ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 6

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Červen 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (212 kB)


Slavnosti pětilisté růže 2001 - 22.-24. 6. 2001
O cenách města je rozhodnuto
Program slavnosti pětilisté růže 2001 22. - 24.6.2001
Evropské standarty v cestovním ruchu
Setkání ministrů kultury zemí Visegradské čtyřky
V Šatlavské nové muzeum fotografie
Kdy, kde, co ...
Výzkum obyvatel města 1992 - 2000
Jsme v dobré společnosti
Od 1. června do kláštera!
Informace pro zdravotně postižené
Opatření ke zlepšení dopravní situace
 

Španělský korunní princ Felipe vychází na procházece městem Český Krumlov za doprovody starosty Antonína Prince, 5. května 2001, foto: Lubor Mrázek
5. - 6. května - zavítal do Českého Krumlova na oficiální státní návštěvu španělský princ Felipe.

 
 Slavnosti pětilisté růže 2001 - 22.-24.6.2001 Nahoru

Vzhledem k tomu, že podobná akce vždy přináší jistá omezení pro obyvatele města a s omezeními bývají spojeny i drobné nepříjemnosti, mají následující informace právě těmto nepříjemnostem předejít. Žádáme tedy, staňte se prosím pozornými čtenáři.

INFORMACE PRO OBYVATELE MĚSTA
Vstupné do města pro obyvatele vnitřního města - Pro ty, kteří mají trvalé bydliště na území vnitřního města vymezené záborem veřejného prostranství, jsou připraveny volné vstupenky, které budou doručeny do schránek. Jako podklad pro vydání volných vstupenek je využíván výstup z evidence obyvatelstva. Proto ti, kteří stálé bydliště v záboru nemají, volné vstupenky neobdrží! Platí pro ně pravidla vstupného pro obyvatele města.

Vstupné do města pro obyvatele města Český Krumlov - Pro obyvatele města je jako každým rokem připraveno zvýhodněné vstupné, které činí 50 Kč, za splnění několika podmínek. Vstupenky se prodávají pouze v předprodeji, a to v Infocentru na nám. Svornosti 2. Maximální počet vstupenek je 5 kusů při prokázání trvalého bydliště v Českém Krumlově. Na vstupních branách do města již tyto vstupenky nebude možné zakoupit!

INFORMACE PRO PODNIKATELE S PROVOZOVNOU VE VNITŘNÍM MĚSTĚ
Pro podnikatele s provozovnou na území záboru města jsou připraveny volné, neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou v době slavností pracovat. Takové vstupenky si může každá firma vyzvednout od 18. do 22. 6. 2001 v ekonomickém oddělení MD v Horní ulici.
Vzhledem k nutnosti evidence bude požadován potvrzený seznam zaměstnanců, kteří budou ve dnech slavností na pracovišti. Dotazy je možno položit na tel. čísle 711 775.
V případě, že budete mít zájem podpořit slavnosti zakoupením vstupenek, můžete tak učinit tamtéž.

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA
Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 22. 6. od 19 do 24 hod., kdy na nám. Svornosti a v okolních ulicích bude probíhat program a noční ohňový průvod. V sobotu 23. 6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 7.30 hodin. Zásobování musí být ukončeno do 9.00 hodin. Uzávěrka potrvá do 24.00 hodin. V neděli bude omezen průjezd městem do 12.00 hodin. S tímto omezením souvisí i žádost pořadatele, aby všichni majitelé využívali v době slavností parkoviště Na Špičáku a u nemocnice a aby se svými vozidly neparkovali zejména na trasách historických průvodů! V případě jakýchkoliv dotazů je možné volat na číslo 711 200, kde bude po celou dobu slavností pracovat informační služba. V případě zajištění nutného vjezdu do města volejte přímo městskou policii na tel. č. 156, která se neprodleně spojí s organizátory a zajistí průjezd městem.

VSTUPNÉ NA SLAVNOSTI
Dospělí 100,-  
Obyvatelé Č.K.   50,- zakoupit lze v předprodeji
Studenti 50,- pouze držitelé ISIC, ostatní stud. doklady nebudou akceptovány
Děti do 15 let 30,-  

ZDARMA - Děti do 10 let, držitelé ZTP, ZTTP a návštěvníci v kostýmech


 
 O cenách města je rozhodnuto Nahoru

Na tři desítky nominací na Ceny města Český Krumlov posuzovala rada města na svém zasedání 14. 5. 2001. Nominace RM byla následně potvrzena na zasedání zastupitelstva města 24. 5. 2001. V oblasti kultury bylo posuzováno 10 nominací, z nichž dvě nominace obdržel pozdější laureát, Mgr. Lukáš Holec, a to za dlouholetou práci s dětskými pěveckými sbory při ZUŠ.

 
 Program Slavností pětilisté růže 2001 22.-24.6.2001 Nahoru

 


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/mesto/t_slperu.htm on line 15

 
 Evropské standarty v cestovním ruchu Nahoru

Sdružení pro evropskou integraci v Českém Krumlově uspořádalo setkání poskytovatelů turistických služeb v jižních Čechách. Cílem setkání bylo seznámit účastníky se standardy platnými v Evropské unii. Na semináři postupně vystoupili Antonín Princ, starosta města, Jan Vondrouš, předseda sdružení, Lenka Mlejnková a Dana Slámová z Katedry cestovního ruchu VŠE a Josef Zbořil, nezávislý konzultant.

Jednalo se o kategorizaci služeb, o podnikatelském prostředí a o možnostech získání financí z tzv. evropských fondů, stejně jako o vlivu jaderné elektrárny Temelín na rozvoj cestovního ruchu.

Ze závěrů semináře nelze opomenout, že bylo konstatováno, že velký kus práce čeká v oblasti vzájemné spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli těchto služeb, že je třeba vliv veřejné správy orientovat ke koncepčním řešení. Neopomenut zůstal požadavek na vznik rozvojových a projektových agentur, bez jejichž přispění budou pro řadového smrtelníka finance z evropských fondů nedosažitelné. V závěrečném doporučení se též praví, že turistický ruch, respektive jeho rozvoj, nejvíce brzdí chabá dopravní dostupnost (především absence dálnice). Druhým největším nepřítelem rozvoje v této oblasti byla označena existence jaderné elektrárny. Podrobnější výstupy ze semináře jsou k dispozici přímo v sídle sdružení v Horní ulici 155 v Českém Krumlově.

 
 Setkání ministrů kultury zemí Visegradské čtyřky Nahoru

10. a 11. května se v Českém Krumlově uskutečnilo jednání ministrů Visegrádské čtyřky. Ti na tiskové konferenci vesměs ocenili možnost zasedat právě v našem městě, které v nich zanechalo podle jejich vlastních slov nezapomenutelné zážitky. Za Českou republiku se jednání zúčastnil ministr Pavel Dostál, za maďarskou stranu ministr Zoltán Rockenbauer, z Polska přijel ministr Kazimir Ujazdovsky a ze Slovenska Milan Kňažko. Jednání zaměřili na otázky kulturního dědictví a na možnosti jeho ochrany v moderní době, věnovali se také problematice mediální politiky z hlediska transformačního procesu při vstupu těchto zemí do EU.

Ze závěrečného komuniké je třeba připomenout myšlenku, že ochrana kulturních tradic je bez zaštítění státem nemyslitelná, zvláštní pozornost by měla být věnována uchování folklórního fondu. Dohodnuta byla spolupráce při připomínání velkých výročí uměleckých a vědeckých osobností všech zastoupených států. Ministři se dohodli i na podpoře výměny informací, jejím výrazem budou tzv. národní koordinátoři.

Podle ministrů se musí zvýšit i podpora lidové kultury, bude například potřeba vypisovat granty s důrazem na oficiálně uznávané mezinárodní festivaly. Odsouhlasena byla také společná podpora projektů v rámci komunitárního programu Kultura 2000.

V závěrečné části komuniké se ministři Visegradské čtyřky obrací se svou výzvou na Radu velvyslanců Mezinárodního Visegradského fondu, aby poskytovali podporu společným programFům, jež propagují nehmotné kulturní dědictví těchto států.

Další setkání ministrů kultury této skupiny se uskuteční již v červnu v polské Vratislavi.

 
 V Šatlavské nové muzeum fotografie Nahoru

Od 17. května je otevřen Dům české fotografie v Šatlavské ulici 141. Výstavní dramaturgie slibuje zaměření převážně na reprezentační výstavy fotografické tvorby českých autorů.

V domě, který byl rekonstruován nákladem více než 1,5 milionu korun, vznikla galerie, která ve dvou patrech nabízí 400 m2 výstavních ploch. První výstava je věnována významným českým fotografům Karlu Hájkovi, Václavu Chocholovi, Karlu Ludwigovi a Zdeňku Tmejovi.

V roce 2002 bude výstavní plocha určena významnému portrétnímu ateliéru LANGHANS. Pro tuto výstavu je připravováno sto portrétů významných osobností z kulturního a politického života počátku 20. století.

Fotograf Václav Chochola na vernisáži výstavy svých děl v Domě české fotografie 17. května 2001, foto: Lubor Mrázek Zdeněk Kočík a Věra Chytilová při vernisáži první výstavy v Domě české fotografie 17. května 2001, foto: Lubor Mrázek Fotograf Zdeněk Tměj na vernisáži výstavy svých děl v Domě české fotografie 17. května 2001, foto: Lubor Mrázek

Součástí nové fotogalerie je i prodejna, kde je možné zakoupit řadu publikací spojených s fotografií. Zajímavé je i vstupné - dospělí 30 a děti 10 korun českých.

 
 Kdy, kde, co ... Nahoru

4. - 6. května - Oslavy 56. výročí osvobození města.

5. - 6. května - Oficiální státní návštěva španělského prince Felipa, následníka trůnu.

9. května - Bylo otevřeno Muzeum voskových figurín v Kájovské ulici.

10. května - V Maškarním sále se uskutečnil mezinárodní koncert za účasti Slovinského smyčcového orchestru.

9. - 11. května - Uskutečnilo se setkání ministrů kultury zemí Visegradské čtyřky.

11. května - Třetí benefiční koncert věnovaný zdravotně postiženým dětem.

12. května - Město navštívil velvyslanec Japonska.

14. května - V 14.04.54 hod. byla ze serveru www.ckrumlov.cz odeslána stránka s pořadovým číslem 3 000 000!

17. května - Slavnostně vysvěcena kaple Panny Marie Einsiedelské v klášteře Křížovníků s červenou hvězdou.

17. května - V Prokyšově sále proběhla prezentace výsledků sociologických šetření mezi veřejností z let 1992 - 2000.

17. května - V Šatlavské ulici 141 bylo slavnostně otevřeno Muzeum fotografie.

17. května - Na Novoměstské radnici v Praze byla městu Český Krumlov předána prestižní cena Za nejlepší image města roku 2001.

19. května - V hotelu Růže se uskutečnil koncert pro Kaki Tree (až do 18. 6. je v provozu denně keramický klub v Krásném údolí).

19. května - Slavnostní zahájení provozu bývalého hotelu Krumlov na nám. Svornosti 26. května - Den etnické hudby v Krásném údolí.

30. května - Vernisáž výstavy Miroslava Párala a Jana Samce v Národním muzeu v Praze.

 
 Výzkum obyvatel města 1992 - 2000 Nahoru

S ostentativním nezájmem se setkala veřejná prezentace výsledků výzkumu, který vždy po dvou letech provádí na území města Katedra kulturologie Univerzity Karlovy. Pod vedením doc. Martina Matějů se českokrumlovské veřejnosti zastoupené 15 občany představila pětice vědeckých pracovníků UK. Na setkání byly probírány nejrůznější detaily dosavadních průzkumů, byla zveřejněna silná a slabá místa současného života v našem městě. Materiály shrnující výsledky výzkumů jsou veřejnosti k dispozici na sekretariátu starosty. Ani mizivá účast veřejnosti však doc. Matějů od diskuse neodradila.

 
 Jsme v dobré společnosti Nahoru

Městu Český Krumlov byla 17. května udělena 1. cena RHODOS za image roku 2001. Konsorcium RHODOS tvoří společnosti Economia, GfK Praha, Kairos a Ogilvy CID. Letos byly ceny uděleny v 19 kategoriích, poprvé se hodnotily státy a města. Mediálními partnery projektu byl časopis EKONOM, Hospodářské noviny a Marketing & Media.

Výběr byl uskutečňován na základě rozhovorů s top managery firem, pořadí bylo stanoveno na základě součtu průměrů hodnocení dosažených podle daných kritérií. Osloveno bylo 500 managerů nejvýznamnějších firem. A v jaké společnosti se město Český Krumlov ocitlo?

V kategorii banky zvítězila Živnostenská banka, v kategorii čerpací stanice společnost ARAL, v kategorii cestovní kanceláře firma Fischer, mezi supermarkety a hypermarkety zvítězila společnost Tesco Stones ČR, dále získaly tuto cenu také firmy CAC Leasing, Fischer Air, Eurotel Praha, Plzeňský Prazdroj, IGN Nationale-Nederlanden, Českomoravská stavební spořitelna, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, Karlovarské minerální vody, Nokia, Aquilla, Mercedes Benz, Christian Dior, Nike, Sony Czech, Hewlett Packard a v nových, neekonomických kategoriích, Český Krumlov a Švýcarsko!

Na slavnostním večeru na Novoměstské radnici v Praze se tak Český Krumlov dostal do zajisté velmi dobré společnosti firem, které stejně jako město nejvíce utkvěly v podvědomí managerů. Večerem provázela Bára Štěpánová, cenu přebíral zástupce starosty Miloš Michálek.

 
 Od 1. června do kláštera! Nahoru

V polovině května se v areálu bývalého kláštera minoritů, dnes Křížovníků s červenou hvězdou, uskutečnila mše svatá, při níž byla vysvěcena Kaple Panny Marie Einsiedelské. Kapli nechala postavit Marie Arnoštka z Eggenberku v roce 1688.

  Klášter minoritů, dnes Křížovníků s červenou hvězdou.
Zrekonstruovaná část kláštera, tedy nejen kaple, ale i velký ambit a klášterní zahrada, je od 1. června přístupná veřejnosti. Každý z návštěvníků bude jistě překvapen neobyčejným bohatstvím gotických maleb na zdech ambitu. Malby postupně restaurují studenti pražské AVU pod vedením profesora Karla Strettiho. Studenti akademie opravují i šestnáct vzácných obrazů znázorňujících výjevy ze života sv. Františka. K vidění jsou již dnes odhalené a ještě nedávno zazděné sloupy dvoulodí ambitu. Veškerá nádhera je k vidění v červnu a v září vždy od 10 do 17 hodin, v červenci a srpnu ještě o hodinu déle.

Vstupné činí 40, zlevněné pak 20 Kč.

 
 Informace pro zdravotně postižené Nahoru

V průběhu roku 2001 dochází ke dvěma důležitým změnám v dokladech občanů, kterým byly přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.

Dnem 30. 6. 2001 končí platnost zvláštních označení vozidel zdravotně postižených občanů i průkazů vydaných od 1. 1. 2001 Centrem služeb pro zdravotně postižené v Českém Krumlově (autobusové nádraží). Jde o znaky č. 01 (trojúhelník), č. 02 (vozík), č. 03 (ucho). Označení vozidel je nově upraveno § 67 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a znaky vydává okresní úřad. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P obdrží podle druhu postižení znak č. 01 (vozík) nebo 02 (ucho). Číslo znaku bude zapsáno na zadní straně průkazu a nebudou již existovat zvláštní průkazy ke znakům. K užívání nových znaků dává okresní úřad písemné poučení. Staré znaky je nutno i s průkazy vrátit centru služeb pro zdravotně postižené.

Dnem 31. 12. 2001 končí platnost průkazů TP, ZTP a ZTP/P vydaných před 1. 7. 2000 (dvoulist s poučením), i když jsou bez časového omezení.

Potřebné doklady: občanský průkaz, 1x fotografie, stávající průkaz, potvrzení o zaplacení správního poplatku 30 Kč (lze zaplatit na místě).

Výměnu znaků i průkazů ZTP, ZTP/P provádí Okresní úřad v Českém Krumlově, referát sociálních věcí a zdravotnictví, který je nově umístěn v budově bývalé pošty. Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Případné dotazy zodpoví i Centrum služeb pro zdravotně postižené v Českém Krumlově.

Mgr. R. Marhounová
vedoucí centra

 
 Nezávislá společnost umění pořádala Nahoru

Nezávislá společnost umění, která do města přinesla projekt Kaki Tree (vysazení stromu z Nagasaki), připravila v rámci projektu řadu nevšedních kulturních akcí. Po zahajovacím klavírním koncertu v hotelu Růže je možné navštívit keramický klub, a to až do 18. června. Denně od 14 do 18 hodin je pořádán workshop pro malé i velké i s možností zakoupit si vlastní výrobky. 26. května se uskutečnil „Den etnické hudby“, 3. června zahrál orchestr ZUŠ Trhové Sviny v městském divadle známé i méně známé skladby pro dechový orchestr a 9. června byl na terase hotelu Růže uveden jazzový koncert..

 
 Opatření ke zlepšení dopravní situace Nahoru

Stav dopravní situace v našem městě je dlouhodobě velmi neuspokojivý. I když se již uskutečnila řada průzkumů, je omezen vjezd do pěší zóny a jsou vydávány povolenky k vjezdu i k parkování, situace v dopravě není o mnoho lepší.

I proto bude během turistické sezóny nastaven ještě přísnější metr. Dnes se znovu vyznačují parkovací místa, mapují se stání na ulicích. Nemělo by tedy již docházet ke zbytečným diskusím o tom, kdo je oprávněn ve městě parkovat.

Přidělování parkovacích míst se děje prostřednictvím klasického správního řízení na základě žádosti jednotlivých občanů a firem. Ve správním řízení se posuzuje oprávněnost žádosti, vyžaduje se souhlas vlastníka pozemní komunikace a zvažuje se možnost umístění parkoviště, a to především s ohledem na bezpečnost provozu. V případě, že je podezření na ohrožení dopravy, vyžaduje se i souhlas Policie ČR. Při podání žádosti se platí správní poplatek, po přidělení parkovacího místa se pak měsíčně platí místní poplatek.

Především v době sezony si bude muset každý vlastník povolenky k vjezdu do města uvědomit, že povolenka slouží k vjezdu na nezbytně nutnou dobu, nikoliv však k parkování. Chodníky plné aut s povolenkami nebudou moci být tolerovány. To nic nemění na věci, že parkování ve městě bude nadále řešeno, budou se hledat nové možnosti. Za současné situace ovšem parkovacích míst bude vždy málo.

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0