Potopa v Českém Krumlově

26. srpna 2002

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV


16:45 hod. - počty zasažených objektů podle výšky zátopy

Počty zasažených objektů podle výšky zátopy
Výstup z GIS MěÚ, odbor informatiky (Sv), 26.8.2002


15:30 hod. - informace z jednání Rady města a krizového štábu
města Český Krumlov

 1. Rada města pověřila starostu jednáním o revizi manipulačního řádu přehrady Lipno

 2. Rada města uložila ORI městského úřadu ve spolupráci se správcem toku Polečnice (Povodí Vltavy) předložit řešení, které by vedlo k zvětšení průtoku a protipovodňovým řešením toku, který nemá s odpouštěním Lipenské přehrady nic společného

 3. Rada města vzala na vědomí zprávu živnostenského a stavebního úřadu, která hovoří o 167 provozovnách postižených záplavami. V pondělí 2. 9. bude odsouhlaseno znění formuláře na jehož základě bude možno od dalšího dne žádat o příspěvek města odstupňovaný podle jednotlivých poškození. Příspěvek bude přiznáván provozovatelům.

 4. Do konce týdne bude k dispozici souhrnný materiál i s výčtem škod napáchaných záplavami, který bude předložen na pondělním jednání rady a stane se základním materiálem k uplatnění žádostí na odškodnění ze strany státu.

 5. Krizový štáb děkuje všem, kteří nabídli materiální pomoc ve formě základního vybavení domácností a pro tuto chvíli akci končí. Zájemci se nadále mohou informovat o nabídce na úřední desce města v přístupové aule radnice.

 6. 27. 8. večer končí servis radnice v podobě podávání občerstvení dobrovolníkům, pracujícím na odstraňování povodňových škod.

 7. 28. 8. bude ukončena činnost skladu poskytující humanitární pomoc ve formě ochranných pomůcek, nářadí a desinfekčních prostředků.

 8. Do poledne 29. 8. by mělo být vráceno zapůjčené nářadí tak, aby během následujících hodin mohly být přebytečné zásoby humanitárního skladu včetně vráceného nářadí odeslány do města Terezín, kde potřeba humanitární pomoci trvá a pomoc byla projednána na úrovni vedení obou měst.

 9. Nadále prosíme o včasné vracení zapůjčených vysoušečů tak, aby se co nejdříve dostaly k těm, kteří mají dosud nepokryté požadavky v tomto směru.


Sdělení krizového štábu okresu Český Krumlov

 1. Na základě požadavku správy a údržby silnic Český Krumlov dojde v pondělí 26.8. k manipulaci na vodním díle Lipno z důvodu kontroly mostů v Zátoni a Zlaté Koruně. V této souvislosti dojde k přechodnému, částečnému snížení průtoku v řece Vltavě.

  K opětovnému zvýšení průtoku na současný stav na původní stav dojde v úterý 27. 8.

  Krizový štáb okresu Český Krumlov děkuje za pochopení.

 2. V souvislosti s poškozením silnice č. 160 Český Krumlov - Vyšší Brod žádáme důrazně řidiče nákladních automobilů, aby respektovali dopravní značení. Svým chováním ohrožují obyvatele obcí závislých na této komunikaci.


Turistická nabídka regionu - v plném rozsahu funguje


Seznam ubytovacích zařízení dosud mimo provoz


Seznam stravovacích zařízení dosud mimo provoz © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0