Zámecká zahrada
v Českém Krumlově

 

Lokace a popis objektu :
Nedílnou součástí zámeckého areálu (a to částí plošně nejrozsáhlejší) je barokní zahrada založená v 17. století. Je situována na návrší a svahu, přiléhajícím z jihozápadní strany k souboru zámeckých budov na V. nádvoří zámku Český Krumlov.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově, panoramatický pohled, foto: Lubor Mrázek

Původní název :
Nejstarší známý název zahrady je Nová zahrada (něm. v originále Neuer Garten), na rozdíl od starší renesanční zahrady na Novém městě. Další po později používané názvy jsou Nová knížecí zahrada, dále francouzské označení Jardin du Prince de Schwarzenberg, německý název bez známého českého ekvivalentu Lust- und Ziergarten, Dvorní zahrada (něm. Hofgarten).

Popis objektu :
Zámecká zahrada leží na pozemku ve tvaru protáhlého obdélníka o rozměrech zhruba 150 x 750 metrů. Celková plocha zahrady činí 10,875 hektaru.) Houbková osa zahrady je orientována ve směru severovýchod - jihozápad. Celé území zámecké zahrady je obehnáno ohradní zdí.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově, panoramatický pohled, foto: Lubor Mrázek

Severovýchodní strana zahrady se obrací vůči fasádě tzv. Renesančního domu (Zámek č.p.177 - tzv. Renesanční dům) dvěma užšími terasami. Nadmořská výška zahrady v nejnižším místě činí 492 m. n./m. Terén zahrady poté stoupá do hloubky zahrady směrem jihozápadním dvěma terasami, tzv. dolním parterem a horní zahradou až k závěru zahrady v nadmořské výšce 552 m. n./m. Zadní zeď zahrady přechází posléze do volné krajiny. Zahrada byla v minulosti přístupná několika branami a brankami a také dřevěnou chodbou z tzv. Renesančního domu a vlastního zámku ze spojovací chodby. Zámecká zahrada se skládá z následujících částí :

terasa tzv. letní jízdárny obdélníkový prostor lemovaný kulisami vzrostlých lip, v minulosti využívaný jako cvičiště v jízdě na koni

terasa tzv. dolního parteru :
rozsáhlá zhruba čtvercová plocha s náznakově rekonstruovanou rokokovou
úpravou, v horní části parteru se nachází rokoková kaskádová fontána


Zámecká zahrada v Českém Krumlově, terasa tzv. dolního parteru, foto: Lubor Mrázek  Zámecká zahrada v Českém Krumlově, kaskádová fontána, foto: Lubor Mrázek

terasa tzv. Horní zahrady :
zhruba 500 metrů dlouhá a 150 metrů široká obdélníková plocha s nyní převážně volnou zahradní úpravou, pozůstatky původní barokní zahrady představují kromě dochovaného schématu cest a čtvercového zámeckého rybníka objekty :
- Letohrádek Bellarie (před ním je situováno tzv. otáčivé hlediště)
- Hudební pavilon

Střední část zámecké zahrady v Českém Krumlově

Současné využití :
Pro návštěvníky jsou v současnosti určeny tyto vstupy :
tzv. dolní brána z prostoru od Zámecké jizdárny (Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna)
tzv. hlavní brána u křižovatky ulic K zámecké zahradě a Důlní (v sousedství areálu zámeckého zásobního zahradnictví)
branka vedle domu Zámek č. p. 62 - krčma Markéta (přístupná od parkoviště u Zámecké jízdárny)

Zámecká zahrada v Českém Krumlově, čtvercové jezírko, letecký pohled, foto: Lubor Mrázek

Další informace :
Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov
Historie zámecké zahrady v Českém Krumlově
Půdorysná dispozice zahrady zámku Český Krumlov
Objekty v areálu zámecké zahrady

(jo)

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung