ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7- 8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 7- 8

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov
Červenec - Srpen 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (330 kB)


Setkání s chorvatským prezidentem
Také o letošních slavnostech se diskutuje
Začíná partnerství s Miami Beach
Cesty Romů
Prázdninová škola pro nejmenší cyklisty
Zájezd pro zdravotně postižené
Proměna křižovatky hrůzy
Městské společnosti
Rozvojový fond se představuje
Pohádkový dům
Co nás čeká v létě?
I symbolické uznání potěší
Městská galerie oslovuje výtvarníky
Podzim ve znamení Dalího
Hokejbal na holičkách ?
 

 
 Setkání s chorvatským prezidentem Nahoru

Starosta města Český Krumlov přijal pozvání starostky Dubrovníka a v průběhu Dubrovnických letních slavností jednal o případném uzavření partnerství obou měst. Byla též připravena prezentace města Českého Krumlova v rámci slavností. Během několikadenního pobytu se starosta setkal i s ministryní cestovního ruchu Chorvatska a poté, co se prezident Chorvatské republiky Stepan Mesič dozvěděl od vedení hotelu o českokrumlovské delegaci, došlo k události zcela výjimečné, k setkání prezidenta se starostou Českého Krumlova. Během hodinové audience oba aktéři navázali na jednání, která se odehrávala v Českém Krumlově při loňské prezidentově návštěvě. Pan prezident opět připomněl možnost pro české podnikatele při obnově nedávno těžko zkoušené země, zmínil se i o tom, že při dnešní večeři se starostkou města znovu doporučí návštěvu Českého Krumlova, i když ji starostka města Dubrovníku již přislíbila.


 
 Také o letošních slavnostech se diskutuje Nahoru

Mnoho emotivního bylo napsáno o letošních slavnostech. Často jakoby se zapomínalo, že slavnosti již neodmyslitelně patří ke koloritu města a svým způsobem otevírají, a to i v době, kdy se slavnosti pořádají na každém rohu, způsobem zcela výjimečným, turistickou sezonu, která přináší obživu nezanedbatelnému počtu obyvatel města. Jsou to desítky lidí, kteří slavnosti po celý rok připravují, a ve finále pak stovky lidí, kteří je realizují, a to za minimální finanční podpory města, což se nedá říci o slavnostech jiných měst tak často. V záplavě negativních ohlasů se ztrácí mravenčí práce těch, z jejichž píle po celý rok žijí jiní, kteří často nejsou ochotni ke zdaru věci přispět ani nejmenším dílem.

To nic nemění na věci, že město opravdu v průběhu tří dnů zaplaví i jistá enkláva pochybných individuí, že městský park se změní v kemp pro dostatečně odpudivou skupinu lidí, kteří žijí svým životem, v jehož scénáři jsou nesmazatelně zapsána data nejen slavností, ale i jarmarků a nejrůznějších setkání většího počtu lidí. A to při jakýchkoliv příležitostech, kde se naskýtá naděje získání čehokoliv zdarma a navíc výměny zkušeností ze života lidských darmošlapů. I když i letos byla jako již tradičně posílena policejní služba, i když byl o spolupráci požádán Český červený kříž, i když byl pečlivě sestaven harmonogram úklidu jednotlivých městských částí, vše nevyšlo tak, jak by mělo, a výsledek byl vzhledem k úsilí o zajištění pořádku poněkud tristní. Je jen dobře, že na elektronickém foru zaznělo tentokrát množství dobrých nápadů, ke kterým bude pořadateli jistě přihlíženo.

Zdaleka nejvíce obtěžují slavnosti obyvatele vnitřního města. Sám se mezi ně počítám a velmi dobře vím, že mne nikdo nenutí ve městě zůstávat. Stejně dobře vím, že noci z pátku na sobotu i noc další, a v sezoně pak vlastně všechny noci, jsou jednou velkou slavností. Opilecké hulákání, poškozování zaparkovaných aut, nepořádek, to je všechno daň za bydlení ve vnitřním městě. Nikdo mne ale nenutí, abych právě v Horní ulici měl stálé bydliště. Je jen na mém uvážení, kdy negace přeroste aktiva spojená s bydlením na takovém místě. Stejně dobře vím, že nemohu dva policisty sloužící v noci vinit z toho, že nezabrání všemu negativnímu.

Je tedy na nás všech, jak se ke slavnostem postavíme. Ti, kteří právě v červnových dnech „rozjíždí kšeft“, by se mohli alespoň finančně podílet na posílení bezpečnostních služeb, organizátoři by si měli vzít poučení z mnoha názorů, které v uplynulých dnech zazněly. Jen bloud by si ale mohl myslet, že ortodoxně renesanční slavnosti by do města mohly přitáhnou dvacet tisíc návštěvníků nutných k tomu, aby celá akce nebyla prodělečná. Komornost podobnému záměru nesvědčí.

A stejně tak se nic nemění na tom, že kdo chce, ten si svůj program během tří dnů najde. Najde jej díky neutuchajícímu nadšení patriotů, kteří již dnes začínají připravovat slavnosti další. Že přijedou cizinci, že přijedou novináři, že přijedou nejrůznější vážené osobnosti je stejně jisté, jako že přijede cháska mumraj milující nadevše. Návodů ke zlepšení situace zaznělo mnoho. Pořadatelé se jistě poučí a příští slavnosti uvítají ty, kteří dokáží být i tolerantní. Alespoň ve vnitřním městě je tolerance nutnou výbavou všech trvale bydlících.

A věřte, že vím, o čem mluvím. A to, že slavnosti již dávno nejsou pro obyvatele města, ale především pro turisty, s tím se budeme muset smířit. Neotvírat turistickou sezonu naprosto excelentním způsobem, jakým slavnosti jsou, znamená neotevírat ji vůbec. A to by také byla škoda.

Vladimír Zunt

 
 Začíná partnerství s Miami Beach Nahoru

Vystoupení amerických dětských sborů na náměstí Svornosti v Českém Krumlově se v přeneseném slova smyslu neslo i ve znamení partnerství Miami Beach a Českého Krumlova. Vedle nevšedního zážitku z vystoupení dětského sboru z Miami se sbormistrem Timem Sharpem i dětského sboru z Washingtonu se sbormistrem Joanem Gregorykem (původem z Tábora) nelze opomenout i předání deklarace o partnerství mezi Českým Krumlovem a Miami Beach do rukou pověřené zástupkyně, paní Daniely Linden-Retkové, která deklaraci dopraví do Miami Beach. Z jejích úst zazněla i nabídka na setkání obou starostů ve Spojených státech kolem 19. září, kdy shodou okolností bude prezident České republiky Václav Havel odhalovat pomník T. G. Masaryka ve Washingtonu. Vcelku neobvyklé partnerství relativně vzdálených měst by se tak mohlo stát příjemným zpestřením klasického zpravodajství, respektive mediálního zájmu o Českou republiku, který se při podobné příležitosti dá očekávat.

Miami Childern Choir - dětský pěvecký sbor z Miami se sbormistrem Timem Sharpem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, 10. července 2002, foto: Lubor Mrázek

Navrhované setkání obou starostů a oboustranný podpis rezoluce o přátelství by v intencích přání amerických partnerů měl být na delší dobu posledním oficiálním aktem. Další spolupráce by se již měla odvíjet na přísně občanské platformě. Spolková výměna by měla posloužit bližšímu poznání života obou národů.

Vzhledem k tomu, že právě hudba je tím nejlepším dorozumívacím mostem, nabízí se i vystoupení českokrumlovských dětských sborů v Miami Beach. Zdá se, že právě ony by mohly zanechat velmi příjemný dojem srovnatelný s vystoupením dětských sborů v Českém Krumlově.

Je si jen třeba přát, aby další setkání, respektive partnerství, nezaniklo ve formálních výměnách zdvořilostních dopisů představitelů měst. Jak vše dopadne, to záleží především na termínové shodě setkání starostů, ze kterého by mohly vzejít zcela konkrétní návrhy na další spolupráci. O tom všem možná bude jasno již na konci září. Nechme se tedy překvapit.

 
 Cesty Romů Nahoru

Okresní vlastivědné muzeum ještě do 15. září nabízí unikátní expozici fotografií Evy Davidové pod názvem Cesty Romů - Romano Drom, které jsou zároveň jakýmsi průřezem celoživotní práce významné českokrumlovské etnografky a socioložky. 170 snímků z nejrůznějších krajů republiky i světa by se na začátku roku mohlo stát jistě vhodným důvodem k návštěvě pro řadu škol, kde se bude pomalu rozbíhat výuka nového školního roku. Jestliže jsme městem, kde se vztah k romské menšině často dává za vzor, je expozice v muzeu právě tím počinem, který by mohl relativně dobré vztahy k Romům posunout do ještě lepší pozice.

 
 Prázdninová škola pro nejmenší cyklisty Nahoru

Autoškola pro cyklisty je společným dílem Městské policie a Policie České republiky. Obě policie spolupracují na projektu, který by měl nejmladší cyklisty připravit na záludnosti dopravního provozu. V areálu Střední zdravotní školy je možno ve dvou termínech 17. 7. a 7. 8., vždy od 10.00 do 14.00 zúčastnit se prázdninové školy a zábavnou formou získat „řidičák na kolo“.

Obě policie akci připravily především ve snaze zvýšit bezpečnost dětí vydávajících se často na své první výlety na kole. Děti od 9 do 15 let nejen z Českého Krumlova, ale i jeho okolí se mohou zúčastnit nejen jízdy zručnosti. Mohou se i krátce proškolit v nejdůležitějších dopravních předpisech, mohou si napsat krátký test a býti přezkoušeny z techniky a povinného vybavení kola. Pro úspěšné bude připraven řidičský průkaz na kolo.

Za přispění firmy Feston, která je sponzorem akce a vyrobila nářadí pro jízdu zručnosti, děti mohou získat řadu informací, ke kterým se v rodinách často nedostanou.

 
 Zájezd pro zdravotně postižené Nahoru

Centrum služeb pro zdravotně postižené nabízí ve dnech 14. - 21. 9. ozdravný zájezd do italského městečka Bibione, organizovaný cestovní kanceláří Pectour Tábor. Zájezd je otevřenou záležitostí, tedy je nabízen nejen zdravotně postiženým, ale celé širší veřejnosti. Cena zájezdu zahrnuje ubytování v apartmánech dle zvoleného typu od 1200 do 2400 Kč za osobu, autobusovou dopravu v ceně 1450 Kč a služby technického doprovodu při zájezdu. Cena nezahrnuje pojištění, stravování ani plážový servis.

Během pobytu je možné se zúčastnit poznávacích výletů v ceně od 390 do 490 Kč a lze je hradit v české měně. Nabízen je výlet do Benátek, Terstu a na zámek Mirammare, návštěva Verony a plavba lodí po lagunách. Odjezd do Bibione je stanoven na pátek 13. 9. ve večerních hodinách, návrat se uskuteční za týden v neděli 22. 9. ráno.

Bližšší informace poskytne CSZP v Českém Krumlově na tel. +420 380 711 764 nebo vedoucí zájezdu paní Marie Plánská, +420 380 741 330. Slevy jsou poskytovány na dopravu ve výši 5 % pro stálé klienty, pro děti do 3 let je cena stanovena na 900 Kč, do 12 let 1350 Kč stejně jako pro účastníky starší 60 let.

 
 Proměna křižovatky hrůzy Nahoru

Ve dnech vydání zpravodaje se již pravděpodobně na křižovatce U Trojice jezdí jenom jedním jízdním pruhem. Celkovým nákladem 35 milionů korun je budován kruhový objezd, který dá jednou provždy zmizet křižovatce hrůzy. Město musí investovat cca 15 milionů jako vynucenou investici s překladem inženýrských sítí apod., zbytek rekonstrukce zaplatí stát. Vjezd do města se tak přiblíží evropským normám pro dopravu a konečně přestane být dobrodružstvím, nehodným města zapsaného na seznam UNESCO.

Křižovatka U Trojice

 
 Městské společnosti Nahoru

Členové městského zastupitelstva obdrželi na své červnové schůzi výroční zprávu města a jeho společností za rok 2001. Na 141 stranách jsou uvedeny výsledky městského rozpočtu, je zde hodnocena činnost všech 13 odborů městského úřadu, zpráva obsahuje také informace o výsledcích dosažených městskými společnostmi. S obsáhlým materiálem je možné se seznámit na radnici, mimoto je stejně jako městské zprávy za dva předchozí roky k dispozici i na internetové adrese www.mu.ckrumlov.cz.

V dnešním příspěvku si zrekapitulujeme oblast městských společností, podrobnější zprávy o jednotlivých subjektech budeme ve zpravodaji přinášet postupně.

První skupinu městských organizací tvoří čtyři obchodní společnosti. Mají v náplni hlavně činnosti, které jsou ekonomicky soběstačné a kde z organizačních či daňových hledisek je forma samostatného subjektu výhodnější než fungování zvláštního odboru městského úřadu. V souladu se zákonem o obcích o organizaci a způsobu řízení městských společností rozhoduje zastupitelstvo přijetím společenské smlouvy či stanov, zatímco výkon funkce valné hromady přísluší městské radě.

Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., byl v roce 1991 zřízen pro opravy, rekonstrukce a správu vybraných, převážně historických městských objektů, pro podporu a rozvoj cestovního ruchu ve městě a pro zajišťování rozvojových projektů města. Město je v této společnosti jediným společníkem. Služby města, s.r.o., založilo město v roce 1996. Hlavní náplní této organizace je svoz a likvidace komunálního odpadu, ošetřování městské zeleně, údržba veřejného osvětlení a městských komunikací. Město je zde opět jediným společníkem. Teza, s.r.o., má jako hlavní náplň provoz a údržbu tepelných zařízení v majetku města. Společnost byla založena v roce 1993, město v ní drží majoritní 70% podíl. Lesy města, s.r.o., se v první řadě zabývají hospodařením v městských lesích, vedle toho se podílejí i na údržbě městské zeleně a starají se o soustavu městských rybníků. Společnost byla založena v roce 1994, město je v ní jediným společníkem.

Druhou skupinou společností založených městem jsou tak zvané obecně prospěšné společnosti. Tyto organizace zajišťují za město nevýdělečnou činnost, na kterou dostávají od obce dotaci. OPS řídí zvolené správní rady a kontrolují dozorčí rady. Město v těchto společnostech nemá přímou moc, protože nejmenuje jejich řídící orgány. Poskytování dotace je hlavním nástrojem, kterým si město v těchto společnostech udržuje vliv.

Domy s pečovatelskou službou je společnost založená v roce 1997. Jejím hlavním zaměřením je správa domů s pečovatelskou službou a dále poskytování terénní pečovatelské služby na území města. Společnost Centrum pro pomoc dětem a mládeži má svou hlavní činnost ve svém názvu. Pomoc, radu či informaci by zde mělo najít široké spektrum mladých lidí z Českého Krumlova i okolí. Městské divadlo rovněž funguje jako o.p.s. Vedle pořádání divadelních a jiných představení poskytuje prostor pro činnost českokrumlovských amatérských sdružení, je spolupořadatelem městských slavností, v neposlední řadě provozuje i městský informační systém. Společnost Pro-sport dostala do vínku péči o sportovní zázemí města. Do její správy patří plavecký bazén, zimní stadion a sportovní hala, městský stadion a další sportoviště na území města.

Výčet městských společností doplňuje od roku 1998 příspěvková organizace Městská knihovna. Vedle činnosti v okresním městě byla pověřena výkonem tzv. regionálních funkcí, tzn. že stejně jako bývalá Okresní knihovna v Českém Krumlově nadále pečuje o menší veřejné knihovny regionu.

 
 Rozvojový fond se představuje Nahoru

Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve 100% vlastnictví města, které do ní bezúplatně vložilo 49 vybraných nemovitostí domů a budov v historickém centru města. Cílem založení fondu bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat následující úkoly :

-  

Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.

-

Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

-

Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.

-

Přitáhnout do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

V souladu s aktualizovanou koncepcí rozvoje tvoří základ podnikatelské činnosti společnosti tři hlavní oblasti: 1. správa portfolia nemovitostí, 2. podpora rozvoje cestovního ruchu a 3. účast na rozvojových projektech na území města.

Oblast správy portfolia nemovitostí: Na konci roku 2001 tvořilo portfolio nemovitostí fondu 35 domů a budov a 2 významné stavební pozemky. V letech 1993 - 2000 bylo 13 domů prodáno (Latrán 19, 77, 78, Kájovská 55, Kostelní 169, Horní 147, 148, 153, 154, náměstí Svornosti 12, 13, 14, 15), 4 domy byly bezplatně vloženy do nadace E. Schiele (Široká 70, 71, 72, 81), 1 dům vydán na základě soudního rozhodnutí (Dlouhá 100 Klubu českých turistů), 6 nemovitostí bylo koupeno (Latrán 15, Masná 129, horská chata s rozhlednou na Kleti, pozemek na Chvalšinské, pozemek U Trojice, Horní Brána 511 - Porákův dům).

Od roku 1993 bylo kompletně zrekonstruováno 12 domů ve velmi špatném technickém stavu, do historických objektů bylo prostřednictvím oprav a rekonstrukcí proinvestováno celkem 203 mil. Kč. Společnost ke konci roku spravovala 113 bytů, z toho 46 bytů nově zrekonstruovaných či opravených, a měla uzavřených 79 smluv o pronájmu nebytových prostor. Prodejem „Hotelu Vídeň“ (Latrán 77, 78) v roce 2000 je možno portfolio nemovitostí fondu hodnotit jako stabilizované a nemělo by se již dále výrazněji zužovat a měnit.

V dalším období bude činnost společnosti v této oblasti zaměřena na rekonstrukci zbývajících, dosud nerekonstruovaných objektů a území (zejména revitalizace areálu bývalého podniku služeb v Hradební ulici, rekonstrukce areálu bývalého kláštera Klarisek, rekonstrukce solitérních, pohledově velmi exponovaných objektů v samotném centru města, realizace projektu horská chata a rozhledna Kleť).

Oblast podpory rozvoje cestovního ruchu (CR): V současnosti provozuje fond na náměstí Svornosti nejvýznamnější informační kancelář v oblasti CR ve městě, ve které poskytuje širokou škálu služeb na úrovni evropského standardu. Společnost se rovněž významně podílí na podpoře cestovního ruchu např. formou vydávání propagačních materiálů města, kulturního kalendáře města, aktivní účasti na veletrzích CR a dalších akcích umožňujících propagaci a prezentaci města v tuzemsku a v zahraničí, formou aktivní spoluúčasti na vytváření dnes již velmi uznávaného a celosvětově využívaného Oficiálního informačního systému zámku, města a regionu, koordinace činností v oblasti CR na území města apod. Investicí ve výši 7,6 mil. Kč do objektů pronajatých Nadaci E. Schiele a následným vkladem těchto nemovitostí v hodnotě 32 mil. Kč do nadace, firma ekonomicky zásadním způsobem podpořila tuto, pro město významnou aktivitu v oblasti kultury a cestovního ruchu.

V dalším období bude hlavní aktivitou společnosti v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu provozování infocentra s cílem dalšího rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb. Ještě výraznější bude zaměření na prohlubování vlastní přímé účasti v oblasti propagace a prezentace města coby významného mezinárodního produktu cestovního ruchu (propagační materiály, veletrhy CR, OIS apod.) s cílem postupného převzetí této role od městského úřadu.

Zcela novým prvkem v oblasti podpory rozvoje CR bude provozování parkovišť a budování nového systému parkování s automatizovaným naváděním vozidel návštěvníků na městská parkoviště jako základního obslužného prvku centra města.

Oblast účasti na rozvojových projektech: Společnost se bude věnovat vyhledávání a podpoře vzniku a uskutečnění projektů s přínosem pro rozvoj cestovního ruchu. Pro nejbližší období se zaměří především na nalezení vhodných investorů pro stavební pozemky U Trojice (supermarket) a na Chvalšinské (hotel), na projekt využití území bývalého ZZN na Plešivci (obchodně zábavní centrum) a na projekt výstavby garážového stání v blízkosti centra města.

 
 Pohádkový dům Nahoru

Naprosto unikátní dlouhodobá výstava je k vidění v Radniční ulici 29, kde jsou vystavovány loutky zapůjčené z loutkařské sbírky divadelního oddělení Národního muzea a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Autorům výstavy Janu Kostrounovi a Romanu Hosnedlovi byl Českokrumlovským rozvojovým fondem vyčleněn nejatraktivnější prostor domu od sklepů až k volnému půdnímu prostoru.

Šťastně volený způsob realizace výstavy nabízí neobyčejně bohatý vnitřní svět představ, pohádek a fantazie. Již ve vestibulu najdete vitrínu znázorňující legendu o dělení růží, Vítek z Prčic rozděluje erby svým synům. Klenutá místnost nabízí mechanický model pouti, který vznikl ve třicátých letech minulého století a byl provozován jako pouťová atrakce. Vystavena je jen část exponátu, poškozený zbytek se nyní restauruje a autoři výstavy jsou předem vděčni za jakékoliv poznatky o mechanickém modelu, které je snad možné získat ze starých rodinných fotografií či dobového tisku.

Modrý pokoj je vyčleněn pro expozici mechanického divadla. Barokní zámecké divadlo je zde zastoupeno exponátem, jehož vnitřní podobu vytvořili žáci Josefa Gali Bibieny v letech 1765 - 1766. Je zde umístěno i Theatrum znázorňující empírový zámek, divadlo postavené Antonem Watzelem v roce 1819 a další expozice.

Černý pokoj je věnován Kašpárkovi a Johanesu Faustovi, najdete zde i vodníky, loupežníky a čarodějnice. Zelený pokoj je vyčleněn vnučce nestora českých loutkařů Arnoštce Kopecké Kriegrové, kde většina loutek je z dílny mirotického řezbáře Mikuláše Sichrovského. Historii Českého Krumlova najdete ve výjevu Na jihočeské návsi, kde zaujmou nepřehlédnutelné jihočeské kroje, neodmyslitelnou částí expozice je i vystavovaný Spejbl, Hurvínek a Žeryk z roku 1938, doplněný loutkou Máničky ze sedmdesátých let z dílny výtvarníka Zdeňka Juřeny.

Díky pochopení zapůjčovatelů exponátů i citlivému scénáři autora výstavy je expozice až neuvěřitelně blízká historii Českého Krumlova, kterou dětské duši přibližuje formou právě dětem nejpřístupnější. A to v Českém Krumlově zatím chybělo.

 
 Co nás čeká v létě ? Nahoru

14. - 27. 7.  

Klavírní festival v Maškarním sále zámku - vždy od 19.30 hodin

19. - 27. 7.  

Festival staré hudby v zámeckém lapidáriu - vždy od 20.00 hod.

26. - 31. 7.  

Organum hydraulicum s koncertem 29. 7. v kostele sv. Víta

30. 7.  

Vystoupení sboru Královské kaple v kostele sv. Víta

2. - 24. 8.  

Mezinárodní hudební festival

20. - 25. 8.  

Jazz na konci léta

27. 7. a 3. 8.  

Hořické pašijové hry, představení vždy od 16.30 a 20.00 hod.

 
 I symbolické uznání potěší Nahoru

Součástí předávání cen města za rok 2001 se v Jezuitském sále hotelu Růže stalo i předání mimořádného dárku od rakouských přátel, kteří do rukou starosty města předali českou verzi >filmového dokumentu o W. A. Mozartovi, již v Českém Krumlově na sklonku loňského roku natočila rakouská televize. Postupně by se snímek měl stát učební pomůckou pro všechny školy na území státu. V takto slavnostně laděné atmosféře za účasti rakouské delegace nakonec přebrali laureáti městských cen své již tradiční dlažební kostky s „kapkou rosy“. Na všech odměněných bylo vidět, že je uznání těší.

A i když cena města dosud není spojena s žádným finančním oceněním, nikdo z laureátů na sobě nedal znát, že takové ocenění je trochu málo. Naopak. Pár slov z úst všech laureátů dávala jasně najevo, že i symbolické uznání potěší. Zdá se, že nikdo z nich nelitoval, že nejsou občany Českých Budějovic, kde byla podobná soutěž s velkým humbukem vyhlášena a avizovaná finanční odměna s cenou spojená nakonec nebyla udělena. Málo je tedy často více a na tvářích laureátů to také bylo vidět.

