Správa Chráněné krajinné oblasti
Blanský les

 

Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les, logo Adresa a kontakty :
Správa CHKO Blanský les
Vyšný 59
381 01 Český Krumlov

Telefon : +420 380 301 031
Fax : +420 380 301 049

E-mail : blanles@schkocr.cz

WWW : www.blanskyles.ochranaprirody.cz

IČO : 629 33 582

Úřední hodiny :
pondělí, středa: 8:00 - 17:00

Charakteristika CHKO Blanský les:
Na jihu Čech, v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov, se nachází přírodně velmi zachovalé území, nazývané Blanský les. Nejvyšší vrchol tvoří dominanta hory Kletě s nadmořskou výškou 1083 m. Významným, avšak hraničním tokem je řeka Vltava, která odvodňuje téměř celé území CHKO. Středem oblasti protéká Křemžský potok. Na jihu patří k významným tokům Polečnice a Chvalšinský potok. V geologickém podloží převládá granulit, jižní část pak tvoří převážně krystalické vápence spolu s erlány a amfibolity. Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů. Více než polovina území CHKO je pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Nalezneme je na severovýchodních svazích Kletě a ve skupině vrchů Bulový a Vysoká Běta. Zcela specifická je květena křemežských hadců, tvořená zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a velmi významná je teplomilná a vápnomilná květena v okolí Českého Krumlova.

Nejvýznamnější části přírody v CHKO jsou zahrnuty do maloplošných chráněných území. Kromě přírodních krás je zde i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen. Blanský les je pro svou krásnou a zachovalou přírodu i cenným rekreačním zázemím.

Budova Správy CHKO Blanský les ve Vyšném u Českého Krumlova

Základní údaje:
Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena 12. prosince 1989 vyhláškou Ministerstva kultury ČR na ploše 212 km2. Z celkové rozlohy zaujímá lesní půdní fond 56,6%, zemědělský půdní fond 32,5%, vodní plochy 2,5%, zastavěná území 1,2% a ostatní plochy 7,3%. V oblasti je vyhlášeno 19 zvláště chráněných území a 18 památných stromů. Území je rozděleno do 3 zón s ohledem na přírodní hodnoty oblasti.

Správa CHKO má zpracovaný a schválený základní strategický dokument "Plán péče o chráněnou krajinou oblast Blanský les" na léta 1997-2006, ve kterém je zakotvena ochrana a další péče o CHKO. Plán péče byl v roce 2005 prodloužen do roku 2011.

Rozloha: 212 km2
Geografická orientace: 48° 48´ - 49° 00´ N, 14° 00´ - 14° 30´ E
Nadmořská výška: 420 (Vltava) - 1083 m (Kleť)
Vyhlášení: Vyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb.
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1 národní přírodní rezervace (Vyšenské kopce), 10 přírodních rezervací (Chrášťanský vrch, Vysoká Běta, Jaronínská bučina, Dobročkovské hadce, Malá skála, Ptačí stěna, Bořinka, Holubovské hadce, Dívčí kámen, Kleť) a 8 přírodních památek (Na Stráži, Šimečkova stráň, Horní luka, Kalamandra, Provázková louka, Meandry Chvalšinského potoka, Hejdlovský potok, Mokřad u Borského rybníka).
Maloplošná zvláště chráněná ve správním obvodu CHKO: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Blanský les 3 národní přírodní rezervace (Čertova stěna-Luč, Žofínský prales a Brouskův mlýn) a 5 národních přírodních památek (Hojná voda, Terčino údolí, Rovná, Pastviště u Fínů a U Hajnice).

Organizační členění, personální obsazení a kontakty
vedoucí Správy CHKORNDr. Jan Flašar
zástupce vedoucíhoIng. Filip Šipan

Rozdělení dle oborů: tel: 380 301 0 + linka
sekretariát, ekonomikaDanuše Beterovádanuse.beterova@schkocr.cz31
management, MZCHÚ, hydrobiologieMgr. Kateřina Burianová (Dvořáková)t.č. mateřská dovolená 
geografie, geologieRNDr. Jan Flašarjan.flasar@schkocr.cz32
MZCHÚ, propagační materiály, EVVOMgr. Tereza Francírkovátereza.francirkova@schkocr.cz34
zoologie, odpady, CITESMgr. Zdeněk Hančzdenek.hanc@schkocr.cz41
lesnictví, MZCHÚ, dřeviny rostoucí mimo lesIng. Jan Indrajan.indra@schkocr.cz38
zoologie, strážní služba, fotodokumentace, liniové stavbyRadek Janákradek.janak@schkocr.cz40
botanika, Natura 2000Mgr. Jana Janáková (Kailová)t.č. mateřská dovolená 
botanika, Natura 2000Petr Lepšípetr.lepsi@schkocr.cz39
botanika, management MZCHÚMgr. Marcela Paloudovámarcela.paloudova@schkocr.cz33
informatik, hydrologie, krajinotvorné programyIng. Filip Šipanfilip.sipan@schkocr.cz37
zemědělství, dotace z MZe, ÚSESIng. Tomáš Vosátkatomas.vosatka@schkocr.cz35
stavební činnostIng. arch. Kamila Žifčákovákamila.zifcakova@schkocr.cz36

Působnost Správy CHKO Blanský les:

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Státní instituce v regionu Český Krumlov
Instituce ve městě Český Krumlov
Výstava - Kulturní a přírodní význam Kleti


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung