7. a 8. dubna 2003

Konference "Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí" počtvrté


Ve dnech 7. a 8. dubna 2003 proběhla v Praze nejvýznamnější konference v oblasti turismu v České republice - "Cestovní ruch na prahu třetího tisíciletí", kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky spolu s Českou centrálou cestovního ruchu a agenturou MAG Consulting.

Záštitu nad konferencí převzal ministr pro místní rozvoj Mgr. Pavel Němec, prezidentem byl ředitel České centrály cestovního ruchu Ing. David Gladiš.

Konference se konala již 4. rokem, účastnili se jí reprezentanti cestovního ruchu z oblasti veřejné správy - zástupci ministerstev, jednotlivých krajů ČR, primátor Prahy, starostové měst a obcí, podnikatelské subjekty, zástupci asociací cestovních kanceláří aj.

Český Krumlov jakožto jedna z klíčových turistických destinací v ČR využil v rámci této konference nabídky pořadatelů prezentovat se hned v rámci dvou konferenčních sekcí.

V rámci sekce "Cestovní ruch a Internet" byla zařazena přednáška Mgr. Lubora Mrázka o 5 letech vývoje Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov a projektu transformace OIS do 2. generace. V sekci "Regiony a cestovní ruch - management destinací" prezentovaly Mgr. Zdena Flašková a Jitka Zikmundová model činnosti Destinačního managementu Český Krumlov.

Bylo velice příjemné zjištění, že oba českokrumlovské projekty splňují požadavky nejmodernějších trendů v oblasti cestovního ruchu, jsou v souladu s metodikou dalšího rozvoje této oblasti a tudíž slouží jako modelové příklady pro ostatní regiony.

A protože jak známo "v jižních oblastech vše rychleji dozrává", můžeme mj. konstatovat, že v Českém Krumlově vznikl první destinační management města a v Jižních Čechách první destinační management kraje (Jihočeská centrála cestovního ruchu) v rámci celé ČR!

Konference byla zdrojem mnoha zajímavých teoretických poznatků i praktických zkušeností. Od účastníků i pořadatelů se podařilo získat množství zajímavých studijních materiálů (Analýza příjezdového cestovního ruchu v letech 1992 - 2001, Státní program na podporu cestovního ruchu, Management destinací, management kvality aj...), které zájemcům rádi poskytneme na kontaktu :

E-mail : destination@ckrumlov.cz
Telefon : +420 380 704 628
+420 380 704 629

Odkaz na kompletní materiály konference "Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí 2003" zveřejníme na tomto místě jakmile bude k dispozici.


 
P4070248.jpg P4070246.jpg P4080252.jpg
P4080263.jpg P4080264.jpg P4080266.jpg
P4080254.jpg P4080255.jpg P4080270.jpg
P4080277.jpg P4080276.jpg P4080274.jpg


Foto : 7. a 8. 4. 2003 © Zdena Flašková a Lubor Mrázek

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 10. dubna 2003 : TOPlist 0