Ceny za rok 2001 postupně získali v oblasti kultury Miroslav Páral, ředitel Agentury českého keramického designu, za činnost v oblasti keramické tvorby a propagace města, v oblasti sportu družstvo výběru žáků 2. tříd v ledním hokeji, v oblasti sociální ředitelka pedagogickopsychologické poradny Jana Vejvodová, v oblasti opravy kulturní památky společnost Vidox především za opravu objektu Radniční 29 a v oblasti podnikatelského záměru pak autorský tým OIS města a regionu, kde se ocenění dostalo v přeneseném smyslu všem více jak sto padesáti lidem, kteří se dosud na výrobě stránek podíleli nebo podílejí.

 
 Městská galerie oslovuje výtvarníky Nahoru

Od 18.7. do 11.8. 2002 jste zváni do Městské galerie, kde je instalována výstava výtvarných prací žáků českokrumlovských škol.

Stále trvá možnost pro českokrumlovské výtvarníky, kteří projeví zájem vystavovat v nových prostorách galerie, přihlásit se na odboru kultury městského úřadu. Od podzimu letošního roku a během následujících let by v galerii měla být vystavována především díla místních umělců, kteří mají možnost přiblížit svou tvorbu i návštěvníkům města. Vzhledem k tomu, že je třeba sestavit výstavní kalendář pro příští rok, je nejvyšší čas o svůj termín zažádat. Obdobná výzva trvá i pro zástupce neziskových organizací, kterým se v prostorách galerie nabízí možnost pořádání seminářů či přednášek komornějšího charakteru. V případě nevyužití této nabídky budou prostory nabídnuty mimokrumlovským zájemcům.

Výstavní kalendář pro tento rok zatím počítá vedle výstavy výtvarných prací žáků místních škol s putovní výstavou fotografií dokumentující ničení architektonických církevních a kulturně historických památek na území Kosova pod názvem Ukřižované Kosovo. Výstavu připravuje Sdružení přátel slovanských kultur a jazyků z Českých Budějovic, a to od 19. 8. do 8. 9. 2002.

Následovat bude v termínu od 23. 9. do 4. 10. 2002 výstava výtvarných prací dětí z partnerských měst pod názvem Moje město … co bych ti chtěl ukázat.

Na říjen letošního roku je připravována výstava prací žáků Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky České, listopad přivítá skupinovou výstavu českokrumlovských výtvarníků a prosinec bude zadán Adventním projektům.

 
 Podzim ve znamení Dalího Nahoru

Zdá se, že rozsáhlá podzimní výstava z děl Salvatora Dalího bude dalším úspěchem českokrumlovského Egon Schiele art Centra. Není se co divit, že zastupitelstvo, jindy skoupé na finanční prostředky, neváhalo a výstavu podpořilo částkou 230 tisíc korun. Schválení částky předcházela žádost o finanční příspěvek města. Potěšitelné je, že všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro. A tak, i když zmíněná částka zdaleka nepokrývá náklady s podobnou expozicí spojené, je třeba doufat, že se příspěvek stane povzbuzením pro management centra k pořádání dalších významných výstav.

 
 Hokejbal na holičkách ? Nahoru

V polovině června rozhodla rada města uzavřít tolik diskutované hřiště na Plešivci, a to až do doby kolaudace. Všechny následující kroky povedou k legalizaci hřiště, pravděpodobně jako veřejně přístupného víceúčelového zařízení, tedy s vyloučením organizovaného sportu. Do 22. 8. letošního roku bude zároveň odborem rozvoje za spolupráce s PRO-SPORT předložen rozbor nákladů na vybudování hygienického zázemí a splnění veškerých podmínek pro statut hřiště s provozem organizovaného sportu. Zároveň bude předložen rozbor nákladů na vybudování nového hřiště pro hokejbal, jehož provozování bylo největším trnem v oku obyvatelům Plešivce, kteří založili občanské sdružení s názvem Plešivec - náš domov. Občanské sdružení prosadilo uzavření hřiště, které má za následek velkou nejistotu pro zářijový začátek soutěží v hokejbale. Na zastupitelstvu padl příslib finančních prostředků pro případ, že by se soutěže musely hrát v cizím prostředí. O tom, jak se problém vyřešil, vás budeme informovat.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0