Potopa v Českém Krumlově

20. srpna 2002

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

 

19:30 - nabídka obcím regionu Český Krumlov

Město Český Krumlov nabízí 5l a 10l barely na pitnou vodu, které jsou k dispozici v areálu Mateřské školy v Novém Spolí. Převzetí je třeba předem telefonicky domluvit na čísle 0337-766306.


16:30 - Informace krizového štábu města II.

 1. Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu eviduje žádosti o pomoc při záplavách. (Stačí vyplnit jednoduchý formulář na jehož základě se mohou obyvatelé ucházet o finanční pomoc do 30.000 Kč - nikoliv ovšem okamžitě, jde o státní podporu). Podle informace Okresního úřadu může být rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám přiznána okamžitá jednorázová podpora.

 2. Stavební úřad nabízí pokyny pro opravy objektů poškozených záplavou. Bez registrace nelze žádné stavební práce provádět

 3. Krizové telefonní číslo 0337-766306 je nadále k dispozici od 7.00 do 2O.00 hodin, v noci je k dispozici městská policie na lince 156 !

 4. POMOC ZAPLAVENÝM : Dřevo - prodej a. s. nabízí zasaženým povodněmi nákup nejrůznějšího materiálu za režijní ceny (interiérové dveře, plovoucí podlahy, palubky, parapety a prahy, případně další na základě konzultace na tel : 038-7687151 nebo mobil 0602-461522.

 5. Jitona a. s. poskytla městu skladové prostory, kam bude soustřeďovaná humanitární pomoc pro nejvíce postižené, ve formě nábytku, ledniček, praček atd., které budou od určitého data postupně vydávány.

 6. Postupně je oživován kolektor, provizorně je zapojen plyn, ev. únik hlídají proškolené hlídky.

 7. Černá varianta a zárověň zatím největší škoda v městě je potvrzena. Armádě ČR se sice podařilo vyzdvihnout most u pivovaru Eggenberg, ale experti potvrdili jeho nepoužitelnost. Ve zkrácené podobě bude nabídnut některé obci. Vzhledem k tomu, že jde o most nezbytný pro zásobování města, armáda bude zítra budovat provizorní most a zárověň byly zadány kroky k zajištění projektové dokumentace na stavbu mostu nového.

 8. Parkán zůstává nadále uzavřen pro návštěvníky.

 9. Stále platí krizový stav, hygienická opatření, je třeba ohleduplně přistupovat a hlavně nebránit všem nutným pracím ve městě spojených nejen s dokončením úklidu, ale i s veškerou nápravou škod.

 10. Další jednání krizového štábu bude ve čtvrtek, 22. 8.


15:30 - Informace krizového managementu cestovního ruchu

 1. Úkoly vyplývající z první schůzky byly splněny. Mediální kampaň "Český Krumlov znovu ožívá" dopadla dobře a plní svůj cíl. Je v ní však nutno pokračovat. Do konce září bude pro kampaň k dispozici 5 mobilních ploch WIP reklamy v lokalitách Kamenný újezd před odbočkou na Kaplici - Štilec, Kaplické nádraží, Hraniční přechod Strážný, Hraniční přechod Studánky, České Budějovice - příjezd od Brna na kruhovém objezdu. Na stávající billboardy Egon Schiele Art Centra možno přelepit pruh s informací, že Český Krumlov je otevřen všem turistům.

 2. Miroslav Reitinger přednesl návrh oficiálních benefičních akcí města.

 3. Starosta města Antonín Princ upozornil na problém přemíry optimismu v mediální kampani ve vztahu k okrajovým částem města, kde přetrvávají problémy - občané města musí řešit otázky udržení základních životních standardů a nyní prioritou je intenzivní obnova okrajových částí. Hana Jirmusová a Martin Hák naopak připomněli, že lidé mají strach o práci. "Bojujeme o vlastní záchranu" - pozitivní mediální kampaň má vést i k udržení mnoha ohrožených pracovních míst!

 4. "Z kolen se chceme rychle zvednout a chceme si pomoci sami" uvedl také starosta Princ a dále ujistil že Václavské slavnosti připravované na konec září mají naprostou podporu a budou se konat.

P8201452.JPG P8201453.JPG P8201454.JPG

 1. Český Krumlov je dostatečně silné město a pokud se sejde více pomoci, než budeme potřebovat, poskytneme ji dalším. Vhodným partnerem, který potřebuje pomoc, je město Terezín. S takovou formou pomoci souhlasila i Armáda ČR, stejně jako zástupci HZS, uvedl dále starosta Princ.

 2. Ve středu proběhne v Brně benefiční koncert na podporu Českého Krumlova.

 3. Ve čtvrtek přeruší dovolenou a odpoledne přijede do Č. Krumlova velvyslanec USA Craig Stapleton, který naše město již navštívil v říjnu loňského roku.

 4. Vedoucí Správy zámku Český Krumlov Pavel Slavko konstatoval zhruba desetinovou návštěvnost zámku. "Z dřívějšího denního průměru 1900 návštěvníků jsme zaznamenali pokles na cca. 200 osob," uvedl Slavko.

 5. Zdena Flašková doporučila již nyní směřovat pozornost médií k Václavským slavnostem, které se stanou vyvrcholením akcí na podporu obnovy Českého Krumlova. Na připravovaný Svatováclavský koncert je třeba pozvat všechny VIP, firmy a významné hosty, kteří kdy město navštívili, shrnout výsledky všech benefičních akcí, uvést výši příspěvků a způsobe jejich využití. Svatováclavský koncert bude poděkováním všem sponzorům a dárcům.

