Znak města Hallstatt Rozvoj cestovního ruchu
ve dvou městech UNESCO :
Hallstatt a Český Krumlov
Znak města Český Krumlov


V pátek 14.6.2002 navštívila Český Krumlov skupina hostů z Rakouska :
Z university J. Keplera v Linci : Dr. Herta Neiss, Dr. A. Neiss, Ass. Mag. Dr. Thomas Werani
Z Hallstattu : Peter Scheutz - starosta, Axel Scheutz - místostarosta
Zástupci Managementu cestovního ruchu Inneres Salzkammergut a Hallstatt : Dietmar Habe, Claudia Höll, Elizabeth Falkensteiner
Zástupkyně hornorakouského zemského svazu pro cestovní ruch: Mag. Sigrid Walch

Návštěva v Českém Krumlově byla součástí projektové práce srovnávající vývoj cestovního ruchu ve dvou městech UNESCO : Hallstattu (Rakousko) a Českém Krumlově (Česká republika).

Práce vzniká na univerzitě J. Keplera v Linci - při oboru Management cestovního ruchu a její teoretickou část zpracovávají Dadmar Bezchlebová (České centrum Vídeň, bezchlebova@visitczechia.at) a Mgr. Zdena Flašková (Destinační management, Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., flaskova@ckrumlov.cz), které tam v současné době studují.

Praktická část spočívá mj. i v exkursích a osobním poznání problematiky cestovního ruchu v památce UNESCO. Čeští a rakouští partneři se měli možnost několikrát setkat v Hallstattu i Českém Krumlově. Při posledním krumlovském setkání byla na programu společná diskuse o problémech cestovního ruchu s krumlovským starostou Antonínem Princem a dalšími zástupci této oblasti (Jitka Zikmundová - Destinační management, Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., Lubor Mrázek - Oficiální informační systém regionu Český Krumlov, Miroslav Páral - Agentura českého keramického designu a další…).

Rakouští hosté si v rámci své návštěvy prohlédli historické jádro města, Infocentrum, Egon Schiele Art centrum, R Galerii, Ateliér Na Fortně a zúčastnili se i experimentální divadelní produkce ve světově unikátním zámeckém barokním divadle. Tato krátká návštěva a výměna zkušeností byla silným impulsem pro případnou další spolupráci.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 18. června 2002 : TOPlist 0

Deutsche fassung