ZÁMEK MĚSTO REGION ČASOVÁ
OSA
KLÍČOVÁ SLOVA

Státní hrad a zámek Český Krumlov Historie zámku Český Krumlov
Průvodce areálem zámku Český Krumlov Senzitivní mapa zámku v Českém Krumlově
Senzitivní mapa zámeckého divadla v Českém Krumlově
Půdorysná dispozice zámku Český Krumlov
Půdorysná dispozice zahrady zámku Český Krumlov
Správa zámku
Český Krumlov
Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov Přehled návštěvnosti Státního hradu a zámku Český Krumlov v letech 2000 a 2001
Zámek č. p. 59 - Mincovna
Zámecké pokladní centrum
Návštěvní doba a prohlídkové trasy + servis zámku Český Krumlov I.prohlídková trasa zámku Český Krumlov
II.prohlídková trasa zámku Český Krumlov
Zámecké divadlo v Českém Krumlově
Zámecká věž v Českém Krumlově
Zámecké lapidárium v Českém Krumlově
Zámecká zahrada v Českém Krumlově
 
Možnosti pronájmu prostor v areálu zámku Český Krumlov
 
Exteriéry zámku Sloupová síň
  Zámek č. p. 59 - Máselnice Zámek č. p. 59 - Mincovna
  Václavské sklepy Zrcadlový sál
  Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna Maškarní sál
  Zámecká kaple sv. Jiří Renesanční hala
  Zámecké lapidárium Základní ceník pronájmů prostor...
Kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov Významné návštěvy města a zámku Český Krumlov v letošním roce
Další služby turistům v areálu zámku Český Krumlov Turistické a informační centrum zámku Český Krumlov Cestovní a turistická agentura
Restaurace a občerstvení v areálu zámku Český Krumlov
Gastronomické služby v areálu zámku Český Krumlov
Obchod, směnárna, informace v areálu zámku Český Krumlov
Instituce se sídlem v areálu zámku
Český Krumlov
Státní památkový ústav
České Budějovice
Monitoring Městské památkové rezervace historického jádra města Český Krumlov - památky Unesco
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Poslání Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Statut Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1998
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1999
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2000
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2001
Projekty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Sponzoři příznivci a přátelé Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Finanční prostředky získané Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov
Správní a dozorčí rada Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Vladimír Darjanin
Václav Mikule
Petr Peřina
Pavel Slavko
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka
Český Krumlov
Unios Tourist Service
Agentura Jiří Kiprý Jiří Kiprý
Souvenir Exclusive
Krumlovská inspirace
Zahradnické služby Ing. Eva Olšanová
Ipex a. s.. Český Krumlov
Aktualizační středisko Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov
Historie zámku
Český Krumlov
Zámek Český Krumlov - prehistorie
Zámek
Český Krumlov
v období gotiky
Zámek
Český Krumlov
v období renesance
Renesanční přestavby zámku Český Krumlov
Zámek
Český Krumlov
v období baroka
Barokní přestavby zámku Český Krumlov
Císařský hon
Zámek
Český Krumlov
v 19. století
Zámek
Český Krumlov
ve 20. století
Obnova zámku
Český Krumlov v současnosti a v nejbližších letech
Květinová výzdoba zámku Český Krumlov
Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově
Archeologický výzkum středověkého hradu Český Krumlov Hrad Český Krumlov, stříbrná huť z přelomu 13. a 14. století
Hrad Český Krumlov, soubor gotických kamnových kachlů
Zámek Český Krumlov, soubor renesančních kamnových kachlů
Pověsti a legendy o zámku Český Krumlov Pověsti o Bílé paní
Don Julius D'Austria a jeho osud
Popis objektů areálu zámku Český Krumlov I. nádvoří zámku
Český Krumlov
II. nádvoří zámku
Český Krumlov
III. nádvoří zámku Český Krumlov
IV. nádvoří zámku Český Krumlov
V. nádvoří zámku Český Krumlov
Zámecká zahrada v Český Krumlov
Znaky v areálu zámku Český Krumlov

I. nádvoří zámku
Český Krumlov
Červená brána
Zámek č.p. 46 - Nová lékárna
Zámek č. p. 232 - Konírny
Zámek č.p. 56
Zámek č. p. 57 - Solnice
Zámek č. p. 66 -
Stará lékárna
Zámek - Kovárna
Zámek č. p. 65 Pivovar
Zámek č. p. 184 - Nemocnice
Zámek č. p.195
Zámek č. p. 196
Zámek č. p. 64
Zámek - Kočárovny
Kašna na
I. nádvoří zámku
Zámek č. p.58 -
Staré purkrabství
Medvědí příkop na zámku Český Krumlov Historie chovu medvědů na zámku
v Českém Krumlově
Studie rekonstrukce medvědária na zámku
v Českém Krumlově
Medvědí oslavy na zámku
v Českém Krumlově
Českokrumlovská medvíďata
Rekonstrukce medvědího příkopu

II. nádvoří zámku
Český Krumlov
Pravěké osídlení hradního návrší zámku Český Krumlov
Schwarzenberská garda Schwarzenberská granátnická garda
Zámek č.p. 59 -
Nové purkrabství
Zámecká knihovna
v Českém Krumlově
Zámecký archiv
v Českém Krumlově
Restaurování renesančních nástěnných maleb
Zámek č.p 59 - Hrádek Restaurování renesančních nástěnných maleb
Zámek č.p. 59 - Zámecká věž Výsledky restaurování a rekonstrukce zámecké věže v Českém Krumlově
Z historie českokrumlovské zámecké věže
Českokrumlovské zámecké fanfáry
Zámek č.p. 59 - Mincovna Ražba mincí
Zámek č.p. 59 - Máselnice
Kašna na II. nádvoří zámku Český Krumlov
Sklepy na II. nádvoří zámku Český Krumlov Zámecké lapidárium v Českém Krumlově

III. nádvoří zámku
Český Krumlov
Zámek č.p. 59 - Horní hrad
Nástěnné malby III. nádvoří zámku Český Krumlov Restaurování nástěnných maleb III. nádvoří zámku Český Krumlov
Chodba spojující II. a III. nádvoří zámku Český Krumlov
Studie využití sklepů III. nádvoří zámku Český Krumlov
I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov Kaple sv. Jiří na zámku Český Krumlov Ostatky sv. Kalixta v zámecké kapli sv. Jiří
Renesanční pokoje zámku Český Krumlov Nástěnná malba v tzv. III. renesančním pokoji zámku Český Krumlov
Obraz Dělení růží
Rožmberská znaková chodba
Schwarzenberské barokní apartmá Zámecká obrazárna
Zlatý kočár
Maškarní sál Historie Maškarního sálu
Historie Zrcadlového sálu
II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov Schwarzenberská portrétní galerie
Apartmá z 19. století Dílo dvorního malíře Ferdinanda Runka
Apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov
Sbírka tapiserií na zámku Český Krumlov

IV. nádvoří zámku
Český Krumlov
Nástěnné malby IV. nádvoří zámku
Český Krumlov
Restaurování nástěnných maleb IV. nádvoří zámku
Český Krumlov
Sklepy IV. nádvoří zámku Agentura českého keramického designu

V. nádvoří zámku
Český Krumlov
Plášťový most Spojovací chodba
Zámek č. p. 60 - Vrátnice
Zámek č. p. 63 - Prachárna
Sklepy V. nádvoří zámku
Zámek č.p. 177 - tzv. Renesanční dům
Zámecké divadlo
v Českém Krumlově
Senzitivní mapa zámeckého divadla v Českém Krumlově
Historie divadelní kultury na zámku
v Českém Krumlově
Počátky divadelní kultury
v Českém Krumlově
(15. -16. století)
Eggenbeské zámecké divadlo v 17. století Eggenberští herci
Eggenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla
Eggenberská kapela
Schwarzenberské zámecké divadlo
v 18. století
Schwanzenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla
Zámecké divadlo
v 19. století
Zámecké divadlo
ve 20. století
Zkušební produkce
v zámeckém divadle
Obnova zámeckého divadla v Českém Krumlově
Muzeum zámeckého divadla v tzv. Renesančním domě
Dispozice budovy zámeckého divadla
Jeviště zámeckého divadla
Hlediště zámeckého divadla
Vybavení zámeckého divadla
Mašinerie a efektové stroje zámeckého divadla
Dekorace zámeckého divadla
Kostýmy a rekvizity zámeckého divadla
Osvětlovací technika zámeckého divadla
Orchestřiště zámeckého divadla

Zámecká zahrada Historie zámecké zahrady
v Českém Krumlově
Založení zámecké barokní zahrady
Zámecká zahrada
v 18. století
Zámecká zahrada
v 19. století
Zámecká zahrada
ve 20. století
Půdorysná dispozice zahrady zámku Český Krumlov
Objekty v areálu zámecké zahrady Letohrádek Bellarie
Hudební pavilon
Kaskádová fontána Rekonstrukce kaskádové fontány v zahradě zámku Český Krumlov
Slavnostní znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě v Českém Krumlově
Zámek č. p. 62 -
krčma Markéta
Zámek č. p. 176
Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna
Otáčivé hlediště Historie otáčivého hlediště
Seskupení Proradost
Zásobní zahradnictví Zámek č. p. 61 - Oranžerie
Staré tzv. ananasové skleníky
Paraplíčko - fortifikace
Zámecké vodovody U Vodotrysku
Studie oživení lokality Rybářská

 © Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 13. listopadu 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung