ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 5

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Květen 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (262 kB)


Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928
Příjemná zpráva ze zámoří
Slavnosti pětilisté růže 22.-24. 6. 2001
Kdy, kde, co ...
Vok v Praze ostudu neudělal
O nejlepší zahrádku a balkon
Koupíte si Meander?
Prestizní ceny stavebním firmám
Nová podoba hotelu Vyšehrad
Z dopisů obyvatel města
Zapomnětliví pejskaři
Příspěvky na kulturní akce
O nové atrakce je postaráno
K-centrum získává důvěru
Měsíc pro projekt Kaki Tree
Pozvánka na zasedání ZM
 

 
 Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928 Nahoru

Státní okresní archiv v Českém Krumlově nabízí prohlídku výstavy Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928. Při shromažďování údajů a dokumentů o našich spoluobčanech - legionářích spolupracovalo mnoho obyvatel okresu. Výstava je cenná především díky skutečnosti, že se zde podařilo zmapovat období historie Českokrumlovska, o němž se v nedávné minulosti příliš často nehovořilo.

  Zpravodaj města Český Krumlov. Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928

Expozice seznamuje návštěvníka nejprve s tradicí československých legií z let 1914 - 1920, jejichž přímými účastníky byly také více než dvě stovky rodáků z Českokrumlovska. Další oddíl výstavy je věnován událostem první světové války, počátečního vystoupení Čechů a Slováků v Rusku a vytváření československých vojenských jednotek ve Francii, Itálii a Rusku. Poslední úsek výstavy zachycuje okamžiky ze života legionářů na Českokrumlovsku po skončení války, jejich dobrovolnou účast na obraně republiky v létech 1918 - 1920.

Dík za odvedení obrovského množství práce patří pracovníkům archivu a muzea, řadě kronikářů a všem jednotlivcům, kteří byli ochotni věnovat do expozice i vzácné památky na své rodinné příslušníky.

Ojedinělou výstavu můžete navštívit každé pondělí až pátek mezi 10. až 16. hodinou ve Státním okresním archivu Český Krumlov na Plešivci.


 
 Příjemná zpráva ze zámoří Nahoru

Po zpracování všech materiálů budeme v příštím čísle zpravodaje podrobně informovat o navrhovaných projektech spolupráce Českého Krumlova a Miami Beach. Zatím zveřejňujeme jen zprávu, která přišla elektronickou poštou z Miami Beach na Floridě od koordinátorky projektu Raquel Vallejo těsně po uzávěrce posledního zpravodaje:

Město Český Krumlov a Miami Beach se na základě jednohlasného souhlasu zastupitelstva amerického města staly oficiálními partnerskými městy. Byl to pro nás zúčastněné velmi vzrušující a příjemný moment v této úctyhodné záležitosti. Možná to trvalo déle, než jsme předpokládali, ale v budoucnosti budou mít občané obou našich měst z tohoto unikátního svazku jistě velký prospěch.

Ráda bych Vám osobně poděkovala za trpělivost a podporu během tohoto procesu. Těším se na spolupráci s Vámi se všemi v následujících letech na projektech, které v důsledku společných snah umožní městům Český Krumlov a Miami Beach stát se ještě lepšími místy pro život a práci.

Podrobnosti o připravovaných projektech si přečtete v červnovém čísle zpravodaje.

 
 Slavnosti pětilisté růže 22.-24. 6. 2001 Nahoru

Rámcový program Slavností pětilisté růže může již dnes s patřičným předstihem pomoci při rozhodování, jakou z atrakcí, kterou letos slavnosti nabídnou, navštívíme. Podrobný program bychom měli přinést v červnovém vydání zpravodaje. Pro dnešek tedy jen tento malý přehled nejdůležitějších segmentů programu.

Pátek 22. 6.
19.00 hodin Zahájení historického trhu a programu slavností
21.30 hodin Zahájení slavností na náměstí Svornosti
22.00 hodin Noční ohňový průvod městem
23.00 hodin Zámecké terasy - Legenda o Jakubu Krčínovi z Jelčan
 
Sobota 23. 6.
10.00 hodin Slavnostní ceremonie na náměstí Svornosti
10.30 hodin Historický kostýmovaný průvod městem
15.00 hodin Živé šachy - zámecká zahrada
17.00 hodin Slavnostní ceremonie - repríza divadelního představení
23.00 hodin Zámecké terasy - slavnostní ohňostroj
 
Neděle 24. 6.
10.00 hodin Program, historický trh
12.00 hodin Zakončení slavností na náměstí Svornosti

Časový rozpis doprovodných programů - rytířských turnajů, historických her pro děti i dospělé, představení pouličních divadel, hudebních vystoupení, vystoupení kejklířů, tanečníků a dalších atrakcí přineseme v příštím zpravodaji. Součástí po drobného programu bude i upozornění na dopravní a jiná omezení v době konání slavností.

 
 Kdy, kde, co ... Nahoru

2. dubna navštívil město velvyslanec Španělska v České republice Santiago de Cabanas s rodinou.

5. dubna se v Lapidáriu Národního muzea v Praze uskutečnil Den Jihočeského kraje za účasti hejtmana Jana Zhradníka a zástupců jihočeských měst.

5. dubna byla autogramiáda při příležitosti uvedení do prodeje knihy Dagmar Blümlové Stotváří jihočeské kulturní historie. Kniha je v prodeji v knihkupectví Expedice v Horní ulici.

7. dubna navštívila Český Krumlov delegace Filipínské republiky v čele s předsedou Senátu Aquilinem Q. Pimentelem.

11. dubna přinesly Literární noviny dvoustránkovou reportáž o Českém Krumlově.

13. dubna navštívil výcvikovou základnu mírových sil a město Český Krumlov ministr národní obrany Rumunska Mircea Pascu s chotí a doprovodem.

16. dubna se uskutečnil koncert duchovní hudby ve zcela naplněném kostele Sv. Víta. Vystoupili dívčí komorní sbor ZUŠ, dětský sbor ZUŠ, Smyčcový orchestr Č. Krumlov, chrámový sbor, sbormistr Lukáš Holec, varhaník Daniel Pilát, hobojistka Jana Wolgemuthová, klavíristka Milena Němečková a texty četl Václav Bedřich.

18. dubna hovořil starosta města Antonín Princ na rádiu F1 v Dámském klubu o projektu Dům na půl cesty, o Slavnostech pětilisté růže a o Českém Krumlově vůbec.

20. dubna přijela na dvoudenní návštěvu delegace z partnerského města Hauzenbergu.

21. dubna bylo otevřeno Muzeum útrpného práva ve sklepech pod radnicí.

21. dubna měl premiéru původní českokrumlovský muzikál Apokalypsa.

23. dubna se v hotelu Růže uskutečnila tisková konference Wax Muzea.

28. dubna byla zpřístupněna expozice muzea voskových figurín v Kájovské ulici.

28. dubna uvedl National Marionette Theater v Městském divadle premiéru představení Don Giovanni.

1. května byly zahájeny Mezinárodní výstava keramické tvorby a výstava České výtvarné umění 2001.

4. - 6. května se v režii Vojenského sdružení rehabilitovaných uskutečnily oslavy 56. výročí osvobození města americkou armádou.

5. a 6. května poctil Český Krumlov návštěvou princ Asturský, Jeho Královská Výsost princ Felipe.

Očekávané události:

17. května budou v Prokyšově sále Prelatury od 16 hodin prezentovány dosavadní výsledky strategického plánování.

24. května budou na jednání zastupitelstva města vybráni laureáti Cen města za rok 2000.

 
 Rok v Praze ostudu neudělal Nahoru

Po prohýřeném týdnu čekalo soubor Fioretto, a tedy i představitele Petra Voka pana Zdeňka Krajíčka slavnostní vystoupení ve Španělském sále Pražského hradu při příležitosti udílení Ceny za nejlepší přístup k regeneraci městské památkové rezervace.

Bujarý život Vokův a snad až příliš velká identifikace s touto postavou byly na vině zranění Krajíčkově, který se zavázanou rukou sice odtančil své, ale poté byl v krutých bolestech nucen vyhledat lékařskou pomoc. Nebyl by to ovšem Vok, kdyby se nevydal městskou hromadnou dopravou k ranhojiči, kde žádal ošetření.

Jsa oděn do renesančního šatu, nikoho v ranhojičském ústavě Fišerově nenapadlo pochybovat o opravdovosti této postavy. Krajíčkův Vok byl ošetřen, a to důkladně, aniž by před tím předložil pojištěneckou legitimaci. Nemaje u sebe ani platné měny, byl na náklady ranhojičů dopraven zpět na Hrad. Tam zatím starosta Litomyšle Brýdl se slzami v očích přebral vzpomínanou cenu, ale nejslavnějším městem byl v té chvíli již opět Český Krumlov. Krumlovská delegace sice nabrala zpoždění, čekajíc na svého aristokrata, ale ukázka šlechtických móresů v podání krumlovského tanečníka bezesporu natolik oslnila sídelní město, že se proslýchá, že pan Krajíček bude zván do Prahy, aby znovu a znovu opakoval své nenapodobitelné vystoupení.

Jen osobu, která jej k přistavenému autobusu dopravila, pan Krajíček alias Vok stále zapírá. Šlo o jeho ženu Kateřinu, nebo to byl jen další Vokův úlet s neznámou dobrodinkou z Červeného kříže? Stalo se dne 17. dubna L. P. 2001 a vše je čistá pravda.

 
 O nejlepší zahrádku a balkon Nahoru

Zeleň má nezastupitelnou funkci při vytváření harmonického životního prostředí ve městech. Přináší do rozpálených center chladivý stín, čistí vzduch, poskytuje útočiště nejrůznějším živočichům a vůbec dělá z nepřirozených kameno-betonových lidských sídel snesitelnější místo pro život. Obecně platí, že čím více vhodně umístěné a udržované zeleně se podaří do měst dostat, tím lépe.

V povědomí obyvatel měst převládá názor, že městská zeleň je věc vedení a správy města. Je a není. Každý z nás může přispět. Proto Centrum environmentálních informací a služeb Šípek (CEIS Šípek) ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu v Českém Krumlově vyhlašuje soutěž o nejlépe upravenou zahradu a nejlépe upravený balkon (možná si někteří z vás vzpomenou, že podobná soutěž se zde před ety již konala). Sběr návrhů bude probíhat v průběhu března až srpna, v září pak komise vyhodnotí nejlepší zahradu, nejlepší balkon a vyhlásí výsledky. Podněty budou shromažďovány několika způsoby. Vyzýváme proto především občany Českého Krumlova, aby své návrhy předávali do CEIS Šípek, Masná 131, 381 01 Český Krumlov, tel. (zázn): +420 380 704 620, e-mail: kolafa@ckrf.ckrumlov.cz nebo na odbor životního prostředí Městského úřadu, Široká 78, tel. (zázn.): +420 380 711 400.

Michal Kolafa

 
 Koupíte si Meander? Nahoru

  Zpravodaj města Český Krumlov. Ze zahájení Mezinárodní výstavy keramické tvorby a výstavy České výtvarné umění 2001.

Nakladatelská firma Praam se sídlem v Písku uvádí do života záměr vydávat časopisy s bohatým ilustračním materiálem a s tematickým zaměřením na historii města Český Krumlov a regionu Krumlov - Horní Planá - Nové Hrady (MEANDER), města Písku a regionu Prácheňského kraje (OTAVÍN), města Třeboně a regionu Třeboňska (CORSO).

Obsah časopisů bude přiměřeně uzpůsoben cílové skupině čtenářů - rodákům, patriotům, návštěvníkům a příznivcům města a regionu, přičemž vydavatel slibuje, že obsahová i formální stránka časopisů budou na vysoké úrovni. Obsah jednotlivých čísel se bude věnovat zejména historii regionu, památkám, architektuře, významným rodákům, lidové kultuře, pověstem a dalším tématům, např. i rozvoji průmyslu v dané oblasti ap.

První číslo MEANDRU se v těchto dnech připravuje do tisku. V červnu by se tedy na stáncích měl objevit časopis, který by měl vycházet zatím třikrát do roka v české a německé mutaci. Zatím vydané první číslo OTAVÍNU jen potvrdilo, že ambice nakladatele nejsou nijak přehnané. OTAVÍN má již vybudované zázemí kvalitních autorů, charakteristickou grafickou linii včetně výrazné typografické úpravy. MEANDER zatím hledá nejen autory, ale i pamětníky, kronikáře, písmáky i literáty. V případě, že se chcete podílet na obsahu časopisu, je možné se blíže informovat v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově u Mgr. Ivana Slavíka.

 
 Prestizní ceny stavebním firmám Nahoru

Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů za spolupráce České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví vyhlásila výsledky prvního ročníku soutěže PRESTA (prestižní stavba jižních Čech).

  Zpravodaj města Český Krumlov, budova bývalé zámecké lékárny

V kategorii Rekonstrukce památkových objektů byl titul PRESTA (prestižní stavba jižních Čech) udělen za rekonstrukci a obnovu hradu a zámku Český Krumlov, za koncepční a filozofický přístup k rekonstrukci památky, za odpovědné a citlivé zpracování. Titulem PRESTA byla oceněna práce na bývalé zámecké lékárně v podání firmy Haniš.

Firma Památky & Fortel se představila rekonstrukcí muzea Schwarzenberského plavebního kanálu a rekonstrukcí hradu Nové Hrady, za něž dostala zvláštní cenu PRESTA za mimořádný přístup k záchraně kulturního dědictví. Do soutěže byla přihlášena i firma Balcar s komunikací v jachetním přístavu Lipno, společnost VIDOX prezentovala rekonstrukci informačního centra ČKRF a rekonstrukci modlitebny Církve bratrské v Českých Budějovicích, za kterou dostala čestné uznání.

Expozice oceněných prací byla vystavena v aule městského úřadu, kde bylo možno zhlédnout fotomateriál, dokumentující nejúspěšnější stavební realizace v jižních Čechách z období 1996 - 2000.

 
 Nová podoba hotelu Vyšehrad Nahoru

Třičtvrtě roku představuje ztráta na základě odvolání se bývalého majitele objektu vůči prodeji hotelu Vyšehrad. To v praxi znamená, že zahájení stavby muselo být odloženo až do rozhodnutí krajského soudu, který platnost prodeje potvrdil.

Po celou dobu soudních jednání se ovšem formoval záměr, a to nejen co do podoby architektonické, ale i funkční. Zvažovaly se tři varianty. Prvá počítala s využitím současného objektu v jeho dosavadní funkci, další varianta hovořila o jakémsi stacionáři pro starší. Šlo tedy o model, který běžně funguje v zemích EU. Starší lidé prodají kupř. dosavadní bydlení a následně si zakoupí komfortní bydlení v apartmánech zvažovaného typu se servisem ve formě kulturní nabídky, zdravotnických služeb ap.

Zdá se, že zvítězila třetí varianta hotelu studiového, nebo chcete-li, apartmánového bydlení formou vybudování nových ubytovacích objektů. Ty by sloužily především střední vrstvě, která do Českého Krumlova přijíždí na několik málo dnů. Většinou se vše odehrává podle scénáře - prohlídka města, návštěva kulturních zařízení a koncertů, prohlídka okolí Krumlova a odjezd. I proto budoucí hotelové zařízení nebude disponovat klasickou restaurací, budou se podávat převážně snídaně, malá občerstvení ap. Pro slavnostní příležitosti však nebude chybět možnost pořádání rautů a nejrůznějších společenských akcí. Tento typ hotelového zařízení by měl vyplnit mezeru mezi klasickým hotelovým ubytováním a současnou nabídkou penzionů, kde hotel často poskytuje nedostupný luxus, penzion pak příliš jednoduchou nabídku bez možnosti služeb.

V současnosti je projekt nabízen k posouzení Památkovému ústavu, odboru územního rozvoje městského úřadu, získávat se budou potřebná povolení, včetně demoličních na současný objekt.

Pokud vše půjde podle předpokladů, s demolicí by se mělo započít na podzim letošního roku, s výstavbou pak v roce následujícím. Město Český Krumlov by na místě provázeném nejednou ostudnou kauzou mělo dostat důstojný model ubytování pro zmíněnou střední turistickou klientelu.

 
 Z dopisů obyvatel města Nahoru

Zajímavé příspěvky jsme našli v elektronické poště. Manželé Bednářovi a Mácovi postupně píší: Marně jsme se pokoušeli zapojit do internetové konference z Domu pečovatelské služby, a proto příspěvek posíláme touto cestou.

Zde je názor manželů Bednářových: V záplavě cílů a prostředků strategického plánu, píší manželé Bednářovi, téměř zaniká ten hlavní, že totiž strategickým cílem správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů města. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je celoživotní vzdělávání. To musí být prioritou všech účastníků strategického plánování.

Vzdělaný umí být zdravý, slušný i bohatý a ví, že na správě věcí společných se musí aktivně podílet. Aby se mohl podílet, musí mít snadný přístup k informacím. Aby byly, měli bychom všichni své podněty a informace trvale poskytovat.

Systém pro získávání, kategorizace, rozbory a využívání informací zásadním způsobem ovlivní dosažení strategického cíle. Upřednostněte ho, prosím.

Manželé Mácovi žádají podpořit přirozenou schopnost a snahu části obyvatelstva obdělávat a zkrášlovat neplodnou a polohově nevýhodnou půdu zahrádkařením. Všestranně ji podporovat levným prodejem pozemků nebo nájemným. Jde o pozitivní vliv v oblasti zdravotně rekreační, estetické a výchovné a zdarma se rozšiřují „zelené plíce“ města.

Důležité jsou i důsledné kontroly toho, zda a jak všichni podnikatelé ve výrobních a opravárenských oborech dodržují plán likvidace odpadů. Zajistit nápravu. Například: Spalování plastů a pryžových odpadů v provozovně ... je v pořádku? Děkujeme za oba příspěvky. Do konference jsme je předali.

Na první podnět by se dalo odpovědět, že jedním z úkolů strategického plánu je i vytvoření obousměrné komunikační strategie mezi občany a radnicí. Všichni však tušíme, že pes není až tolik zakopán v neinformovanosti obyvatel; není problém zavalit občany dalšími informacemi. Jen těch lidí, kteří jsou ochotni se „aktivně podílet na správě věcí společných“, se jaksi nedostává.

Také k druhé připomínce se dá argumentovat faktem, že kontroly provozoven jsou pravidelné a jen v letošním roce již bylo za znečišťování životního prostředí uloženo více jak deset pokut. Ale i zde si zkusme přiznat, že není v silách žádného odboru, žádného úředníka, odhalit a postihnout všechny nešvary, které se kde po městě dějí. Pokud se nám něco nelíbí a nechceme, aby se to opakovalo, sdělme to příslušným institucím. Pár teček nic neřeší.

 
 Zapomnětliví pejskaři Nahoru

Jednorázový poplatek ze psů pro letošní rok měl být zaplacen do 30. března. K tomuto datu splnilo svou povinnost pouze 476 majitelů psů, evidovaných majitelů je ale 1085. Při poplatcích vyšších než 400 Kč je možné domluvit splátky do konce března a do konce září příslušného roku. Připomínáme, že 900 korun platí za svého psa majitelé (nikoliv důchodci) žijící v domě s více než dvěma bytovými jednotkami, podnikatelé, kteří vlastní psa za účelem hlídání objektů a všichni, kteří žijí v historickém centru města. Důchodci na celém území města platí 200 Kč, osamělý důchodce zaplatí pouhých 100 Kč.

Podle posledních údajů má poplatky za psy v pořádku zhruba polovina evidovaných. Všichni ostatní obdrží během května platební výměry. Další platební výměr, který se bude rozesílat již o prázdninách, bude zvýšen až o 50 %.

I když počet evidovaných psů pravděpodobně čtenáře překvapí, je zcela zřejmé, že po městě pobíhá další nezanedbatelné množství zvířat, jejichž majitelé se snaží na poplatku ušetřit. Měli by si však uvědomit, že si koledují nejen o pokutu, ale může se jim i stát, že si svého miláčka budou muset po akci městské policie vyzvednout v psím útulku ve Vyšném. Ostuda s tím spojená je zcela zdarma.

 
 Příspěvky na kulturní akce Nahoru

Při schvalování letošního rozpočtu rozhodlo zastupitelstvo posílit finanční pomoc malé místní kultuře. Rada města proto mohla na svém zasedání 23. dubna rozdělit mezi místní kulturní obec podstatně více prostředků než v minulých letech. Na základě doporučení své kulturní komise rada rozhodla o následujících příspěvcích na první pololetí roku:

Nezávislé společnosti umění na projekt Kaki tree 16 tis., DDM na Cestu pohádkovým lesem 7 tis., na divadelní Podvečerník 5 tis., Kapele Black Bottom na nahrávky CD 10 tis., Vojenskému sdružení rehabilitovaných na tři kulturně-společenské akce 5 tis., Sdružení DROM-CESTA na zájmovou činnost 6 tis., na realizaci muzikálu Apokalypsa 19 tis., skupině TANDER DANCE na krajskou soutěž 5 tis., Janu Houskovi na vydání básnické sbírky 10 tis., Obci baráčníků 5 tis. na činnost, Taneční skupině při MD 4 tis. na činnost, Fotoklubu na výstavu 1,5 tis. Kč.


