Slavnostní předání cen města Český Krumlov za rok 2002

V pátek 20.6.2003 v 18.00 hodin proběhlo v Prokyšově sále slavnostní předání cen města Český Krumlov za rok 2002. Předání cen města se uskutečnilo v rámci zahájení 17. ročníku Slavností pětilisté růže.

Slavnostního aktu se kromě nejvyšších představitelů města Český Krumlov zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Ceny města předával starosta města JUDr. František Mikeš a místostarostové Miloš Michálek a Ing. Arch. Robin Schinko.

Na cenu města Český Krumlov za rok 2002 byli nominováni :

v oblasti kultura :

v oblasti sport:

  • Jan Vobr, Plešivec 357, Český Krumlov (manager volejbalové reprezentace juniorek)
  • Jiří Frendl, Špičák 119, Český Krumlov (předseda badmintonového klubu Č. Krumlov)

v sociální oblasti:

  • Ing. Věra Koželuhová, Urbinská 185, Český Krumlov (pracovnice MÚ)
  • Nemocnice Český Krumlov, Hřbitovní 424, Český Krumlov
  • Františka Kuncová, Plešivec 89. Český Krumlov

v oblasti oprava nemovitých kulturních památek:

  • Antonín Princ, Vyšný 40, Český Krumlov (bývalý starosta města)
  • Josef Šafra, Střekovské nábřeží 37, Ústí n. Labem (restaurátor)

v oblasti podnikatelský záměr:

  • Kolektiv pracovníků Pekařství Nodes, spol. s r.o., Domoradice 21, Český Krumlov

Vyhodnocení :

Cenu v oblasti kultura získal:
Jan Havelka, Špičák 117, Český Krumlov
- téměř 50 let obohacuje kulturní život v Českém Krumlově v oborech výtvarného umění a hudby, za dobu svého působení ovlivnil celou řadu občanů nejen z Českého Krumlova v jejich vztahu ke kultuře

Cenu v oblasti sport získal:
Jan Vobr, Plešivec 357, Český Krumlov
- díky p. Vobrovi se začal hrát v Českém Krumlově volejbal na té nejvyšší úrovni (extraliga juniorek, extraliga kadetek), je managerem volejbalové reprezentace juniorek

Cenu v sociální oblasti získal:
Františka Kuncová, Plešivec 89, Český Krumlov
- za mnoholetou práci, kterou v sociální oblasti vykonávala a vykonává

Cenu v oblasti oprava nemovitých kulturních památek získal:
Josef Šafra, Střekovské nábřeží 37, Ústí n. Labem
- od poloviny 90. let minulého století provedl opravu a konzervaci řady unikátních českokrumlovských střešních a stropních dřevěných konstrukcí často středověkého stáří

Cenu v oblasti podnikatelský záměr získal:
Kolektiv pracovníků Pekařství Nodes, spol. s r.o., Domoradice 21, Český Krumlov
- za jedinou nonstop prodejnu potravin v Českém Krumlově

Obrazová galerie slavnostního aktu předání Cen města Č. Krumlov za rok 2002
P6203365.jpg P6203372.jpg P6203369.jpg
P6203366.jpg P6203374.jpg P6203375.jpg
P6203376.jpg P6203377.jpg P6203378.jpg
P6203380.jpg P6203381.jpg P6203382.jpg
P6203383.jpg P6203384.jpg P6203387.jpg
P6203392.jpg P6203399.jpg P6203400.jpg
P6203389.jpg P6203390.jpg P6203391.jpg
P6203398.jpg P6203393.jpg P6203394.jpg
P6203402.jpg P6203401.jpg P6203402.jpg

Foto : 20. 6. 2003 © Lubor Mrázek

Další informace :
Ceny města Český Krumlov


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 26. června 2003 : TOPlist 0