Dobrkovice
 

Nadmořská výška 517 m.
Osada je dnes součástí Českého Krumlova.

Historie obce :
První písemná zmínka o osadě Dobrkovice je z roku 1347. Bývala jednou z poddanských vesnic na krumlovském panství. V roce 1617 dal českokrumlovský primátor Matyáš Hölderle ze Schadenbergu postavit mlýn a roku 1623 jej odkázal jezuitům. K roku 1970 zde žilo 158 obyvatel.

Památkové objekty v obci :

Dobrkovický mlýn z roku 1617.

Archeologické nálezy :
 Dobrkovická jeskyně u Českého Krumlova
Dobrkovická jeskyně, nejstarší archeologická lokalita na Českokrumlovsku, leží v těsné blízkosti silnice ve směru na Kájov v osadě Dobrkovice u Českého Krumlova. Její archeologický výzkum provedl v roce 1934 učitel a amatérský archeolog Karel Brdlik ve spolupráci s prof. dr. Leonhardem Franzem a prof. A. Liebusem. Tato archeologická lokalita v Dobrkovické jeskyni krasového původu se skalním převisem byla totiž náhodně objevena až v roce 1933 v souvislosti s přestavbou nedalekého domu, neboť byla původně využívána jako sklep a kůlna a majitel domu při výkopových pracech objevil značné množství velkých a neobvyklých kostí. Při archeologickém výzkumu byly v jeskyni pod vrstvou jílu a písku nalezeny kosterní zbytky pravěkých zvířat - mamuta, nosorožce, koně, zubra, jelena či jeskynního medvěda, jelikož v chladném a drsném podnebí středního paleolitu zde existovalo zcela odlišné zastoupení fauny a flóry. Nález ohniště a několika drobných kamenných a kostěných nástrojů dokládá pouze přechodné osídlení jeskyně v době středního paleolitu před 70 - 50 tisíci lety skupinou lovců Homo sapiens sapiens či Homo sapiens fossilis, kteří kromě kamenných nástrojů užívali i nastrojů z kostí a klů. Znalost a užívání ohně bylo potvrzeno zbytky ohniště v centru jeskyně. Archeologická lokalita Dobrkovická jeskyně je pro veřejnost nepřístupná.

Příroda :
Nedaleko osady se rozkládá přírodní rezervace Vyšenské kopce s unikátní vápnomilnou a teplomilnou vegetací, která je typická pro teplé vápencové oblasti předhůří Alp.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 30. července 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung