Miroslav Páral
 

Narozen 9. 6. 1955 v Praze. Vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni - výtvarný obor. V roce 1991 zakládá Agenturu českého keramického designu. V roce 1993 byl oceněn kulturní cenou města Český Krumlov. V letech 1993 - 1996 byl komisařem Mezinárodní výstavy keramické tvorby. Od roku 1994 je předsedou sdružení keramiků Unie výtvarných umělců České republiky. V roce 1996 se stal předsedou mezinárodního uměleckého sdružení "Manifest keramické hmoty 1996".

WWW: www.paral.cz

 Miroslav Páral, portrét výtvarníka

Samostatné výstavy :
  Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - Agrese času, kamenina
1972 Český Krumlov (ČR)
1980Hořice na Šumavě (ČR)
1983Bechyně, České Budějovice (ČR)
1984Český Krumlov (ČR)
1985Havířov, Jindřichův Hradec, Volyně (ČR)
1986Přerov, Praha (ČR)
1987Most, Ústí nad Labem (ČR)
1988České Budějovice (ČR)
1989Český Krumlov, České Budějovice (ČR)
1992Č. Budějovice, J. Hradec (ČR), Vilshofen (Německo), Bad Leonfelden (Rakousko)
1993Český Krumlov (ČR), Egon Schiele Art Centrum
1994Passau (Německo)
1995Č. Krumlov (ČR), Praha (ČR), Karolinum - České muzeum výtvarných umění
1996Český Krumlov (ČR) - Galerie české kultury
 Český Krumlov (ČR) - Mezinárodní galerie keramické tvorby
1997Praha (ČR) - Galerie U prstenu

Kolektivní výstavy :
1985 Mnichov (Německo) - Mezinárodní výstava keramiky
1987Mnichov (Německo) - Mezinárodní výstava keramiky
1988Linz (Rakousko) - Světová výstava keramiky, Auckland (Nový Zéland)
1989Heidelberg (Německo)
1991Gualdo Tadino (Itálie) - Světová výstava keramiky
1993Stokholm (Švédsko)
1994Vilshofen, Hauzenberg, Durnstein (Německo)
1995Český Krumlov (ČR) - Mezinárodní výstava keramické tvorby
1996Český Krumlov (ČR) - Česká a maďarská keramická tvorba
 Český Krumlov (ČR) - Mezinárodní výstava keramické tvorby

Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - cyklus Agrese času, kresba

Zastoupení ve sbírkách :
Jihočeské muzeum České Budějovice; Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově; Alšova jihočeská galerie Bechyně; Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou; Intenational Ceramics Studio v Kecskemétu.

Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - Zastavení času, kamenina, kov   Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - Zastavení času, kamenina, kov   Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - Pomník člověku, kamenina, kov

"Svým způsobem patří Páralova zčernalá torza do oblasti fiktivní symbolické archeologie, uměleckého směru, který záměrně vidí svět očima minulosti. Pohled zpět je v tomto pojetí jedinou důvěryhodnou dimenzí času, prostředkem úniku z překotné a zmatečné současnosti, po níž stejně zbudou jen stopy, torza. Minulost je hrozivě nadána tajemně věštebnou schopností. Magie takového symbolismu nabízí chmurnou perspektivu budoucích katastrof humanity. Vzpomeneme-li na víceméně optimistické, jen lyricky zasněné vyznívání některých Páralových raných keramických děl, uvědomíme si, jak blízko mají sochařovy úvahy o zastaveném času k syrovým pravdám neodbytného konce - smrti.

Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - cyklus Agrese času, kresba

Nedílnou součástí Páralovy figurální tvorby jsou i jeho kresby. V grafickém rozvrhu chmurně velkorysé, v konstruktivní úvaze přesné, chápané jako soustava opěr a spojnic nosné struktury těla - kostry. Skelet se stává alegorií zázračné mechaniky živého organismu a přitom symbolem křehkosti a smrtelnosti takového projektu. I zde je výtvarná analýza nástrojem přesahu konkrétního v symbol obecného všeplatného.

Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - cyklus Agrese času, kresba   Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - cyklus Agrese času, kresba

Sochařova výtvarná i lidská zkušenost rostla tak rychle, že se v poslední době mohl podejmout i tak klasického sochařského úkolu, jako jsou Atlanti držící architráv postmoderně nekonvenční architektury České spořitelny v Českých Budějovicích. Je to významný čin v dějinách současného českého sochařství. Dvě dramaticky plnoplastické, v detailu bizarně rozbujelé figury by působily až strašidelně, kdyby se sochařův talent nebyl vyrovnal s podstatou úkolu v poloze harmonického smíru a vyjádřil pevnost lidské opory, důvěru v lidské síly a v člověka vůbec. Miroslav Páral se přihlásil k tradici českého baroka, tvořivě navázal na obdobná řešení M.B. Brauna a F.M. Brokoffa, a dokonce se vyrovnává i s patosem kosmického gigantismu, jak k němu obdobnou cestou lidské i umělecké zkušenosti dospěl velký renesanční sochař Michelangelo Buonarotti.

Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - Skeleton, kamenina, kov

Poslední sochy Miroslava Párala se řadí do velké nadhistorické oblasti fantaskně expresivního realismu. Zde se stýkají s fantasknem plastické výzdoby gotických katedrál, s manýristickým artismem i s patetikou a vrývavým psychologismem baroka.

 Agentura českého keramického designu, Miroslav Páral - Agrese času (Libido, Ego)

Ohlasy dějin ale nebrání tomu, abychom jejich expresivní i symbolické poselství chápali jako živé a aktuální. Dnešním vyzněním se sochařské dílo českokrumlovského sochaře Miroslava Párala řadí k těm projevům současného umění, které trvají na pevné závaznosti umění ve vztahu k naléhavým obsahům života. Právě nekompromisně otevřený pohled na krajní dimenze lidského bytí nabízejí Páralovy modely symbolické figurace i jednu z jistot v jinak rozkolísané stavbě současné kultury."

(Výňatek textu PhDr. Jana Kříže z katalogu "Miroslav Páral (z Tvorby 1988-1995), vydaného v roce 1995 Českým muzeem výtvarného umění v Praze.)

Další informace :
Kultura a společnost ve městě Český Krumlov
Výtvarníci města Český Krumlov
Galerie ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung