Potopa v Českém Krumlově

23. srpna 2002

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

František Mikeš se rozloučil s jednotkou záchranářů z Bučovic
Přednosta okresního úřadu, tč. i předseda krizového štábu okresu, se včera osobně rozloučil s jednotkou 10 "záložáků" ze 74. záchranné a výcvikové základny z Bučovic. Skupina odjíždějících dobrovolníků pomáhala v uplynulých dnech na Kaplicku. Děkujeme!

P8221516.jpg P8221517.jpg P8221521.jpg


Pravidla nakládání s povodňovým kontem :

 1. Pro shromažďování finančních darů na pomoc obnově Českého Krumlova po povodních v srpnu 2002 zřídilo město zvláštní účet u Raiffeisenbank, a.s. (dále jen povodňové konto) s číslem : 100 200 8668 / 5500.

 2. Finanční prostředky na tomto účtu jsou určeny na odstraňování bezprostředních následků srpnových povodní v Českém Krumlově, zejména na financování oprav a rekonstrukce poškozeného či zničeného obecního majetku a poskytování jednorázového finančního příspěvku postiženým fyzickým a právnickým osobám, které se vinou povodní ocitly ve stavu nouze.

 3. Každý dárce finanční pomoci má právo rozhodnout k jakému účelu či na jakou akci bude jeho dar použit. V tomto případě město převede finanční prostředky na účet postiženého (platí jen pro právnické osoby). Pokud město z objektivních důvodů nemůže dárci vyhovět, či pokud orgány samosprávy nesouhlasí s požadovaným způsobem užití, je možno s dárcem dohodnout jiný účel, jinak mu bude dar vrácen.

 4. Jednorázový finanční příspěvek v max. výši 10 tis. Kč pro jednu rodinu, která má trvalý pobyt v zátopové oblasti města, bude poskytován na základě písemné žádosti a následného rozhodnutí odboru sociálních věcí MěÚ. Příspěvek je určen na opravy nemovitostí sloužících k bydlení, opravy a nákup zařízení bytu, domu, nákup poškozených či zničených domácích spotřebičů apod. Finanční prostředky budou poukázány buď na účet postiženého nebo vyplaceny poštovní poukázkou.
  Kritéria pro přiznání tohoto příspěvku :
  a)  byt zatopen zcela : 10 tis. Kč
  b)  byt zatopen částečně : 5 tis. Kč

 5. Finanční prostředky z povodňového konta je možno čerpat na opravy a rekonstrukce obecního majetku zničeného či poškozeného záplavami jen se souhlasem rady města, a to do výše 1 mil. na jednu akci. Čerpání nad tuto hranici schvaluje zastupitelstvo města.

 6. Finanční odbor povede přehled výdajů z povodňového konta, který předloží na vědomí radě města vždy 1 x za měsíc.

Pozn. : Kritéria pro přiznání jednorázového finančního příspěvku z povodňového konta podnikatelským subjektům budou předložena RM ke schválení dodatečně.


Turistická nabídka regionu - v plném rozsahu funguje


Seznam ubytovacích zařízení dosud mimo provoz


Seznam stravovacích zařízení dosud mimo provoz


Foto: © 2002 Lubor Mrázek

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0