V neděli 16. září 2001 přijel na soukromou návštěvu Českého Krumlova nový velvyslanec Irska v České republice Jeho Excelence Joseph Hayes. Přesto, že je ve své funkci pouze několik dní, přijel o minulém víkendu s manželkou na soukromou návštěvu. Doporučil mu ji jeho předchůdce J.E. Michael Collins, který nyní zastává post prvního poradce irského premiéra.

Velvyslanec Irska v České republice Joseph Hayes sleduje techniku restaurování omítek na zámku Český Krumlov. Výklad podává PhDr. Pavel Slavko, v pozadí tlumočník Bryce Belcher, foto: Lubor Mrázek Velvyslanec Irska v České republice Joseph Hayes s chotí na balkoně Schwarzenberské barokní jídelny, výklad podává PhDr. Pavel Slavko, foto: Lubor Mrázek Velvyslanec Irska v České republice Joseph Hayes s chotí v mašinerii zámeckého divadla, výklad podává PhDr. Pavel Slavko, v pozadí Mgr. Zdena Flašková - pracovnice Správy zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek

Velkou pozornost věnoval velvyslanec Oficiálnímu informačnímu systému regionu Český Krumlov a vyptával se na jeho historii a zejména na konkrétní přínosy OIS pro město a okolí. Největší dojem udělala na oba irské hosty určitě návštěva zámku a zámeckého divadla, kde kromě zaníceného výkladu kastelána PhDr. Pavla Slavka vysoce hodnotil i českou restaurátorskou školu a práci s interiéry při budování prohlídkových míst.

Související články :
Irský velvyslanec v České republice - Jeho Excelence Michael Collins


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 18. září 2001 : TOPlist 0