II. prohlídková trasa
zámku Český Krumlov

 

 
  Hudební salónek ve Schwarzenberském apartmá,
zámek Český Krumlov, foto: Andreas Buchner
Vytvořeno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a firmy Ipix.
Celá II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov je zaměřena na historii rodu Schwarzenberků. Vstup na trasu se nachází na III. nádvoří zámku. Prohlídka trvá cca. 60 minut. Trasa zahrnuje návštěvu Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století. Další část prohlídky je věnována interiérům tzv. schwarzenberského apartmá z 19. století, které seznamují návštěvníky s každodenním živo-tem zámeckého rezidenčního sídla v minulém století. Apartmá zahrnuje pokoj pro komornou, hudební salónek, tak zvanou Paulíninu ložnici, Gobelínový a Runkův salón. Na něj navazuje prohlídka pokojů bývalého soukromého apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku. Interi-éry kněžniných pokojů se podařilo reinstalovat do jejich původní podoby z poloviny 19. sto-letí podle dochovaných archivních materiálů a díky dochovaným předmětům hmotné kultury v depozitářích zámku. Prohlídka zahrnuje přijímací pokoj kněžny Eleonory, kuřácký salón, příruční knihovnu a malou jídelnu. Následují salón kněžny, její kabinet a kněžnina ložnice s toaletním pokojem. Od května roku 2005 je II. prohlídková trasa prodloužena o obrazárnu a obě patra Plášťového mostu. Prohlídka končí na V. nádvoří zámku.

II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov, malá jídelna, návštěvníci při prohlídce

Informace o návštěvní době druhé prohlídkové trasy viz Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov.

(mh)

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung