ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 10

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Říjen 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (175 kB)


Provozu Domu na půl cesty již nic nebrání
Tři minuty ticha v pravé poledne
Kdy, kde, co ...
Za rozšířením partnerství stojí Krumlov
Vodovod Rožmberská a Slupenec
Lovci lupičů z řad MP byli v září nad jiné úspěšné
Infobod usnadní komunikaci s úřadem
Hudba by měla být tlumená, hulákání by mělo přejít v šepot ?
Ceny EKOFILMU 2001 byly rozdány
Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu
Zastupitelstvo města vypsalo odměnu
Týden knihoven 2001
Program regenerace MPR pro rok 2002
Dny evropského historického dědictví
Architektonická soutěž na řešení nové přírodní scény
Starosta se bránil, ale málem neubránil
Přijďte se naposled (?) zatočit v roce 2002
 

 
 Provozu Domu na půl cesty již nic nebrání Nahoru

Po zrušení MŠ ve Vyšném rozhodlo zastupitelstvo města o využití tohoto objektu ve prospěch mladých lidí, kteří po dosažení plnoletosti opouštějí dětské domovy na Českokrumlovsku a kteří mohou v Domě na půl cesty najít dočasný azyl.

Představitele města vedlo k sociálnímu využití objektu především to, že odchovanci dětských domovů mají nezaviněně velkou nevýhodu před ostatní mladou populací. Servis dětských domovů má svůj negativní dopad v tom ohledu, že mladí lidé nejsou dostatečně připraveni na život ve společnosti, a to především v praktických směrech. Potřebují poradit v jednání s úřady, neumějí si najít lékaře a nevědí si rady s řadou dalších záležitostí, které za ně vždy v dobrém vyřizoval domov. Setkání s běžnými starostmi pro ně může být šokem, který je přivádí často na okraj společnosti.

Slavnostní setkání u Domu na půl cesty

Po kolaudaci zařízení, která se uskutečnila 20. září, byl objekt, restaurovaný firmou Památky & Fortel, předán do užívání. I když náklady na rekonstrukci nakonec neslo město, protože předpokládaný příliv sponzorů se nekonal, je jen dobře, že zařízení zahájilo činnost.

Významným sponzorem rekonstrukce se nakonec stala právě firma, která rekonstrukci prováděla. Z původně přihlášených sponzorů zůstala projektu věrná firma Palme, která dodala sprchové kabiny, a firma T - SET+ z Českých Budějovic, která provedla slaboproudé rozvody v domě za cenu materiálu. Všem třem sponzorům patří uznání.

Na vybavení Domu na půl cesty přispěli Hotel The Old Inn, KEB - EGE z Kájova, Elektro Na Kovárně, V+F nábytek z Domoradic, paní Lenka Belcherová a Otevřená rodina z Drahotěšic. Jde vesměs o podnikatelské subjekty, kterým budoucí osud mladých lidí opouštějících dětské domovy nezůstal lhostejným.

Dnes slouží vysloužilcům z dětských domovů sedm garsonek se sociálním zázemím, součástí Domu na půl cesty je i funkce správce a zá- roveň rádce či opatrovníka, na kterého se mohou mladí lidé kdykoliv obracet.

V provozu je tedy zařízení, které zde dosud chybělo. O to větší dík patří všem, kteří se na jeho zprovoznění podíleli. Ti se ostatně sešli 9. října s představiteli města, kteří jim ústy starosty tlumočili poděkování za pozornost, jakou projektu věnovali.


 
 Tři minuty ticha v pravé poledne Nahoru

Celá Evropa uctila 14. září památku obětí teroristického útoku na USA. V Českém Krumlově se sešlo na šest set lidí na náměstí; byli zde studenti, občané i američtí turisté. Právě americká turistka Mary Frances Keenová netajila své dojetí ze solidarity Krumlovských. Se slzami v očích říkala: „Vaše dějiny jsou mnohem starší než naše. Mnohým jste již museli projít. My jsme proti vám bejby a je to pro nás první velká rána.“

I pro nás to ale byl nepřekonatelný šok. Ani národ zocelený přepadením armádami Varšavské smlouvy, tedy zocelený jakýmsi terorismem s lidskou tváří, se nemohl ubránit dojetí. A tak malá manifestace na náměstí byla tím nejmenším, co bylo možné 14. září udělat.

 
 Kdy, kde, co ... Nahoru

105. 9. - Město navštívil vrchní velitel armády Švédska.

108. 9. - Setkání partnerských měst ve Vöcklabrucku.

108. 9. - Duatlon.

011. 9. - Jednání valné hromady AICM ČR.

012. 9. - Američtí turisté mají prohlídku zámku zdarma.

016. 9. - Návštěva Jeho Excelence Josepha Hayese ve městě.

021. 9. - Den bez aut - MHD zdarma.

027. 9. - Konference České kardiologické společnosti.

03. 10. - Město má k dispozici nový, nadčasový propagační materiál.

03. 10. - Zahájení MFF Ekofilm 2001.

05. 10. - Týden knihoven 2001.

10. 10. - Zasedání Hospodářské komory v Růži.

12. 10. - Starosta se zúčastnil jednání o partnerství čtyř měst.

 
 Za rozšířením partnerství stojí Krumlov Nahoru

Každoroční setkání partnerských měst, Slovenj Gradce, Hauzenbergu a Českého Krumlova se letos uskutečnilo na půdě čtvrtého z nich - Vöcklabrucku. Tam také iniciovali představitelé Českého Krumlova sepsání nových dohod o partnerství orientovaných nejen na naše město, ale propojujících navzájem partnerství všech zúčastněných. Takové dohody byly jednoznačně akceptovány a na Slavnostním večeru i parafovány.

Co se dalšího programu týká, úspěch sklidil především smíšený pěvecký sbor Perchta, velmi úspěšní byli i Black Bottom. Ve sportovních kláních jsme měli jen zástupce v soutěži v odbíjené, kde čtvrté místo je sice hezké, ale přece jenom poslední.

Příští rok se setkání partnerských měst uskuteční v našem městě. To již budeme vědět, jakou odezvu našly smlouvy nové a co vše se změnilo na základě vícestranných smluv mezi výše uvedenými městy.

 
 Vodovod Rožmberská a Slupenec Nahoru

Na základě usnesení ZM bylo rozhodnuto o realizaci stavby veřejného vodovodu v Rožmberské ulici v ceně cca 930 tisíc korun. Město Český Krumlov přispěje v tomto roce částkou 100 tisíc, zbytek investic doplatí firma BMS Touristic, s. r. o., 100 tisíc se pak stane příspěvkem firmy do stavby, zbytek bude firmě proplacen z rozpočtu města na rok 2002.

Tím budou vyřešeny problémy s dodávkou vody, které se v horní části ulice Pod Horou neúnosně hromadí na základě poddimenzovaného potrubí. Rekonstrukce vodovodu bude rozdělena do několika etap, které si v následujících létech vyžádají další investice ve výši cca 2,5 milionu korun.

Vodovod Slupenec se též dočká. Odbor rozvoje a investic je pověřen vypracováním návrhu postupu při nejnutnějších úpravách dnes nevyhovujícího vodovodu. Ten město převzalo v rámci privatizace majetku Státního statku Kájov ve stavu značně neutěšeném. Pro provizorní řešení je třeba osadit dávkové čerpadlo chloru na odtok z vodojemu a vybudovat odkalení na vodovodním řadu v osadě Slupenec. Návrh projektu bude hledat optimální řešení dnes neutěšené situace, kdy i příliv povrchové vody znečišťuje vodovodní síť.

 
 Lovci lupičů z řad MP byli v září nad jiné úspěšné Nahoru

Velmi rušné noci prožila městská policie v Českém Krumlově. Nejdříve 4. září ve 2 hodiny ráno zahlédla projíždějící hlídka v Linecké ulici podezřelého muže, který na pokročilou noční dobu nepřiměřeně spěchal. Poté, co zahlédl hlídku MP, dal se na útěk přes most Edvarda Beneše a snažil se zmizet pod hotelem Růže. V té době již jeho komplic skákal do řeky, kterou přeplaval, a hlídce unikl. Po zajištění prvého z mužů bylo zřejmé, že jde o dvojici utečenců z nápravného ústavu pro mládež. V následujících hodinách se podařilo zajistit i druhého muže, a to ve spolupráci s bezpečnostní agenturou pana Hájka. Díky velmi dobré koordinaci obou služeb byli oba výtečníci předání OO PČR, kde jim budou vyjeveny hříchy posledních dnů.

Ani v noci následující se strážníci nenudili. Již ve 23.10 bylo oznámeno na služebnu MP vloupání do hotelu Gold i s popisem věcí, které byly odcizeny, včetně HIFI věže SONNY. Díky dobré znalosti místních poměrů a v neposlední řadě i díky dokonalému zajištění místa vloupání byli zanedlouho pachatelé dopadeni a všechny odcizené věci nalezeny. Vsoučasnosti jsou již pachatelé předáni OO PČR. Odcizené věci jsou již na svém místě v hotelu Gold.

 
 Infobod usnadní komunikaci s úřadem Nahoru

V přízemí radnice najdete nejen úřední desku, která je díky umístění za vchodovými dveřmi přístupná sedm dnů v týdnu. Od října letošního roku je k dispozici také nové pracoviště, nazývané Infobod, které by mělo usnadnit komunikaci občanů s úřadem.

Příchozí zde může obdržet nejrůznější základní informace o tom, kdy, jak, kde a co může získat, dostane jméno úředníka, který požadovanou agendu vyřizuje, dozví se i to, kde příslušného úředníka najde. Vítanou službou je jistě i možnost získání nejrůznějších protokolů, tzn. žádostí, přihlášek do výběrových řízení, aniž by žadatel musel navštívit konkrétní odbor. To nic nemění na faktu, že řada formulářů často potřebuje konkrétní rady při vyplňování. Tato pomoc přímo na odborech v případě potřeby zůstává zachována.

Infobod je velkým pomocníkem pro všechny zdravotně postižené. Vzhledem k tomu, že bezbariérový přístup do historické budovy radnice nelze technicky provést, existuje již dnes možnost, že občan se zdravotními problémy svou žádost může vyřídit přímo v prostorách tohoto informačního centra. Jeho pracovník je připraven podat základní informace a přivolat i kompetentního úředníka.

Nové pracoviště přijímá i nejrůznější podání, žádosti a jiné písemnosti. Nejbližší měsíce prověří funkčnost infobodu a na základě reakcí veřejnosti bude možno nabízené služby rozšířit. Nebojte se tedy informační centrum navštívit. Když nic jiného, existuje možnost, že nebudete muset do schodů!

 
 Hudba by měla být tlumená, hulákání by mělo přejít v šepot ? Nahoru

Množící se petice, vesměs podávané pro rušení nočního klidu, donutily městský úřad nejdříve předložit vyhlášku, kterou byla omezena provozní doba hostinských provozoven v části města Nové Spolí. Další petice na obtěžování nadměrným hlukem na sebe nedaly dlouho čekat. A kdo si město v nočních hodinách prošel, tomu je jasné, že jde o petice podložené. I proto byla ZM schválena další vyhláška O zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.

Obě vyhlášky by měly být pro majitele hlučnějších restauračních provozoven zajímavé, měly by patřit ke standardnímu vybavení jejich knihoven a zároveň být čtením nejmilejším.

Z jejich znění totiž vyplývají i sankce pro podnikající fyzické i právnické osoby, které mohou být na základě rozhodnutí rady města pokutovány až do výše 200 000 Kč.

Za využití § 10 c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128 / 2000 Sb. O obcích stanovuje vyhláška závazné podmínky pro pořádání, průběh i ukončení veřejně přístupných produkcí. V době nočního klidu (22.00 - 6.00) mohou být veřejné hudební produkce pořádány jen takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku. Pořadatelé jsou povinni zajistit, aby občané nebyli rušeni nadměrným hlukem. Pokud vznikne stížnost, rozhodne rada města o stanovení zvláštního režimu pro konkrétní provozovnu.

Do kategorie obecně nazývané nadměrný hluk však nepatří jen hudební produkce, jak by si mnohý myslel. Tolik v poslední době oblíbené povykování spojené s vandalismem si svou pozornost také zaslouží. Ve známost by tedy mělo vejít, že vše lze postihnout, a to nejen zmíněnými vyhláškami. Významné pravomoci v tomto smyslu má na základě zákona č. 200/1990 Sb. i Městská policie, lze využít i vyhlášky č. 13/1977 Sb., která umožňuje pokutovat. Od opatření si radní slibují, že hudba by měla být napříště tlumená, hulákání by mohlo přecházet v šepot. Uvidíme...

Na druhé straně ani jedna z vyhlášek, ba ani žádný zákon neotvírají prostor notorickým stěžovatelům. Každá stížnost musí být prověřena a doložena. Každý z obyvatel města by měl mít na paměti, že žít ve městě s milionovou návštěvností je něco jiného, než bydlet v lese.

 
 Ceny EKOFILMU 2001 byly rozdány Nahoru

Řadu neobyčejně zajímavých snímků bylo možno zhlédnout během XXVII. ročníku Mezinárodního festivalu filmů o životním prostředí - EKOFILM 2001.

Porota následně udělila 13 ocenění. Velkou cenu Ekofilmu získal snímek Mamberamo, slovenského režiséra Pavola Barabáše, zvláštní cenu poroty pak Občan Kinský Olgy Sommerové. Vpublicistické části byl nejlépe hodnocen britský snímek Ničitelé nádrží, v dokumentu pak dánský Poslední sedlák.

Voblasti vědeckých snímků vyhráli opět Britové snímkem Triumf života, ve volné tvorbě zaujal nejvíce snímek o Jiřince z venkova, snící o dráze modelky - Čtyři kroky dvojpůlka. Cena za režii putuje znovu do Británie, za scénář zůstala cena v ČR, a to za film Energie pro 21. století. Cena za kameru putuje do Německa, cena za životní prostředí je opět domácí záležitostí díky snímku Steva Lichtiga. Film Nedej se! Martina Slunečka si odnesl cenu města Českého Krumlova, cenu Státního fondu životního prostředí si odvezli Britové za film Vetřelci z planety Země.

Ředitel festivalu František Urban ocenil, že Český Krumlov je městem, kde se o životním prostředí hovoří zcela otevřeně, a to nejen díky Ekofilmu.

 
 Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu Nahoru

Zatím kolem sta stran má připravovaná studie s názvem shodným s titulkem. S podporou v rámci malých projektů v regionu Šumava programu PHARE ji pro město zpracovává agentura IVP, s. r. o.

Jde o materiál životně důležitý pro Strategický plán města, respektive realizační tým F, jehož náplní jsou především otázky turismu. Než bude materiál dokončen, všimněme si několika dat ve srovnání roku 1989, období 1991 - 5 a roku 2000.

Ve shonu běžného dne si člověk neuvědomí, jaký obrovský krok kupředu Český Krumlov udělal. Vše, co dnes ve městě je, je již jen fádní součástí našeho života. Nikdo si již nechce přiznat, jak město vypadalo ještě před deseti lety. Připomeňme si to tedy na následujících řádcích.

Rok 1989
Město bylo cílem především českých turistů, lákal je druhý největší hrad v republice s jednou prohlídkovou trasou, barokní divadlo bylo nepřístupné, zapomenuté.

Tehdejší „východní Němci“ byli jedinou početnější klientelou, která se na Lipně setkávala především s příbuznými ze Západu, kteří pak tvořili poslední sortu turistů, která z Lipna nakonec zamířila i na prohlídku města. Historická část města byla totálně zdevastovaná, služby pro turisty představovaly tři hotely s 200 lůžky a nevalnou úrovní.

Z více jak deseti restaurací snesla přísnější kritéria pětina provozoven, tedy dvě, s přimhouřenýma očima pak snad tři provozovny. O zahraniční cestovní ruch nebyl ze strany komunistického režimu žádný zájem.

Rok 1990 až 1995
Otevření hranic přineslo velkou migraci v obou směrech. Jednodenní turisté přijížděli nejdříve ze zvědavosti, později na levné nákupy. Již v roce 1990 vzniklo ve městě pět nových restaurací a zhruba 20 ubytovatelů nabízelo své služby v soukromí. Po nástupu nové politické reprezentace byly utlumeny živelné postupy a již za rok byla k dispozici první koncepce rozvoje města, která si dala za úkol vytvořit z Krumlova centrum kulturního a kongresového cestovního ruchu. Mezníky ve vývoji představovalo především převedení historického centra (300 domů) ze státu do vlastnictví města, rychlá privatizace části těchto objektů, založení ČKRF, vstup mezi města UNESCO v roce 1992, změna organizace kultury včetně vydání prvního kulturního kalendáře v roce 1993 a permanentní snaha o propagaci města ve světě. Bez zahraničních investic však cestovní ruch stagnoval, kopíroval českou úroveň služeb. Výjimkou bylo založení Infocentra, zřízení městské policie, vznik České inspirace.

Rok 2000
Až do roku 1997 procházel region jakousi stagnací. Oživení v létech následujících je třeba připsat především soukromým aktivitám, tedy především příchodu silného investora (Hotel Růže a Měšťák), vznikem incomingových společností, propagační činností okresu, města, zámku, rozvojového fondu a oficiálního informačního systému města. V roce 2000 již existuje standardní nabídka služeb a programů v rámci republiky vysoko nad průměrem, ve srovnání s Evropou pak pouze nabídkou průměrnou. Rozšiřuje se nabídka hudebních festivalů. Významná je oblast pořádání seminářů a kongresů, své akce pořádají ve městě i velevýznamné firmy - Oriflame, Alianz, Credit Anstalt, Škofin, Kooperativa a další. Město objevují diplomaté, celé skupiny velmi vlivných lidí z celého světa, město je cílem i oficiálních státních návštěv ČR. Město je i samostatným turistickým cílem renomovaných světových cestovních kanceláří (Miki, Kuoni, Tauck World Discovery, Buterfield a Robinson). Rozvíjí se partnerské vztahy mezi městy.

Vývoj cestovního ruchu 1989 - 2000
 19891991 - 952000
počet návštěvníků městanesledovánz 500 tis. až na 1,000,0001,500000
turistická sezónanesledovánz 2-3 měsíců na 5-68 měsíců
počet lůžek200z 200 na 10002000
počet restaurací10-15z 20 na 100130
kultura - z kulturních aktivit před listopadem se podařilo podporou převážně privátu stabilizovat festivaly vážné hudby, otevřít dvě galerie evropského významu
prohlídkové trasy zámku135 + bar. div.
počet kongresů a seminářů0z 0 na 20 - 3030 - 40
insentivní turistika0z 0 na 20 - 3030 - 40
informační koncepceneexistujepostupně vzniká Infocentrum, v roce 97 pak i EIC, sdružení pro transatlantickou spolupráci, OIS ...
opravené domy hist.z 300 - 20 opr.z 20 oprav. na 20 neopr.asance takřka ukončena
struktura návštěvníkůpřev. tuzemcipřevažují jednodenní návštěvy z Rakouska a Německa50% tuzemců
50% z celého světa

 
 Zastupitelstvo města vypsalo odměnu Nahoru

V souvislosti s krádeží obrazu Egona Schieleho z Mezinárodního centra téhož jména, vypsalo zastupitelstvo města odměnu ve výši 50 tisíc korun za informaci vedoucí k dopadení pachatele, odměnu ve výši 100 tisíc pak za případné předání zcizeného obrazu galerii. Tuto odměnu zastupitelstvo města vypsalo jako doklad toho, že si váží všech subjektů, které své obrazy galerii zapůjčují, stejně jako doklad výjimečně dobré spolupráce města s MC Egona Schieleho. Malou olejomalbu Egona Schieleho zapůjčila do Krumlova Neue Galerie New York. Město se tedy přihlásilo k odměně, která již předtím byla ve stejné výši vypsána i galerií samou.

 
 Týden knihoven 2001 Nahoru

Stalo se dobrou tradicí, že knihovníci již několik let využívají jednoho podzimního týdne k netradičnímu seznámení veřejnosti, často i svých zřizovatelů, se svou činností.

Nastupující století informací zcela zásadně změnilo podstatu knihovnické práce. Výpočetní technika pomáhá měnit knihovny ve skutečná centra zajímavých kulturních aktivit, kde se navíc neustále rozšiřuje škála možností získávat potřebné informace. Na předešlých setkáních knihovníků v Praze se soutěžilo v nejrůznějších disciplínách, ze kterých nakonec vítězně vyšlo jihočeské družstvo, které tak po Praze získalo právo uspořádat další setkání. Město Český Krumlov pak převzalo nad setkáním patronát. Ostatně právě naše knihovna a její zaměstnanci mají nemalou zásluhu o přijetí, respektive modernizaci knihovnického zákona.

Akce se uskutečnila ve dnech 5. a 6. října v prostorách Městské knihovny a Prokyšova sálu.

 
 Program regenerace MPR pro rok 2002 Nahoru

Až do 26. října můžete odevzdávat na odboru kultury městského úřadu vyplněné dotazníky předběžného zájmu o finanční příspěvek z Programu regenerace MPR, který každý rok vypisuje MK ČR. Nárok na zařazení má každý majitel památkově chráněného objektu, který provádí jeho rekonstrukci. Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru kultury MÚ, v přízemí radnice na informacích MÚ a na odboru investic a rozvoje u pana Václava Pártla. Tato informace byla několikrát zveřejněna v ČKL.

 
 Dny evropského historického dědictví Nahoru

Především počasí se tentokrát zachovalo macešsky ke Dnům historického dědictví, tedy dnům, ve kterých bývají zpřístupněny vybrané památkové objekty, a to zdarma.

Zahrada řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Díky zdárně pokračující turistické sezóně však návštěvnost 8. i 9. září nebyla nijak slabá. Dobrých 50% návštěvnosti však jde na vrub turistům ze zahraničí, dalších 25 procent pak patří tuzemcům, zbytek občanům Českého Krumlova. Bezkonkurenčně nejnavštěvovanějším objektem byl letohrádek Bellárie, který po oba dny navštívilo více než 500 lidí. Nevím, kolik Krumlovanů zná překrásný interiér letohrádku, lze se však domnívat, že mnozí vzhledem k tomu, že pět stovek tuzemců během dvou dnů v žádném případě nemělo stálé bydliště ve městě. Kastelán zámku navíc rozeslal mnoho pozvánek nejrůznějším exponentům všech iniciativ kolem otáčivého hlediště. Zdá se, že špatné počasí zvítězilo a odezva byla minimální. A to velkorysost kastelánova šla tak daleko, že byly připraveny i podpisové archy s peticí o zachování otáčivého hlediště, chtělo se diskutovat.

Okresní vlastivědné muzeum v jediný den otevřených dveří, tj. v sobotu, navštívilo 150 lidí, kostel sv. Jošta navštívilo v sobotu 140 a v neděli 76 lidí. Máselnici v areálu hradu a zámku navštívilo v sobotu 221 a v neděli 224 lidí. Klášter Křižovníků s červenou hvězdou v sobotu 221 a v neděli 224.

 
 Architektonická soutěž na řešení nové přírodní scény Nahoru

Dlouho trvající diskuse o tom, co město může a nemůže udělat v kauze otáčivého hlediště pomalu končí. Pro případ, že by všechny občanské iniciativy nebyly úspěšné, je připravována architektonická soutěž na řešení nové přírodní scény s otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. To se děje v intencích předešlých rozhodnutí zastupitelstva města o uvolnění finančních prostředků v tomto smyslu. S rámcem soutěžních podmínek pak byli zastupitelé seznámeni na svém zasedání 20. 9. 2001.

Konečné zadání soutěže v rámci podmínek stanovených Komorou architektů ČR bude obsahovat návrh řešení otáčivého hlediště, návrh zahradních úprav včetně panoramatické přírodní scenérie a návrh technického zázemí pro scénické produkce.

  Závazná kritéria konečného hodnocení budou následující:
  1.Kvalita celkového umístění stavby - tj. urbanistické zapojení do krajiny a logická návaznost zámeckého parku.
  2.Komplexní architektonická kvalita návrhu, zejména technologie hlediště, scénická technologie a provozní řešení inscenačního prostoru a zázemí.
  3.Hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení včetně odhadu investičních nákladů na realizaci.
  4.Zvláštním požadavkem bude návrh na zpracování scénické a doprovodné zeleně.

Výběr lokality proběhl za účasti odborníků z oboru architektury, urbanistiky, památkové péče, odborníků se znalostí divadelního provozu a scénografie i odborného posouzení z hlediska ochrany přírody a krajiny. Lokalita bývalého zahradnictví byla vyhodnocena jako jediná, která splňuje všechny požadavky na realizaci záměru výstavby nové přírodní scény s otáčivým hledištěm.

 
 Starosta se bránil, ale málem neubránil Nahoru

Setkání starostů měst zapsaných na seznam UNESCO se na počátku října uskuteční v Mexiku, kam byl pozván i starosta Českého Krumlova Antonín Princ.

I když jde o pravidelná setkání, které přináší především nové konexe, a navíc v oblasti propagace města ve světě jsou jistě vítanou příležitostí, starosta města usoudil, že náklady na letošní setkání ve výši cca 50 tis. korun jsou příliš vysoké.

MR ale následně rozhodla, že služební cesta do Mexika bude pro město přínosem a souhlasila s účastí starosty na zasedání.

Na základě posledních událostí ve světě se však Antonín Princ rozhodl do Mexika necestovat. Po teroristických útocích na USA není totiž možné zaručit předem návrat do vlasti. Na Seznamu UNESCO je dnes zapsáno historické centrum Prahy, Českého Krumlova, Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Lednicko - Valtický zámecký areál, vesnická rezervace Holašovice a zahrady a zámek Kroměříž, stejně jako zámek a zámecký areál Litomyšl a sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Propagační materiál vydaný Českou komisí UNESCO je na městském úřadu k dispozici zdarma.

 
 Přijďte se naposled (?) zatočit v roce 2002 Nahoru

Jediná jistá sezóna otáčivého hlediště nabízí pro rok 2002 tento repertoár:

6. 6. - 23. 6. od 21.30 hod.
Divotvorný hrnec - muzikál
 
28. 6. - 6. 7. od 21.30 hod.
Labutí jezero - balet
 
10. 7. - 27. 7. od 21.30 hod.
Tři mušketýři - romantická komedie
 
2. 8. - 10. 8. od 21.00 hod.
Rigoletto - opera v italštině
 
13. 8. - 1. 9. od 20.30 hod.
Tři mušketýři - romantická komedie

Volné dny jsou pondělky, bližší informace podá obchodní oddělení Jihočeského divadla,
telefax: 038 / 635 56 40
e-mail: jihoceskedivadlo@iol.cz
Hromadné objednávky budou vyřizovány již od 1. 11. 2001. Ceny vstupenek se pohybují v relacích 280 - 410 Kč, děti do 15 let a držitelé ZTP a ZTPP mají slevu 50 %. Studenti, držitelé průkazu ISIC mají slevu 20 %.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0