Český Krumlov - Sulmona 2003

Giostra Cavalleresca d'Europa

    Informace
Sulmona, 31. července - 5. srpna 2003 
    Fotogalerie

Český Krumlov zvítězil v rytířském turnaji mezi 12 městy Evropy

Již potřetí se letos počátkem srpna zástupci Českého Krumlova zúčastnili velkolepých historických rytířských slavností nazvaných "Giostra Cavalleresca d´ Europa", které proběhly v rámci společného setkání 12 evropských měst z Itálie, České republiky, Německa a Španělska v italském městě Sulmona (rodiště básníka Ovidia Naso - autora Umění milovat).

Český Krumlov zde opět reprezentovaly především soubory historického tance a hudby Fioretto a Krumlovští Pištci - italsky Pifferarri - vedené paní Věrou Hanzlíkovou, při oficiálních setkáních město zastupovala Mgr. Zdena Flašková z Destinačního managementu ČKRF s.r.o. V neodmyslitelném kostýmu šaška provázel krumlovskou skupinu i Mgr. Lubor Mrázek - správce Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov, na jehož stránkách je k dispozici bohatá fotodokumentace celé akce.

Účast souborů byla letos významně podpořena příspěvkem města Český Krumlov, pivovarem Eggenberg a jedním anonymním sponzorem. Výjezd do Sulmony proběhl v návaznosti na návštěvu italských účinkujících na letošních krumlovských Slavnostech pětilisté růže, která byla z velké části financována z grantových prostředků Jihočeského kraje.

Jednotlivé městské čtvrti ze Sulmony se staraly o skupiny z účastnických měst. Péči o všechny Krumlováky vzali na svá bedra sympatičtí obyvatelé čtvrti "Borgho Pacentrano".

Vlastní otevření slavností proběhlo při velkolepé zahajovací ceremonii v renesančním paláci Sulmonské radnice. Starostové a zástupci 12 evropských měst si předali dary a vyměnili pozdravy, za Český Krumlov byl přečten dopis starosty JUDr. Fr. Mikeše, který se bohužel vzhledem ke svému pracovnímu vytížení nemohl letošní Giostry osobně zúčastnit, kostýmovaní hudebníci zpestřili ceremonii svým vystoupením a slavnosti mohly začít.

Vrcholem kulturních programů byl nepochybně večer historických písní a tanců v nádherném komorním prostředí nádvoří kostela sv. Annunziaty, který zahajovalo společné vystoupení Krumlovských Pištců a Fioretta za účasti českého velvyslance v Itálii p. Libora Sečky s chotí.

Velkou atrakcí byl i historický kostýmovaný průvod v ulicích města, kde kráčelo za svou vlajkou a znakem každé ze zúčastněných evropských měst. Diváci mávali, tleskali, pískali, koketovali s procházejícími dámami a házeli do průvodu plátky z růžových květů.

Samotná "Giostra Cavalleresca" je velkolepý rytířský turnaj, který probíhá na speciálně upraveném náměstí v centru Sulmony. Rytíři ze zdejší jezdecké školy hájili v turnaji barvy jednotlivých měst, přičemž krumlovská skupina byla podpořena i velvyslancem České republiky v Itálii, panem Liborem Sečkou, který oba dva turnajové dny fandil spolu se svou manželkou českému týmu.

Jezdec za Český Krumlov Gianluca Fabri získal v turnaji 12 evropských měst 1. místo! Získal tak pro Krumlov nádherné "palio" - malovanou dvoumetrovou vlajku, kterou vyrobili loňští vítězové turnaje - španělské město Tortosa. Krumlov byl pak jako vítězné město pozván jako host na Giostru Cavallerescu d´Europa 2004 - samozřejmě také s úkolem vyrobit palio na příští rok!

Turnaj byl prokládám vystoupeními jednotlivých měst - tance, hudba, skupiny vlajkonošů s akrobatickými sestavami, stylizované bitky, gardy doprovázené množstvím bubeníků… To vše v nádherném koloritu italské architektury, obklopeno masivem pohoří Abruzzo, osvětleno září zapadajícího slunce a doprovázeno jásotem aplaudujících diváků.

Slavnosti Giostra Cavalleresca d´Europa přispěly i k navázání osobních a profesních kontaktů s reprezentanty samosprávy, kulturních aktivit a cestovního ruchu. Důležitým aspektem tohoto setkání byla i příprava evropské Asociace historických slavností jako důležitého nástroje podpory cestovního ruchu. Členství v této asociaci, které bylo nabídnuto Českému Krumlovu, zprostředkovává Německá centrála cestovního ruchu a zahrnuje celoevropskou koordinaci a propagaci historických slavností, společné plánování jednotlivých aktivit jakož i získávání finančních prostředků na podporu těchto akcí z fondů EU.

Mgr. Zdena Flašková
Destinační management ČKRF s.r.o.
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
flaskova@ckrumlov.cz, +420 380 704628, fax: +420 380 704619


Foto: © 2003 Mgr. Lubor Mrázek, mrazek@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/lm
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 11. srpna 2003 : TOPlist 0