P8201455.JPG P8201456.JPG P8201457.JPG

 1. Aktualizační středisko Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov připraví CD ROM - slideshow z fotografií pořízených během povodní. Nultý exemplář dostane během své návštěvy velvyslanec USA Craig Stapleton. CD ROMy budou dále k dispozci pro promítání při výstavě v Egon Schiele Art Centru (viz Benefiční akce města Český Krumlov), dále je dostanou naše partnerská města, Česká centra v zahraničí atd. - k prezentaci, sbírce apod.

 2. Kiwanis klub Český Krumlov připravuje pomoc kulturním aktivitám ve městě zasaženým povodní. Jedná se o sbírku s cílovou částkou 2.000.000 Kč ve prospěch: Egon Schiele Art Centrum (1.000.000 Kč), Miroslav Páral - Ateliér Na Fortně (500.000 Kč), Marek Šimon - Krumlovský mlýn (500.000 Kč)

 3. Pavel Slavko prezentoval výsledek spolupráce s brněnskou oděvní firmou. Zajistil převzetí 150 pracovních oděvů pro brigádníky v Českém Krumlově. Dar převezme osobně starosta Antonín Princ během benefičním koncertu v Brně ve středu.

 4. Tričko s námětem "pomáhám Českému Krumlovu" doporučil Pavel Slavko jako výraz poděkování všem pomocníkům městu. Výrobu vyřeší UNIOS ve spolupráci s Městem Český Krumlov.

 5. Státní hrad a zámek Český Krumlov je mediálně i turisticky velice atraktivní památka. Ačkoliv má sám kvůli povodním ztrátu cca. 1.000.000 Kč zváží, zda by se nějakou vhdnou formou mohl zapojit do celé kampaně na podporu obnovy záplavami postižených lokalit.


12:30 - příprava kampaně "Pomozte regionu Český Krumlov"

V nejbližší době bychom chtěli v rámci OIS spustit kampaň "Pomozte regionu Český Krumlov". Vyjdeme ze stávajících povodňových stránek včetně zmapování situace ve všech městech a obcích okresu, před které v rámci této aktivity představíme stránku informující o škodách, potřebě pomoci, čísla kont pro sběr peněz atd. Průběžně budeme v rámci možností zveřejňovat výši vybraných částek a informace o jejich využití.

Žádáme tímto všechny, kteří spravují nebo provozují veřejné sbírky na pomoc Českokrumlovsku, připravují benefiční koncerty nebo jiné dobročinné akce, aby nás o své aktivitě informovali - (ois@ckrumlov.cz, +420 380 712 216, +420 605 777 020). Chtěli bychom poskytnout světu a případným dárcům co nejkomplexnější a nejsprávnější informace

Mgr. Lubor Mrázek
správce Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov


09:30 - Informace krizového štábu města I.

Stále platí krizové telefonní číslo 0337-766306 od 7.00 - 20.00 hodin, přes noc pak stálá služba Městské policie na lince 156

S ohledem na znovuotevření Muzea tortury se během dne přesouvá sklad a výdej ochranných pomůcek, čistících a desinfekčních prostředků, stejně jako nářadí do bývalé budovy banky IPB na Náměstí Svornosti č. p. 4 !

Prioritou těchto dnů je evidence obyvatel nejvíce potřebujících okamžitou pomoc, dokončení základního úklidu města a práce statiků posuzující nejen stav obytných domů, ale i všech svahů hrozících sesutím.

Včerejší informace pro dobrovolníky jsou v platnosti i dnes.

 1. Město hledá halu nebo skladovací prostor včetně správce, ve kterém by se mohla soustřeďovat nabízená humanitární pomoc, především nábytek, ledničky, pračky, sporáky ap. pro nejpotřebnější. Nabídky lze telefonovat na tel. 0337-766306 ! Děkujeme.

 2. Stále platí nabídka možnosti sprchování : nabízeny jsou herecké šatny Městského divadla, k dispozici je 5 sprch / páni, dámy / a to každý den od 18.00 do 20..00 hodin. Vchází se hlavním vchodem do prvního patra, do šaten číslo 1 a 3. Sprchování lze domluvit i přes den na telefonu 0337-711200 nebo mobilním telefonu 0602-331162 !

 3. Protože rychlá pomoc je účinná pomoc, bude v následujících dnech probíhat šetření v záplavovém území s cílem získání informací o nejvíce postižených, kam by měla být směrována okamžitá pomoc. S ohledem na důležitost šetření žádáme o ohleduplnost k úředníkům, kteří jej budou provádět v oblastech, kde je jiných starostí dost a dost.

 4. Ve městě končí mise vojenských psychologů, kteří mapovali situaci ve městě, poskytli 4 intervence v rodinách a obdivují psychický stav obyvatel. Na počátku příštího týdne by opět měli být k dispozici. Včas zveřejníme kontakt.

 5. Další jednání krizového štábu města je ve 14.00 hodin dnešního dne.


Turistická nabídka regionu - v plném rozsahu funguje


Seznam ubytovacích zařízení dosud mimo provoz


Seznam stravovacích zařízení dosud mimo provoz


Autobusová doprava

 • Autobusové spojení Český Krumlov - Praha : 16.30 hod. každý den ze 3. nástupiště


Foto: © 2002 Lubor Mrázek

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0