 

 O nové atrakce je postaráno Nahoru

Zpravodaj města Český Krumlov, muzeum útrpného práva   Zpravodaj města Český Krumlov, muzeum útrpného práva

V rekordně krátké době společnost Dangeon Praha ve spolupráci s Wax Muzeem Praha rekonstruovala sklepní prostory pod radnicí a zřídila zde muzeum útrpného práva. Od soboty 21. dubna 2001 je možno navštívit devět velmi ponurých prostor, kde je k vidění téměř devadesát mučících přístrojů, na nichž trpí voskové figuríny. Celá expozice je doplněna audiovizuální projekcí.

Na existenci zrovna této expozice v radničních sklepech se asi budou názory různit. Skutečností je, že nájemce zdarma opravil a zpřístupnil prostory, které by jinak zůstaly ještě dlouho nevyužity. Zdá se, že rozhodující pro veřejné mínění bude, kterým směrem se expozice časem vyprofiluje: buď k čisté komerci ve stylu „Dům hrůzy“, či k seriózní snaze přiblížit návštěvníkům další stránku života středověké společnosti.

O týden později bylo zpřístupněno také muzeum voskových figurín v rekonstruovaném domě na adrese Kájovská 68. Expozice představuje více než pět desítek známých osobností z jihočeské historie, politiky, sportu i umění. Českokrumlovské muzeum voskových figurín je po Praze a Karlštejně třetí v republice.

 
 K-centrum získává důvěru Nahoru

Z výroční zprávy Centra pro pomoc dětem a mládeži pro tentokrát vyjímáme zprávu o činnosti v oblasti prevence negativních společenských jevů - tedy činnosti K-centra.

Po předchozím zkušebním poloprovozu v listopadu 1999 bylo rozhodnuto o oficiálním otevření kontaktního protidrogového centra, které má dnes již rok provozu za sebou. Jak již název centra napovídá, prioritou je především prevence. V této oblasti proběhly přednášky pro studenty i žáky, stejně jako pro pedagogy. Celkem bylo uskutečněno 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 280 lidí.

V roce 2000 pak bylo uskutečněno 45 prvních kontaktů, byl poskytován hygienický (8 případů) a sociální (12 případů) servis. Ze 45 prvokontaktů se jich 28 týkalo mužů, 17 žen. Ve skupině do 14 let to bylo 6 osob, do 19 let 17 osob, ve skupině do 29 let 10 osob a 9 osob bylo starších 30 let. U dvou osob nebyl věk prokázán.

Za rok 2000 pak bylo uskutečněno 605 jednotlivých kontaktů. Vzhledem k tomu, že šlo o rok hledání důvěry, jsou počty klientů až překvapivě vysoké.

O důvodnosti existence K-centra tedy nemůže být pochyb. Pro jistotu uvádíme znovu kontakt: Kostelní 163, tel: 71 17 94.


 

 Měsíc pro projekt Kaki Tree Nahoru

O projektu jsme informovali v předchozím čísle zpravodaje. Jedná se o předání a vysazení sazenic stromku, který přežil atomový útok na Nagasaki. Celý projekt má symbolizovat myšlenku života a míru. Měsíc pro Kaki Tree bude zahájen 19. května v hotelu Růže koncertem Veroniky Böhmové spolu s orchestrem KPH. V následujících dnech pak proběhne řada koncertů, výstav, večer etnické hudby, keramický klub a podobně.

Termíny jednotlivých akcí budou postupně upřesňovány. Až do 18. června bude denně od 14 do 18 hod. za vstupné nižší než 50 Kč otevřen keramický klub Nezávislé společnosti umění.


 

 Pozvánka na zasedání ZM Nahoru

Veřejné zasedání Zastupitelstva města se uskuteční ve čtvrtek 24. května od 16 hodin v prostorách Prelatury. Na jednání ZM budou mimo jiné vybráni laureáti Cen města za rok 2000.

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0