Potopa v Českém Krumlově

22. srpna 2002

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

 

19.30 hod. - V Českém Krumlově je na navštěve velvyslanec USA Craig Stapleton. Poté co velvyslanec Stapleton přerušil dovolenou a vrátil se do Čech, navštívil na své cestě po povodněmi postižených oblastech i Český Krumlov.

P8221527.jpg P8221529.jpg P8221532.jpg
P8221535.jpg P8221538.jpg P8221539.jpg

V Českém Krumlově Craiga Stapletona doprovázel starosta Antonín Princ, který se s velvyslancem poprvé setkal bezprostředně po skončení jednání krizového štábu města ve zcela pracovním oblečení. V několika prvních větách ubezpečil velvyslanec starostu, že mu to ani v nejmenším nevadí a situaci naprosto chápe. Po krátkém rozhovoru na radnici se celá delegace vydala na prohlídku města.

P8221540.jpg P8221543.jpg P8221544.jpg
P8221545.jpg P8221546.jpg P8221549.jpg
P8221550.jpg P8221553.jpg P8221554.jpg

Velvyslanec velmi vysoce ohodnotil nasazení krizového štábu, dobrovolníků i všech ostatních účastníků obnovy města, neboť díky jejich úsilí je obnova města velice daleko. Craig Stapleton přislíbil mediální podporu turistické nabídky Českého Krumlova v USA, stejně jako podporu v získání finančních prostředků pro naše město v partnerském Miami i na jiných místech USA. Starosta města Antonín Princ konstatoval, že velvyslanec USA Craig Stapleton je první významnou zahraniční návštěvou Českého Krumlova po povodni, které si velmi váží.

P8221555.jpg P8221556.jpg P8221557.jpg
P8221561.jpg P8221568.jpg P8221571.jpg

Starosta města Antonín Princ konstatoval, že velvyslanec USA Craig Stapleton je první významnou zahraniční návštěvou Českého Krumlova po povodni, které si velmi váží.


17.30 hod. - Jednání rady města a krizového štábu města

 1. Rada města schválila Pravidla čerpání povodňového konta u Reaiffeisenbank, číslo účtu 1002008668 / 5500, kde ve 14.00 hodin dnešního dne bylo uloženo 930 tisíc korun. Přesné znění pravidel bude zveřejněno v nejbližší době. Pro tuto chvíli :

  1. Všechny soustředěné finanční prostředky jsou určeny na odstraňování bezprostředních následků povodní v Českém Krumlově

  2. Každý dárce finanční pomoci má právo rozhodnout k jakému účelu bude dar použit. Pokud město nemůže dárci z objektivních důvodů vyhovět, bude dar vrácen

  3. Jednotlivý příspěvek rodinám, vedle příspěvku státního (do třiceti tisíc korun) město poskytne na základě písemné žádostii a rozhodnutí odboru sociálních věcí podle aktuální potřeby ve výši 10 nebo 5 tisíc korun. Pro bližší představu, u odhadu 150 potřebných rodin se konečná výše příspěvku města bude pohybovat kolem 1 milionu korun.

  4. Finanční prostředky z konta bude možno čerpat i na opravy a rekonstrukce obecního majetku, ale jen se souhlasem rady města a zastupitelstva

  5. Na základě monitoringu provozoven se v případě dostatku finančních prostředků rozhodne i o pomoci fyzickým a právnickým osobám ve městě podnikajících.

  6. Finanční odbor povede přehled výdajů z povodňového konta, který předloží 1x za měsíc voleným zástupcům města.

 2. Do konce týdne bude postupně utlumována koordinační práce pod vedením vybraných zaměstnanců městského úřadu a dokončovací práce budou převáděny na městské podniky ve spolupráci s odborem komunikací městského úřadu.

 3. Veškerá nadbytečná humanitární pomoc včetně nabízené techniky i dobrovolníků bude v příštím týdnu směrována po dohodě starosty města a starostky Terezína právě do této obce, která sama není schopna všechny problémy na rozsáhlém území své obce řešit.

 4. Včerejší benefiční koncert v Brně vedle jednoho tisíce pracovních obleků vynesl i 300 tisíc korun, které budou převedeny především na malé obce v Jihočeském kraji


10.30 hod. - Město Český Krumlov žádá charitativní a humanitární organizace, stejně jako jednotlivce o nabídku základního vybavení domácností (skříně, židle, stoly, lednice, pračky apod.) pro obyvatele, kterým voda vzala veškeré zařízení.

Městský úřad zajistil skladové prostory, které poskytla Jitona a. s., kde je možné pomoc soustřeďovat. Eventuelní nabídky avizujte na tel. čísle 0337-766306 tak, abychom mohli zajistit zpřístupnění skladu, či odvoz, který je městský úřad schopen zajistit do vzdálenosti 30 km od Českého Krumlova.

Po uspokojení poptávky nabídneme vše nerozdané dalším postiženým zájemcům z dalších obcí okresu.


10.15 hod. - občané postižení povodněmi mohou požádat o sociální dávku
K zabezpečení základních životních potřeb, jakými je například zakoupení osobních věcí, potravin apod. může být občanům, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy, poskytnuta finanční dávka podle § 51 odst. 3 zák. č. 182/1991 Sb. Žádosti jsou k dispozici na odboru školství a sociálních věcí Městského úřadu a o přidělení dávky potom rozhodne odborová komise.


Převzato z 21.8.

Na včerejším mimořádném zasedání zastupitelstva města Šumperk, byla odsouhlasena pomoc Českému Krumlovu ve výši 1.000.000 Kč. Šumperk tak v osobě starosty Petra Krilla nezapomněl na pomoc poskytnutou naším městem v roce 1997.


Egon Schiele Art Centrum žádá o pomoc

V současné chvíli bychom velmi uvítali vyjádření restaurátorů - specialistů k dřevěným, postříbřeným a pozlaceným plastikám, které byly při evakuaci vlhkem nebo mechanicky poškozeny. Toto vyjádření potřebujeme k jednání o náhradě škody s umělcem a pojišťovnou.

Egon Schiele Art Centrum 13. srpna 2002, 11.15 hod, foto: Lubor Mrázek
Egon Schiele Art Centrum 13. srpna 2002, 11.15 hod, foto: Lubor Mrázek

Dále potřebujeme :

 • naléhavě opravit dřevěnou střechu, kde se krytina vlivem deštů na několika místech sesunula - klempíře, tesaře, pokrývače nebo ještě lépe firmu, která by dala dobrou nabídku na opravu celé střechy v havarijním stavu

 • položit dlažbu v ateliérech, kde byly původně podlahy dřevěné (místnosti se právě čistí a dezinfikují, ale provoz třech ateliérů chceme obnovit co nejdříve)

 • elektrikáře, pro kompletní revize a drobné opravy (neustále u nás po znovuzapojení elektřiny dochází k místním výpadkům)

Prosím kontaktovat na :
E-mail : egon.schiele.centrum@ck.ipex.cz
Telefon : 00420-337-704011
Fax : 00420-337-711191

Dnes otevřeme část našeho domu a srdečně zveme všechny návštěvníky!

Zdravím a ještě jednou velmi děkuji,
Hana Jirmusová, ředitelka Egon Schiele Art Centra


Turistická nabídka regionu - v plném rozsahu funguje


Seznam ubytovacích zařízení dosud mimo provoz


Seznam stravovacích zařízení dosud mimo provoz


Autobusová doprava

 • ČSAD i Ramvej bus obnovily všechny svoje autobusové linky a jezdí tedy dle platného jízdního řádu


 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0