickém posouzení domů probíhá v nejohroženějších oblastech (Parkán) opětné prověřování statiky, začíná se se statickým posuzováním svahů s ohledem na zabránění sesutí zemin.

 5. Pro městský úřad trvá prioritně likvidace, respektive pomoc při likvidaci škod. Chod úřadu je proto adekvátně omezen. Prosíme o trpělivost i pochopení.

 6. Nadále trvá bezpodmínečné dodržování základní hygieny po záplavách. Letáky se základními pokyny jsou k dispozici ve zdravotnických zařízeních, lékárnách i na městském úřadě.

 7. Nadále jsou zakázány veškeré překotné stavební úpravy, ke který bude přikročeno až po komplexním posouzení jednotlivých městských částí.


Český Krumlov na cestě zpátky - Následující fotografie by měly dokumentovat, že během uplynulého týdne odvedli v Českém Krumlově všichni zúčastnění nevídaný kus práce, díky kterému se naše město na spoustě míst už blíží situaci z prvního týdne měsíce srpna...

P8191418.jpg P8191419.jpg P8191420.jpg
P8191423.jpg P8191425.jpg P8191426.jpg
P8191428.jpg P8191430.jpg P8191431.jpg
P8191433.jpg P8191435.jpg P8191436.jpg


Nezapomínáme na ty, kteří ještě usilovně pracují, ale v tuto chvíli považujeme za velmi důležité informovat o stávajících možnostech pro návštevníky města. Dostáváme totiž zprávy typu : "Plánovali jsme cestu do Krumlova 11. - 13. září. Jsme šokováni, jak je město zničené. Navštívili jsme ho před třemi lety a město i zámek byly překrásné. Máme přijet nebo odsunout cestu na jiný rok? Tom Sladky, USA"

P8191437.jpg P8191439.jpg P8191440.jpg
P8191444.jpg P8191445.jpg P8191446.jpg
P8191447.jpg P8191448.jpg P8191449.jpg


převzato ze 18.8. - NALÉHAVÁ ŽÁDOST O POMOC

kdo může IHNED pomoci Muzeu historických motocyklů v Českém Krumlově
kontaktujte nás prosím - Marek Šimon 0602-468806, E-mail tourist.service@unios.cz

P8161071.jpg P8161074.jpg P8161075.jpg
P8161077.jpg P8161078.jpg P8161079.jpg

Zatopené exponáty nutně potřebujeme rozebrat, vysušit a vyčistit.
Ubytování a strava na místě nebo odvoz do Vaší dílny zajistíme.

Děkuji za Vaší rychlou pomoc.
Marek Šimon11:30 - Informace krizového štábu města

Požadavky na pomoc ap. jsou stále evidovány na tel. 0337-366306

Podávání teplé stravy pro dobrovolníky a postižené v Hotelu Růže končí, nicméně do konce týdne pokračuje v restauraci Maštal na náměstí Svornosti !

O stravování dobrovolných pomocníků v okolí sportovního areálu je postaráno v místní restauraci V ofsajdu.

 1. Krizový stav není odvolán i když město bylo otevřeno návštěvníkům.

 2. Vzhledem k postupujícím pracím, kdy se objevují případy zneužívání odvozu odpadu ne nepodobné "jarnímu úklidu", budou do města nasazeni terénní pracovníci, kteří budou těmto jevům zabraňovat.

 3. Během dopoledne by měly začít práce na záchraně mostu u Pivovaru Eggenberg za pomoci ženijní techniky.

 4. Odpoledne ve 14.00 hodin proběhne jednání RM za účasti krizového štábu, jednat se bude mimo jiné i o :

  1. restrukturalizaci rozpočtu města pro druhé pololetí 2002

  2. finanční a sociální odbor MÚ byl pověřen posouzením potřeby jednotlivých občanů v záplavové oblasti okamžitou pomocí v případech, kdy lidé přišli o veškerý majetek

 5. Od dnešní 18.00 hodin končí koordinace nasazení odčerpávací techniky prostřednictvím ČKRF s.r.o.. Po 18.00 hodině je třeba se se žádostmi na odčerpávání vody obracet přímo na hasičský sbor - krizový tel. 150 !


8:15 - prohlášení předsedy krizového štábu okresu Český Krumlov

Vážení spoluobčané,

jen těžko se hledají slova k vyjádření účasti těm, kteří byli v našem okrese postiženi nevídanou živelní pohromou.

Upřímně míněná slova určitě mohou potěšit, nemohou však pomoct. Proto byly do našeho okresu povoláni vojáci, aby pomáhali chránit životy a zdraví lidí v průběhu povodní a nyní pomáhají při odstraňování škod. Proto denně, od rána do večera, vidíte v našich obcích a městech pracovat hasiče a stranou nezůstávají ani vlastníci potřebných mechanismů, kteří je sami od sebe nebo na výzvu krizových štábů, dávají k dispozici pro zemní práce. Větší množství policistů, městských, státních, ale i vojenských, je nasazeno k ochraně vašich majetků.

Povodeň způsobila obrovské škody. Jeden ztracený život se už bohužel nahradit nedá. Škody na majetku však nahraditelné jsou. Největší tíha při odstraňování těchto škod leží samozřejmě na těch, kterým byla způsobena. Ale oni by měli vědět, že s opadávající vodou neopadává zájem o jejich starosti. Proto se nyní vyčíslují škody, aby mohly být rychle uplatněny požadavky na finanční pomoc státu našemu okresu. Oprava nebo znovu vybudování mostů těžce poškozených komunikací a infrastrukturní sítě se určitě bude pohybovat v řádech stamilionů.

Každý kdo může, by měl dnes pomoci, aby se život v našich obcích a městech mohl rychle vrátit do normálních kolejí.

Poděkování patří všem, kteří tak už učinili nebo ještě učiní. Obdiv patří všem, kterým voda vzala majetek, ale ne odhodlání k jeho obnovení.

                                                                    Za krizový štáb okresu Český Krumlov
                                                                    František Mikeš


00:10 - Poděkování starosty města

Dovolte, abych v tuto chvíli poděkoval všem dobrovolníkům, podnikatelům, i ubytovatelům, kteří městu pomohli v nejhorších chvílích dodávkami potravin, nabídkou ubytovacích kapacit a především dobrovolnou prací na odklizení škod. Stejné poděkování patří i úředníkům koordinujícím záchranné a úklidové práce, ubytování i stravování dobrovolníků.

Český Krumlov, který se dnes opět otvírá světu však potřebuje pomoc dále. I když solidarita lidí zatím zapracovala na plné obrátky, ještě dlouho bude každá ruka i koruna dobrá.

Potěšitelné je, že krizový štáb města dokázal po celý týden pracovat 24 hodin denně.

V těchto chvílích zůstává stále nejdůležitější záležitostí koordinace všech prací. V době krize nemůže být vše stoprocentní. Potěšitelné však je, že náčelník gen. štábu armády ČR, se zajímal o městský způsob koordinace pomoci tak, aby právě touto formou byla organizována pomoc i na dalších územích postižených záplavami.

Za město mohu prohlásit, že osud postižených budeme sledovat v nejbližších dnech tak, abychom především pro starší a invalidní občany našli legislativní cestu, která by umožnila přidělit příspěvek na překonání nejhoršího období.

Zároveň s přijatými opatřeními apeluji na obyvatele i návštěvníky města, aby se v následujících dnech záplavová oblast nestala jiným zájmem, než zájmem pomoci lidem, kteří často přišli o veškerý majetek. I za to v tuto chvíli děkuji.

                                                                                          Antonín Princ
                                                                                          starosta města


Seznam ubytovacích zařízení dosud mimo provoz


Seznam stravovacích zařízení dosud mimo provoz


Autobusová doprava

 • Autobusové spojení Český Krumlov - Praha : 16.30 hod. každý den ze 3. nástupiště


Turistická nabídka regionu - v plném rozsahu funguje


Český Krumlov znovu ožívá - oficiální tiskové sdělení "akčního štábu" zástupců významných subjektů v cestovním ruchu schválené krizovým štábem města Český Krumlov ze 17. srpna.

Po povodňové vlně, která zasáhla v minulých dnech Český Krumlov, se situace ve městě rychle stabilizuje. Řeka Vltava se vrátila zpět do svého koryta a již neohrožuje historické centrum města. I předpověď počasí pro příští dni je příznivá.

Dobrá zpráva pro všechny : Turistická sezóna v Českém Krumlově od pondělí 19.8.2002 pokračuje!

Historické centrum (s výjimkou několika málo lokalit - např. ulice Parkán) bude od tohoto termínu opět otevřeno pro návštěvníky. Až na některé výjimky bez problémů funguje většina penzionů, hotelů a dalších ubytovacích kapacit všech kategorií kapacit v dostatečném počtu. Krumlovské restaurace a stylové hospůdky mají opět připravenu řadu specialit pro své hosty. Aktuální informace o volných kapacitách - viz níže. Město opět disponuje dostatkem parkovacích míst další běžné služby znovu fungují.

Státní hrad a zámek Český Krumlov funguje nepřetržitě po celou dobu. Je zde možné navštívit 1. prohlídkovou trasu, zámecké barokní divadlo, věž i zámeckou zahradu. Návštěvníky vítá rovněž Mezinárodní galerie keramické tvorby ve Václavských sklepích i galerie Doxa na 1. zámeckém nádvoří. Od úterý 20.8. budou v kompletně přístupné všechny zámecké expozice - II. trasa, Lapidárium i zbývající galerie. Doporučený přístup na zámek je z ulice Latrán přes 1. zámecké nádvoří, je však možné použít i vyznačenou cestu z parkoviště P1 a P2 Jelenka.

Galerie a muzea jsou již připraveny otevřít, nebo velmi pilně pracují na obnovení provozu. Okresní vlastivědné muzeum, Dům fotografie, Pohádkový dům a Muzeum marionet znovu zahájí provoz v pondělí 19.8.2002.

Ani expozice proslulé galerie Egon Schiele Art Centrum nezůstanou návštěvníkům zcela uzavřeny. Od středy 21.8.2002 bude možné navštívit instalace grafik Maxe Ernsta a retrospektivní výstavu romského umělce Rudolfa Dzurka.

Město opět ožije řadou kulturních a společenských akcí :

Již v pondělí 19.8.2002 proběhne na otáčivém hledišti v zámecké zahradě mimořádně benefiční představení Sen noci svatojánské, jehož výtěžek půjde na pomoc obětem záplav. Další divadelní představení před otáčivým hledištěm budou od úterý 20.8.2002 pokračovat podle stávajícího hracího plánu, samozřejmě v závislosti na počasí,

Od středy 21.8.2002 pokračují v Maškarním sále zámku Český Krumlov i nadále přesně podle programu koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Vyvrcholením tohoto festivalu bude závěrečný benefiční koncert před Jízdárnou českokrumlovského zámku v sobotu 24.8.2002, kde zazní světoznámá díla M. Ravela, A. Dvořáka a M. P. Mussorgského v podání Česká filharmonie.

Festivalem, který obohacuje hudební paletu města je Jazz na konci léta. Jeho program byl aktuálně změněn a soustředí se na dva benefiční koncerty, čtvrteční (22.8.) Jazzovou mši v kostele sv.Víta v podání Orchestru Gustava Broma a Městského pěveckého sboru Perchta a páteční (23.8.) koncert jazzového mága Laďi Kerndla & Jazz Friends v Hotelu Růže.

Aktuální zpravodajství o fungujících kulturních, ubytovacích a stravovacích zařízeních, o přístupnosti města pro návštěvníky atd. je zajišťováno na internetové adrese www.ckrumlov.cz. Tyto informace lze rovněž aktuálně získat v INFOCENTRU na náměstí Svornosti na tel. čísle +420/337/704621-23 nebo na e-mailu info@ckrumlov.cz, denně od 9.00 do 20.00 hodin.

Český Krumlov byl povodní postižen, ale všichni věří a usilovně pracují na nápravě škod, aby se město v brzké době stalo opět rušným, kosmopolitním a pohostinným místem, plné zážitků pro své obyvatele i návštěvníky, krásnější než kdy dříve.

Všichni, kteří máte Český Krumlov rádi a chcete mu v jeho nelehké situaci pomoci, přijďte k nám strávit několik příjemných dní.

Jitka Zikmundová, Zdena Flašková, Destinační management, ČKRF s.r.o. Český Krumlov


Foto: © 2002 Lubor Mrázek

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0